Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adatvédelem szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adatvédelem szabályozása"— Előadás másolata:

1 Az adatvédelem szabályozása

2 Mi az adatvédelem célja?
A személyes adatok védelmének biztosítása, a polgárok személyes adataival való önrendelkezési jogát biztosítása, Biztosítja a nyilvántartások törvényességét, és célhoz kötöttségét, az adatkezelés feltételeinek és az adatkezelési jogosultságok meghatározása, adatkezelések és az adatszolgáltatások ellenőrzése.

3 Fogalmak: Mit nevezünk személyes adatnak?
bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

4 Mit nevezünk különleges adatnak?
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

5 Melyek a közérdekű adatok?
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat;

6 Mikor kezelhető a személyes adat?
Ha az érintett hozzájárul vagy Törvény /helyi önkormányzat rendelete elrendeli

7 Milyen feltételek mellett kezelhető a különleges adat?
Érintett írásban hozzájárul Törvény elrendeli (pl. alapvető jogok érvényesülése, nemzetbiztonság, bűnmegelőzés.)

8 Milyen célból lehet kezelni a személyes adatot?
Törvény határozza meg. Csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

9 Hogyan kell közzétenni a közérdekű adatokat?
Elektronikusan vagy más módon Hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel összefüggő legfontosabb adatokat.

10 Mikor nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztosnak az adatkezelései tevékenységet?
Az adatkezelővel munkaviszonyban,tagsági, tanulói viszonyban, ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza Egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályzata szerint történik Egészségi ellátásban kezelt betegre vonatkozik Az érintett anyaga és egyéb szociális támogatását célzó és nyilvántartó adatot tartalmaz

11 Hatósági, ügyésségi, bírósági eljárás során
Hivatalos statisztika (nem beazonosítható személyek) Sajtótörvény hatálya alá tartozó szervek Tudományos kutatást szolgál Levéltári kezelésbe kerül Természetes személy saját célját szolgálja

12 Mely szerveknél kell belső adatvédelmi felelőst kinevezni?
Országos hatósági, mügyi, bűnügyi szerveknél Pügyi szerveknél Távközlési és közüzemi szolgáltatóknál

13 Milyen feladatai vannak a belső adatvédelmi felelősnek?
Közreműködés, segítség Ellenőrzés Kivizsgálás Elkészíti a belső adatvédelmi szabályzatot Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást Gondoskodik adatvédelmi oktatásról

14 Mi a célja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak?
-iratok, adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályainak megállapítása. - kt. Saját adataival való rendelkezési jog biztosítása 3. személy részére adattovábbítás, betekintésnek, felelősségnek szabályai Hozzáférési szabályok

15 Milyen szabályzat elkészítését írja elő a Ktv.?
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat.

16


Letölteni ppt "Az adatvédelem szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések