Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai
Magyar Szilvia Anna Eger, április NSZFI vezető tanácsadó 1

2 Előzmények Jogszabályi környezet > adódó feladatok
1993. évi törvény a szakképzésről (4.§-5.§) 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet (11.§ (4)) 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (11.§ (1)-(10) Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye OKM – NSZFI „Támogatási szerződés” 2

3 Szakképzési törvény 54/B. § 18. pont
szakmai ellenőrzés: a szakképzés ágazati irányításának olyan eszköze, amelynek keretében a hatályos követelmények érvényesülésének vizsgálata, a kapott eredmények értékelése, az információknak a döntéshozók számára történő visszacsatolása történik meg; 3

4 A támogatási szerződésben foglaltak alapján
az ellenőrzés megvalósítása 4

5 Ellenőrzés célja átfogó, szakmailag, pedagógiailag megalapozott objektív helyzetkép kialakítása, a tapasztalatok alapján információ- és adatbázis létrehozása, ellenőrzések végrehajtásához szükséges dokumentumok, módszerek és szempontrendszerek kidolgozása, tapasztalatok és javaslatok megfogalmazása, melyek előremutató szakmai hátteret biztosítanak a döntéshozók részére, iránymutatás, minta kialakítása a jövőbeni ellenőrzési feladatokhoz a szaktárcán belül és más szaktárcák részére. 5

6 Ellenőrzés statisztikai adatai I.
2008/2009. tanév május-júniusi vizsgaidőszak 2009. május 26. – június 25. OKM hatáskörébe tartozó szakképesítések 42 szakképesítés (40 régi OKJ; 2 új OKJ – 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet) Érintett szakmacsoportok 3. Oktatás, 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció, 6. Elektrotechnika-elektronika, 12. Nyomdaipar, 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 19. Egyéb szolgáltatások 6

7 Ellenőrzés statisztikai adatai II.
2008/2009. tanév május-júniusi vizsgaidőszak Jelentett tényadatok Ellenőrzés lefolytatása Arányok (%) Vizsgák száma 318 100 96+4 próbaellenőrzés 31,4% Település 45 36 80,0% Vizsgaszervező 128 86 67,2%

8 Ellenőrzés statisztikai adatai III.
Vizsgaszervezők megoszlása 86 vizsgaszervező (67%) 81% szakképzést folytató intézmény 9% felsőoktatási intézmény 10% vizsgaszervezői jogosultság Települések elhelyezkedése: 16 megye (Tolna, Zala, Nógrád megye kivétel) Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye) (44,3%) Dunántúl (18,6%) Dunától keletre (37,1%) 8

9 Ellenőrzés statisztikai adatai IV.
Szakképesítések szintjeinek megoszlása 9

10 Ellenőrzött szakképesítésekről
3. Oktatás szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens (9) Dajka (5) Pedagógiai asszisztens (4) Óvodai dajka (3); 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Intézményi kommunikátor (12) Grafikus (6) Zenész (6) Újságíró II. (5) Textilműves (3) Keramikus (2) Színházi táncos (1) 12. Nyomdaipar szakmacsoport Kiadványszerkesztő (2) 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Kultúrcikk-kereskedő (1) 19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Kerámiakészítő (1) Jellemző:, írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgarész sokszínűsége, 10

11 Ellenőrzés metodikája, módja, módszeri
Metodika: Személyi-, tárgyi feltételrendszer biztosítása (team kialakítása) célvizsgálatok, célcsoportok kiválasztási szempontjainak meghatározása , vizsgálati szempontrendszerek - mérés, értékelés, visszacsatolás - összeállítására, szakértők kiválasztására (pályázó: 268 fő ellenőrzést végző: 100 fő), szakértők felkészítésére, ellenőrzési tevékenység lebonyolítására, összegző elemzés készítésére. Módja: Deduktív Módszer: Helyszíni ellenőrzés, mintavételes eljárással Eszközei: Szempontrendszerek Dokumentumelemzés Strukturált interjú Megfigyelés 11

12 Tapasztalatok 12

13 Az ellenőrzés tapasztalatai a jegyzőkönyvek alapján I.
Dokumentumvizsgálat Személyi feltételek (89,5% rendben – hiányos megbízások) Szakmai vizsga előkészítése, lebonyolítása (86,6% rendben – pontatlan vizsgalejelentés, folytatólagos jegyzőkönyvek hiányosságai, ülésrend hiánya, gyakorlati vizsga előtti oktatás dokumentációjának hiányosságai) A szakmai vizsga iratai (1 esetben szabálytalan tételbontás, törzslap kitöltés pontatlan, szakdolgozati témajavaslat nem fedte az szvk-t) A tárgyi feltételek rendelkezésre állása (bélyegző szövegezése hibás) 13

14 Az ellenőrzés tapasztalatai a jegyzőkönyvek alapján II.
A szakmai vizsga folyamatának ellenőrzése A vizsgabizottság működésének ellenőrzése (3 esetben nem tartottak értekezletet; nem kezdték pontosan a vizsgát; elnök nem volt jelen; 1 esetben a kamarai tag azonos a vizsgaelnökkel; 2 esetben nem értékelték a vizsgázók teljesítményét) A vizsgaelnök feladatainak ellátása (97%-ban a jogszabályoknak megfelelt; egy személyben 2 feladat ellátása; elnök nem volt jelen) A gazdasági kamara/szakmai szervezet/szakmai kamara képviselője feladatainak ellátása (8 esetben nem vett részt a feladatainak ellátásában) A vizsgaszervező képviselője feladatainak ellátása (90%-ban hiánytalanul ellátta feladatát, > időponti tévedések, szakdolgozat körüli problémák, egy esetben egyszemélyes vizsgabizottság volt) A vizsgabizottság munkáját segítő tanár feladatainak ellátása (1 esetben érdemben nem láthatta el a feladatát, mert a kamarai tag átvette a szerepet) A vizsga jegyzője feladatainak ellátása (94 esetben megfelelő, jegyzőkönyv vezetési pontatlanságok) 14

15 Vizsgarészek problémái
Írásbeli: tételbontás korábban történt, ülésrend hiányos Szóbeli: nem jeleztek a vizsgáztatás folyamatára vonatkozó problémát Gyakorlat: vizsgaremek elkészítésének „szabályozatlansága”, szakdolgozat témáinak kiírása, elbírálása, gyakorlati feladatsorok összeállítása, vizsgahelyszínek „követhetetlensége” 15

16 Javaslatok Jogszabályi módosítás szükségessége
Egységes értelmezéshez fogalomtár kialakítása Informatikai fejlesztésben a webes felület kialakítása 16

17 Összegzés Résztvevők számára komoly kihívás, új feladat,
Eszközök kidolgozása, azok használhatósága, a tapasztalatokkal történő továbbfejlesztése, > „Keretdokumentum kidolgozása”, szélesebb körben történő alkalmazhatósága, Az ellenőrzés a jogszerűségre korlátozódott, a minőségi szempontokra nem, Néhány esetben volt jogsértés, melyet jeleztünk a megbízó felé, 90%-ban az előírásoknak megfelelőek zajlottak le a vizsgák 17

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az első szakmai vizsga ellenőrzésének tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések