Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy."— Előadás másolata:

1 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy a BME munkapiaci kapcsolatrendszerének fejlesztése című ROP 3.3 projekt keretében került kifejlesztésre ÖSSZEFOGLALÁS

2 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TARTALOM  Alapfogalmak  EU regionális politikája  Területi stratégiák  Magyarországi helyzetkép  Nemzeti Fejlesztési Terv  Vállalati stratégiák TARTALOM  Alapfogalmak  EU regionális politikája  Területi stratégiák  Magyarországi helyzetkép  Nemzeti Fejlesztési Terv  Vállalati stratégiák ÖSSZEFOGLALÁS

3 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Földrajzi helyzet EU területi statisztikai rendszerének megfelelően: 7 NUTS II. régió (1. Célkitűzés) 19 NUTS III. szintű megye 15o NUTS IV. szintű kistérség 3135 NUTS V. szintű település 252 város, 2883 község Terület: 93.ooo km2 7 szomszédos ország Határvonal: 2242 km

4 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Demográfiai helyzet Lakosság: 1o,2 millió Népsűrűség: 11o fő/km2 Népesség megoszlása településtípusonként: 17,4% főváros 47% egyéb városok 35,6% községek Korösszetétel: EU-hoz hasonló (15 év alattiak, 64 év felettiek esetében alacsonyabb)

5 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Demográfiai helyzet VÁNDORLÁS Korábban: Fejletlenből fejlett térségbe Községből városba Jelenlegi célterületek: Városok agglomerációs körzetei

6 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK, KÜLÖNBSÉGEK 199o-es évek, tranzíció: Piacgazdaság kialakulása, gazdaság fejlődése differenciáltan ment végbe Területi különbségek: Főváros – vidék Kelet - Nyugat

7 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Alacsony bérköltségű munkaerő Kedvező közlekedési hálózat Külföldi tőke beáramlás (85%) Innováció Export-orientált iparágak Alacsony munkanélküliség Kedvező jövedelmi viszonyok Rugalmas képzési rendszer

8 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Észak-Magyarország 199o-es évek ipari szerkezetváltása: negatív hatás Depressziós övezet M3 autópálya mentén és a központi régióhoz közel már fejlődés A rossz közlekedési helyzetű, perifériás és határ menti térségben magas a munkanélküliség

9 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Jelentős mezőgazdaság és élelmiszeripar Agrár-szektor alacsony jövedelem-termelő képessége miatt magas az elmaradott térségek száma Humán erőforrás relatív alacsony képzettségi szintje Inaktív lakosság magas aránya

10 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON TERMELŐ SZEKTOR World Competitiveness Yearbook: Magyarország nemzetközi versenyképessége : 1997: 37. hely – 2oo2: 28. hely Mezőgazdaság jelentős visszaesése Szolgáltató szektor dinamikus növekedése (turizmus, média terén is jelentős)

11 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KKV-k Magyarországon: GDP-részesedés: 45%, foglalkoztatottak: 6o% (1,5 millió ember) Specializáció: belső piac, kereskedelem, idegenforgalom, személyi szolgáltatások (relatív többség: ingatlan-és lízing szolgáltatások terén) Relatív alacsony termelékenység, tőkehiány Tanulási folyamat, alkalmazkodó-készség növelése Vállalkozási aktivitás a nyugati országrészben kétszerese a keletiben tapasztalhatónak

12 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1996. ÉVI FELMÉRÉS: 6 STRATÉGIATÍPUS 1.Minőség-és vevőorientáció 2.Diverzifikáció 3.Struktúra-és pénzügyi orientáció 4.Állami kapcsolatok orientációja 5.Termelési-és pénzügyi orientáció 6.Követők, alkalmazkodók

13 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV 2oo4. május 1: EU-tagság Jogosultság 1.1oo-1.6oo mrd HUF fejlesztési forrás felhasználására (SA / KA források: 2oo4-2oo6 között) Kötelező: NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Fejlesztési prioritások, célkitűzések Elkészítéséért a Kormány felelős Európai Bizottság elé kell beterjeszteni Magyar NFT: 2oo1. februártól EU Tanács 126o/1999 rendelete

14 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NFT felépítése és részei: HELYZETÉRTÉKELÉS Nemzeti SWOT-analízis STRATÉGIA HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA Az életminőség javítása

15 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NFT felépítése és részei: STRATÉGIA ÁLTALÁNOS CÉLJA Egy főre eső jövedelem szintjében az EU-átlaghoz képest a lemaradás csökkentése SPECIFIKUS CÉLOK Versenyképes gazdaság Humán erőforrások jobb kihasználása Jobb minőségű környezet Kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés

16 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NFT felépítése és részei: FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK Termelőszektor versenyképessége növelése Foglalkoztatás növelése Emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása Regionális és helyi potenciál erősítése Technikai segítségnyújtás OPERATÍV PROGRAMOK GVOP HEFOP KIOP AVOP ROP

17 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMOK + FINANSZÍROZÁS ERDF ESF FIFG EAGGF GVOPKIOP ROPHEFOP AVOP

18 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS K+F ÉS INNOVÁCIÓ KKV-K FEJLESZTÉSE INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM GAZDASÁGFEJLESZTÉS PRIORITÁSOK: A célkitűzések megvalósulása a prioritásokon keresztül + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás”

19 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM AKTÍV MUNKAERŐ-PIACI POLITIKÁK PRIORITÁSOK: + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM A MUNKAERŐ PIACRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS SEGÍTSÉGÉVEL OKTATÁS, KÉPZÉS TÁMOGATÁSA (LIFE-LONG LEARNING) ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG, KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

20 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK PRIORITÁSOK: A célkitűzések megvalósulása a prioritásokon keresztül + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

21 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV VERSENYKÉPES ALAPANYAG TERMELÉS MEGALAPOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN PRIORITÁSOK:+ 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS MODERNIZÁLÁSA VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE

22 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV A REGIONÁLIS GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE PRIORITÁSOK: A célkitűzések megvalósulása a prioritásokon keresztül + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TÉRSÉGI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A TÁRSADALOM MEGÚJULÓ KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA


Letölteni ppt "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések