Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSR. “ A vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSR. “ A vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon."— Előadás másolata:

1 CSR

2 “ A vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon beépítik üzleti tevékenységükbe és a tevékenységükben érdekeltekkel fenntartott kapcsolataikba.” Európai Bizottság 2 Mit jelent a szervezetek társadalmi felelősségvállalása?

3 „A felelős üzleti magatartás elveit szemmel tartó cégek működésük során etikus magatartást tanúsítanak, és úgy járulnak hozzá a gazdasági fejlődéshez, hogy a munkát végzők és hozzátartozóik, valamint a helyi közösség és társadalom életminőségét javítják" A Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsa (World Business Council for Sustainable Development) 3 3 Mit jelent a szervezetek társadalmi felelősségvállalása?

4 A vállalati társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat. PHILIP KOTLER 4 4 Mit jelent a szervezetek társadalmi felelősségvállalása?

5 A szervezetek társadalmi felelősségvállalása a szervezeti kultúra részeként Szemlélet-, gondolkodásmód Magatartásforma Tevékenység Kommunikáció Ez a szervezetektől megköveteli az etikus viselkedés és üzletmenet kialakítását, az átláthatóságot, a különböző érdekcsoportok érdekeinek figyelembevételét. 5

6 Mit jelent a szervezetek társadalmi felelősségvállalása? CSR kutatás: A 100 legnagyobb árbevételű magyarországi cég vizsgálatának néhány eredménye: (A 100 legnagyobb cégből 80 cég vizsgálatára került sor) 16 nem rendelkezik magyar nyelvű honlappal. Összesen 11 honlapon volt letölthető CSR tartalom 20 esetben nincs semmilyen CSR-re utaló tartalom Összesen 2 oldalon van gyengén-látó verzió Egyetlen honlap sem interaktív! Összesen 47 honlapon volt feltüntetve e-mail cím, telefonszám Volt olyan honlap ahol semmilyen elérhetőség nem volt feltüntetve! Forrás: TerraIdea kutatás 2006 www.terra-idea.comwww.terra-idea.com 6

7 A szervezetek társadalmi felelősségvállalása főbb témái: Emberi jogok Humánerőforrás-menedzsment A szervezet belső élete, A munkajogok és munkavédelem Üzleti etika Tisztességes verseny, Korrupció kiküszöbölése Átláthatóság A környezet tudatos alakítása Helyi közösségek, non-profit, civil szféra 7

8 A CSR területei A.Foglalkoztatás, munkaügy B.Emberi jogok C.Etika, átláthatóság D.Piac, verseny E.Környezetvédelem F.Közösségi ügyek

9 A. Foglalkoztatás, munkaügy Munkakörülmények, munkahelyi biztonság, egészségvédelem, juttatások Esélyegyenlőség a munkahelyen, sokszínség menedzsment, Szakszervezetek, munkaügyi kapcsolatok

10 b. Emberi jogok Megfelelőség vizsgálata, antidiszkrimináció Beszállítói lánc menedzsment Kényszermunka és kötelező munkavégzés Gyerekmunka Az egyesülés és a kollektív egyeztetéshez való jog Őslakosok és bevándorlók, migránsok Biztonsághoz való jog

11 c. Etika, átláthatóság Korrupció Átláthatósági politikák, elvek Fenntarthatósági jelentések Érintetti párbeszéd, hitelesítés

12 d. Piac, verseny Fogyasztóvédelem, termékfelelősség Fogyasztók elégedettsége Termékek/Szolgáltatások társadalmi hatása Termékinformációk biztosítása, címkézés Felelős marketing Személyes adatok védelme

13 E. Környezetvédelem Erőforrások felhasználása (energia, víz stb.), ökohatékonyság Kibocsátások és hulladék Újra használat és újrahasznosítás

14 F. Közösségi ügyek Közösségi támogatás, együttműködések Munkatársak bevonása (önkéntesség) Vállalkozókészség és foglalkoztatás a helyi közösségben Innováció Társadalmi rétegződés

15 A szervezetek társadalmi felelősségvállalása a szervezetek olyan önkéntes, tudatos és folyamatos gondolkodás- és szemléletmódja, valamint erőfeszítése és tevékenysége, ahol a szervezet felismeri, hogy minden döntése, cselekedete hatással lehet a társadalom minden tagjára, és ezért minden tettéért a társadalom minden tagjának felelősséggel tartozik. A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztály, Társadalmi Kommunikáció Tagozat 2007. 11. 15.V. EURÓPAI PR-VITANAP15

16 A szervezetek társadalmi felelősségvállalása kommunikációja A (belső és külső) public relations funkció részeként, a szervezetek belső és külső környezetével, a társadalom minden tagjával folytatott tudatos kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek célja, hogy valóra váljon egyrészt a szervezet kedvező megítélésének erősödése, másrészt a társadalom fejlődése. A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztály, Társadalmi Kommunikáció Tagozat 16

17 A szervezetek társadalmi felelősségvállalása kommunikációjának feladata hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a belső és külső környezetét alakító társadalmi tényezők között. A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztály, Társadalmi Kommunikáció Tagozat 17

18 A CSR tartópillérei Üzleti érdek Hírnév/márka, kockázatmenedzsment, munkavállalói elégedettség, innováció, hozzáférés a tőkéhez stb. A piac jutalmazza, ha az üzletvezetési gyakorlat szem előtt tartja a közérdekeket? Kapcsolat a fenntarthatósággal A menedzsment jelentősége A CSR vállalatvezetési mód: normák, standardok, beszámolás/jelentések, audit, intézmények, érintetti kapcsolatok

19 Carroll (1991): A CSR-piramis Filantrópia „Adj vissza a társadalomnak!” Etikai felelősség „Légy etikus!” Jogi felelősség „Légy jogkövet!” Gazdasági felelősség „Légy nyereséges!”

20 Érintettek nyomása Vezetők elkötelezettsége Ad hoc, eseti (ha egyáltalán létezik) Ad hoc, eseti (PR-fókusszal) Stratégiai CSR (üzletvitelbe integrált) Ad hoc, eseti (vezetők prioritásai szerint)

21 Problémák Magyarországon Burkolt reklám (egy tájékoztatás semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra) Nehéz meghúzni a határt CSR-ról szóló beszámolók és a reklámok, promóciók között

22 A CSR médianyilvánosságának fontossága Jó példamutatás más cégeknek Fogyasztó szimpátiájának megnyerése (nem baj, ha befolyásolja ez a fogyasztást)

23 Tanulmány magyarországi CSR 68% nem imázs építés, hanem fenntartható fejlődés és az etikus magatartás iránti elkötelezettség miatt Jelezték igényüket,, hogy tevékenységüket ismerje meg a közvélemény 95% nyilvánosság előtti megjelenés mai, korlátozott lehetősége komoly hátráltató tényező tevékenységük hosszú távú fenntartása szempontjából Szakértők szerint vannak üzleti szempontok Óvatos becslések szerint évente 130-160 milliárd forintot szánnak CSR tevékenységre

24 Felhasznált források: A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztály, Társadalmi Kommunikáció Tagozat Szervezetek Társadalmi Felelősségvállalása V. Európai vitanap CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy, Urbán Katalin Alternate Kft.


Letölteni ppt "CSR. “ A vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések