Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai Magyar Szilvia Anna Eger, 2011. április 27. NSZFI vezető tanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai Magyar Szilvia Anna Eger, 2011. április 27. NSZFI vezető tanácsadó."— Előadás másolata:

1 1 Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai Magyar Szilvia Anna Eger, 2011. április 27. NSZFI vezető tanácsadó

2 2 Előzmények Jogszabályi környezet > adódó feladatok 1993. évi törvény a szakképzésről (4.§-5.§) 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet (11.§ (4)) 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (11.§ (1)-(10) Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye OKM – NSZFI „Támogatási szerződés”

3 3 Szakképzési törvény 54/B. § 18. pont szakmai ellenőrzés: a szakképzés ágazati irányításának olyan eszköze, amelynek keretében a hatályos követelmények érvényesülésének vizsgálata, a kapott eredmények értékelése, az információknak a döntéshozók számára történő visszacsatolása történik meg;

4 4 A támogatási szerződésben foglaltak alapján az ellenőrzés megvalósítása

5 5 Ellenőrzés célja átfogó, szakmailag, pedagógiailag megalapozott objektív helyzetkép kialakítása, a tapasztalatok alapján információ- és adatbázis létrehozása, ellenőrzések végrehajtásához szükséges dokumentumok, módszerek és szempontrendszerek kidolgozása, tapasztalatok és javaslatok megfogalmazása, melyek előremutató szakmai hátteret biztosítanak a döntéshozók részére, iránymutatás, minta kialakítása a jövőbeni ellenőrzési feladatokhoz a szaktárcán belül és más szaktárcák részére.

6 6 Ellenőrzés statisztikai adatai I. 2008/2009. tanév május-júniusi vizsgaidőszak 2009. május 26. – június 25. OKM hatáskörébe tartozó szakképesítések 42 szakképesítés (40 régi OKJ; 2 új OKJ – 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet) Érintett szakmacsoportok  3. Oktatás,  4. Művészet, közművelődés, kommunikáció,  6. Elektrotechnika-elektronika,  12. Nyomdaipar,  17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció  19. Egyéb szolgáltatások

7 Ellenőrzés statisztikai adatai II. 2008/2009. tanév május-júniusi vizsgaidőszak Jelentett tényadatok Ellenőrzés lefolytatása Arányok (%) Vizsgák száma 318 100 96+4 próbaellenőrzés 31,4% Település 453680,0% Vizsgaszervező 1288667,2%

8 8 Ellenőrzés statisztikai adatai III. Vizsgaszervezők megoszlása 86 vizsgaszervező (67%) 81% szakképzést folytató intézmény 9% felsőoktatási intézmény 10% vizsgaszervezői jogosultság Települések elhelyezkedése: 16 megye (Tolna, Zala, Nógrád megye kivétel) Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye) (44,3%) Dunántúl (18,6%) Dunától keletre (37,1%)

9 Ellenőrzés statisztikai adatai IV. 9 Szakképesítések szintjeinek megoszlása

10 10 Ellenőrzött szakképesítésekről 3. Oktatás szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens (9) Dajka (5) Pedagógiai asszisztens (4 ) Óvodai dajka (3); 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Intézményi kommunikátor (12) Grafikus (6) Zenész (6) Újságíró II. (5) Textilműves (3) Keramikus (2) Színházi táncos (1) 12. Nyomdaipar szakmacsoport Kiadványszerkesztő (2) 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Kultúrcikk-kereskedő (1) 19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Kerámiakészítő (1) Jellemző:, írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgarész sokszínűsége,

11 11 Ellenőrzés metodikája, módja, módszeri Metodika: Személyi-, tárgyi feltételrendszer biztosítása (team kialakítása) célvizsgálatok, célcsoportok kiválasztási szempontjainak meghatározása, vizsgálati szempontrendszerek - mérés, értékelés, visszacsatolás - összeállítására, szakértők kiválasztására (pályázó: 268 fő ellenőrzést végző: 100 fő), szakértők felkészítésére, ellenőrzési tevékenység lebonyolítására, összegző elemzés készítésére. Módja: Deduktív Módszer: Helyszíni ellenőrzés, mintavételes eljárással Eszközei: Szempontrendszerek Dokumentumelemzés Strukturált interjú Megfigyelés –

12 12 Tapasztalatok

13 13 Az ellenőrzés tapasztalatai a jegyzőkönyvek alapján I. Dokumentumvizsgálat 1.Személyi feltételek (89,5% rendben – hiányos megbízások) 2.Szakmai vizsga előkészítése, lebonyolítása (86,6% rendben – pontatlan vizsgalejelentés, folytatólagos jegyzőkönyvek hiányosságai, ülésrend hiánya, gyakorlati vizsga előtti oktatás dokumentációjának hiányosságai) 3.A szakmai vizsga iratai (1 esetben szabálytalan tételbontás, törzslap kitöltés pontatlan, szakdolgozati témajavaslat nem fedte az szvk-t) 4.A tárgyi feltételek rendelkezésre állása (bélyegző szövegezése hibás)

14 14 Az ellenőrzés tapasztalatai a jegyzőkönyvek alapján II. A szakmai vizsga folyamatának ellenőrzése 1.A vizsgabizottság működésének ellenőrzése (3 esetben nem tartottak értekezletet; nem kezdték pontosan a vizsgát; elnök nem volt jelen; 1 esetben a kamarai tag azonos a vizsgaelnökkel; 2 esetben nem értékelték a vizsgázók teljesítményét) 2.A vizsgaelnök feladatainak ellátása (97%-ban a jogszabályoknak megfelelt; egy személyben 2 feladat ellátása; elnök nem volt jelen) 3.A gazdasági kamara/szakmai szervezet/szakmai kamara képviselője feladatainak ellátása (8 esetben nem vett részt a feladatainak ellátásában) 4.A vizsgaszervező képviselője feladatainak ellátása (90%-ban hiánytalanul ellátta feladatát, > időponti tévedések, szakdolgozat körüli problémák, egy esetben egyszemélyes vizsgabizottság volt) 5.A vizsgabizottság munkáját segítő tanár feladatainak ellátása (1 esetben érdemben nem láthatta el a feladatát, mert a kamarai tag átvette a szerepet) 6.A vizsga jegyzője feladatainak ellátása (94 esetben megfelelő, jegyzőkönyv vezetési pontatlanságok)

15 15 Vizsgarészek problémái Írásbeli:  tételbontás korábban történt,  ülésrend hiányos Szóbeli: nem jeleztek a vizsgáztatás folyamatára vonatkozó problémát Gyakorlat:  vizsgaremek elkészítésének „szabályozatlansága”,  szakdolgozat témáinak kiírása, elbírálása,  gyakorlati feladatsorok összeállítása,  vizsgahelyszínek „követhetetlensége”

16 16 Javaslatok Jogszabályi módosítás szükségessége Egységes értelmezéshez fogalomtár kialakítása Informatikai fejlesztésben a webes felület kialakítása

17 17 Összegzés  Résztvevők számára komoly kihívás, új feladat,  Eszközök kidolgozása, azok használhatósága, a tapasztalatokkal történő továbbfejlesztése, > „Keretdokumentum kidolgozása”, szélesebb körben történő alkalmazhatósága,  Az ellenőrzés a jogszerűségre korlátozódott, a minőségi szempontokra nem,  Néhány esetben volt jogsértés, melyet jeleztünk a megbízó felé,  90%-ban az előírásoknak megfelelőek zajlottak le a vizsgák

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai Magyar Szilvia Anna Eger, 2011. április 27. NSZFI vezető tanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések