Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1 Közbeszerzési Ankét Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1 Közbeszerzési Ankét Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó"— Előadás másolata:

1 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1 Közbeszerzési Ankét Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó e-mail:burg.peter@chello.huburg.peter@chello.hu Tel:06-209-816-045

2 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2 A Magyar SzínházTechnikai Szövetség KÖSZÖNTI A KÖZBESZERZÉSI ANKÉT RÉSZTVEVŐIT

3 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 3 és gyakorlati alkalmazása a színházak munkája során A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY (Kbt.)

4 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 4 Az előadás tematikájának ismertetése A Kbt. felépítésének, logikai rendszerének ismertetése A Kbt.-ből adódó kötelező tennivalók áttekintése Az egyszerű eljárás részletes ismertetése A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások bemutatása Vélemény illetve tapasztalat csere a színházi beszerzések tanulságairól Közös tennivalók megbeszélése

5 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 5 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2004. május 01.-től hatályos A szabályozás jellege teljesen követi az uniós irányelveket, kiegészítve a hazai sajátosságokkal Bővült az alanyi hatálya alá tartozó szervezetek és tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések köre

6 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 6 Régi és az Új Kbt. összehasonlítása 98 §-ból állt Meghívásos eljárást csak különleges esetben Nemzeti értékhatár alatt nem kellett alkalmazni Kirívóan alacsony vagy túlzott ellenszolgálta- tásokat tartalmazó ajánlatokat nem lehetett kizárni 407 § -ból áll Meghívásos eljárás alapesetben is Nemzeti értékhatár alatt is szigorú szabályok Kirívóan alacsony vagy túlzott ellenszolgálta- tásokat tartalmazó ajánlatokat ki lehet zárni

7 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 7 További új elemek a Kbt.-ben Nemzeti elbánást kell biztosítani az Európai Unión belüli ajánlattevőknek Bővült az ajánlatkérők kőre Bővült a közbeszerzés tárgya Bővült a jogorvoslati lehetőségek köre Kötelező a közbeszerzési műszaki leírás Bonyolultabb igazolási és nyilatkozattételi kötelezettségek

8 A Kbt. felépítése, szerkezete KILENC RÉSZBŐL ÉS EZEN BELÜL XIII. FEJEZETBŐL ÁLL KILENC RÉSZBŐL ÉS EZEN BELÜL XIII. FEJEZETBŐL ÁLL

9 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 9 ELSŐ RÉSZ: - I. Fejezet: Alapvető rendelkezések - Alapelvek 1. § - A törvény alkalmazási köre. 2. § - Szabályozás jellege 3. § – II. Fejezet: Értelmező rendelkezések - Fogalom meghatározások 4.§ - Fogalom meghatározások 4.§ – III. Fejezet: Közös rendelkezések - Tervezés; előkészítés; dokumentálás; eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályok; közbeszerzési tanácsadó; határidők számítása; statisztikai összegzés - AZ ELSŐ RÉSZBEN FOGLALTAK VALAMENNYI ELJÁRÁSI FAJTÁRA VONATKOZNAK !!!

10 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 10 MÁSODIK RÉSZ : KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK IV. Fejezet: Általános eljárások V. Fejezet: Különös eljárások

11 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 11 Általános eljárások Egy szakaszból álló eljárások: Nyílt eljárás Két szakaszból álló eljárások: Meghívásos;Tárgyalásos; Keretmegállodásos eljárás Gyorsított (meghívásos és tárgyalásos esetben) Építési koncesszió (PPP) Egyszerűsített (szolgáltatás megrendelésekor) Tervpályázati

12 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 12 Általános eljárás szabályozza: Ajánlatkérők körét, Közbeszerzés tárgyait Kivételek körét Bírálati szempontokat Alkalmassági és kizárási szempontokat Az eljárás megindításától a szerződésmegkötéséig minden lépést

13 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 13 HARMADIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉRHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK VI. Fejezet: Általános eljárások VII. Fejezet: Különös eljárások

14 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 14 Általános eljárások Egy szakaszból álló eljárások: Nyílt eljárás Két szakaszból álló eljárások: Meghívásos;Tárgyalásos; Keretmegállodásos eljárás Gyorsított (meghívásos és tárgyalásos esetben) Építési koncesszió (PPP); Szolgáltatási koncesszió Egyszerűsített (szolgáltatás megrendelésekor) Tervpályázati

15 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 15 A közösségi és a nemzeti eljárások szabályozásának összevetése: - A Kbt. a közösségi irányelveket teljesen átvéve a nemzeti szabályozásban követi a közösségi szabályozást. - A nemzeti szabályozás kevéssé tér el a közösségi szabályozástól, ezért a VI. fejezet visszahivatkozik a IV. fejezet szabályaira, és csak eltéréseket ismerteti részletesen

16 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 16 A legjelentősebb eltérések a szabályozásban -Értékhatárok -Az árubeszerzés fogalmi köre bővül az ingatlan vételével illetve bérletével -Bevezeti a szolgáltatási koncesszió fogalmát -Támogatási igény benyújtásakor is közzétehető a hirdetmény (nem kell a döntést megvárni) -Bizonyos esetekben a nyílt eljárásról át lehet térni a tárgyalásos eljárásra (Kbt. 254. §) -Nem kötelező az előzetes tájékoztató közzététele -Ingatlan beszerzése esetében is lehet a hirdetménynélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni

17 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 17 Ahhoz, hogy a nemzeti értékhatárhoz, és a nemzeti értékhatár alatti összegekhez tartozó eljárásokat megfelelően tudjuk alkalmazni, elengedhetetlenül szükséges a közösségi értékhatárhoz tartozó eljárás alapos ismerete is!!! Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak az éppen aktuális eljárás szabályait olvassuk át, mert könnyen csapdába eshetünk, ha nem ismerjük a Kbt. teljes rendszerét, logikai felépítését

18 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 18 Egy konkrét példa: Bár a közösségi rezsimben nem tarozik az ingatlan adás- vétele, bérlete az árubeszerzés fogalomkörébe, és így a közbeszerzés hatálya alá sem, de a 240. § (1) bekezdése mégis a Kbt. hatálya alá vonja a közösségi értékhatárt meghaladó ingatlan adás-vételét, bérletét is azáltal, hogy kimondja, hogy „ e szerint a fejezet szerint kell eljárni, ha a megadott tárgyú közbeszerzések értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, és nem a IV. fejezet szerint kell eljárni.”

19 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 19 NEGYEDIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEK Egyszerű közbeszerzési eljárás Egyszerű tervpályázati eljárások

20 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 20 ÖTÖDIK RÉSZ: Szerződések módosítása Szerződések módosítása Szerződések teljesítése Szerződések teljesítése A közbeszerzések ellenőrzése A közbeszerzések ellenőrzése AZ ÖTÖDIK RÉSZBEN FOGLALTAK VALAMENNYI ELJÁRÁSI FAJTÁRA VONATKOZNAK !!!

21 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 21 HATODIK RÉSZ: TANÚSÍTÁS TANÚSÍTÁS

22 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 22 HETEDIK RÉSZ: VIII. FEJEZET JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 15 napos szubjektív határidő a tudomásra jutástól számítva 8 napos szubjektív határidő a eredményhirdetéstől számítva 90 napos objektív határidő teljes elévülés Bizonyos ellenőrző szervek esetén az objektív elévülési határidő 1 illetve 3 év !!!

23 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 23 IX. FEJEZET: KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA, JOGORVOSLAT A HATÁROZAT ELLEN KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA, JOGORVOSLAT A HATÁROZAT ELLEN KÖZBEZSERZÉSI BIZTOSOK KÖZBEZSERZÉSI BIZTOSOK KÖZBESZERZÉSI DÖNTÖBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTÖBIZOTTSÁG X. FEJEZET: KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS POLGÁRI PEREK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS POLGÁRI PEREK XI. ÁLTALÁNOS BÉKÉLTETÉS XII. KÜLÖNÖS BÉKÉLTETÉS XIII- AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

24 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 24 NYOLCADIK RÉSZ: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA

25 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 25 KILENCEDIK RÉSZ: ZÁRÓ REDELKEZÉSEK ZÁRÓ REDELKEZÉSEK

26 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 26 A KBT.-BŐL ADÓDÓ KÖTELEZŐ TENNIVALÓK ÁTTEKINTÉSE

27 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 27 Kötelező tennivalók: Bejelentkezés ajánlatkérőként a KT -nál Közbeszerzési szabályzat készítése Közbeszerzési terv készítése (IV.15.) Előzetes összesített tájékoztató készítése közösségi értékhatárhoz tartozó beszerzésekről Éves statisztikai összegzés megküldése (V.31.) Hirdetmények elkészítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése

28 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 28 Közbeszerzési szabályzat tartalmazza A közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának belsőellenőrzésének rendjét Az eljárásba bevont személyek felelőségi körét különös tekintettel a döntésért felelős személyt vagy testületet Az ajánlatkérő dokumentálásának rendjét

29 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 29 Közbeszerzési eljárás során kővetendő előírások Megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket kell bevonni Minimum 3 fős bírálóbizottság Bírálati lapok Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

30 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 30 Nem kőtelező, de ajánlott az elektronikus hirdetmény feladási rendszerbe történő bejelentkezés Előnyei: – Rövidebb határidők – Egyszerűbb hirdetményfeladás – Egyszerűbb hiánypótlás – A további hirdetmények egyszerűbb megküldése

31 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 31 Közbeszerzési terv Minden év április 15.-ig el kell készíteni Nyilvános Tartalmazza az év során tervezett beszerzéseket A tervben szereplő beszerzések lefolytatása nem kötelező A tervben nem szereplő beszerzéseket is lehet eszközölni A tervet 5 évig meg kell őrizni A KT és egyéb illetékes szervek kérésére meg kell küldeni

32 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 32 Éves statisztikai összegzés Minden év május 31.-ig. el kell készíteni és megküldeni a Tanácsnak Nem csak a közbeszerzések, de az egyéb beszerzések összegzését is tartalmaznia kell Külön hirdetményt kell elkészíteni: árubeszerzésekre szolgáltatás megrendelésekre építési beruházásokra

33 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 33 Hirdetmények, közbeszerzési műszaki dokumentáció Hirdetményi mintákat a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet tartalmazza, Internetről letölthetőek www.kozbeszerzes.hu Alkalmazásuk kőtelező A közösségi és a nemzeti rezsimben kötelező a műszaki dokumentáció készítése Helyszíni konzultáció tartása megengedett és ajánlott

34 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 34 Leggyakoribb hirdetmények Részvételi felhívás (kétszakaszos eljárásban) Ajánlati illetve ajánlattételi felhívás Tájékoztató az eljárás eredményéről Összegzés Tájékoztató a szerződés teljesítéséről Tájékoztató a szerződés módosításáról

35 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 35 Közbeszerzési eljárás megindítása előtt Becsültérték meghatározása Beszerzés tárgyának a meghatározása Kivételi körök áttekintése Megfelelő eljárási forma kiválasztása

36 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 36 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Hirdetménnyel induló ha eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Közvetlen Ajánlattételi felhívással induló ha nem éri el a nemzeti értékhatár felét

37 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 37 Kivételek az egyszerű eljárásban Műszaki technikai sajátosságok Művészeti szempontok Kizárólagos jogok Rendkívüli sürgősség Építési beruházás, szolgáltatás kiegészítése a korábbi nyertes ajánlattevővel Korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, bővítése

38 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 38 Kivételek az egyszerű eljárásban A KBt. 4. Számú mellékletében szereplő szolgáltatások, ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv A KBt. 4. Számú mellékletében szereplő szolgáltatások, ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv

39 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 39 4. számú melléklet (17-27 szolgáltatási kategória) 26. szolgáltatási kategória: Szórakoztató, kulturális és egyéb sportszolgáltatások Ezen belül: A 92320000-0 CPV kódszámmal: Művészeti létesítmény-üzemeltetési szolgáltatások (Arts-facility operation services)

40 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 40 Közös szabályok az egyszerű eljárásokon belül Ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell: Beszerzés tárgyát, mennyiségét Bírálati szempontokat Alkalmassági feltételeket Lehet-e tárgyalni az eljárás során Kizáró okokat (nem kötelező) Az igazolások helyett nyilatkozat is elegendő

41 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 41 Egyszerűeljárás esetén is alkalmazandó szabályok Beszerzés tárgyának meghatározása építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése Becsültérték meghatározása egybeszámítási szabályok

42 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 42 Egybeszámítási szabályok Beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor Beszerzésre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni Rendeltetése azonos ill. hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

43 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 43 Közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás Minimum 3 ajánlattevőnek kell felhívást küldeni Ha nem érkezik 3 ajánlat az eljárást meg kell ismételni A 2. körben az ajánlatok számától függetlenül érvényes az ajánlat

44 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 44 A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások Épület karbantartási szolgáltatások (1. Kategória) Takarítás(14. Kategória) Tisztítóeszközök (árubeszerzés) Őrzés-védelem, portaszolgálat (23. Kategória) Étkezési jegyek dolgozóknak (árubeszerzés) IT eszközök (számítógépek, software, toner) Irodaszerek (papír, boríték) Nyomdai munkák (15. Kategória)

45 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 45 A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások Banki szolgáltatások, Hitelfelvétel, (6. Kat.) Biztosítási szolgáltatások (6. Kategória) Reklám (13. Kategória) Díszletgyártás Jelmezkészítés (27. Kategória) Különböző eszköz beszerzések Produkciók vétele (26. Kategória)

46 2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 46 Közös tennivalók (néhány példa) Színházi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok rendszeres kicserélése Színházi beszerzésekkel kapcsolatos állásfoglalások publikussá tétele Színházi beszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások publikussá tétele


Letölteni ppt "2015. 06. 02. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1 Közbeszerzési Ankét Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések