Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VÍZ. A témahét célja az volt, hogy: a mindennapi órák és a tanagyag szorításán engedve a kijelölt célcsoportba tartozó diákok (9/a, 9/b) egy héten át.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VÍZ. A témahét célja az volt, hogy: a mindennapi órák és a tanagyag szorításán engedve a kijelölt célcsoportba tartozó diákok (9/a, 9/b) egy héten át."— Előadás másolata:

1 A VÍZ

2 A témahét célja az volt, hogy: a mindennapi órák és a tanagyag szorításán engedve a kijelölt célcsoportba tartozó diákok (9/a, 9/b) egy héten át a tanórákon és a szervezett programokon alaposabban ismerkedjenek meg a víz témakörével: a víz fogalmával, fajtáival, jelentőségével, valamint a helyes fogyasztói magatartással; keressünk válaszokat a vízzel kapcsolatos kérdésekre és ráébresszük a tanulókat a természetben lejátszódó folyamatok közötti összefüggésekre; környezettudatos magatartás kialakítása; fejlesszük a gyerekek következő készségeit, képességeit: együttműködés, partnerség segítőkészség problémamegoldó képesség önálló ismeretszerzés, megfigyelés fegyelmezettség felelősség

3 Egy témahét akkor eredményes, ha: Abban a kijelölt célcsoport minden tanulója és tanára teljes személyiségével tevékenyen részt vesz; Egyetlen központi témája van, ami lehet általánosabb fogalom vagy valami helyi, naptár szerinti aktualitás; A témahéten a tanárok olyan foglalkozásokat vezetnek, amelyek a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakukhoz igen; A diákok számára lehetőség és egyben feladat a foglalkozások közötti választás és a témahét minél gazdagabb kitöltése; Nem csak a tantárgyi, hanem az osztálykereteket is fellazítjuk; A témahét szervesen beépül az iskola mindennapi „normál életébe, lehet előzménye és következménye is.

4 Tapasztalatok összefoglalása a résztvevők (tanulók és tanáraik) közül nem mindenki vett részt teljes személyiségével és aktívan a témahéten; a hétnek egyetlen központi témát választottunk, amit naptári aktualitáshoz, azaz a Víz Világnapjához kötöttünk; a két osztályban tanító pedagógusok közül nem értette meg feltétlenül mindenki, hogy ezzel a témahéttel valami pluszt szeretnénk adni a diákoknak a tananyagon kívül; a tanulóknak nem volt választási lehetősége a programok, foglalkozások között, amit a későbbiekben át kell gondolni. Abban az esetben, ha a témahét a következő években is tanórai keretek között és csak bizonyos osztályokban zajlik, nem igen lesz mód a változtatásra. a tanórai és az osztálykereteket próbáltuk fellazítani csoportok kialakításával; a téma kiválasztásánál ügyelni kell majd arra, hogy valamilyen módon illeszkedjen a helyi tantervekhez, tanagyagokhoz és kerüljön be a tanmenetekbe.

5 A témahét megnyitója A kijelölt célcsoportokon belül 6-6 csoportot alakítottunk ki, akik különböző feladatokat kaptak és a héten erre az egy adott problémára fókuszáltak. Erre az időhiány miatt is szükség volt, ill. azt szerettük volna elérni, hogy a teljes kép úgy álljon össze a tanulókban, hogy a csoportok átadják egymásnak a megszerzett tudást és beszámolnak a munka közben szerzett tapasztalataikról, élményeikről. A tanulók a feladataikat megértették, megoldották, beszámolóikat, bemutatóikat a képességeiknek megfelelően elkészítették és elő is adták, azonban a tudás átadása nem, vagy csak részben teljesült. Ennek oka, hogy a tanulók nem figyeltek egymás, sőt időnként a saját csoportjuk beszámolóira sem.

6 Kérdőívek értékelése Tanulói kérdőív: A tanulók egy-két gyerek kivételével részt vettek a hét eseményein; A lebonyolítás megfelelt az elvárásaiknak és a többségük megfelelőnek találta az előzetes tájékoztatást is; A témaválasztást jónak, a tanárok felkészültségét nagyon jónak, a programokat, kiosztott anyagokat és a bemutatókat is jónak ítélték meg, azonban összességében a témahét sikerességét inkább közepesnek; A munkáikból készített kiállítás az 9/a osztálynak tetszett jobban; A csoporton belüli munka, együttműködés szerintük is csak részben valósult meg.

7 Tanári kérdőív: A kollégák többsége érdekesnek és hasznosnak találta a programokat; Pontosan tudták, hogy ki, mikor, milyen programon vesz részt; A gyerekek aktivitásával a többség nem volt elégedett; Az osztályokon belüli csoportmunkát is csak részben tartották megvalósultnak, sikeresnek; Mindezek ellenére szerintük a témahét elérte a célját. Azok tanárok, akik segítettek a gyerekek bemutatóinak az elkészítésében, részt vettek a hét programjain, viszont nem éltek sem témajavaslattal, sem a véleményezés, értékelés lehetőségével /mi tetszett, vagy min változtatnának/, az meglepő volt számomra és szerintem további kérdéseket vet fel.

8 Külön köszönet: A szervezők munkáját segítő kollégáknak: Domjánné Veres Évának, Illésné Bene Juditnak és Soós Andrásné Krisztának; nekik köszönhető a gyerekek munkáiból elkészült kiállítás. Csernalovics László kollégának, akinek fotói színesítették a kiállítást. A két osztályban tanító tanároknak, akik leadták óravázlataikat és a gyerekek munkáit, segítve ezzel, hogy az óráikon elhangzottak a vetélkedő anyagában megjelenhessenek. Azoknak, akik délutánonként is segítették a gyerekeket a bemutatók, beszámolók elkészítésében, Csonka Györgynek és Kovács Andrásnak.

9 Mindenkinek további sikeres munkát kívánok a még idén tartandó „Életközösségek” című projekthez, ill. erdei iskolához, valamint a következő években tartandó témahetekhez és projektekhez! Köszönettel: Sandrik Beáta szervező


Letölteni ppt "A VÍZ. A témahét célja az volt, hogy: a mindennapi órák és a tanagyag szorításán engedve a kijelölt célcsoportba tartozó diákok (9/a, 9/b) egy héten át."

Hasonló előadás


Google Hirdetések