Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Magyarország Európában a magyar alkotmánytörténet főbb vonalai Mezey Barna Egyetemi tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Magyarország Európában a magyar alkotmánytörténet főbb vonalai Mezey Barna Egyetemi tanár."— Előadás másolata:

1 1. Magyarország Európában a magyar alkotmánytörténet főbb vonalai Mezey Barna Egyetemi tanár

2 Európa fogalma Nagy Károly = „Európa atyja” A Karoling birodalom = tota occidentalis Európa” Európa kibontakozása a frank birodalom nyomán földrajzi fogalom ( a frank birodalom által megszerzett és megszervezett területek A frank uralkodók tevékenysége nyomán a (nyugati) kereszténység szinonimája, A latin-germán alapú keresztény műveltségre építő kulturális egység A keresztény királyság által egybefogott szerkezeti egység

3 Európa régiói Nyugati frank birodalom (~Francia- ország) Keleti frank birodalom (~Német- ország) Nyugati periféria: Anglia Északi periféria: Skandinávia Keleti periféria: Kelet-Közép- Európa Balkán Déli periféria: Itália Ibéria Arab kalifátus centrum Bizánc centrum Oroszok Európa-centrum

4 A megkésettség tényezői Burgund állam: 413 Aquitánia 418 Száli frank állam 486 Merseburg 933 Augsburg 955 Géza a trónon 972 István koronázása 1000 ~500 év

5 A megkésettség körülményei A kialakulás üteme lassú: –Róma szakadása 395 –Nyugat Római Birodalom bukása 476 ~ 500 év A kialakulás üteme erőltetett –Német Birodalom 967 –Bizánc / Bulgária provincia 971 ~50 év

6 A megkésettség körülményei A nyugati barbár államoknál: Békés Modell nélküli Szerves fejlődés A magyar államalakulatnál Kikényszerített, fenyegetett Feudális modell Szervetlen fejlődés

7 Centrum és periféria Centrum állam(ok) Szélső nemzetek Modernizáció Utolérési kényszer megkésettség

8 A szervetlen fejlődés 2. Ideológia 3. Állam, apparátus, hadsereg 4. Jog 5.Társadalom 6. Gazdaság Diszfunkcionális jelenségek 1.politika

9 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei Nincs alternatíva: az ország követi a nyugati modell fejlődését, vagy végzetesen leszakad Magyarország kényszerpozícióba került az európai munkamegosztásban. képtelen volt komoly ellenállást kifejteni a határainkon expanzív igényekkel jelentkező nagyhatalmakkal szemben következetes, stabil centralizációt végrehajtani nem lehetett. A központosítás mindig csupán ideiglenes A modellmódosítások a modellek eltorzulásával, az eredetitől eltérő működéssel jártak, ami diszfunkciót A zavarok együtt jártak a „helyettesítő eszközök” fokozott igénybevételével. Az ideológia túlsúlyos lett, a politikai elem túlságosan is áthatotta a tudat világát messianisztikus küldetéstudattól telített reformer elit állama épített maga alá társadalmat rendi politikai-jogi törekvések fölerősödtek a társadalom más rétegeivel és a királyi hatalommal

10 A A patrimoniális monarchia (11.sz-15.sz.) fogalmai Patrimonium Személyes királyság Curia Méltóságok Familiaritás Vármegyék Udvarok

11 A rendi –képviseleti monarchia (15-19.sz.) fogalmai Rend a feudális társadalom lényeges vonásokban azonos jogállású, örökletesen kiváltságolt elemeinek csoportja melyek érdekeiknek politikai síkon is hangot adnak. Rendiség a feudális társadalom azon állapota, amikor a társadalom felső csoportjai már rendekbe szerveződtek, a társadalom építkezésének fő alapelveit a rendi megfontolások jellemezték, a rendek egymás és a királyi hatalom ellen már megpróbálták érvényesíteni közös érdekeiket, megszervezni hatalmukat.

12 A rendi –képviseleti monarchia (15-19.sz.) fogalmai A rendi dualizmus a rendek és a központi hatalom között kialakuló relatív egyensúly. a rendek tudomásul veszik a központi hatalom ténykedését, a királyi hatalom pedig garantálja a rendi intézményeket Rendi alkotmány = „régi szabadságunk” Rendi monarchia a feudális állam azon formája, melynek irányításában már a király mellett a rendek is szerephez jutottak, s ezzel egy időben háttérbe szorult a patrimoniális monarchia bomlása során megnövekedett hatalmú főúri tanács.

13 Az abszolút monarchia kialakítására irányuló kísérletek (18-19.század) és az abszolút monarchia fogalmai Abszolút Abszolutizmus Bürokrácia Állandó hadsereg Pénzügyi igazgatás, adózás Modern állam

14 A Habsburg-abszolutizmus kísérletei Magyarországon I. Lipót (1670-1681, 1686-1705) 11+19 év Mária Terézia (1765-1780) 15 év II. József (1780-1790) 10 év I. Ferenc (1812-1825) 13 év


Letölteni ppt "1. Magyarország Európában a magyar alkotmánytörténet főbb vonalai Mezey Barna Egyetemi tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések