Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Rozványi Dávid.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Rozványi Dávid."— Előadás másolata:

1 Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Rozványi Dávid

2 Az előadás kérdései Mi a mítosz? 1.Mi magyarok sohasem tudunk összetartani 2.Vesztes nép vagyunk 3.Bűnös nép vagyunk 4.Nincsenek demokratikus hagyományaink rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid

3 Mi a mítosz? Olyan gondolat, ami meghatározza a tudatot, függetlenül attól, hogy valós történelmi esemény, tapasztalat áll-e mögötte, vagy sem: a lényeg, hogy mi ezek alapján határozzuk meg magunkat. rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid

4 A szent korona… Egy tárgy, amiről vitatkoznak, hogy mikor és hol készült… De a Szent Korona egy mítosz, ami nem csak bennünk él: rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Friedrich Kaulbach: Nagy Károly megkoronázása

5 Szakrális helyek Magyarországon rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Pilis: a férfi Székesfehérvár Balaton-felvidék: a nő Van alapja? Nem tudni… De: királykoronázás és … …Hitler a II. Világháborúban a németek utolsó ellentámadását ezen mítosz alapján indította el (1945. 03.06 – Tavaszi Ébredés)

6 1.Mi magyarok sohasem tudunk összetartani rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítás: Mi magyarok állandóan marcangoljuk egymást, mindig megosztottak vagyunk, mindig pártosodunk: kurucokra-labancokra, forradalmárokra-ellenforradalmárokra, lojalistákra-szabad királyválasztókra, fasisztákra és antifasisztákra, demokratákra és nemzetiekre, népiekre-urbánosokra…

7 1.Mi magyarok sohasem tudunk összetartani rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid

8 Pázmány Péter: katolikus főpap a protestánsok barátja? 1.Mi magyarok sohasem tudunk összetartani rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid „Átkozott ember volna, ki titeket arra kisztetne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg Isten az kereszténységen másképpen nem könyörül, mert ti azoknak torkokban laktok: oda annak okáért adjátok meg, amivel tartoztok; ide tartsatok csak jó correspondentiát [kapcsolatot] mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok, tudniillik római császárral. Adománytok nem kell, az törököt töltsétek adománytokkal, mert noha ím látod, Édes Öcsém, nékünk elégséges hitelünk, tekintetünk [tekintélyünk] van mostan az mi kegyes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál [tart] az német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni [virágozni], azontúl mindjárt contemptusba [megvetésbe] jutván gallérink alá pökik az német, akár pap, barát vagy akárki legyen.” kovesdyzsolt@gmail.co

9 1.Mi magyarok sohasem tudunk összetartani rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid 1514: Dózsa-féle parasztfelkelés 1640-1688 angol polgári forradalom 1847 svájci polgárháború 1861-64 amerikai polgárháború 1871 párizsi kommün 1917-21 polgárháború és intervenció Szovjet-Oroszországban 1936-39 spanyol polgárháború A Dózsa György-féle parasztfelkelés: az utolsó magyar polgárháború

10 1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítom: a magyar megosztottságában is a világ egyik legösszetartóbb népe!

11 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítás: Mátyás király óta nem volt olyan háborúnk, amit megnyertünk volna, mintha örökségünk kitéphetetlen része lenne, hogy mi mindig a vesztes oldalon állunk

12 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Muhi csata: győztünk, vagy vesztettünk? -a mongoloké lett a csatamező -a magyar sereg jelentős része elesett -a lakosság 15-20%-a áldozatul esett + a király és a főurak életben és szabadon maradtak + a mongol veszteség is jelentős volt, de nekik nem volt utánpótlásuk + nem tudták a teljes országot meghódítani + 160 vár és kolostor ellen tudott állni  ezeket egyetlen másik meghódított ország sem mondhatta el!  katonai és politikai értelemben a mongolok magyarországi hadjárata sikertelenen volt

13 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid hadmozdulatok, meghódított és szabadon maradt területek a mongol hadjáratban

14 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Egy sikeres szabadságharcos: Bocskai István Bécsi béke (1606): elismerték Erdély függetlenségét, a területe megnagyobbodott; biztosították a protestáns vallásszabadságot, azonban a Katolikus Egyház közjogi állapota változatlan maradt; a jezsuitákat nem űzték ki, de megtiltották a birtokszerzésüket; szavatolták a nádori tisztség betöltését, ezzel a Királyi Magyarország önkormányzatiságát. Bocskai István: győzött, tehát nem szeretjük?

15 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Elbukott a Rákóczi-szabadságharc? Szatmári béke (1711): közkegyelem; a vallásszabadság biztosítása; a hajdúk, jászok, kunok kiváltságait megerősítették, sérelmeiket az országgyűlés orvosolja; a polgári és katonai tisztségeket honfiakkal töltik fel; Magyarország és Erdély szabadságát az uralkodó megtartja Két ember… A kuruc: Károlyi Sándor A „labanc”: Pálffy János

16 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Mi megőriztük legalább az 1938-as határokat… A győztes Lengyelországot nyugatra tolták; Finnország elveszítette Karéliát A balti államokat a Szovjetunióba olvasztották A győztes Csehszlovákiától elcsatolták Kárpátalját A győztes Romániának le kellett mondania Transznyisztriáról és Besszarábiáról… 1938 – 1945: Legalább a maradék megmaradt…

17 2.Vesztes nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Vérveszteségek a XX. században I. világháború: 530 965 halott (minden hatodik-hetedik bevonult katona) Vörösterror, fehérterror (1919 és utána): 600-600 áldozat II. világháború: 830–950 000 halott, ebből a holocaust: 400-600 ezer Délvidéki vérengzések: 20-40 ezer halott Kárpátaljai deportálások: a hivatalos adatok szerint is legalább 20 ezer halott A szovjet munkatáborokba, gulágokba hurcolt 700 000 emberből 300 000 soha nem tért haza. A háború végén a Romániához visszacsatolt erdélyi és partiumi területeken történt vérengzésekről nincsenek adataink… 1956: 15-20 000 halott A veszteségekhez hozzá kell még számolnunk a különböző félig-meddig önkéntes népmozgásokat is: svábok kitelepítése: 177 000-240 000 fő kivándorlás (alijázás) Izraelbe: nehéz megbecsülni, kb. 200 000 fő 1956 után nyugatra menekült: 160 000 ember. 2 000 000 lelket vesztettünk el – és mégis élünk!

18 3.Bűnös nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítás: A magyarság elveszítette becsületét, különösképpen a holokausztban, ezért jogosak a minket ért csapások

19 3.Bűnös nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Vállalva a katolicizmusunkat és magyarságunkat nem csak a dicsőséges lapokat, hanem a bűnöket is vállaljuk „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp”

20 3.Bűnös nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Kisebbségi kérdés: 1844: a latin helyett a magyar lett az államnyelv – külön rendelkezések a horvátokra 1848 január: a magyar nyelv idegenként való oktatás a más etnikumú területeken 1867: „zsidó-magyar kiegyezés” 1868: magyar-horvát kiegyezés 1907: lex Apponyi: magyar nyelv nem, de hazafiság igen Ha ma magyar kisebbség megkapná a demokratikus utódállamoktól, amit az elnyomó magyar állam megadott anno….

21 3.Bűnös nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Holocaust: 1920: numerus clausus 1938: az első zsidótörvény 1944. március 19.: német megszállás 1944. július 6.: csendőrpuccs 1944. október 19: nyilas hatalomátvétel Kertész Imre: holocaust-tagadó Nobel-díjas?

22 3.Bűnös nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Svábok kitelepítése: Demokratikus deportálás… kollektív felelősség felvidéki kitelepítésre válasz? Máshol: Brünni halálmenet, Ústí nad Labem-i mészárlás - Magyarország tudott bocsánatot kérni Magyarország államfőjeként megkövetem a kitelepített svábokat és családjaikat az őket ért jogtalanságokért és igazságtalanságért – Sólyom László

23 3. Bűnös nép vagyunk rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítom: Vállalni kell a felelősséget a történelemben valóban elkövetett hibákért és bűnökért és segíteni a sebek begyógyulását

24 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítás: Mindig is feudális ország voltunk, nincsenek demokratikus és liberális hagyományaink…

25 II. András Nevét elsősorban a Bánk bánból ismerjük, de ő vetette meg a magyar alkotmányosság alapjait 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid XI. század: Szent István király intelmei: a tanács szerepe 1222: Aranybulla 1351: egy és osztatlan nemesség 1517: Hármaskönyv 1586: tordai országgyűlés 1848: választójogi törvény 1918: népköztársaság, választások nélkül Horthy-korszak: királyság, választásokkal 1945-1948: köztársaság, korlátozott demokráciával és deportálásokkal

26 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid Állítom: Magyarország az adott korban és nemzetközi környezetben általában nem vallott szégyent a szabadságjogok és a demokrácia kérdésében, mivel ezeket kérdéseket mindig az adott kor viszonyai között kell vizsgálnunk

27 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid „Nemzetiszocialista vagy jobban mondva parancsuralmi rendszerű államok csapatai soha nem lesznek képesek demokratikus berendezésű államok csapataival szorosan együttműködni. (…) például a magyar hadműveleti területen fellelhető számos zsidó munkaszolgálatos század – amelyeket a magyarok többé-kevésbé kényszer hatása alatt állítottak fel – a magyar tisztikaron belül viszályra adott okot, mivel ők a magyar zsidók elleni ilyenfajta kényszerrendszabályokat elítélték.” Witzleben vezérőrnagy

28 Köszönöm a figyelmet! Rozványi Dávid rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid


Letölteni ppt "Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Rozványi Dávid."

Hasonló előadás


Google Hirdetések