Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni?"— Előadás másolata:

1 Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni?
Rozványi Dávid

2 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
Az előadás kérdései Mi a mítosz? Mi magyarok sohasem tudunk összetartani Vesztes nép vagyunk Bűnös nép vagyunk Nincsenek demokratikus hagyományaink rozvanyidavid.fw.hu -

3 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
Mi a mítosz? Olyan gondolat, ami meghatározza a tudatot, függetlenül attól, hogy valós történelmi esemény, tapasztalat áll-e mögötte, vagy sem: a lényeg, hogy mi ezek alapján határozzuk meg magunkat. rozvanyidavid.fw.hu -

4 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
A szent korona… Egy tárgy, amiről vitatkoznak, hogy mikor és hol készült… De a Szent Korona egy mítosz, ami nem csak bennünk él: Friedrich Kaulbach: Nagy Károly megkoronázása rozvanyidavid.fw.hu -

5 Szakrális helyek Magyarországon
Van alapja? Nem tudni… De: királykoronázás és … Pilis: a férfi Székesfehérvár Balaton-felvidék: a nő …Hitler a II. Világháborúban a németek utolsó ellentámadását ezen mítosz alapján indította el ( – Tavaszi Ébredés) rozvanyidavid.fw.hu -

6 1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani
Állítás: Mi magyarok állandóan marcangoljuk egymást, mindig megosztottak vagyunk, mindig pártosodunk: kurucokra-labancokra, forradalmárokra-ellenforradalmárokra, lojalistákra-szabad királyválasztókra, fasisztákra és antifasisztákra, demokratákra és nemzetiekre, népiekre-urbánosokra… rozvanyidavid.fw.hu -

7 1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani
rozvanyidavid.fw.hu -

8 1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani
1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani „Átkozott ember volna, ki titeket arra kisztetne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg Isten az kereszténységen másképpen nem könyörül, mert ti azoknak torkokban laktok: oda annak okáért adjátok meg, amivel tartoztok; ide tartsatok csak jó correspondentiát [kapcsolatot] mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok, tudniillik római császárral. Adománytok nem kell, az törököt töltsétek adománytokkal, mert noha ím látod, Édes Öcsém, nékünk elégséges hitelünk, tekintetünk [tekintélyünk] van mostan az mi kegyes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál [tart] az német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni [virágozni], azontúl mindjárt contemptusba [megvetésbe] jutván gallérink alá pökik az német, akár pap, barát vagy akárki legyen.” Pázmány Péter: katolikus főpap a protestánsok barátja? rozvanyidavid.fw.hu -

9 1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani
A Dózsa György-féle parasztfelkelés: az utolsó magyar polgárháború 1514: Dózsa-féle parasztfelkelés angol polgári forradalom 1847 svájci polgárháború amerikai polgárháború 1871 párizsi kommün polgárháború és intervenció Szovjet-Oroszországban spanyol polgárháború rozvanyidavid.fw.hu -

10 1. Mi magyarok sohasem tudunk összetartani
Állítom: a magyar megosztottságában is a világ egyik legösszetartóbb népe! rozvanyidavid.fw.hu -

11 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
2. Vesztes nép vagyunk Állítás: Mátyás király óta nem volt olyan háborúnk, amit megnyertünk volna, mintha örökségünk kitéphetetlen része lenne, hogy mi mindig a vesztes oldalon állunk rozvanyidavid.fw.hu -

12 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
2. Vesztes nép vagyunk Muhi csata: győztünk, vagy vesztettünk? a mongoloké lett a csatamező a magyar sereg jelentős része elesett a lakosság 15-20%-a áldozatul esett + a király és a főurak életben és szabadon maradtak + a mongol veszteség is jelentős volt, de nekik nem volt utánpótlásuk + nem tudták a teljes országot meghódítani + 160 vár és kolostor ellen tudott állni ezeket egyetlen másik meghódított ország sem mondhatta el! katonai és politikai értelemben a mongolok magyarországi hadjárata sikertelenen volt rozvanyidavid.fw.hu -

13 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
2. Vesztes nép vagyunk hadmozdulatok, meghódított és szabadon maradt területek a mongol hadjáratban rozvanyidavid.fw.hu -

14 2. Vesztes nép vagyunk Egy sikeres szabadságharcos: Bocskai István
Bécsi béke (1606): elismerték Erdély függetlenségét, a területe megnagyobbodott; biztosították a protestáns vallásszabadságot, azonban a Katolikus Egyház közjogi állapota változatlan maradt; a jezsuitákat nem űzték ki, de megtiltották a birtokszerzésüket; szavatolták a nádori tisztség betöltését, ezzel a Királyi Magyarország önkormányzatiságát. Bocskai István: győzött, tehát nem szeretjük? rozvanyidavid.fw.hu -

15 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
2. Vesztes nép vagyunk Elbukott a Rákóczi-szabadságharc? Szatmári béke (1711): közkegyelem; a vallásszabadság biztosítása; a hajdúk, jászok, kunok kiváltságait megerősítették, sérelmeiket az országgyűlés orvosolja; a polgári és katonai tisztségeket honfiakkal töltik fel; Magyarország és Erdély szabadságát az uralkodó megtartja Két ember… A kuruc: Károlyi Sándor A „labanc”: Pálffy János rozvanyidavid.fw.hu -

16 2. Vesztes nép vagyunk Mi megőriztük legalább az 1938-as határokat…
A győztes Lengyelországot nyugatra tolták; Finnország elveszítette Karéliát A balti államokat a Szovjetunióba olvasztották A győztes Csehszlovákiától elcsatolták Kárpátalját A győztes Romániának le kellett mondania Transznyisztriáról és Besszarábiáról… 1938 – 1945: Legalább a maradék megmaradt… rozvanyidavid.fw.hu -

17 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
2. Vesztes nép vagyunk Vérveszteségek a XX. században I. világháború: 530 965 halott (minden hatodik-hetedik bevonult katona) Vörösterror, fehérterror (1919 és utána): áldozat II. világháború: 830–950 000 halott, ebből a holocaust: ezer Délvidéki vérengzések: ezer halott Kárpátaljai deportálások: a hivatalos adatok szerint is legalább 20 ezer halott A szovjet munkatáborokba, gulágokba hurcolt 700 000 emberből 300 000 soha nem tért haza. A háború végén a Romániához visszacsatolt erdélyi és partiumi területeken történt vérengzésekről nincsenek adataink… 1956: 15-20 000 halott  A veszteségekhez hozzá kell még számolnunk a különböző félig-meddig önkéntes népmozgásokat is:  svábok kitelepítése:  000 fő kivándorlás (alijázás) Izraelbe: nehéz megbecsülni, kb. 200 000 fő 1956 után nyugatra menekült: 160 000 ember. lelket vesztettünk el – és mégis élünk! rozvanyidavid.fw.hu -

18 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
3. Bűnös nép vagyunk Állítás: A magyarság elveszítette becsületét, különösképpen a holokausztban, ezért jogosak a minket ért csapások rozvanyidavid.fw.hu -

19 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
3. Bűnös nép vagyunk Vállalva a katolicizmusunkat és magyarságunkat nem csak a dicsőséges lapokat, hanem a bűnöket is vállaljuk „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp” rozvanyidavid.fw.hu -

20 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
3. Bűnös nép vagyunk Kisebbségi kérdés: 1844: a latin helyett a magyar lett az államnyelv – külön rendelkezések a horvátokra 1848 január: a magyar nyelv idegenként való oktatás a más etnikumú területeken 1867: „zsidó-magyar kiegyezés” 1868: magyar-horvát kiegyezés 1907: lex Apponyi: magyar nyelv nem, de hazafiság igen Ha ma magyar kisebbség megkapná a demokratikus utódállamoktól, amit az elnyomó magyar állam megadott anno…. rozvanyidavid.fw.hu -

21 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
3. Bűnös nép vagyunk Holocaust: 1920: numerus clausus 1938: az első zsidótörvény március 19.: német megszállás július 6.: csendőrpuccs október 19: nyilas hatalomátvétel Kertész Imre: holocaust-tagadó Nobel-díjas? rozvanyidavid.fw.hu -

22 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
3. Bűnös nép vagyunk Svábok kitelepítése: Demokratikus deportálás… kollektív felelősség felvidéki kitelepítésre válasz? Máshol: Brünni halálmenet, Ústí nad Labem-i mészárlás - Magyarország tudott bocsánatot kérni Magyarország államfőjeként megkövetem a kitelepített svábokat és családjaikat az őket ért jogtalanságokért és igazságtalanságért – Sólyom László rozvanyidavid.fw.hu -

23 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
3. Bűnös nép vagyunk Állítom: Vállalni kell a felelősséget a történelemben valóban elkövetett hibákért és bűnökért és segíteni a sebek begyógyulását rozvanyidavid.fw.hu -

24 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink
Állítás: Mindig is feudális ország voltunk, nincsenek demokratikus és liberális hagyományaink… rozvanyidavid.fw.hu -

25 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink
XI. század: Szent István király intelmei: a tanács szerepe 1222: Aranybulla 1351: egy és osztatlan nemesség 1517: Hármaskönyv 1586: tordai országgyűlés 1848: választójogi törvény 1918: népköztársaság, választások nélkül Horthy-korszak: királyság, választásokkal : köztársaság, korlátozott demokráciával és deportálásokkal II. András Nevét elsősorban a Bánk bánból ismerjük, de ő vetette meg a magyar alkotmányosság alapjait rozvanyidavid.fw.hu -

26 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink
Állítom: Magyarország az adott korban és nemzetközi környezetben általában nem vallott szégyent a szabadságjogok és a demokrácia kérdésében, mivel ezeket kérdéseket mindig az adott kor viszonyai között kell vizsgálnunk rozvanyidavid.fw.hu -

27 4. Nincsenek demokratikus hagyományaink
„Nemzetiszocialista vagy jobban mondva parancsuralmi rendszerű államok csapatai soha nem lesznek képesek demokratikus berendezésű államok csapataival szorosan együttműködni. (…) például a magyar hadműveleti területen fellelhető számos zsidó munkaszolgálatos század – amelyeket a magyarok többé-kevésbé kényszer hatása alatt állítottak fel – a magyar tisztikaron belül viszályra adott okot, mivel ők a magyar zsidók elleni ilyenfajta kényszerrendszabályokat elítélték.” Witzleben vezérőrnagy rozvanyidavid.fw.hu -

28 rozvanyidavid.fw.hu - www.facebook.com/RozvanyiDavid
Köszönöm a figyelmet! Rozványi Dávid rozvanyidavid.fw.hu -


Letölteni ppt "Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések