Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízellátás-biztonsági rendszerek szabványosítása az ISO 22000 szabvány alkalmazásával Szebényiné Vincze BorbálaBME, 2010. 10. 07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízellátás-biztonsági rendszerek szabványosítása az ISO 22000 szabvány alkalmazásával Szebényiné Vincze BorbálaBME, 2010. 10. 07."— Előadás másolata:

1 Vízellátás-biztonsági rendszerek szabványosítása az ISO 22000 szabvány alkalmazásával Szebényiné Vincze BorbálaBME, 2010. 10. 07.

2 Vázlat 1.Szabványos irányítási rendszerek a vízi- közmű szolgáltatásban 2.HACCP, WSP, OTH-WSP engedély, ISO 22000 összehasonlítás 3.Az MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer- biztonsági irányítási rendszerek szabvány- alkalmazás létjogosultsága, szerepe Víz-élelmiszer, vízellátás mint higiéniai alapfeltétel, HACCP módszertan alapú szakmai kockázat- kezelés és vezetői irányító rendszer 4.Részletesen az ISO 22000-ről 5.Rendszerkiépítés haszna, kockázata 6.Egyéb menedzsment rendszerek és WSP 2

3 Fogyasztói elégedettség Minőségirányítási rendszer ISO 9001 a víziközmű szolgáltatás egésze KIR ISO 14001 Szennyvízelvezetés, tisztítás Környezet védelme WSP ISO 22000 vízellátás A fogyasztó egészségterhelésének megelőzése Labor ISO 17025 Független, minőségi vízvizsgálatok A DRV Zrt. integrált irányítási rendszere

4 A Zrt. minőségügyi rendszere, elemzése  Mi a Minőségügyi Rendszer?  Egy lehetséges válasz: vezetői irányítás eszköze, szabványos módszertannal  Az ISO 9001 szabványnak való megfelelés  Általános irányítási rendszer PDCA ciklus szerint szabályozott munkavégzéssel?  A rendszer önmagában garancia a minőségi szakmai munkavégzésre?  A minőségi munkavégzés a munkavállalók tudásán, tapasztalatán, akaratán alapul.  Ki kéri számon? A rendszer??  Vezetői hozzáállás  A minőségügyi szabályozások mennyiben segítik a minőségi szakmai munkavégzést?

5 A Vízbiztonsági Terv alkalmazásának célja  A Minőségügyi Rendszer szakma-specifikus hiányosságainak kiküszöbölésére javasolható:  új rendszer-módszertan alkalmazása:WSP,  hasonlóan a szennyvíztelepek esetében a KIR (MEBIR, informatikai biztonság) - integrált rendszerek alkalmazásával.  A Vízbiztonsági Terv kialakításának célja:  biztonságos vízellátás – az egészségkárosodást okozó veszélyek fellépésének megelőzése, a kockázat minimális szintre való csökkentése,  ezáltal szakmai színvonal emelése,  az erőforrások kritikus pontokra irányítása.  A cél elérése: kizárólag akkor, ha a módszertan, mint eszköz használata megfelelő!

6 WSP – Vízbiztonság – cél, alapelv Üzenet –A fogyasztók egészségterhelésének csökkentése a vízellátás minden pontján (vízkivételtől a fogyasztó csapjáig) Kockázatelemzés módszertana –Megelőzés alapelve 6

7 7 WSP alapelv - EU direktíva javaslat 98/83 EK Irányelv – 201/2001. Korm.r. Minőség-ellenőrzés a fogyasztó csapján – késztermék határérték-szemlélet „Suggestion for a new Drinking Water Directive incorporating a risk based, water safety plan approach to protecting public health” (Draft 1 October 2005) Vízbázistól a fogyasztó csapjáig Vízbázis-védelem Alkalmazott anyagok, vegyszerek Kockázatelemzés WSP Fogyasztók tájékoztatása Független audit a kockázatkezelő rendszer-alkalmazásban

8 HACCP - WSP – módszertan WSP munkacsoport felállítása Vízellátás és felhasználás leírása Folyamatábra megszerkesztése A folyamatábra helyszíni megerősítése Az összes lehetséges veszély felsorolása Veszélyelemzés végzése Szabályozó intézkedések számbavétele Kritikus szabályozási pontok meghatározása Minden CCP-re kritikus beavatkozási határérték meghatározása Felügyelő rendszer felállítása minden CCP-re Helyesbítő/megelőző tevékenység meghatározása az előforduló eltérésekre Hatékonyságot igazoló eljárások meghatározása Nyilvántartások, és dokumentáció létrehozása 8

9 9 Közvetlen eredmények kezelési és karbantartási utasítások: teljes körű, szakmai tudást hordozó dokumentumok megelőzés elvének tudatosulása, üzemeltetési fegyelem növekedése, gondosabb üzemeltetés központi üzemirányítás, on-line műszerezés

10 WSP módszertan, rendszerbevezetés Rendszerüzemeltetés Hogyan teljesítik szerepüket a kiépített rendszerek? 10 Az OTH-WSP engedély

11 11 WSP - Előnyök a hatóság részére Fogyasztók egészségvédelme, Egészségterhelés csökkenése Határérték-szemlélet helyett az elérhető legjobb minőség Veszélyhelyzetek megelőzése, gyors beavatkozás lehetősége Ellenőrizhetőség Folyamatábra Veszélyek listája Felügyeleti rendszerek Javaslat: Pályázatok elbírálása: jelen: határérték-túllépés jövő: a vízellátás-biztonsági terv rendszer által feltárt veszélyek kockázatelemzése alapján

12 12 HACCP-WSP- OTH/WSP-ISO22000 Élelmiszeripari HACCP - eredet Szakma-specifikus HACCP: WSP – WHO ajánlás WSP OTH engedéllyel – külső bírálat, egészségügyi szemlélet ISO 22000 WS vezetői irányítási rendszer

13 HACCP-WSP-OTH-ISO 22000 13 Irányítási elemHACCPWSP MAVÍZ OTH engedély ISO 22000 Irányítási rendszer (általános útmutató és dokumentálás) XXXXXXXX Vezetőség felelősségi köre (elkötelezettség, hatáskör, kapcsolattartás, reagálás vészhelyzetre, átvizsgálás) XXXXXXXXXX Gazdálkodás az erőforrásokkal (humán, oktatás,/képzés, infrastruktúra) XXXXXXX Biztonságos termék megtervezése és előállítása (PRP, veszélyelemzés, mPRP, H+M, igazolás, nyomon követés, visszavonás) XXXXXXXXXXX Érvényesítés, igazolás és fejlesztés (validálás, verifikálás, mérőeszközök, fejlesztés) XXXXXXXXXX „Életben tartás” (hosszú távú működtetés) XXXXXXXX

14  Ivóvíz mint termék/vízellátás szolgáltatás Speciális élelmiszer, melynek előállítására, minőség- ellenőrzésére vonatkozóan az élelmiszeripartól eltérő a szabályozás.  Előállításbeli lényeges különbözőségek (egyéb élelmiszertől): szakértelem, folyamatos / adagokban termelés, nyomon követhetőség, visszahívhatóság, szolgáltatási kényszer, hatósági háttér,  Ivóvíz, mint élelmiszer és élelmiszeripari alap és segédanyag Víz ivóvízként - alapélelmiszer Élelmiszeripari alapanyag, szigorúbb minőségi előírások (söripar) Élelmiszeripari segédanyag (higiéniai feltételek, alapanyag mosás) Víz egyéb felhasználásra (fürdés, WC stb.), a fogyasztók higiéniai feltételeinek biztosítása. Egészségterhelés csökkentése érdekében folyamatos vízellátás!! Ivóvíz mint élelmiszer

15 ISO 22000 sz. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer  MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti „Élelmiszer- biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények.”  azonos szerkezetű, mint az ISO 9001 minőségirányítási szabvány  ivóvíz mint élelmiszer, vízellátás mint élelmiszer előállítás (szállítással együtt) szemlélet kialakítása, az ezzel járó szigorú biztonságnak való megfelelés támogatása  vezetői irányító rendszer megvalósítására, megfelelő felügyeletére, és fejlesztésére kialakított rendszerszabvány a WSP-vel közös cél érdekében.

16 1.Alkalmazási terület 2.Rendelkező hivatkozások 3.Szakkifejezések és meghatározások 4. Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer 4.2. A dokumentálás követelményei 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége 5.2. Élelmiszer-biztonsági politika 5.3. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tervezése 5.4. Felelősségi kör és hatáskör 5.5. Élelmiszer-biztonsági csoportvezető 5.6. Kapcsolattartás 5.7. Készenlét és reagálás vészhelyzetekre 5.8. Vezetőségi átvizsgálás 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal Emberi erőforrások, infrastruktúra, munkakörnyezet Az ISO 22000:2005 szabvány

17 5.7. Havária helyzetek kezelésének szabályozása – II. készültségi fokozat 17 Fogyasztók egészségét vagy a folyamatos vízellátást alapvetően veszélyeztető helyzet Szigorúan meghatározott vízminőségi beavatkozási határértékek, események – helyszíni beavatkozás nem elégséges Válságstábi irányítás, erőforrás biztosítás -1,0 mg/l feletti nitrit ion -50,0 mg/l feletti nitrát ion -5 telepszám/250ml feletti patogén baktérium -50 telepszám/250ml feletti coliform -Egyéb toxikus paraméter határérték felett

18 5.6. Belső kommunikáció informatikai támogatása Cél: –Az elhárításban résztvevők számára gyors információ biztosítása –Nyomon követés biztosítása –Megfelelő adatbázis létrehozása –Felsővezetés informálása Járulékos cél: –Tudásbázis létrehozása a szakemberek számára Havária elhárítás tapasztalatok Jelentések, kiértékelések Belső Információs Portál / havária események szabályozása az utasításban – szerepkörök (felelősök, moderátor) meghatározása Megfelelő jogosultságok 18

19 5.6. BIP havária események 19

20 20

21 5.8. Havária helyzetek megelőzése Sérülékeny vízbázisok védelmének szigorítása –Diagnosztikai vizsgálatok helyzetértékelése –Szabályozások szigorítása –Figyelőkutak minőségellenőrzésének szigorítása Nem sérülékeny vízbázisok védelmének szigorítása –Védterületi állapotfelmérések –Kutak állapotvizsgálata – helyzetértékelés –Tartalék vizbázisok létrehozásának ösztönzése – egykutas rendszereknél –MIR adatbázisok kiegészítése Vízművek behatolás elleni védelme, ellenőrzése Üzemirányítási rendszerek fejlesztése 21

22 5.8. A havária helyzetek megelőzése Minőségellenőrzési feladatok fejlesztése –Bakteriológiai vizsgálati idők csökkentése –Mintavételi oldal erősítése –Szigorúbb minőségellenőrzési tervek készítése Kritikus paraméterek Kifogásoltsági gyakoriság –Toxikológiai vizsgálatok feltételeinek felülvizsgálata 22

23 5.6. WSP riasztás 23 A WSP alrendszer beavatkozási határérték túllépést észlelt Vizsgált paraméter: zavarosság Hely: Nyirád 8. kút Mért érték: 10 NTU A WSP alrendszer határérték túllépést észlelt Vizsgált paraméter: zavarosság Hely: Nyirád 8. kút Mért érték: 10 NTU

24 24 Eredmények

25 7. A biztonságos termékek megtervezése és előállítása 7.2. Az előfeltételi (prerekvizit) programok (általában karbantartás) 7.3. Veszélyelemzés előzetes lépései (termékleírás) 7.4. Veszélyelemzés 7.5. A működési előfeltételi (prerekvizit) programok létrehozása (általában üzemeltetés) 7.6. A HACCP-terv létrehozása – kritikus üzemeltetési szabályozások tervezése 7.8. Igazolás (verifikálás) tervezése 7.9. Nyomon követési rendszer 7.10. A nemmegfelelőségek szabályozása Az ISO 22000:2005 szabvány

26 7.2. Az előfeltételi PRP (prerekvizit) programok Működés nélkül – megfelelő körülmények (általában karbantartás és higiéniai alapfeltétel biztosítása) 7.5. A működési előfeltételi mPRP (prerekvizit) programok Működés közben megfelelő szabályozás, hogy a veszélyek valószínűségét csökkentsék, a szennyezést elkerüljék (általában üzemeltetési tevékenységek) Felügyeleti rendszer felállítása 7.6. A HACCP-terv létrehozása – kritikus üzemeltetési szabályozások tervezése Lényeges veszély kiküszöbölése Folyamatos felügyelet Az ISO 22000:2005 szabvány

27 8. Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer érvényesítése (validálása), igazolása (verifikálása) és fejlesztése 8.2. A szabályozó intézkedések kombinációinak érvényesítése, validálása 8.3. A felügyelet és a mérés szabályozása 8.4. A rendszer igazolása, verifikálása (belső audit) 8.5. Fejlesztés Az ISO 22000:2005 szabvány

28 28 8.2. Érvényesítés -WSP a napi gyakorlatban –Előkészített grafikus megjelenítések –Szabadon definiálható adatlekérdezések –Statisztikai funkciók Elemzések, fejlesztések

29 8. 5. Fejlesztés: havária helyzetek megelőzése Vízellátás-biztonsági Terv rendszerek további kiépítése Informatikai támogatás megvalósítása 29

30 30 2004.:ismerkedés a módszerrel (központi munkacsoport létrehozása) 2005. október: vízellátás-biztonsági terv rendszer Tab-Zala ivóvízellátó rendszerre (kb. 5 000 ellátott fő) 2006. május: tanúsítás az ISO 22000:2005. szabvány szerint 2006-2010:Folyamatos kiépítés, nagyvízművek, mintaterületek, informatikai támogatás WSP rendszerek a DRV Zrt-nél

31 Az ISO 22000:2005 rendszer haszna A rendszerszabvány alkalmazása segíti: teljes WSP szerinti módszertan alkalmazást, a szabályozások validálását (jelentőségének megfelelő szintre helyezi), a rendszer igazolását, mely a működés elengedhetetlen része (belső audit), A szabványalkalmazás előnye: szakmai tudásbázis létrehozása vízellátás- biztonság tekintetében, H+M tevékenységek folyamatos érvényesítése, a rendszer igazolása, vezetői irányítás döntéshozói szinten, hatékony, folyamatos fejlesztés, a WSP életben tartásának elengedhetetlen eszköze.

32 HACCP-WSP-OTH-ISO 22000 32 Irányítási elemHACCPWSP MAVÍZ OTH engedély ISO 22000 Irányítási rendszer (általános útmutató és dokumentálás) XXXXXXXX Vezetőség felelősségi köre (elkötelezettség, hatáskör, kapcsolattartás, reagálás vészhelyzetre, átvizsgálás) XXXXXXXXXX Gazdálkodás az erőforrásokkal (humán, oktatás,/képzés, infrastruktúra) XXXXXXX Biztonságos termék megtervezése és előállítása (PRP, veszélyelemzés, mPRP, H+M, igazolás, nyomon követés, visszavonás) XXXXXXXXXXX Érvényesítés, igazolás és fejlesztés (validálás, verifikálás, mérőeszközök, fejlesztés) XXXXXXXXXX „Életben tartás” (hosszú távú működtetés) XXXXXXXX

33 Járulékos célok Piacszerzés, bevételnövelés –Fogyasztók bizalma –Tulajdonosok bizalma –Társadalmi felelősségvállalás –Csak jó kommunikáció esetében - egyébként kockázatos! Költséghatékonyság Egyértelmű szabályozottság és felelősségvállalás –Szervezeti kockázatcsökkentés 33

34 WSP rendszerkiépítések kockázatai Szakterületi kockázat: elméletileg nem létezik –Összetett, bonyolult rendszer: emberi erőforrás szükséglet magas, elmaradt tevékenységek –Felügyeleti rendszer eredményeinek nyomon követése több rendszer esetében megoldhatatlan IT támogatás nélkül: elmaradt beavatkozások –Következetesség hiánya: elmaradt tevékenységek, beavatkozások –Nincs erőforrás fejlesztésekre (minőség nem javítható) –Eredő: majdnem ott vagyunk, ahonnét elindultunk! Egyéb kockázat –Pénzügyi kockázat: költséghatékonyság fentiek alapján: ? –Bevétel növekedésben: tulajdonos részéről mi az igény? 34

35 Egyéb menedzsment eszközök – kockázatkezelés 35

36 Ügyfél Fejlődés Pénzügyi Folyamatos ellátás Megfelelő vízminőség Testre szabott egyéb szolgáltatások Egyéb - stratégiai menedzsment rendszerek Technológiai és környezetvédelmi osztály BSC Készült: 2009. február Termelési és fenntartási fajlagos költségek csökkentése Nagyobb értékesített volumen Korszerű technikai tudással rendelkező munkaerő biztosítása, megtartása Szervezeti tudás növelése Gazdálkodói szemlélet fejlesztése Teljesítmény-vezéreltség erősítése Innovatív megoldások folyamatos kutatása Társosztályokkal való együttműködés fejlesztése Folyamatok Technológiai és környezetvédelmi osztály Termelésirányítás fejlesztése Technológiai anyagfelhasználás optimalizálása Megfelelő vízminőség Élőmunka-hatékony működés Egyéb árbevétel növelése Adatértékelés élőmunka- hatékonyságának fokozása Termelésirányítás egységesítése Szennyvíztechnológiák hatékonyabb üzemeltetése az üzemeltetés kontrolljának fokozása révén Minőségi havária helyzetek megelőzése a folyamatos ellátás érdekében Víztechnológiák hatékonyabb üzemeltetése az üzemeltetés kontrolljának fokozása révén Folyamatok

37 37 BSC beszámolórendszer

38 Önértékelés WS kritériumrendszere 38 Vezetés 70 pont Emberi erőforrások 70 pont Ivóvízbiztonsági politika és stratégia 90 pont 80 pont Partnerkapcsolatok és erőforrások 70 pont Technológia és Folyamatok az ivóvízbiztonság érdekében 200 pont Munkatársak ivóvíz-biztonsággal kapcsolatban elért eredményei 110 pont Az ivóvízbiztonsági rendszermegvalósítása 130 pont Társadalmi, hatósági megítélés eredményei 60 pont Kulcs-fontosságú ivóvízbiztonsági eredmények 200 pont A D O T T S Á G O K 500 PONT E R E D M É N Y E K 500 PONT I N N O V Á C I Ó é s T A N U L Á S

39 Vízbiztonsági önértékelés Piacszerzés Szakmai hírnév Biztonságos vízellátás Rendszerek fejlesztése Értékelés, visszacsatolás Elért eredmények WSP rendszerek érettsége Adottságok javítása Adottságok értékelése 39

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! H-8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Tel.: (+36) 84 501 000 Fax: (+36) 84 501 001 E-mail: drv.zrt@drv.hu www.drv.hu


Letölteni ppt "Vízellátás-biztonsági rendszerek szabványosítása az ISO 22000 szabvány alkalmazásával Szebényiné Vincze BorbálaBME, 2010. 10. 07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések