Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó"— Előadás másolata:

1 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Közbeszerzési Ankét Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel: Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség KÖSZÖNTI A KÖZBESZERZÉSI ANKÉT RÉSZTVEVŐIT Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

3 A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY (Kbt.)
és gyakorlati alkalmazása a színházak munkája során Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4 Az előadás tematikájának ismertetése
A Kbt. felépítésének, logikai rendszerének ismertetése A Kbt.-ből adódó kötelező tennivalók áttekintése Az egyszerű eljárás részletes ismertetése A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások bemutatása Vélemény illetve tapasztalat csere a színházi beszerzések tanulságairól Közös tennivalók megbeszélése Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

5 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2004. május 01.-től hatályos A szabályozás jellege teljesen követi az uniós irányelveket, kiegészítve a hazai sajátosságokkal Bővült az alanyi hatálya alá tartozó szervezetek és tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések köre Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

6 Régi és az Új Kbt. összehasonlítása
98 §-ból állt Meghívásos eljárást csak különleges esetben Nemzeti értékhatár alatt nem kellett alkalmazni Kirívóan alacsony vagy túlzott ellenszolgálta-tásokat tartalmazó ajánlatokat nem lehetett kizárni 407 § -ból áll Meghívásos eljárás alapesetben is Nemzeti értékhatár alatt is szigorú szabályok Kirívóan alacsony vagy túlzott ellenszolgálta-tásokat tartalmazó ajánlatokat ki lehet zárni Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

7 További új elemek a Kbt.-ben
Nemzeti elbánást kell biztosítani az Európai Unión belüli ajánlattevőknek Bővült az ajánlatkérők kőre Bővült a közbeszerzés tárgya Bővült a jogorvoslati lehetőségek köre Kötelező a közbeszerzési műszaki leírás Bonyolultabb igazolási és nyilatkozattételi kötelezettségek Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

8 A Kbt. felépítése, szerkezete
KILENC RÉSZBŐL ÉS EZEN BELÜL XIII. FEJEZETBŐL ÁLL

9 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
ELSŐ RÉSZ: I. Fejezet: Alapvető rendelkezések Alapelvek 1. § A törvény alkalmazási köre . 2. § Szabályozás jellege 3. § II. Fejezet: Értelmező rendelkezések - Fogalom meghatározások 4.§ III. Fejezet: Közös rendelkezések Tervezés; előkészítés; dokumentálás; eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályok; közbeszerzési tanácsadó; határidők számítása; statisztikai összegzés AZ ELSŐ RÉSZBEN FOGLALTAK VALAMENNYI ELJÁRÁSI FAJTÁRA VONATKOZNAK !!! Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

10 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
MÁSODIK RÉSZ: KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK IV. Fejezet: Általános eljárások V. Fejezet: Különös eljárások Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

11 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Általános eljárások Egy szakaszból álló eljárások: Nyílt eljárás Két szakaszból álló eljárások: Meghívásos;Tárgyalásos; Keretmegállodásos eljárás Gyorsított (meghívásos és tárgyalásos esetben) Építési koncesszió (PPP) Egyszerűsített (szolgáltatás megrendelésekor) Tervpályázati Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

12 Általános eljárás szabályozza:
Ajánlatkérők körét, Közbeszerzés tárgyait Kivételek körét Bírálati szempontokat Alkalmassági és kizárási szempontokat Az eljárás megindításától a szerződésmegkötéséig minden lépést Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

13 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
HARMADIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉRHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK VI. Fejezet: Általános eljárások VII. Fejezet: Különös eljárások Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

14 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Általános eljárások Egy szakaszból álló eljárások: Nyílt eljárás Két szakaszból álló eljárások: Meghívásos;Tárgyalásos; Keretmegállodásos eljárás Gyorsított (meghívásos és tárgyalásos esetben) Építési koncesszió (PPP); Szolgáltatási koncesszió Egyszerűsített (szolgáltatás megrendelésekor) Tervpályázati Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

15 A közösségi és a nemzeti eljárások szabályozásának összevetése:
- A Kbt. a közösségi irányelveket teljesen átvéve a nemzeti szabályozásban követi a közösségi szabályozást. - A nemzeti szabályozás kevéssé tér el a közösségi szabályozástól, ezért a VI. fejezet visszahivatkozik a IV. fejezet szabályaira, és csak eltéréseket ismerteti részletesen Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

16 A legjelentősebb eltérések a szabályozásban
Értékhatárok Az árubeszerzés fogalmi köre bővül az ingatlan vételével illetve bérletével Bevezeti a szolgáltatási koncesszió fogalmát Támogatási igény benyújtásakor is közzétehető a hirdetmény (nem kell a döntést megvárni) Bizonyos esetekben a nyílt eljárásról át lehet térni a tárgyalásos eljárásra (Kbt §) Nem kötelező az előzetes tájékoztató közzététele Ingatlan beszerzése esetében is lehet a hirdetménynélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

17 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Ahhoz, hogy a nemzeti értékhatárhoz, és a nemzeti értékhatár alatti összegekhez tartozó eljárásokat megfelelően tudjuk alkalmazni, elengedhetetlenül szükséges a közösségi értékhatárhoz tartozó eljárás alapos ismerete is!!! Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak az éppen aktuális eljárás szabályait olvassuk át, mert könnyen csapdába eshetünk, ha nem ismerjük a Kbt. teljes rendszerét, logikai felépítését Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

18 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Egy konkrét példa: Bár a közösségi rezsimben nem tarozik az ingatlan adás-vétele, bérlete az árubeszerzés fogalomkörébe, és így a közbeszerzés hatálya alá sem, de a 240. § (1) bekezdése mégis a Kbt. hatálya alá vonja a közösségi értékhatárt meghaladó ingatlan adás-vételét, bérletét is azáltal, hogy kimondja, hogy „ e szerint a fejezet szerint kell eljárni, ha a megadott tárgyú közbeszerzések értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, és nem a IV. fejezet szerint kell eljárni.” Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

19 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
NEGYEDIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEK Egyszerű közbeszerzési eljárás Egyszerű tervpályázati eljárások Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

20 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
ÖTÖDIK RÉSZ: Szerződések módosítása Szerződések teljesítése A közbeszerzések ellenőrzése AZ ÖTÖDIK RÉSZBEN FOGLALTAK VALAMENNYI ELJÁRÁSI FAJTÁRA VONATKOZNAK !!! Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

21 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
HATODIK RÉSZ: TANÚSÍTÁS Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

22 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
HETEDIK RÉSZ: VIII. FEJEZET JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 15 napos szubjektív határidő a tudomásra jutástól számítva 8 napos szubjektív határidő a eredményhirdetéstől számítva 90 napos objektív határidő teljes elévülés Bizonyos ellenőrző szervek esetén az objektív elévülési határidő 1 illetve 3 év !!! Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

23 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
IX. FEJEZET: KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA, JOGORVOSLAT A HATÁROZAT ELLEN KÖZBEZSERZÉSI BIZTOSOK KÖZBESZERZÉSI DÖNTÖBIZOTTSÁG X. FEJEZET: KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS POLGÁRI PEREK XI. ÁLTALÁNOS BÉKÉLTETÉS XII. KÜLÖNÖS BÉKÉLTETÉS XIII- AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

24 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
NYOLCADIK RÉSZ: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

25 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
KILENCEDIK RÉSZ: ZÁRÓ REDELKEZÉSEK Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

26 A KBT.-BŐL ADÓDÓ KÖTELEZŐ TENNIVALÓK ÁTTEKINTÉSE
Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

27 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Kötelező tennivalók: Bejelentkezés ajánlatkérőként a KT -nál Közbeszerzési szabályzat készítése Közbeszerzési terv készítése (IV.15.) Előzetes összesített tájékoztató készítése közösségi értékhatárhoz tartozó beszerzésekről Éves statisztikai összegzés megküldése (V.31.) Hirdetmények elkészítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

28 Közbeszerzési szabályzat tartalmazza
A közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának belsőellenőrzésének rendjét Az eljárásba bevont személyek felelőségi körét különös tekintettel a döntésért felelős személyt vagy testületet Az ajánlatkérő dokumentálásának rendjét Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

29 Közbeszerzési eljárás során kővetendő előírások
Megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket kell bevonni Minimum 3 fős bírálóbizottság Bírálati lapok Bírálóbizottsági jegyzőkönyv Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

30 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Nem kőtelező, de ajánlott az elektronikus hirdetmény feladási rendszerbe történő bejelentkezés Előnyei: Rövidebb határidők Egyszerűbb hirdetményfeladás Egyszerűbb hiánypótlás A további hirdetmények egyszerűbb megküldése Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

31 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Közbeszerzési terv Minden év április 15.-ig el kell készíteni Nyilvános Tartalmazza az év során tervezett beszerzéseket A tervben szereplő beszerzések lefolytatása nem kötelező A tervben nem szereplő beszerzéseket is lehet eszközölni A tervet 5 évig meg kell őrizni A KT és egyéb illetékes szervek kérésére meg kell küldeni Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

32 Éves statisztikai összegzés
Minden év május 31.-ig. el kell készíteni és megküldeni a Tanácsnak Nem csak a közbeszerzések, de az egyéb beszerzések összegzését is tartalmaznia kell Külön hirdetményt kell elkészíteni: árubeszerzésekre szolgáltatás megrendelésekre építési beruházásokra Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

33 Hirdetmények, közbeszerzési műszaki dokumentáció
Hirdetményi mintákat a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet tartalmazza, Internetről letölthetőek Alkalmazásuk kőtelező A közösségi és a nemzeti rezsimben kötelező a műszaki dokumentáció készítése Helyszíni konzultáció tartása megengedett és ajánlott Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

34 Leggyakoribb hirdetmények
Részvételi felhívás (kétszakaszos eljárásban) Ajánlati illetve ajánlattételi felhívás Tájékoztató az eljárás eredményéről Összegzés Tájékoztató a szerződés teljesítéséről Tájékoztató a szerződés módosításáról Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

35 Közbeszerzési eljárás megindítása előtt
Becsültérték meghatározása Beszerzés tárgyának a meghatározása Kivételi körök áttekintése Megfelelő eljárási forma kiválasztása Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

36 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
Hirdetménnyel induló ha eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Közvetlen Ajánlattételi felhívással induló ha nem éri el a nemzeti értékhatár felét Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

37 Kivételek az egyszerű eljárásban
Műszaki technikai sajátosságok Művészeti szempontok Kizárólagos jogok Rendkívüli sürgősség Építési beruházás, szolgáltatás kiegészítése a korábbi nyertes ajánlattevővel Korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, bővítése Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

38 Kivételek az egyszerű eljárásban
A KBt. 4. Számú mellékletében szereplő szolgáltatások, ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

39 4. számú melléklet (17-27 szolgáltatási kategória)
26. szolgáltatási kategória: Szórakoztató, kulturális és egyéb sportszolgáltatások Ezen belül: A CPV kódszámmal: Művészeti létesítmény-üzemeltetési szolgáltatások (Arts-facility operation services) Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

40 Közös szabályok az egyszerű eljárásokon belül
Ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell: Beszerzés tárgyát, mennyiségét Bírálati szempontokat Alkalmassági feltételeket Lehet-e tárgyalni az eljárás során Kizáró okokat (nem kötelező) Az igazolások helyett nyilatkozat is elegendő Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

41 Egyszerűeljárás esetén is alkalmazandó szabályok
Beszerzés tárgyának meghatározása építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése Becsültérték meghatározása egybeszámítási szabályok Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

42 Egybeszámítási szabályok
Beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor Beszerzésre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni Rendeltetése azonos ill. hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

43 Közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás
Minimum 3 ajánlattevőnek kell felhívást küldeni Ha nem érkezik 3 ajánlat az eljárást meg kell ismételni A 2. körben az ajánlatok számától függetlenül érvényes az ajánlat Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

44 A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások
Épület karbantartási szolgáltatások (1. Kategória) Takarítás (14. Kategória) Tisztítóeszközök (árubeszerzés) Őrzés-védelem, portaszolgálat (23. Kategória) Étkezési jegyek dolgozóknak (árubeszerzés) IT eszközök (számítógépek, software, toner) Irodaszerek (papír, boríték) Nyomdai munkák (15. Kategória) Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

45 A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások
Banki szolgáltatások, Hitelfelvétel, (6. Kat.) Biztosítási szolgáltatások (6. Kategória) Reklám (13. Kategória) Díszletgyártás Jelmezkészítés (27. Kategória) Különböző eszköz beszerzések Produkciók vétele (26. Kategória) Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

46 Közös tennivalók (néhány példa)
Színházi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok rendszeres kicserélése Színházi beszerzésekkel kapcsolatos állásfoglalások publikussá tétele Színházi beszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások publikussá tétele Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó


Letölteni ppt "Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések