Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Késő középkor Tk. 3. - Herber, Martos, Moss, Tisza - Történelem 2. Tk. AKG -Történelem AKG - Stefán Judit, Bíró Gábor, Lőrinc László Tk. Sz. - Történelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Késő középkor Tk. 3. - Herber, Martos, Moss, Tisza - Történelem 2. Tk. AKG -Történelem AKG - Stefán Judit, Bíró Gábor, Lőrinc László Tk. Sz. - Történelem."— Előadás másolata:

1 Késő középkor Tk. 3. - Herber, Martos, Moss, Tisza - Történelem 2. Tk. AKG -Történelem AKG - Stefán Judit, Bíró Gábor, Lőrinc László Tk. Sz. - Történelem 2. - Száray Miklós Tk. (M) - Történelem 9 - Cuszó Sándor, Kozma, Géza Tr. - G. Szabó István - Tréning (Ft) - Száray Miklós, Szász Erzsébet - Fogalomtár II.

2 https://www.youtube.com/watch?v=sM0LnGxYF4A Egyszer volt, hol nem volt... az ember 13.rész - százéves háború https://www.youtube.com/watch?v=xctMZjg53HY Egyszer volt, hol nem volt... az ember 14.rész - reneszánsz

3 KÖZÉPKORI ÁLLAM ELMÉLETEK

4 A középkori királykép megjelenése Szent Ágoston egyházatya, filozófus. Az észak- afrikai Thagasteből (napjainkban Souk Ahras egy város Algériában) származó Aurelius Augustinus az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya. Vele kezdődik a filozófia antropológiai fordulata. Viszonylag későn, hosszú vívódás után, harminckét éves korában keresztelkedett meg és tért vissza szülőföldjére, ahol először pappá majd 395-ben püspökké szentelték. Anyja Szent Mónika volt.filozófusészak- afrikaiThagastebőlAlgériában filozófiaantropológiai Szent Mónika (354–430). Tk. 2. (Herbert, Moss, Martos, Tisza)-289.old. : A középkori királykép legfontosabb elemei valójában már Szent Ágoston (Aurelius Agustinus) a kiváló későrómai egyházatya De civitate Dei ( Isten városáról) című munkájában megfogalmazódott. „…boldogoknak mondjuk az uralkodókat akkor, ha igazságosan uralkodnak, ha tisztelőiknek magasztaló beszédeire és magasztalóik nagyon alázatos hízelgésére nem fuvalkodnak fel, sőt eszükbe veszik azt, hogy ők is csak emberek. Boldogok, ha hatalmukat leginkább Isten tiszteletének a terjesztésére és Isten fenségének a szolgálatára fordítják. Boldogok, ha Istent félik, szeretik, tisztelik…boldogok, ha lassabban állnak bosszút, és gyorsabban megbocsátanak. Boldogok, ha a büntetést az állam kormányzása és védelme szempontjából és nem az ellenséges gyűlölet kielégítésre alkalmazzák….Boldogok, ha azt amit többnyire szigorúan kénytelenek voltak elhatározni, könyörületes szelídséggel és jótékonysággal helyrehozzák” Az uralkodó jelzői között egyre gyakrabban jelent meg a „Pius-Kegyes”. A „Justus-Igazságos” és a „Victor- Győzedelmes”, ami középkori királykép kialakulásának jele. Az uralkodó személye szent lett, hisz hatalmát Istentől nyerte. http://members.upc.hu/neumer.kat alin/identitas/simon-balogh.pdf http://mek.oszk.hu/04100/041 87/04187.htm Szent Ágoston vallomásai Balogh József Szent Ágoston értelmezése

5 Aquinói Szent Tamás Tk.3.- 224. old.: Arisztotelész Politikáját az 1260 körüli években fordították le…(arab nyelvből) Aquinói Szent Tamás kívánságára, aki elsőként írt kommentárt a műhöz. Ebben megfogalmazta állameleméletét, melynek lényege a következő gondolatsor volt: az ember természeténél fogva társas lény, az államnak nem lehet más célja mint a társas embereszményének megvalósítása – ez a közjó, ami békét, anyagi jólétet és erkölcsi és erkölcsi tökéletességet jelent. A megvalósítás eszközei Szent Tamás szerint a jutalom, a büntetés, és az erkölcsi nevelés. Csak egyet nem adhat meg az állam a polgárainak, az üdvösséget a lélek számára, ez a terület az egyházé marad. Az állam eredete ebben a felfogásban teljesen természetes, politikai rend a saját törvényei szerint működik, és független az isteni kegyelem világától. Éppen ezért az egyház csak akkor avatkozhat be az állam dolgaiba, ha a lélek üdvössége ezt szükségessé teszi. Arisztotelész Politikája http://www.ajk.elte.hu/file/Lukacsi Tamas-IdealisAllam.pdf Wikipédia: 1262. Boldog Özséb, a pálos rend alapítójának orvietói látogat ása után (ekkor ott volt a pápai udvar), Tamás maga is támogatja a magyar szerzetesrend jóváhagyását. 1262Boldog Özsébpálos rendorvietói

6 26. lecke Rendiség kialakulása, változások Nyugat Európában

7 Anglia erős HŰBÉRI ÁLLAM 1215 MAGNA CHARTA Földnélküli János Nemesek lázadása PARLAMENT (rendi gyűlés) RENDI MONARCHIA RENDEK RENDI GYŰLÉS Franciaország Feudális anarchia Folyamatos küzdelem a királyi hatalom megerősítéséért IV. Szép Fülöp FLANDRIA 1302 AVIGNON RENDI MONARCHIA RENDEK RENDI GYŰLÉS Százéves háború 1337-1453 Jeanne d’Arc Angliában polgárháború (rózsák háborúja) TUDOROK NYUGAT EURÓPA Gazdasági válság, stagnálás PESTISKözép-Európa XIV-XV. században fejlődik NYUGAT EURÓPA gazdasága a XV. században ismét fejlődik. A fellendülés központja (centruma) a távolsági kereskedelmi utak találkozásánál: FLANDRIA A kereskedelem fejlődését segítette a banki tevékenység. A rendiség kialakulása, változások Nyugat-Európában HF: 140/5, 141/8, 143/12,13 26. 9. évfolyam

8 gallokrómaiak frankok Klodvig Martell Károly Kis Pippin Nagy Károly Poitiers Achen 843 Francia KirályságNémet- római Császárság Ismétlés:

9 Rendi gyűlés Rendi Monarchia 1302 IV. Szép Fülöp Jeanne d'Arc Reims Orleans 1337-1453 Százéves háború VII. Károly 1215 Tudor-ház „rózsák –háborúja” Avignon Templomosok Huszitizmus Luxemburgi Zsigmond Husz János 1278 Habsburg Rudolf Prága Luxemburgi IV. Károly Nagy Lajos Hevig Jagelló Ulászló Német Lovagrendet 1410 III. Iván Arany Horda Oroszország 1453 Bizánc Lengyelország és Oroszország Német-római Császárság / Cseh királyság ( Tk.(Sz):40) Rekonkvista Oszmán Török Birodalom (Tk.(Sz):26/27// ) (Tk.(Sz):33) ( Tk.(Sz):47/48/ 54/55) ANGLIA FRANCIAORSZÁG SPANYOLORSZÁG

10 Germán királyságok 1215 Rendi Monarchia Erős királyi hatalom Rendi anarchia IV. Szép Fülöp –fokozatosan megerősödő királyi hatalom rendek Azonos jogállású, azonos érdekű csoportok /főnemesség, nemesség, polgárok/ 1337-1453 Jeanne d'Arc 476 732 800 843 Rendi gyűlés hűbériség 1302 XIV-XV.SZ. Adók megszavazása /jogilag korlátozta a király hatalmát, a gyakorlatban növelte/ A rendi állam kialakulása és működése Hódító Vilmos hűbériség Angol-szász királyságok Frank királyság

11 26. lecke Rendiség kialakulása, változások Nyugat Európában

12 Britek T.:2. old Rómaiak T.:12 old. Angol-szászok T.:16 old Normannok T.:22 old. 1066 ANGLIA Hódító Vilmos (Tk.:64) Erős királyi hatalom hűbériség Hűbéri állam TÉRKÉP:

13 II. Henrik Eleonóra és fia, Földnélküli János angol király Földnélküli János „Oroszlánszívű” Richárd angol király 1215

14 Az angol rendi fejlődés Földnélküli Ján os II. Henrik Rendi gyűlés 1215 Magna Charta Libertatum LORDOK NEMESSÉG POLGÁRSÁG Király nemesség. Az oklevél az angol rendiség kialakulásának első állomása. rendek

15 Rendi Monarchia XIV.- XV. sz. Azonos jogállású Azonos érdekű államforma Rendi gyűlés ( Adók megszavazása) Jogilag a király hatalmát Gyakorlatban korlátozta növelhette

16 Franciaország

17 Rendi gyűlés Rendi Monarchia 1302 IV. Szép Fülöp Francia Királyság ( XIV-XV. Sz.Tk. 67-69. old.)

18 Az eredeti lovagrend egyébként a Szentföldön alakult, a feltételezések szerint 1118-ban, amikor Hugues de Payns vezetésével kilenc keresztes lovag elhatározta, hogy életét a szentföldi zarándokok védelmének szenteli. A templomos elnevezést a lovagrend onnan kapta, hogy első szálláshelyükről, a jeruzsálemi királyi palotáról azt hitték, Salamon király templomának helyén épült.. Hugues de Payns Jacques de Molay Templomosok http://www.youtube.com/watch?v=lm50dtX1gaI Rejtélyes vallás - 1. rész - Templomos lovagok A képeken templomosok máglyahalála, illetve Jacques de Molay, a rend 23. és egyben utolsó nagymesterének kivégzése látható

19 Avignon

20 III. Edward VII. Károly Crecy-csata Jeanne d'Arc Reims Orleans 1337-1453 Százéves háború A franciák és az angolok váltakozó szerencsével harcoltak. A háború végére az angolok kiszorultak Franciaországból. A háború bebizonyította a lovagi harcmodor elavultságát, a zsoldosok és a tűzfegyverek fölényét. A háború szenvedései felkelésekhez vezettek. Angliában a jobbágyi kötöttségeket a bérlői viszony váltotta fel. Franciaországban a háború végére megerősödött a királyi hatalom, s a XV. század végre uralma alá vonta az egész országot. Angliában a „rózsák harcában” kihaltak a hercegi családok, s a Tudor-ház központosított királyi hatalmat hozott létre.

21 III. Edward VII. Károly Crecy-csata Jeanne d'Arc Reims Orleans 1337-1453 Százéves háború A franciák és az angolok váltakozó szerencsével harcoltak. A háború végére az angolok kiszorultak Franciaországból. A háború bebizonyította a lovagi harcmodor elavultságát, a zsoldosok és a tűzfegyverek fölényét. A háború szenvedései felkelésekhez vezettek. Angliában a jobbágyi kötöttségeket a bérlői viszony váltotta fel. Franciaországban a háború végére megerősödött a királyi hatalom, s a XV. század végre uralma alá vonta az egész országot. Angliában a „rózsák harcában” kihaltak a hercegi családok, s a Tudor-ház központosított királyi hatalmat hozott létre. A háború egyik legfontosabb ütközete volt

22 A bevetett új fegyverek és taktikák miatt sok hadtörténész a lovagi hadviselés hanyatlásának kezdetét látja a csatában. A franciák veresége katasztrofális volt. Talán néhány ezer ember tudott megmenekülni Fülöp hadából, a többiek mind odavesztek a sárban, az angol nyílzáporban, vagy angolok lándzsáitól. A halottak, sebesültek, foglyok és eltűntek száma durván harmincezer főre tehető, s odaveszett a francia nemesség nagy része. Az angolok veszteségei 100 emberre tehetőek Crecy-csata /1346/ http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/kozepkor/hadjaratok/crecy.html

23 Rendi gyűlés Rendi Monarchia 1302 IV. Szép Fülöp Jeanne d'Arc Reims Orleans 1337-1453 Százéves háború Francia Királyság XIV-XV. sz. VII. Károly A XV. sz végére a király uralma alá vonta az egész országot

24 27. Lecke Közép-Európa

25 Közép-Európa a középkorban HF:144/1, 144/2, 148/15 27. 9. évfolyam Közép-EurópaNÉMET-RÓMAI BIRODALOM Habsburg Rudolf 1278 /Ausztria/ Luxemburgi- dinasztia Luxemburgi Károly /1356/ Svájc Habsburg - dinasztia CSEHORSZÁGII. Ottokár PRÁGA HOSPES -cseh társadalom elégedetlensége -HUSZ JÁNOS tanai Vallási reformtörekvések Franciaország IV. Szép Fülöp AVIGNON (ellenpápa) Nyugati egyházszakadás veszélye Luxemburgi Zsigmond /magyar király, német-római császár Konstnazi- zsinat Husz János megégetése husztitizmus leveri LENGYELORSZÁG /Nagy Lengyelország, Kis Lengyelország, Mazovia) I.Lokietek Ulászló Kis Lengyelország fejedelme egyesíti III. Kázmér örököse Nagy Lajos magyar király HEDVIG+ JAGELLÓ ULÁSZLÓ LITVÁN fejedelem 1410

26 csehek lengyelek A szláv őshaza valahol a Kelet-Európában a Visztula és a Dnyeper közt terült el A szlávok 3 nagy néptörzsbe különültek el a 6-7. század folyamán NYUGATI SZLÁVOK morvák horvátok ukránok bjeloruszok oroszok bolgárok szerbek KELETI SZLÁVOK DÉLI SZLÁVOK

27 Tk 9-170.old: Az első tartós szláv államot a 9 században, I. Mojmir hozta létre a Morva folyó vögyében. Mojmir Bizáncól hívott be térítőket. Cirill és Metód tevékenysége nyomán önálló szláv nyelvű egyház jött létre. Szvatopluk fejedelem halálát követően a magyarok és a frankok támadása elsöpörte államát. Nyugati szlávok Tk2 (HMMT)-331. old.: A szláv törzsek egyesülését külső veszély tette szükségessé. Az avarok 568-ban elfoglalták Pannoniát és támadásokat intéztek a szomszédos területek ellen. Ennek megakadályozására jött létre az első nyugati szláv törzsszövetség 623-ban. A küzdelem élére egy Samo nevű frank kereskedő állt, kinek vezetésével előbb az avarokat, majd a frankokat is legyőzték. Samo halála után (658) azonban az „állam” szét esett. Bár voltak ezután is államalapítási kísérletek, igazán csak a Nagymorva Birodalomnak sikerült egyesíteni a területet. Cirill és Metód szobra Révkomáromban Csehország A morvák bukása után a cseh és morva törzseket a Przemysl vezértől származó fejedelmek egyesítették. A nyugati kereszténységet vették fel azonban a prágai püspökség nem tudott függetlenedni a német egyháztól. A X. században a cseh fejedelmek a német-római császár hűbéresei lettek. II. Ottokár uralkodása volt a korai cseh állam virágkora. Megszerezte a Német-római Birodalom keleti tartományait. 1278 Morvamezőnél elveszítette a csatát és a megszerzett területeket is. http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/cseh-irodalom.htm

28 Német-római Birodalom Huszitizmus Kelyhesek táboriták Közösen verték vissza Luxemburgi Zsigmond seregeit Luxemburgi Zsigmond A mérsékelt irányzat követelésének elfogadása után a magukra maradt radikálisok vereséget szenvedtek. Prága Luxemburgi IV. Károly Husz János 1306-ban kihalt a Przemysl-dinasztia, házasság révén a cseh trónt Luxemburgi János foglalta el. Fia IV. Károly megszerezte a császárságot Birodalmi központ is lett. Az új dinasztia kíséretében a német egyházi vezetők, nemesek, polgárok érkeztek. Károly Prágában alapította 1348-ban Közép-Európa első egyetemét. A cseh társadalom ellentétei, a háttérbe szorult cseh nemesek polgárok és szegény tömegek elégedetlensége a huszita eretnekség formájában jelentkezett A prágai teológus a Biblia alapján bírálta az egyházat, cseh nyelvű igehirdetést, két szín alatti áldozást, és a papság kiváltságainak eltörlését, szegény egyházat követelt. Husz eretnekként való kivégzése 1415-ben növelte a felkelők elszántságát. A huszita háborúk felgyorsították a rendi fejlődést Csehországban

29 Lengyelországot 1410 Nagy LajosMagyarországgal A XIV század elején a Lokietek-ház egyesítette Német Lovagrendet Perszonálunió Litván fejedelem A lengyel-litván unió megnövelte Lengyelország hatalmát, legyőzték a Hevig Jagelló Ulászló

30 http://toriblog.blog.hu/2010/03/01/lengyel_magyar_dinasztikus_kapcsolatok Lengyel-magyar dinasztikus kapcsolatok II/1. rész http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/206.html 3. A három kelet-európai történeti állam összeomlása /Bibó István – Válogatott tanulmányok http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=44 Adamczyk Bogdan: A magyar–lengyel barátság ezeréves története /Művelődés közművelődési folyóirat - Kolozsvár

31 28. lecke Kelet-Európa és a Mongol Birodalom

32 szlávok KELET-EURÓPA Tk. (M)-174.old.: A keleti szláv törzseket a 9. században két központban egyesítették. Az északabbi törzseket Rurik varég vezér vonta uralma alá Novgorod központtal. Utóda, a Rurik- dinasztiába tartozó Oleg 882-ben elfoglalta Kijevet és ide helyezte át fejedelmi központját. Így jött létre a Kijevi Rusz. Oleg utódai hódoltatták a keleti szláv törzseket. Vlagyimir bizánci térítők közvetítésével felvette a kereszténységet. Belső ellentétek a birodalom széteséséhez vezettek. Kelet-Európa hatalmas pusztaságain nomád török népek laktak még a XI-XII. században is Nomád török népek A térség fejlődését a XIII. századtól megakasztotta mongol hódítás A tatárok által adófizetésre kötelezett orosz fejedelemségek egymással is folytonos harcban álltak

33 Moszkvai Fejedelemség felemelkedése

34 III. Iván Oroszország 1453 Bizánc szlávok mongol hódítás Arany Horda KELET-EURÓPA északi részét a déli részét uralták A térség fejlődését a XIII. századtól megakasztotta a A XV. századra Kelet-Európában szét esett ezzel párhuzamosan szerezte meg függetlenségét az egységessé váló eleste után a moszkvai pátriárka lett az ortodox egyház feje Nőül vette az utolsó bizánci császár húgát, magát cárnak, vagyis császárnak címeztette. Tver és Novgorod legyőzésével befejezte az orosz fejedelemségek egyesítését.

35 Bizánc Vlachok bolgárok Szerbek DÉL-EURÓPA meggyengülése után a nyertek tért, de tartós államalakulat nem jött létre a XIII. század folyamán A Balkán hegyi legelőin élő romanizált pásztorok, a XI. századtól lassan észak felé húzódtak. Az állataikat legeltető hegylakók a XII. század végén jelentek meg a Kárpátok előterében.

36 Érettségi: 2013/ május 2. A feladat az oszmán hódítás állomásaihoz kapcsolódik. Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

37 „Első rohamaink eredménytelensége miatt – ezeket a bizánciak és az olaszok vitézsége hiúsította meg oly teljesen, mert állandóan ez utóbbiak voltak felül – a szultán igen haragosnak mutatkozott. Mivel e szégyent nem tudta elviselni, szünet nélkül előre küldte mindazon csapatait, amelyeket későbbre, tartaléknak hagyott. […] Mohamed szultán azonban észrevette, hogy a védők kezdenek eltűnni a sáncokból és a résekből, hiszen ő maga sem állt messze a harc színhelyétől. […] Itt esett el Konstantin császár is, mialatt vitézül harcolt hű katonái között. A janicsárok, majd nyomukban a többi seregrészek, rövidesen bezúdultak a városba, mint a vízáradat. […] A fal előtt, amelyre nagy lobogóját vonatta fel, sugárzó arccal állt a szultán, és örvendett a látványnak: a nap most virradt fel végül teljes világossággal.” (Korabeli történetíró) a) Melyik város ostromát írja le a forrás? …………………………. (1 pont) b) Mikor történt (év) az ostrom? …………………………. (1 pont) Kik küzdöttek egymás ellen? Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.) győztes fél vesztes fél Állam c) d) uralkodó neve e) f) 4 pont

38 http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/reneszansz.htm A reneszánsz művészete http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/15het/muvtori/muvtori15.html AZ EGYETEMES RENESZÁNSZ MŰVÉSZETE http://www.youtube.com/watch?v=JwcuSkNPgDE EGYSZER VOLT...AZ EMBER

39 Rendi gyűlés Rendi Monarchia 1302 IV. Szép Fülöp Jeanne d'Arc Reims Orleans 1337-1453 Százéves háború VII. Károly 1215 Tudor-ház „rózsák –háborúja” Avignon Templomosok Huszitizmus Luxemburgi Zsigmond Husz János 1278 Habsburg Rudolf Prága Luxemburgi IV. Károly Nagy Lajos Hevig Jagelló Ulászló Német Lovagrendet 1410 III. Iván Arany Horda Oroszország 1453 Bizánc Lengyelország Cseh királyság

40 Rendi gyűlés Rendi Monarchia 1302 IV. Szép Fülöp Jeanne d'Arc Reims Orleans 1337-1453 Százéves háború VII. Károly 1215 Tudor-ház „rózsák –háborúja” Avignon Templomosok Huszitizmus Luxemburgi Zsigmond Husz János 1278 Habsburg Rudolf Prága Luxemburgi IV. Károly Nagy Lajos Hevig Jagelló Ulászló Német Lovagrendet 1410 III. Iván Arany Horda Oroszország 1453 Bizánc Lengyelország Cseh királyság


Letölteni ppt "Késő középkor Tk. 3. - Herber, Martos, Moss, Tisza - Történelem 2. Tk. AKG -Történelem AKG - Stefán Judit, Bíró Gábor, Lőrinc László Tk. Sz. - Történelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések