Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A második esély program - kutatás és fejlesztés Singer Péter Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központ 2005. június 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A második esély program - kutatás és fejlesztés Singer Péter Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központ 2005. június 17."— Előadás másolata:

1 A második esély program - kutatás és fejlesztés Singer Péter Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központ 2005. június 17.

2 Célkitűzések A tanulói kudarcok csökkentése 1.Az idő előtti iskolaelhagyók számának csökkentése 2.A hátrányos helyzetű tanulók (egyéni) iskolai tanulási útvonalainak biztosítása 3.A tanulók képességei és az ehhez mérhető (elvárható) tanulói teljesítmény közelítése 4.Az adott iskolafokozat sikeres befejezése és a továbblépés (magasabb iskolafokozat, szakképzés/munkaerőpiac) biztosítása

3 Feladatok Általában: a „második esély” program intézményi szintű alkalmazásának előkészítése és megvalósításának támogatása 1.A programban részt vevő intézmények kiválasztása -Balassagyarmat – Bérczy Károly Középiskola -Budapest – Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola -Debrecen – Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola -Dunaújváros – Rosti Pál Gimnázium -Encs – Aba Sámuel Szakiskola -Kiskunfélegyháza – Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola

4 2. A partnerintézmények felkészítése a „második esély” program fogadására és alkalmazására 2.1. Az iskolavezetés megismertetése a programmal 2.2. A „kulcsszemélyek” kiválasztása és felkészítése az innovációra 2.3. A tantestület megismertetése a programmal 3. A „hálózat” kialakítása 3.1. OKI és a partneriskolák – folyamatos kapcsolattartás 3.2. A partneriskolák kapcsolatrendszerének biztosítása

5 Lépések 1. A „kulcsszereplők” (az intézményi szintű innováció koordinátorai) helyzetbe hozása 1. Intézményi szintű helyzetelemzés készítése (az intézmények tevékenységének és problémáinak feltérképezése, intézményi bemutatók pl. kapcsolatrendszer, problématérkép készítése stb.)bemutatók 2. A fejlesztési stratégia kialakítása 3. Lépések a hálózatban történő tanulás elsajátítására 4. Az intézetben zajló tanórai szintű tevékenység feltárása (óralátogatások)

6 Lépések 2. Az egyes intézmények megismertetése a Lépések 1. eredményeivel (OKI munkatársak + az intézmény kulcsszereplőinek irányításával) 1. A koncepció intézményi szintű szakmai vitája 2. A programhoz szükséges új szereplők kiválasztásának előkészítése (innovációs munkaközösség megalakítása) Célterületek: - az új intézményi szintű értékhangsúlyok kialakítása és elfogadtatása, - a pedagógiai program szükséges módosítása, - a programhoz nélkülözhetetlen pedagógus kompetenciák kialakítása és fejlesztése az óralátogatások tapasztalatai alapján

7 Lépések 3. A programban kulcsszerepet kapó tanulói célcsoport azonosítása A 9. évfolyamra belépő tanulók a.szocio-ökonómiai(kulturális) hátterének feltárása és b.a tanulók tanulással összefüggő motivációinak és néhány, a középiskolai tanulmányok folytatásához szükséges kompetencia feltárása, azonosítása. Cél: a.A két mérés alapján azonosított „alsó 15%”-ba sorolható tanulók azonosítása b.Az „intervenciós területek” kijelölése

8 Lépések 4. Intervenciós területek (9. évfolyam): 1.Kommunikációs kultúra 2.Közösségfejlesztés 3.Tanulás tanítása 4.Szövegismeret (szövegértés, szövegalkotás) A felkészítés célcsoportjai a program megindításához: a.Az induló osztályok osztályfőnökei b.9. évfolyamon (osztályban) tanító pedagógusok c.Az iskola menedzsmentje (tantárgystruktúra, tantárgyfelosztás, órarend, finanszírozás) d.A tantestület programban részt nem vevő tagjainak folyamatos tájékoztatása

9 Lépések 4.1 A szükséges tanári-tanulói segédletek előállítása: Kommunikáció, A tanulás tanítása, Közösségfejlesztés, Szövegértés A 9. évfolyam (Preventív megoldások a tanulói kudarcok megelőzésére) A második esély program bevezetésének „kézikönyve”

10 Lépések 5. A megvalósítás, a bevezetés 2005. szeptember 1-30. HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek Közösség- fejlesztés Kommunikáció Közösség- fejlesztés Kommunikáció Tanulás tanítása Szövegértés Tantárgyak

11 Lépések 6. 2005. október – 2006. június HónapokTanórai szint Megerősítő programelemek a hónap utolsó péntekjén Intézményi szint Folyamatos szakmai programok intézményi szinten Október - május Közösségfejlesztés, Tanulás tanítása 2x2 óra Innovációs csoport: Tapasztalatok szakmai egyeztetése (kéthetente 1-1 óra) A programban részt nem vevők tájékoztatása: havonta egy alkalommal Január: A félévi tanulói teljesítmények értékelése és a szükséges korrekciók elkészítése Március-május: A következő tanévben belépő osztályban szerepet kapó pedagógusok intézményi szintű felkészítése JúniusAz éves tapasztalatok összegzése

12 Lépések 7. 2006. március - szeptember Intézményi szintű felkészítés és felkészülés a tapasztalatok továbbadására a. A kulcsszereplők kiválasztása b. A „betanítás” módszertanának megismertetése és elsajátíttatása c. A hálózatbővítés stratégiája d. A minőség biztosítása

13 Lépések 8. 2005. szeptember - 2006. május A külső környezet „érzékenyítése”: Önkormányzat (Polgármester; Képviselők; „oktatási” osztály) A településen működő civil szervezetek erőforrásainak feltárása és a lehetséges kooperációk kialakítása az iskolával Cél: - Forrásfeltárás/forrásbevonás - Új tudás (pl. „civil-kurázsi”= pl. közös pályázatok elkészítése) bevonása - A program elfogadtatása a helyi társadalommal

14 Várható eredmények A program bevezetése kapcsán pedagógiai/szakmai munkában Általában: az esélyek kiegyenlítődése (a különbségek mérséklődése) Konkrétan: a. Tanulási, beilleszkedési problémákkal küzdők integrációja b. Etnikai kisebbség eredményesebb oktatása és integrációjának elősegítése c. Stratégia a bukások (a tanulási kudarcok) és az idő előtti iskolaelhagyás csökkentésére d. Új pedagógusszerepek kialakulása Az intézmény(ek) szintjén: a. Hálózati tanulás elsajátítása b. „Tudásközpont”-szerep alkalmazása c. Új szervezeti struktúra kialakulása

15 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A második esély program - kutatás és fejlesztés Singer Péter Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központ 2005. június 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések