Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szebényiné Vincze Borbála

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szebényiné Vincze Borbála"— Előadás másolata:

1 Szebényiné Vincze Borbála
Vízellátás-biztonsági rendszerek szabványosítása az ISO szabvány alkalmazásával Címoldal, ne töröld ki! Szebényiné Vincze Borbála BME,

2 Szabványos irányítási rendszerek a vízi-közmű szolgáltatásban
Vázlat Szabványos irányítási rendszerek a vízi-közmű szolgáltatásban HACCP, WSP, OTH-WSP engedély, ISO összehasonlítás Az MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek szabvány-alkalmazás létjogosultsága, szerepe Víz-élelmiszer, vízellátás mint higiéniai alapfeltétel, HACCP módszertan alapú szakmai kockázat-kezelés és vezetői irányító rendszer Részletesen az ISO ről Rendszerkiépítés haszna, kockázata Egyéb menedzsment rendszerek és WSP 2

3 A DRV Zrt. integrált irányítási rendszere
Fogyasztói elégedettség Minőségirányítási rendszer ISO 9001 a víziközmű szolgáltatás egésze KIR ISO 14001 Szennyvízelvezetés, tisztítás WSP ISO 22000 vízellátás Labor ISO 17025 A fogyasztó egészségterhelésének megelőzése Környezet védelme Független, minőségi vízvizsgálatok

4 A Zrt. minőségügyi rendszere,
elemzése Mi a Minőségügyi Rendszer? Egy lehetséges válasz: vezetői irányítás eszköze, szabványos módszertannal Az ISO 9001 szabványnak való megfelelés Általános irányítási rendszer PDCA ciklus szerint szabályozott munkavégzéssel? A rendszer önmagában garancia a minőségi szakmai munkavégzésre? A minőségi munkavégzés a munkavállalók tudásán, tapasztalatán, akaratán alapul. Ki kéri számon? A rendszer?? Vezetői hozzáállás A minőségügyi szabályozások mennyiben segítik a minőségi szakmai munkavégzést?

5 A Vízbiztonsági Terv alkalmazásának
célja A Minőségügyi Rendszer szakma-specifikus hiányosságainak kiküszöbölésére javasolható: új rendszer-módszertan alkalmazása:WSP, hasonlóan a szennyvíztelepek esetében a KIR (MEBIR, informatikai biztonság) - integrált rendszerek alkalmazásával. A Vízbiztonsági Terv kialakításának célja: biztonságos vízellátás – az egészségkárosodást okozó veszélyek fellépésének megelőzése, a kockázat minimális szintre való csökkentése, ezáltal szakmai színvonal emelése, az erőforrások kritikus pontokra irányítása. A cél elérése: kizárólag akkor, ha a módszertan, mint eszköz használata megfelelő!

6 WSP – Vízbiztonság – cél, alapelv
Üzenet A fogyasztók egészségterhelésének csökkentése a vízellátás minden pontján (vízkivételtől a fogyasztó csapjáig) Kockázatelemzés módszertana Megelőzés alapelve szakértői rendszer 6

7 WSP alapelv - EU direktíva javaslat
98/83 EK Irányelv – 201/2001. Korm.r. Minőség-ellenőrzés a fogyasztó csapján – késztermék határérték-szemlélet „Suggestion for a new Drinking Water Directive incorporating a risk based, water safety plan approach to protecting public health” (Draft 1 October 2005) Vízbázistól a fogyasztó csapjáig Vízbázis-védelem Alkalmazott anyagok, vegyszerek Kockázatelemzés WSP Fogyasztók tájékoztatása Független audit a kockázatkezelő rendszer-alkalmazásban 7

8 HACCP - WSP – módszertan
WSP munkacsoport felállítása Vízellátás és felhasználás leírása Folyamatábra megszerkesztése A folyamatábra helyszíni megerősítése Az összes lehetséges veszély felsorolása Veszélyelemzés végzése Szabályozó intézkedések számbavétele Kritikus szabályozási pontok meghatározása Minden CCP-re kritikus beavatkozási határérték meghatározása Felügyelő rendszer felállítása minden CCP-re Helyesbítő/megelőző tevékenység meghatározása az előforduló eltérésekre Hatékonyságot igazoló eljárások meghatározása Nyilvántartások, és dokumentáció létrehozása 8

9 Közvetlen eredmények kezelési és karbantartási utasítások: teljes körű, szakmai tudást hordozó dokumentumok megelőzés elvének tudatosulása, üzemeltetési fegyelem növekedése, gondosabb üzemeltetés központi üzemirányítás, on-line műszerezés 9

10 Az OTH-WSP engedély WSP módszertan, rendszerbevezetés
Rendszerüzemeltetés Hogyan teljesítik szerepüket a kiépített rendszerek?

11 WSP - Előnyök a hatóság részére
Fogyasztók egészségvédelme, Egészségterhelés csökkenése Határérték-szemlélet helyett az elérhető legjobb minőség Veszélyhelyzetek megelőzése, gyors beavatkozás lehetősége Ellenőrizhetőség Folyamatábra Veszélyek listája Felügyeleti rendszerek Javaslat: Pályázatok elbírálása: jelen: határérték-túllépés jövő: a vízellátás-biztonsági terv rendszer által feltárt veszélyek kockázatelemzése alapján 11

12 HACCP-WSP- OTH/WSP-ISO22000
Élelmiszeripari HACCP - eredet Szakma-specifikus HACCP: WSP – WHO ajánlás WSP OTH engedéllyel – külső bírálat, egészségügyi szemlélet ISO WS vezetői irányítási rendszer

13 HACCP-WSP-OTH-ISO 22000 13 Irányítási elem HACCP WSP MAVÍZ
OTH engedély ISO 22000 Irányítási rendszer (általános útmutató és dokumentálás) XX XXX X Vezetőség felelősségi köre (elkötelezettség, hatáskör, kapcsolattartás, reagálás vészhelyzetre, átvizsgálás) XXXX Gazdálkodás az erőforrásokkal (humán, oktatás,/képzés, infrastruktúra) Biztonságos termék megtervezése és előállítása (PRP, veszélyelemzés, mPRP, H+M, igazolás, nyomon követés, visszavonás) Érvényesítés, igazolás és fejlesztés (validálás, verifikálás, mérőeszközök, fejlesztés) „Életben tartás” (hosszú távú működtetés) 13

14 Ivóvíz mint élelmiszer
Ivóvíz mint termék/vízellátás szolgáltatás Speciális élelmiszer, melynek előállítására, minőség-ellenőrzésére vonatkozóan az élelmiszeripartól eltérő a szabályozás. Előállításbeli lényeges különbözőségek (egyéb élelmiszertől): szakértelem, folyamatos / adagokban termelés, nyomon követhetőség, visszahívhatóság, szolgáltatási kényszer, hatósági háttér, Ivóvíz, mint élelmiszer és élelmiszeripari alap és segédanyag Víz ivóvízként - alapélelmiszer Élelmiszeripari alapanyag, szigorúbb minőségi előírások (söripar) Élelmiszeripari segédanyag (higiéniai feltételek, alapanyag mosás) Víz egyéb felhasználásra (fürdés, WC stb.), a fogyasztók higiéniai feltételeinek biztosítása. Egészségterhelés csökkentése érdekében folyamatos vízellátás!!

15 ISO 22000 sz. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti „Élelmiszer- biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények.” azonos szerkezetű, mint az ISO 9001 minőségirányítási szabvány ivóvíz mint élelmiszer, vízellátás mint élelmiszer előállítás (szállítással együtt) szemlélet kialakítása, az ezzel járó szigorú biztonságnak való megfelelés támogatása vezetői irányító rendszer megvalósítására, megfelelő felügyeletére, és fejlesztésére kialakított rendszerszabvány a WSP-vel közös cél érdekében.

16 4. Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
Az ISO 22000:2005 szabvány Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Szakkifejezések és meghatározások 4. Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer 4.2. A dokumentálás követelményei 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége 5.2. Élelmiszer-biztonsági politika 5.3. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tervezése 5.4. Felelősségi kör és hatáskör 5.5. Élelmiszer-biztonsági csoportvezető 5.6. Kapcsolattartás 5.7. Készenlét és reagálás vészhelyzetekre 5.8. Vezetőségi átvizsgálás 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal Emberi erőforrások, infrastruktúra, munkakörnyezet

17 Válságstábi irányítás, erőforrás biztosítás
5.7. Havária helyzetek kezelésének szabályozása – II. készültségi fokozat egyértelmű havária helyzet Fogyasztók egészségét vagy a folyamatos vízellátást alapvetően veszélyeztető helyzet 1,0 mg/l feletti nitrit ion 50,0 mg/l feletti nitrát ion 5 telepszám/250ml feletti patogén baktérium 50 telepszám/250ml feletti coliform Egyéb toxikus paraméter határérték felett Szigorúan meghatározott vízminőségi beavatkozási határértékek, események – helyszíni beavatkozás nem elégséges Válságstábi irányítás, erőforrás biztosítás 17

18 5.6. Belső kommunikáció informatikai támogatása
Cél: Az elhárításban résztvevők számára gyors információ biztosítása Nyomon követés biztosítása Megfelelő adatbázis létrehozása Felsővezetés informálása Járulékos cél: Tudásbázis létrehozása a szakemberek számára Havária elhárítás tapasztalatok Jelentések, kiértékelések Belső Információs Portál / havária események szabályozása az utasításban – szerepkörök (felelősök, moderátor) meghatározása Megfelelő jogosultságok 18

19 5.6. BIP havária események 19

20 5.6. BIP havária események 20

21 5.8. Havária helyzetek megelőzése
Sérülékeny vízbázisok védelmének szigorítása Diagnosztikai vizsgálatok helyzetértékelése Szabályozások szigorítása Figyelőkutak minőségellenőrzésének szigorítása Nem sérülékeny vízbázisok védelmének szigorítása Védterületi állapotfelmérések Kutak állapotvizsgálata – helyzetértékelés Tartalék vizbázisok létrehozásának ösztönzése – egykutas rendszereknél MIR adatbázisok kiegészítése Vízművek behatolás elleni védelme, ellenőrzése Üzemirányítási rendszerek fejlesztése 21

22 5.8. A havária helyzetek megelőzése
Minőségellenőrzési feladatok fejlesztése Bakteriológiai vizsgálati idők csökkentése Mintavételi oldal erősítése Szigorúbb minőségellenőrzési tervek készítése Kritikus paraméterek Kifogásoltsági gyakoriság Toxikológiai vizsgálatok feltételeinek felülvizsgálata 22

23 5.6. WSP riasztás A WSP alrendszer beavatkozási határérték túllépést észlelt Vizsgált paraméter: zavarosság Hely: Nyirád 8. kút Mért érték: 10 NTU A WSP alrendszer határérték túllépést észlelt Vizsgált paraméter: zavarosság Hely: Nyirád 8. kút Mért érték: 10 NTU 23

24 Eredmények 24

25 7. A biztonságos termékek megtervezése és előállítása
Az ISO 22000:2005 szabvány 7. A biztonságos termékek megtervezése és előállítása 7.2. Az előfeltételi (prerekvizit) programok (általában karbantartás) 7.3. Veszélyelemzés előzetes lépései (termékleírás) 7.4. Veszélyelemzés 7.5. A működési előfeltételi (prerekvizit) programok létrehozása (általában üzemeltetés) 7.6. A HACCP-terv létrehozása – kritikus üzemeltetési szabályozások tervezése 7.8. Igazolás (verifikálás) tervezése 7.9. Nyomon követési rendszer 7.10. A nemmegfelelőségek szabályozása

26 Az ISO 22000:2005 szabvány 7.2. Az előfeltételi PRP (prerekvizit) programok Működés nélkül – megfelelő körülmények (általában karbantartás és higiéniai alapfeltétel biztosítása) 7.5. A működési előfeltételi mPRP (prerekvizit) programok Működés közben megfelelő szabályozás, hogy a veszélyek valószínűségét csökkentsék, a szennyezést elkerüljék (általában üzemeltetési tevékenységek) Felügyeleti rendszer felállítása 7.6. A HACCP-terv létrehozása – kritikus üzemeltetési szabályozások tervezése Lényeges veszély kiküszöbölése Folyamatos felügyelet

27 Az ISO 22000:2005 szabvány 8. Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer érvényesítése (validálása), igazolása (verifikálása) és fejlesztése 8.2. A szabályozó intézkedések kombinációinak érvényesítése, validálása 8.3. A felügyelet és a mérés szabályozása 8.4. A rendszer igazolása, verifikálása (belső audit) 8.5. Fejlesztés

28 8.2. Érvényesítés -WSP a napi gyakorlatban
Elemzések, fejlesztések Előkészített grafikus megjelenítések Szabadon definiálható adatlekérdezések Statisztikai funkciók 28

29 8. 5. Fejlesztés: havária helyzetek megelőzése
Vízellátás-biztonsági Terv rendszerek további kiépítése Informatikai támogatás megvalósítása 29

30 WSP rendszerek a DRV Zrt-nél
2004.: ismerkedés a módszerrel (központi munkacsoport létrehozása) 2005. október: vízellátás-biztonsági terv rendszer Tab-Zala ivóvízellátó rendszerre (kb ellátott fő) 2006. május: tanúsítás az ISO 22000:2005. szabvány szerint : Folyamatos kiépítés, nagyvízművek, mintaterületek, informatikai támogatás 30

31 Az ISO 22000:2005 rendszer haszna
A rendszerszabvány alkalmazása segíti: teljes WSP szerinti módszertan alkalmazást, a szabályozások validálását (jelentőségének megfelelő szintre helyezi), a rendszer igazolását, mely a működés elengedhetetlen része (belső audit), A szabványalkalmazás előnye: szakmai tudásbázis létrehozása vízellátás-biztonság tekintetében, H+M tevékenységek folyamatos érvényesítése, a rendszer igazolása, vezetői irányítás döntéshozói szinten, hatékony, folyamatos fejlesztés, a WSP életben tartásának elengedhetetlen eszköze.

32 P PA PD PDC CA HACCP-WSP-OTH-ISO 22000 PDCA 32 Irányítási elem HACCP
WSP MAVÍZ OTH engedély ISO 22000 Irányítási rendszer (általános útmutató és dokumentálás) XX XXX X Vezetőség felelősségi köre (elkötelezettség, hatáskör, kapcsolattartás, reagálás vészhelyzetre, átvizsgálás) XXXX Gazdálkodás az erőforrásokkal (humán, oktatás,/képzés, infrastruktúra) Biztonságos termék megtervezése és előállítása (PRP, veszélyelemzés, mPRP, H+M, igazolás, nyomon követés, visszavonás) Érvényesítés, igazolás és fejlesztés (validálás, verifikálás, mérőeszközök, fejlesztés) „Életben tartás” (hosszú távú működtetés) P PA PD PDC CA PDCA 32

33 Piacszerzés, bevételnövelés
Járulékos célok Piacszerzés, bevételnövelés Fogyasztók bizalma Tulajdonosok bizalma Társadalmi felelősségvállalás Csak jó kommunikáció esetében - egyébként kockázatos! Költséghatékonyság Egyértelmű szabályozottság és felelősségvállalás Szervezeti kockázatcsökkentés 33

34 WSP rendszerkiépítések kockázatai
Szakterületi kockázat: elméletileg nem létezik Összetett, bonyolult rendszer: emberi erőforrás szükséglet magas, elmaradt tevékenységek Felügyeleti rendszer eredményeinek nyomon követése több rendszer esetében megoldhatatlan IT támogatás nélkül: elmaradt beavatkozások Következetesség hiánya: elmaradt tevékenységek, beavatkozások Nincs erőforrás fejlesztésekre (minőség nem javítható) Eredő: majdnem ott vagyunk, ahonnét elindultunk! Egyéb kockázat Pénzügyi kockázat: költséghatékonyság fentiek alapján: ? Bevétel növekedésben: tulajdonos részéről mi az igény? 34

35 Egyéb menedzsment eszközök – kockázatkezelés
35

36 Egyéb - stratégiai menedzsment rendszerek
Technológiai és környezetvédelmi osztály BSC Pénzügyi Egyéb árbevétel növelése Nagyobb értékesített volumen Termelési és fenntartási fajlagos költségek csökkentése Ügyfél Folyamatos ellátás Megfelelő vízminőség Megfelelő vízminőség Testre szabott egyéb szolgáltatások Folyamatok Termelésirányítás fejlesztése Élőmunka-hatékony működés Technológiai és környezetvédelmi osztály Folyamatok Minőségi havária helyzetek megelőzése a folyamatos ellátás érdekében Termelésirányítás egységesítése Adatértékelés élőmunka-hatékonyságának fokozása Szennyvíztechnológiák hatékonyabb üzemeltetése az üzemeltetés kontrolljának fokozása révén Víztechnológiák hatékonyabb üzemeltetése az üzemeltetés kontrolljának fokozása révén Technológiai anyagfelhasználás optimalizálása Szervezeti tudás növelése Korszerű technikai tudással rendelkező munkaerő biztosítása, megtartása Fejlődés Társosztályokkal való együttműködés fejlesztése Teljesítmény-vezéreltség erősítése Gazdálkodói szemlélet fejlesztése Innovatív megoldások folyamatos kutatása Készült: február PROVICE Kft. 36

37 BSC beszámolórendszer
37

38 Önértékelés WS kritériumrendszere
Vezetés 70 pont Emberi erőforrások Ivóvízbiztonsági politika és stratégia 90 pont 80 pont Partnerkapcsolatok és erőforrások Technológia és Folyamatok az ivóvízbiztonság érdekében 200 pont Munkatársak ivóvíz-biztonsággal kapcsolatban elért eredményei 110 pont Az ivóvízbiztonsági rendszermegvalósítása 130 pont Társadalmi, hatósági megítélés eredményei 60 pont Kulcs-fontosságú ivóvízbiztonsági eredmények A D O T T S Á G O K PONT E R E D M É N Y E K 500 PONT I N N O V Á C I Ó é s T A N U L Á S 38

39 Vízbiztonsági önértékelés
Piacszerzés Szakmai hírnév Biztonságos vízellátás Rendszerek fejlesztése Értékelés, visszacsatolás Elért eredmények WSP rendszerek érettsége Adottságok javítása Adottságok értékelése 39

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Utolsó oldal, ne töröld ki! H-8600 Siófok, Tanácsház u Tel.: (+36) Fax: (+36)


Letölteni ppt "Szebényiné Vincze Borbála"

Hasonló előadás


Google Hirdetések