Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit is jelent a fogalom? Testi bántalmazás?Testi bántalmazás? Lelki bántalmazás?Lelki bántalmazás? Ki a bántalmazó?Ki a bántalmazó? Ki az áldozat?Ki az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit is jelent a fogalom? Testi bántalmazás?Testi bántalmazás? Lelki bántalmazás?Lelki bántalmazás? Ki a bántalmazó?Ki a bántalmazó? Ki az áldozat?Ki az."— Előadás másolata:

1

2 Mit is jelent a fogalom? Testi bántalmazás?Testi bántalmazás? Lelki bántalmazás?Lelki bántalmazás? Ki a bántalmazó?Ki a bántalmazó? Ki az áldozat?Ki az áldozat? Mi a bántalmazó célja?Mi a bántalmazó célja?

3 Mi lehet az oka? Egyéni okok?Egyéni okok? Lelki okok?Lelki okok? Betegség?Betegség? Szegénység?Szegénység? Munkanélküliség?Munkanélküliség? Stressz?Stressz?

4 Mi lehet az oka? összetett jelenségként értelmezik az erőszakotösszetett jelenségként értelmezik az erőszakot szocializáció – gyermekkori élmények, tapasztalatokszocializáció – gyermekkori élmények, tapasztalatok családi – kulturális viszonycsaládi – kulturális viszony

5 Erőszak Embertől eredő, a másik személy kárára közvetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai vagy pszichikai erő.

6 Mi az erőszak célja? az áldozat kiszolgáltatottságaaz áldozat kiszolgáltatottsága alárendeltségbe taszításaalárendeltségbe taszítása az áldozat felett való uralkodás vágyaaz áldozat felett való uralkodás vágya

7 Családon belüli erőszak családon belül elkövetett erőszak családon belül elkövetett erőszak családtagok ellen irányul családtagok ellen irányul életkori és nemi egyenlőtlenségek életkori és nemi egyenlőtlenségek

8 Családon belüli erőszak anyagianyagi érzelmiérzelmi szexuális függőségen alapulszexuális függőségen alapul ez különbözteti meg az erőszak más formáitólez különbözteti meg az erőszak más formáitól

9 A bántalmazási ciklus 3 szakaszból áll: feszültség növekedésének a szakaszafeszültség növekedésének a szakasza akut bántalmazási periódusakut bántalmazási periódus mézeshetek vagy nászút időszak, melyben a bántalmazó fogadkozik, hogy „megjavul” és csak most az egyszer bocsássunk meg még nekimézeshetek vagy nászút időszak, melyben a bántalmazó fogadkozik, hogy „megjavul” és csak most az egyszer bocsássunk meg még neki

10 Ördögi kör

11 A családon belüli erőszak tipológiája Érzelmi elhanyagolás, bántalmazásÉrzelmi elhanyagolás, bántalmazás Fizikai elhanyagolás, bántalmazásFizikai elhanyagolás, bántalmazás Szexuális erőszakSzexuális erőszak

12 Fajtái I. Szóbeli erőszakSzóbeli erőszak MegfélemlítésMegfélemlítés Lelki erőszakLelki erőszak ElszigetelésElszigetelés Testi erőszakTesti erőszak Szexuális erőszakSzexuális erőszak

13 Fajtái II. feleségbántalmazásfeleségbántalmazás férjbántalmazásférjbántalmazás gyermekbántalmazásgyermekbántalmazás fogyatékkal élő családtag bántalmazásafogyatékkal élő családtag bántalmazása erőszak a másság miatterőszak a másság miatt

14 Fajtái III. felnőtt felnőtt ellenfelnőtt felnőtt ellen felnőtt gyermek ellenfelnőtt gyermek ellen gyermek szülő ellengyermek szülő ellen

15 Szóbeli erőszak bántalmazással, veréssel fenyegeti párjátbántalmazással, veréssel fenyegeti párját elveszi a gyerekeket vagy bántja őketelveszi a gyerekeket vagy bántja őket öngyilkosságot követ elöngyilkosságot követ el lekicsinyli, sértegeti az áldozatotlekicsinyli, sértegeti az áldozatot gúnyolódik, nevetség tárgyává teszigúnyolódik, nevetség tárgyává teszi

16 Megfélemlítés életveszélyesen vezetéletveszélyesen vezet csapkod, fegyverrel rettegésben tartcsapkod, fegyverrel rettegésben tart félelmet keltően viselkedikfélelmet keltően viselkedik támadóan faggatóziktámadóan faggatózik tör, zúztör, zúz

17 Lelki erőszak letagad lényeges dolgokatletagad lényeges dolgokat elzárkózik, kizárja az áldozatot gondolataiból, érzéseibőlelzárkózik, kizárja az áldozatot gondolataiból, érzéseiből ugyanakkor ellenőrzés alatt tartjaugyanakkor ellenőrzés alatt tartja végletesen féltékenykedikvégletesen féltékenykedik

18 Elszigetelés megszabja, hogy mit csinálhat az áldozatmegszabja, hogy mit csinálhat az áldozat kivel találkozhat, hová mehetkivel találkozhat, hová mehet nem engedi, hogy barátkozzonnem engedi, hogy barátkozzon családjával beszéljencsaládjával beszéljen munkát vállaljonmunkát vállaljon pénzt tartson magánálpénzt tartson magánál

19 Testi erőszak fizikai bántalmazásfizikai bántalmazás más eszközzel verésmás eszközzel verés fegyverrelfegyverrel

20 Szexuális erőszak szexuális tevékenységre kényszerítiszexuális tevékenységre kényszeríti vagy akár szexuálisan megalázzavagy akár szexuálisan megalázza

21 Vigyázat! Ezek együtt járnak! „A férjem pontosan úgy bánik velem, mint a kutyával. Ugyanazokat a kifejezéseket és hangsúlyokat használja. Nem érdekli, hogy mit gondolok, vagy mit érzek, mint ahogy a kutyáról se feltételezi az ember, hogy mire gondol, vagy mit érez.”

22 Feleségbántalmazás Morvai Krisztina szerint a feleségbántalmazás nem egy hirtelen felindulásból elkövetett cselekmény, hanem egy hosszú távú folyamat részei, amelynek kezdetét, kiindulási pontját nagyon nehéz észrevenni.

23 Miért félnek kilépni? Anyagi függőségAnyagi függőség GyerekekGyerekek MagányMagány SzerelemSzerelem HűségHűség BizakodásBizakodás SajnálatSajnálat GondoskodásGondoskodás IdentitásIdentitás TagadásTagadás KötelességérzetKötelességérzet TanulatlanságTanulatlanság

24 Férfiak elleni erőszak "Kiröhögtek a rendőrségen, amikor elmentem feljelentést tenni a miatt, hogy az iszákos feleségem veri a gyerekünket" "Kiröhögtek a rendőrségen, amikor elmentem feljelentést tenni a miatt, hogy az iszákos feleségem veri a gyerekünket"

25 Ha nem üt vissza? a végsőkig tagadnaka végsőkig tagadnak nem derülhet ki, mert szégyennem derülhet ki, mert szégyen kórház, bíróságkórház, bíróság

26 Ha visszaüt? „ Azok a férfiak, akik elszenvednek egy-két pofont, mégsem ütnek vissza, általában a »nőt nem szabad megütni« elvre hivatkoznak. Persze az sem ritka, hogy a férfi leküzdi ezt a neveltetésbeli gátat, és maga is üt. Természetesen akkor sem menthető fel, ha eredetileg nem ő volt az erőszak kezdeményezője” „ Azok a férfiak, akik elszenvednek egy-két pofont, mégsem ütnek vissza, általában a »nőt nem szabad megütni« elvre hivatkoznak. Persze az sem ritka, hogy a férfi leküzdi ezt a neveltetésbeli gátat, és maga is üt. Természetesen akkor sem menthető fel, ha eredetileg nem ő volt az erőszak kezdeményezője”

27 Gyermekbántalmazás lelki bántalmazáslelki bántalmazás fizikai erőszakfizikai erőszak szexuális erőszakszexuális erőszak

28 Fegyelmezési kérdés? „Barátnőmet sokszor megverték a szülei. Előfordult, hogy szíjjal, fakanállal is megverte az anyja. Szinte semmiségekért, csak mert nem rakta el a ruháját.”

29 Lelki terror minden rossz amit a gyerek csinál, mondminden rossz amit a gyerek csinál, mond nem mehet sehovanem mehet sehova kapcsolatok hiányakapcsolatok hiánya

30 Szexuális erőszak „Kb. nyolc éves voltam. Volt egy nevelőapám. Próbált szexuális módon közeledni hozzám. Elmondtam édesanyámnak és ő szólt a rendőröknek.”

31 Felhasznált irodalom Morvai Krisztina (2003): Terror a családban, Kossuth Kiadó, Budapest.Morvai Krisztina (2003): Terror a családban, Kossuth Kiadó, Budapest. Nagy Henrietta (2005): Holtomiglan? – A családon belüli erőszak. Homonnai és Társa Kiadó, Tiszabercel.Nagy Henrietta (2005): Holtomiglan? – A családon belüli erőszak. Homonnai és Társa Kiadó, Tiszabercel. Educatio (1999/IV. szám) Tóth Olga: Gyermekbántalmazás a családban.Educatio (1999/IV. szám) Tóth Olga: Gyermekbántalmazás a családban. Barnóczki Brigitta: Egy férfi nem nyávoghat http://www.origo.hu/itthon/20120919-a-csaladon-beluli-eroszak-ferfi- aldozatai.htmlBarnóczki Brigitta: Egy férfi nem nyávoghat http://www.origo.hu/itthon/20120919-a-csaladon-beluli-eroszak-ferfi- aldozatai.html http://www.origo.hu/itthon/20120919-a-csaladon-beluli-eroszak-ferfi- aldozatai.html http://www.origo.hu/itthon/20120919-a-csaladon-beluli-eroszak-ferfi- aldozatai.html Horváth Judit: Terror és bántalmazás – ha a férfi az áldozat http://www.nlcafe.hu/ezvan/20100728/terror_es_bantalmazas_- _ha_a_ferfi_az_aldozat/Horváth Judit: Terror és bántalmazás – ha a férfi az áldozat http://www.nlcafe.hu/ezvan/20100728/terror_es_bantalmazas_- _ha_a_ferfi_az_aldozat/ http://www.nlcafe.hu/ezvan/20100728/terror_es_bantalmazas_- _ha_a_ferfi_az_aldozat/ http://www.nlcafe.hu/ezvan/20100728/terror_es_bantalmazas_- _ha_a_ferfi_az_aldozat/ http://www.nane.hu/eroszak/index.htmlhttp://www.nane.hu/eroszak/index.htmlhttp://www.nane.hu/eroszak/index.html http://nokjoga.hu/book/export/html/287http://nokjoga.hu/book/export/html/287http://nokjoga.hu/book/export/html/287


Letölteni ppt "Mit is jelent a fogalom? Testi bántalmazás?Testi bántalmazás? Lelki bántalmazás?Lelki bántalmazás? Ki a bántalmazó?Ki a bántalmazó? Ki az áldozat?Ki az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések