Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László a DE Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László a DE Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke."— Előadás másolata:

1 Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László a DE Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke

2 Előadás összefoglalása A jelenleg rendelkezésre álló hazai és nemzetközi egyetemi rangsorok nem nyújtanak a magyar intézményeknek objektív alapot komplex oktatási és tudományos teljesítmény összehasonlításra, legfeljebb orientációra alkalmasak. Feladat: Legyen(ek) ilyen(ek) - EU, hazai A kutatóegyetemi cím és az új források elosztásánál a jól mérhető teljesítményekből és kiválóságból szabad csak kiindulni Új egyetemi kihívás: - Fókuszterületek és kiválósági helyek belső kiválasztása - A megjelenő kutatási többletforrások belső elosztási és beszámoltatási rendszerének kiépítése A versengő intézményeknek át kell gondolniuk doktorképzési rendszerüket, haladva a karoktól a szervezetileg független „graduate school”-ok kialakítása felé Jól működő technológia transzfer rendszer kiépítése nélkül nem lehet megfelelni a régió, a társadalom igényeinek Kutatóegyetemi műhelykonferencia Corvinus Egyetem 2010. január 27

3 Tudományos minősítésekkel rendelkezők száma: 1039 ebből akadémikus: 30 MTA doktora: 151 Doktori Iskolák száma: 25 Évente 160-180 Ph.D. fokozat Öt szakkollégium, tíz éve működő tehetséggondozási program (jelenleg 420 diák) OTDK helyezések száma 2009: 112 MTA kutatócsoportok száma: 12 Éves K+I+F bevétel: ~ 4.5 Mrd Ft Közlemények száma évente ~ 1500 Nemzetközi folyóírat szerkesztőbizottsági tagság: 165 Tudományos paraméterek

4 Általános Orvostudományi Kar Fogorvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Kar Népegészségügyi Kar Egészségügyi Kar Mezőgazdaság-,Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Informatikai Kar Természettudományi és Technológiai Kar Műszaki Kar Bölcsészettudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Zeneművészeti Kar Karok

5 Agrártudományi Doktori Tanács Bölcsészettudományi Doktori Tanács Orvostudományi Doktori Tanács Természettudományi Doktori Tanács Doktori iskolák Állattenyésztési tud. Növényterm. és kertészeti tud.; Élelmiszertud. Növényterm. és kertészeti tud.; Regionális tud. Gazdálkodás- és szervezéstud. Filozófiai tud. Neveléstud. Pszichológiai tud. Irodalomtud. Nyelvtud. Történelem; néprajz Molekuláris orvostud. Klinikai orvostud. Egészségtud. Gyógyszertud. Elméleti és klinikai orvostud. Molekuláris sejt- és immunbiológia Társadalomtudományi Doktori Tanács Állam- és jogtud. Közgazdaságtud. Matematika- és számítástud. Informatikai tud. Fizikai tud. Kémiai tud. Földtud. Biológiai tud.; Környezettud. Idegtudomány Klinikai immunológia és allergológia „GRADUATE SCHOOL” Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács SZENÁTUS Teljes szakmai autonómia. Önálló adminisztráció és pénzügyi működtetés

6 Molekula- tudomány Fizikai-, számítás- és anyagtudo- mány Egészség- és Környezet- tudomány Molekuláris medicina Magyarság- tudomány és nyelvelmélet KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ, NEMZETKÖZI ELISMERTSÉGŰ ALAPKUTATÁSOK AZ EGYETEMEN

7 Molekulatudomány, benne gyógyszerkutatás Akadémiai kutatócsoportok 1. Homogén Katalízis Kutatócsoport 2. Szénhidrát-kémiai Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Kémiai tudományok 2. Gyógyszertudományok IKUT* 1. Növényi hatóanyagok vizsgálata 2. Inzulin rezisztencia és cukorbetegség 3. Halogénezett szénhidrogén szennyezők eltávolítása Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban *Innovatív Kutatói Team

8 Fizikai-, számítás- és anyagtudomány Akadémiai kutatócsoportok 1. Számelméleti Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Fizikai tudományok 2. Matematikai és számítástudományok 3. Informatikai tudományok IKUT Geotermikus rendszerek Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

9 Molekuláris medicina Akadémiai kutatócsoportok 1. Apoptózis és Genomika Kutatócsoport 2. Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport 3. Haemostasis, Thrombosis és Vascularis Biológiai Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Molekuláris orvostudomány 2. Molekuláris sejt- és immunbiológia 3. Laki Kálmán (elméleti és klinikai orvostudomány) 4. Klinikai immunológia és allergológia IKUT Őssejt és génterápiás kutatóközpont Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

10 Egészség- és Környezettudomány Akadémiai kutatócsoportok 1. Népegészségügyi Kutatócsoport 2. Idegtudományi Kutatócsoport 3. Területfejlesztési Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Egészségtudomány 2. Klinikai orvostudomány 3. Idegtudomány 4. Juhász-Nagy Pál (biológiai és környezettudomány) 5. Állattenyésztéstudomány 6. Hankóczy Jenő (növénytermesztés és élelmiszer) 7. Kerpely Kálmán (növénytermesztés és regionális) IKUT Kutánbiológiai kutatóközpont Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

11 Magyarságtudomány és nyelvelmélet Akadémiai kutatócsoportok 1. Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport 2. Elméleti nyelvészeti Kutatócsoport 3. Néprajzi Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Irodalomtudományi 2. Nyelvtudományi 3. Történelmi és néprajzi 4. Humán tudományok IKUT Ember-gép kommunikáció Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

12 Joó Ferenc akadémikus Molekulatudomány Trócsányi Zoltán akadémikus Fizikai-, számítás- és anyagtudomány Nagy László akadémikus Molekuláris Medicina Gergely Pál akadémikus Egészség – és Környezettudomány Kertész András akadémikus Magyarságtudomány és nyelvelmélet Debreczeni Attila MTA doktora tudományos rektorhelyettes Fésüs László akadémikus, elnök, a projekt szakmai vezetője A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács

13 Molekula- tudomány Fizikai-, számítás- és anyagtudo- mány Egészség- és Környezet- tudomány Molekuláris medicina Magyarság- tudomány és nyelvelmélet Nemzetközi Tanácsadó Testület KUTATÓEGYETEMI KOORDINÁCIÓS TANÁCS SZENÁTUS

14 Stratégia és Jövőkép kialakítása, folyamatos megújítása A kutatóegyetemi program (ezen belül projektek) szakmai irányítása, felügyelete, a teljesítmény mérése Együttműködés a nemzetközi tanácsadó testülettel Széles és intenzív nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítés kutatóegyetemekkel és kutatóintézetekkel „Group of 5” Új pályázati és egyéb források szerzése A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács feladatai

15 Elnyert támogatás: 2 864 388 299 Ft Projekt futamidő: 2010. július 1.-2012. június 30. Kiemelt területek száma: 5 Résztvevő kutatócsoportok száma: 118 A TÁMOP 4.2.1. B projekt alapadatai

16 Bérjellegű költségek és járulékai Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Eszközök, immateriális javak Összesen Egészség- és környezet- tudomány 183 611 000 Ft75 083 000 Ft151 500 000 Ft66 780 000 Ft476 974 000 Ft Molekula- tudomány 190 546 000 Ft67 317 000 Ft116 387 000 Ft169 380 436 Ft543 630 436 Ft Fizika, számítás- és anyagtudomány 313 912 830 Ft11 183 165 Ft88 840 114 Ft55 917 395 Ft460 262 592 Ft Molekuláris medicina 330 996 952 Ft269 919 828 Ft148 071 690 Ft188 965 815 Ft937 954 285 Ft Nyelvtechnológia és bioetika 245 664 142 Ft0 Ft44 210 751 Ft0 Ft289 874 893 Ft Összesen1 264 730 924 Ft423 502 993 Ft549 009 555 Ft481 043 646 Ft2 718 287 118 Ft A szakmai területek költségvetése

17 A résztvevő kutatócsoportok megoszlása

18 A 74 műszerre beérkeztek a közbeszerzés keretében az ajánlatok, azok becsült értéke: bruttó 730 760 835 Ft Döntően „core facility”-k fejlesztése Eredményhirdetés: 2010. június 30. Kutatási Infrastruktúra Fejlesztés

19 Nemzetközi kutatóegyetemekkel kialakítandó partnerség, kutatói hálózatok kialakítása K+F+I projektek számának, súlyának növelése Tudás- és technológia transzfer kiemelt területként történő kezelése akcelerátor funkció felvállalásával (klaszterek) Kiemelt területek: gyógyszeripar, biotechnológia, informatika, funkcionális élelmiszer, energetika Horizontális terület: az intézményi kapcsolatrendszer

20 Cél- és eszközrendszer

21 A kutatóegyetemek belső világában és országosan (pályázati rendszerek, MTA) érvényesül a tudományos kiválóság értékrendje Kialakul a hagyományos intézményi, kari hierarchiától független, kiemelt figyelem és támogatás a fókuszterületek mentén; a kutatóintézetté szerveződés lehetősége Hatékony tehetséggondozás és kutatóképzés A hazai és EU K+F finanszírozás biztosítja a szükséges pályázati forrásokat (a GDP növekvő %-ban, új EU stratégiai irányok mentén) A sikeres kutatóegyetemek kiemelt finanszírozása tartósan beépül a hazai felsőoktatás rendszerébe A siker feltételei

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László a DE Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések