Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adatvédelem szabályozása. Mi az adatvédelem célja? A személyes adatok védelmének biztosítása, a polgárok személyes adataival való önrendelkezési jogát.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adatvédelem szabályozása. Mi az adatvédelem célja? A személyes adatok védelmének biztosítása, a polgárok személyes adataival való önrendelkezési jogát."— Előadás másolata:

1 Az adatvédelem szabályozása

2 Mi az adatvédelem célja? A személyes adatok védelmének biztosítása, a polgárok személyes adataival való önrendelkezési jogát biztosítása, Biztosítja a nyilvántartások törvényességét, és célhoz kötöttségét, az adatkezelés feltételeinek és az adatkezelési jogosultságok meghatározása, adatkezelések és az adatszolgáltatások ellenőrzése.

3 Fogalmak: Mit nevezünk személyes adatnak? személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

4 Mit nevezünk különleges adatnak? különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

5 Melyek a közérdekű adatok? közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat;

6 Mikor kezelhető a személyes adat? Ha az érintett hozzájárul vagy Törvény /helyi önkormányzat rendelete elrendeli

7 Milyen feltételek mellett kezelhető a különleges adat? – Érintett írásban hozzájárul – Törvény elrendeli (pl. alapvető jogok érvényesülése, nemzetbiztonság, bűnmegelőzés.)

8 Milyen célból lehet kezelni a személyes adatot? Törvény határozza meg. Csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

9 Hogyan kell közzétenni a közérdekű adatokat? Elektronikusan vagy más módon Hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel összefüggő legfontosabb adatokat.

10 Mikor nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztosnak az adatkezelései tevékenységet? – Az adatkezelővel munkaviszonyban,tagsági, tanulói viszonyban, ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza – Egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályzata szerint történik – Egészségi ellátásban kezelt betegre vonatkozik – Az érintett anyaga és egyéb szociális támogatását célzó és nyilvántartó adatot tartalmaz

11 – Hatósági, ügyésségi, bírósági eljárás során – Hivatalos statisztika (nem beazonosítható személyek) – Sajtótörvény hatálya alá tartozó szervek – Tudományos kutatást szolgál – Levéltári kezelésbe kerül – Természetes személy saját célját szolgálja

12 Mely szerveknél kell belső adatvédelmi felelőst kinevezni? – Országos hatósági, mügyi, bűnügyi szerveknél – Pügyi szerveknél – Távközlési és közüzemi szolgáltatóknál

13 Milyen feladatai vannak a belső adatvédelmi felelősnek? Közreműködés, segítség Ellenőrzés Kivizsgálás Elkészíti a belső adatvédelmi szabályzatot Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást Gondoskodik adatvédelmi oktatásról

14 Mi a célja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak? -iratok, adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályainak megállapítása. - kt. Saját adataival való rendelkezési jog biztosítása 3. személy részére adattovábbítás, betekintésnek, felelősségnek szabályai Hozzáférési szabályok

15 Milyen szabályzat elkészítését írja elő a Ktv.? Közszolgálati adatvédelmi szabályzat.

16


Letölteni ppt "Az adatvédelem szabályozása. Mi az adatvédelem célja? A személyes adatok védelmének biztosítása, a polgárok személyes adataival való önrendelkezési jogát."

Hasonló előadás


Google Hirdetések