Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanszéki adminisztrációs feladatok Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde igazgató Oktatási Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanszéki adminisztrációs feladatok Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde igazgató Oktatási Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 Tanszéki adminisztrációs feladatok Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde igazgató Oktatási Igazgatóság

2 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Tartalomjegyzék Vizsgahirdetés a 2009/2010/1. félévre Kurzushirdetés a 2009/2010/2. félévre TVSZ változás - Elektronikus leckekönyv Biztonsági szabályok

3 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgameghirdetés a 2009/2010/1. félévre Határidő: 2009. november 9. 8.00-ig

4 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 1. lépés: Tárgyak kiválasztása Tárgykövetelmény ellenőrzése

5 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés

6 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés

7 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés Vizsgatípus megadása

8 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés Csak egyféle vizsgatípus adható meg kivétel a szigorlat, ahol lehet írásbeli és szóbeli is

9 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés Ide a vizsgaalkalomra fogadható max létszám kerül

10 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 3. lépés: Vizsgameghirdetések összerendelése

11 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 3. lépés: Vizsgameghirdetések összerendelése

12 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 3. lépés: Vizsgameghirdetések összerendelése Itt állítható be a kurzusonkénti részmaximum Ezzel szabályozni lehet a jelentkezéseket. Vizsgaidőszakban FIGYELNI!!!!

13 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: 4. lépés: Vizsgameghirdetések másolása

14 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: Vizsgajelentkezési feltétel megadása FIGYELEM!!! A feltétel megjelenik minden kurzus vizsgájánál!

15 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgahirdetés: Vizsgajelentkezési feltétel megadása

16 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Elővizsga meghirdetése Egyedi vizsgajelentkezés beállításával a hallgatók jelentkezni tudnak a vizsgaalkalomra. Kedvezményes tanulmányi rend!

17 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Kurzusmeghirdetés a 2009/2010/2. félévre Határidő: 2009. november 16. 8.00

18 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Mit kell hirdetni? Csak alap-, mester-, és (felsőfokú szakképzésre) készítünk órarendet. Minden meghirdetett képzésre!!!!!!! Kifutó képzésekre kell hirdetni, de órarendi besorolása (terem) csak január végén lesz, ha a tanszék kéri (kivétel ha a 10. félévben is van tárgy).

19 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság 2009/2010. tanév 2. félév ALAPSZAKOK

20 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság 2009/2010. tanév 2. félév ALAPSZAKOK

21 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság 2009/2010. tanév 2. félév FSZ SZAKOK

22 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság 2009/2010. tanév 2. félév MESTERSZAKOK

23 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság 2009/2010. tanév 2. félév MESTERSZAKOK

24 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Kifutó képzések Kifutó képzésben, ha a tárgyra jelentkezők száma nem éri el a kurzus minimális indítási létszámát az oktatási egység vizsgakurzusként biztosíthatja a tárgy elvégzésének lehetőségét más, nem ekvivalens tárgy hallgatásával és változatlan vizsgakövetelményekkel. Ebben az esetben vizsgakurzusnak nem előfeltétele az aláírás megszerzése. TVSZ.8.§ (10)

25 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Kurzusmeghirdetés: 1. lépés: alapadatok beállítása Fontos! Hozzáad gombbal új kurzust kell felvinni és nem korábbi félévest másolni 2. Fontos a nyelv megadása is (angol nyelvű képzés csak ebben tér el) 3. Max létszám megadásával lehet a jelentkezéseket szabályozni. Ha csak azokat akarjuk beengedni akiknek kell ez a tárgy, akkor csak mintatantervhez írjunk be létszámot (célszerű a regisztrációs hétig csak ezt engedni)

26 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Több oktató esetén a százalékot is ki kell tölteni. Kurzusmeghirdetés: 2. lépés: oktató hozzárendelése

27 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Kurzusmeghirdetés: 3. lépés: követelmény megadása Vizsgakurzusnál: ha a felvétel feltétele, hogy legyen aláírása a hallgatónak Helyesen megadva: Alairas("VEMKFO2155A")

28 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Kurzusmeghirdetés: 4. lépés: órarend-szerkesztési információk megadása Ha egy tárgyat együtt szeretnének tartani egy másik tárggyal akkor mindkét tárgynál kérjük a kereszthivatkozást beírni.

29 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Információk az egyes tantervekről

30 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság E-leckekönyv 2009. szeptembertől

31 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Leckekönyv

32 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Jogszabályi háttér: 79/2006. (IV. 5.) Korm. Rendelet 15/D. § (1) A felsőoktatási intézmény által alkalmazott leckekönyv lehet a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött formanyomtatvány; b) elektronikus okirat; c) a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszeréből kinyomtatott, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szétválaszthatatlanul összetűzött okirat. Új TVSZ 2009. augusztus 1-től

33 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 16.§ (1) A hallgató részére biztosítani kell a leckekönyvet. A leckekönyv a tanulmányok és a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolására szolgáló közokirat, amely tartalmazza a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat. A leckekönyvbe csak meghatározott személyek,az OE vezetője vagy az általa megbízott személy tehet bejegyzést. Az illetékes Kar dékánja vagy az általa megbízott dékánhelyettes a leckekönyvben a hallgató felvételét és beiratkozását aláírásával igazolja. A leckekönyvbe tett minden bejegyzés az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerből kerül kinyomtatásra.

34 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 16.§ (2), (9) A leckekönyvet a tanulmányok befejezése - a záróvizsgára vonatkozó bejegyzések törzslapra való átvezetése, illetőleg a törzslap lezárása -, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után – a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel esetének kivételével - a hallgatónak ki kell adni. Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, akkor az OE átvétel esetén a leckekönyvet a hallgatói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül hivatalból átadja az illetékes felsőoktatási intézménynek.

35 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Új eljárásrend

36 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Tárgyfelvétel

37 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 8.§ (13) A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után, 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. Az oktatásszervezési egység vezetője 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni a hallgatók tárgyfelvételre vonatkozó kifogásait. A hallgató a tárgyfelvételről legkésőbb a szorgalmi időszak 3. hetének végén elektronikus üzenetben kap értesítést a tárgyfelvétel lezárásának eredményéről.

38 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Leckekönyv aláírási feltételek Kurzus-aláírás feltételei Kedvezményes tanulmányi rend esetén a Bizottság engedélyével elővizsga is tehető, amelynek eredménye a vizsgaidőszakban a vizsgára bocsáthatóság feltételének teljesülésével válik érvényessé.

39 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgáztatás 2009.

40 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Jogszabályi háttér: 79/2006. (IV. 5.) Korm. Rendelet 15/I. § (4) A vizsga eredményének dokumentálása: „ A vizsgalap tartalmazza a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, a vizsga időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosítóját és aláírását, a vizsgán részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a vizsga értékelését. Nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki.” Személyazonosság igazolása: „ A hallgató a vizsgán az oktató kérésére arcképes igazolvánnyal köteles személyazonosságát igazolni.” / TVSZ 19.§ (5) /

41 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 19.§ (6) Szóbeli vizsga dokumentálása: „A hallgató az illetékes OE-től - amennyiben ezt igényli, -- kikérhet egy ún. igazoló lapot, amely megfelel a leckekönyv adott féléves oldalainak. Szóbeli vizsgán az eredményt az oktató vizsgalapra és az igazolólapra azonnal ráírja, és szignálja. Igazoló lap hiányában a hallgató a vizsga eredményét a vizsgalapon aláírásával ellenjegyezheti. Az igazolólapot a hallgató megőrzi, a tanulmányi információs rendszerben téves bejegyzés esetén ennek birtokában vizsgálatot kezdeményezhet. Az igazolólap leckekönyv-kivonatként nem használható fel.”

42 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 19.§ (8) Írásbeli vizsga dokumentálása: „Írásbeli számonkérés, zárthelyi dolgozat esetén a javított és értékelt dolgozatot az érintett hallgató az oktatási egység által közzétett időben jogosult megtekinteni. Az írásbeli számonkérés dokumentumait az oktatási egység köteles az iratkezelési szabályzatban megfogalmazottak szerint oktatási dokumentumként kezelni és legalább 5 évig megőrizni.”

43 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 19.§ (10) Dokumentálás, ellenőrzés folyamata: „A vizsgáztató minden vizsga értékelése után köteles a vizsgán elért osztályzatot számmal és betűvel a tanulmányi információs rendszerből kinyomtatott vizsgalapra bejegyezni, a bejegyzést keltezéssel és saját kezű aláírással ellátni, a számítógépes rendszerben a vizsgát adminisztrálni. A vizsgaidőszak végén az ellenőrzött az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerből összesített vizsgalapot kell kinyomtatni, amit a vizsgán elért eredménnyel össze kell vetni. Az összesített vizsgalap aláírásával az oktató és az egységvezető az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerbe felvitt adatok valódiságát igazolja. A tanszéken/intézetben 15 évig minden vizsgalapot meg kell őrizni. Az oktatásszervezési egység vezetője a vizsgalapokat ellenőrizheti, és az abban szereplő érdemjegyeket módosíthatja a vizsgalapra, vagy az írásbeli dolgozatra felvezetett érdemjegy eltérése esetén az oktató kérésére, valamint a hallgató megalapozott kifogása alapján.”

44 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 18.§ (7) Határidő: „ A tanszékek/intézetek a vizsgát követő 3. munkanapig minden vizsgajegyet kötelesek bevezetni a tanulmányi információs rendszerbe. A vizsgaidőszak utolsó hetében megtartott vizsga esetén az érdemjegyet legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő munkanapon déli 12:00 óráig kell rögzíteni. Amennyiben a tanszék/intézet elmulasztja fenti kötelezettségeit, az illetékes Kar dékánja köteles intézkedni.” Ellenőrző jelentések a vizsgaidőszakban folyamatosan rektor, dékán, egységvezetők részére!

45 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Neptun

46 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgalap nyomtatása oktatói webről

47 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Üres vizsgalap Üres vizsgalapot a vizsgát megelőző munkanap 12.00 óra után kell kinyomtatni.

48 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Üres vizsgalap nyomtatása hallgatónként

49 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Hibaüzenetek megjelenése

50 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Vizsgalap nyomtatása Neptun kliensből

51 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Összesített vizsgalap nyomtatása a vizsgaidőszak végén Tárgyak kurzusai:

52 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság

53 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Összesített vizsgalap

54 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Kurzus eredménylap

55 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Összesített vizsgalap nyomtatása Neptun kliensből

56 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság TVSZ 24.§ (1) „ A hallgató tanulmányi bejegyzéseit az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerben az oktatási időszak végén a tanulmányi ügyintéző lezárja. A hallgató a vizsgaidőszak utolsó napját követően 14 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben. Az oktatásszervezési egység vezetője a kifogást köteles kivizsgálni, és a hallgatót tájékoztatni a vizsgálat eredményéről.”

57 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Biztonsági szabályok Belépési jelszavakat kiadni szigorúan tilos!!!! Jelszó csere mindenkinél november 15. és december 1. között. December 1. után tanszéki figyelmeztetés December 10. után jogosultság elvétele. Jelszó képzés szabályai: –legalább egy kisbetű –legalább egy NAGYBETŰ –legalább 1 szám –legalább 8 karakter

58 2009.10.27.Oktatási Igazgatóság Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tanszéki adminisztrációs feladatok Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde igazgató Oktatási Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések