Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miért vagyunk ma itt? Mert sokaknak csak egy telefonszám/ vagyunk

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miért vagyunk ma itt? Mert sokaknak csak egy telefonszám/ vagyunk"— Előadás másolata:

1 Miért vagyunk ma itt? Mert sokaknak csak egy telefonszám/ vagyunk Mert sok dolog megváltozott az utóbbi években Mert tudnunk kell, hogy mit miért csinálunk Mert túl sok minden múlik rajtunk Mert segítenünk kell egymásnak Mert köszönettel tartozunk Nektek

2 Miről lesz ma szó? FIR, FIR, FIR
Hogyan működik, egyáltalán mi is ez valójában? A márciusi statisztika tanulságai A jogszabályi környezet változásai Tipikus hibák + amit tehetünk ellenük Eljárásrendek kidolgozása

3 FIR – röviden(?) a működéséről
A folyamat leegyszerűsítve: Neptunban rögzítjük a hallgató adatát -> elküldjük a FIR-be -> visszajön a hiba A folyamat valójában: Intézménytörzs (IT), FIR gráf kialakítása, „beküldése” Hallgatói adat rögzítése Adatok konténerbe gyűjtése Konténer aláírása Konténer elküldése FIR feldolgozás Aláírás ellenőrzése (emiatt kell várni néha 1-2 napot!) Adatok beépítése a FIR-be Ellenőrzési szabályok futtatása (éjszaka) Hiba megküldése Nem csak hallgatói és tanulmányi adatok! Alkalmazotti adatok Kollégiumi adatok

4 FIR fogalmak FIR gráf, képzés hatályossága Egy „elrettentő” példa
FIR IT FIR SZNY https://www.felvi.hu/prot_bin/hivataliugyek/fir/FIR_STAT/FIR_stat_fogalomtar.pdf

5 FIR hibahatások A finanszírozási számításokból az adat kimarad
FINK Magyar állami ösztöndíjat érintő hibák HOSZC, HOSZK, HOSZT NYUFIG-nak (árvaellátáshoz) nyújtott adatszolgáltatás hibái NYFG OEP-nek (egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz) nyújtott adatszolgáltatás hibák OEP Intézményi oklevél statisztika STAOK, STAOT Intézményi statisztika STATK, STATT Személykereséséből, az oktatási azonosító kiosztásából az érintett hallgató kimarad SZKER Támogatási idő számításának hibái TMIDK, TMIDT

6 FIR-re épülő felsőoktatási nyilvántartások
Magyar állami ösztöndíj nyilvántartó FIR SZNY HÖSZ FIR IT Felsőoktatási személyi nyilvántartás (hallgatói és oktatói) FIN TR int. finansz. OSAP DPR (AVIR) Intézményi tanulmányi rendszer statisztika FELVI OEP Diákigazolv. Felsőoktatási felvételi adatbázis TB jogviszony adatszolg., sajtó, ágazati elemzések Támidő hallgatói fin.

7 A márciusi statisztika tanulságai
Kb hiba javítása 2 hét alatt! (most 18-19e hibánk van +TSK) A hibák javítása lehetséges… Hamarabb kell elkezdeni Sokkal több kommunikáció kell (2 naponta küldtünk státusz jelentést) – együtt eredményesebb Még sok STATK/STATT hiba van korábbról (persze nem mind!)

8 Hogy állunk most? Ma reggeli állapot: - 281 Több kar 223 SE 4 006
Hibák száma - 281 Több kar 223 SE 4 006 SE-ÁOK 4 157 SE-EKK 3 219 SE-ETK 4 085 SE-FOK 866 SE-GYTK 1 407 SE-TSK 36 065

9 Hogyan tovább? NEM a statisztika miatt kell javítani! (pár példa)
Hallgató államilag támogatott félévet használ el OEP jelentésből kimarad Hallgatói ösztöndíj kötelezettség képződik (adó módjára behajtható) Munkáltatónak nem tudunk adatot szolgáltatni Elmaradó állami támogatások Az új törvények szerint az elektronikus adatok a hitelesek!!! Nem javítani kell, törekedni kell a hibamentességre! (nem csak a FIR miatt)

10 Hogyan tovább? Helyes adatrögzítés
Gólya importot is ellenőrizzük! Teljeskörű adatrögzítés (átvett hallgatók!) Hiányzó adatok kikényszerítése a hallgatóktól Új eljárásrendek kidolgozása, ezek betartása/betartatása Pl. eljárásrend beiratkozáshoz, passziváláshoz, átvételhez, félévkezdéskor/záráskor… Milyen dokumentumokat kell bekérni a hallgatótól Milyen adatokat kell azokról rögzíteni/ellenőrizni Nem lesz soha tökéletes minden adat, de törekedni kell rá!

11 Hogyan tovább? Hibák javítása ütemterv szerint
Április 30 – A Neptun Csoport és a Karok által kidolgozás alatt álló FIR eljárásrend véglegesítése Április 30 – Összegyetemi egyeztetés a Neptun Csoport szervezésében (különös tekintettel a FIR hibákra) Május 31 – Utolsó éves hallgatók hibamentessé tétele Június 30 – 100-nál kevesebb hibajegyet tartalmazó hibatípusok javítása Július 31 – Nyelvvizsga hibák javítása Augusztus 31 – Finanszírozási hibák javítása Október 20 – Aktív hallgatók statisztikát érintő hibáinak javítása Október 20 – Oktatói hibák javítása November 30 – Képzéshez kapcsolódó hibák javítása 2016. Január 15 – Oklevélstatisztikát érintő hibák javítása 2016. Február 29 – Még nem kezelt hibák javítása 2016. Március 20 – Aktív hallgatók statisztikát érintő hibáinak javítása Ha egy hallgató anyaga előkerül, lehetőleg az összes hibájának javítása!

12 Mi várható még? Kancellári kötelezettség a termek tételes hallgatói órakihasználtságának megküldése Csak akkor tudunk adatot szolgáltatni ha: Megvannak a termek adatai Megvannak a kurzusok Vagyis csak akkor tudunk adatot szolgáltatni ha rögzítve van az órarend FIR Hallgatói Pénzügyek kibővítése Térítések és Juttatások féléves adatai (Csak félévre összegzett adatok bejelentése lesz szükséges jogcímenként) Adatok csak a 2015/16 őszi félévtől küldendők Hallgatói juttatások: típus, összeg, havi összeg Hallgatói térítések: típus, összeg, havi összeg

13 Helyes adatrögzítés I. Jogviszony típusok (képzési szint beállítása alapján) Hallgatói (doktoranduszi)  alap-, mesterképzés, egyetemi, főiskolai, doktori képzés hallgatói Vendéghallgatói  Erasmus hallgatók, részképzősök, vendéghallgatók, brazilok Részképzősök, Erasmus  vendéghallgatói jogviszonynak számít Jogviszony indok: Résztanulmányok megkezdése/Résztanulmányok befejezése Pénzügyi státusz 2: Egyéb (1: Egyéb, Egyéb állami támogatott, Egyéb miniszteri ösztöndíjas) Külföldi finanszírozás A3-asokra  miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi, illetve 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő határon túli magyar állampolgár Erasmus  EU - Erasmus képzési programban résztvevő külföldi állampolgár Brazilok  ehhez is lesz kiválasztható érték, de még publikálásra vár az OH-ban Doktorjelölti  Fokozat szerzők (doktori) Részismereti hallgatói  (Felsőfokú végzettségű személy hallgatói jogviszonya)

14 Helyes adatrögzítés II.
Új hallgató felvitele minden alapadattal (születési város, előképzettség, állandó lakcím, nyelvvizsga, okmányok, tartózkodási jogcím) Előképzettség (H0126)  olyat választani, aminél az OM kód mező töltve van Nemzetközi TAJ szám  okmányként felvinni, típusa: nemzetközi biztosítási okmány, kiállítás dátuma is kell (H0021) Nyelvvizsga Érettségi – Vizsgaközpont: Érettségi bizonyítvány alapján szerzett nyelvvizsga Egyetemi záróvizsga – ki lehet tölteni, de FIR-be nem kell feladni, FIR-hez a nyelvvizsga mentesség oka: intézményi nyelvi vizsgát teljesítők mentessége képzés hozzárendelés minden adattal (felvétel dátuma, törzskönyvi szám, ügyintéző, telephely) Törzskönyvi szám  jogviszony kezdő dátum van a FIR-hez kötelező adat Felvétel dátuma  kitöltésével a várható befejezés mező is töltődik automatikusan Telephely  kötelező adat, statisztikának az alapja

15 Helyes adatrögzítés III.
Képzésváltók Jogviszony  egyeztetni intézményen belül Átvettek Jogviszony (H0345 és H0346)  egyeztetni a korábbi intézménnyel Finanszírozási forma (H0282) Korábbi intézmény (H0354)  integrált intézmény típusú lehet Oktatási azonosító (H0023)  importálással felvihető FIR Támogatott félévek számítása jogviszony adatokból Támogatott félévek száma 2006 előtt – adatfeltöltéssel Államilag támogatott félévek száma mezőből (kézi kitöltés) előképzettségből (felsőfokú végzettség államilag támogatott félévei) képzésen államilag támogatott félévek száma mezőből (átlagszámítással)

16 Helyes adatrögzítés IV.
Hatályosság (Törzstáblák) Ország  születési ország, előképzettség intézményének címe Képzés  jogviszony kezdete beleesik-e a hatályosságba (H0071) Státuszkezelés  képzésen, féléven (statisztikai határidő) Félévzárás, átlagszámolás (statisztikai határidő) (H0106 és H0107) Pontos dátum rögzítés (sok az elírás - pl: szakmai gyakorlat vége jövőbeli, nyelvvizsga követelmény teljesülésének dátuma ) Nyitott jogviszony (hallgató összes képzésére vonatkozik)

17 Helyes adatrögzítés V. Minden hallgató egyenlő… Az adatrögzítés szempontjából is! Személynyilvántartás Passzív félév Hallgató nem kezdhet passzív félévvel Egybefüggően max. 2 félév – ha nem jelentkezik be utána, el kell bocsátani DE: ha „szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni”, lehet több is Aktív státusz visszavonása 30 napon belül, passzív félévvel kezdés, több mint 2 féléven keresztül csak a hallgató kérelmére! SZNY: Viselt név, Születési név, Anyja leánykori neve, Születési hely, Születési idő SZEMÉLYIGAZOLVÁNY és LAKCÍMKÁRTYA szerinti PONTOS adatok szükségesek!

18 Helyes adatrögzítés VI.
Külföldi hallgatóknál kötelező kitölteni H0028 – tartózkodási jogcím mező H0103 – külföldi finanszírozás mező (passzív féléven is) Magyar állampolgárságú hallgatók angol vagy német nyelvű képzésen H0228 – külföldi finanszírozás mező töltve van a magyar állampolgároknál/magyarországi állandó lakhelyű hallgatóknál is (OEP jelentés!!) Végzetteknél FIR-hez Abszolutórium dátuma, záróvizsga dátuma, kimeneti vizsga (sikeres és sikertelen vizsga) Diploma/oklevél adatok (eredmény, dátum, szám), Oklevél és oklevélmelléklet nyomtatvány sorszámok (H OH keresi a megoldást) Szakképzettség (H0307) Nyelvvizsga követelmény teljesülésének dátuma (H0286)

19 Helyes adatrögzítés VII.
Doktori képzés Státuszok kezelése (képzésen) Pénzügyi státusz (H0063) Átlagszámolás (kreditek) Tudományág (képzésen) Doktori adatok (doktori szigorlat, - védés, tudományág, témavezető) Oklevél adatok (oklevél statisztikához)  fokozat szerzők

20 Helyes adatrögzítés VIII.
Várható új adatkör küldése a FIR-be (OSAP-hoz) Térítések és Juttatások féléves adatai (jogcím, összeg) Neptunban új kódtétel  FIR2 hallgatói pénzügy altípusok Kormányzati ösztöndíjak: Stipendium Hungaricum ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, FAO ösztöndíj Hallgatói juttatások: tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli szociális ösztöndíj, a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, alaptámogatás, szakmai gyakorlati ösztöndíj, doktorandusz ösztöndíj, a Stipendium Hungaricum fix nagyságú ösztöndíj része, egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj


Letölteni ppt "Miért vagyunk ma itt? Mert sokaknak csak egy telefonszám/ vagyunk"

Hasonló előadás


Google Hirdetések