Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyetem rövid története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyetem rövid története"— Előadás másolata:

1

2 Az Egyetem rövid története
Történelmi előzmények: 18. század: Jezsuita Akadémia század: Királyi Akadémia Közvetlen jogelőd: Műszaki Főiskola 1968 A „Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola” alapítása 1980- A képzési paletta szélesítése 1993 Az egyetemmé válás, mint cél deklarálása 1994- Új területek: közgazdaságtan, jog, egészségügyi és szociális munkás, zene Széchenyi István Egyetem: 2002 Az egyetemmé válás dátuma 2005- A képzési rendszer átalakítása a “Bolognai folyamat” szerint (BSc-MSc-PhD)

3 Az Egyetem áttekintése
Karok és intézetek: Műszaki Tudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Hallgatói létszám: nappali levelező és távoktatási A hallgatók kb. 60%-a a Műszaki Tudományi Karra jár

4 Épületek

5 A központi hallgatói kollégium
Régi és új épületek A fő épületek az 1970-es években épültek. A Kar fő épülete Fejlődés, növekedés: A régi épületek modernizációja Győrrel közös használatú épületek Új épületek: építés alatt A központi hallgatói kollégium

6 Régi és új épületek Koncertterem
„Black Box”: építész hallgatók és oktatók műteremháza

7 Új épületek: a megújult kampusz

8 Új épületek: aula

9 Új épületek: könyvtár

10 Egyetemi képzés

11 Jelenlegi szakjaink (2011)‏
Egyetemi alapképzési szakok Egyetemi mesterszakok Mérnök informatikus (2004)‏ Építőmérnöki (2005)‏ Gépészmérnöki (2005)‏ Közlekedésmérnöki (2005)‏ Mechatronikai mérnöki (2005)‏ Villamosmérnöki (2005)‏ Építészmérnöki (2006)‏ Gazdaságinformatikus (2006)‏ Környezetmérnöki (2006)‏ Műszaki menedzser (2006)‏ Műszaki szakoktató (2006) Járműmérnöki (2011)‏ Építészmérnöki osztatlan (2002/05)‏ Mechatronikai mérnöki (2007)‏ Mérnök tanár (2007)‏ Mérnök informatikus (2008)‏ Járműmérnöki (2009)‏ Közlekedésmérnöki (2009)‏ Logisztikai mérnöki (2009)‏ Villamosmérnök (2009)‏ Infrastruktúra építőmérnöki (2009)‏ Településmérnöki (2010) Szerkezettervező építészmérnök (2010) Gazdaságinformatikus (2011) FSZ képzés: Gépipari mérnökasszisztens Mechatronikai mérnökasszisztens Villamosmérnök asszisztens Szakirányú továbbképzés: Logisztikai és szállítmányozási menedzser Közlekedési műszaki szakértő

12 Hallgatói létszám tagozat szerint

13 Hallgatói létszám a képzés típusa szerint

14 Humán erőforrások Korfa: A '70-es évekbeli alapítás következménye.
Fiatalítási korszak: évről évre csökken az átlagéletkor. Minősítési arány: 50% (2011. október)

15 A Practing-program Gyakorlatorientált mérnökképzési projekt Indulás:
– 1996 szeptember – gépész, közlekedésmérnök, műszaki menedzser, mérnök tanár szakok – AUDI Hungaria Motor Kft., OPEL Hungary Ltd., a RÁBA Rt.: Practing Alapítvány Azóta sok szakkal és közreműködővel bővült. A cégek: – hozzájárulásaikkal folyamatosan biztosítják az alapítvány közhasznú tevékenységét, a hallgatők ösztöndíját – a pályázati kiírásban meghatározzák, hogy mit várnak a practingra jelentkező széchenyis hallgatóktól A hallgatók: – féléves gyakorlati szemeszter – a résztvevők 90%-ának első munkahely is.

16 A Practing-program Előny a hallgatóknak: – személyre szabott feladatok
– diplomamunka elkészítése – ismeretek bővítése – modern technológiák – munkatapasztalat Előny a cégeknek: – gyakorlati ismeretekkel rendelkező diákok – folytonos átmenet az egyetem és a munkahely között Adatok: – 80 vállalatnál közel 1500 hallgató 15 év alatt – 150 millió forint laborfejlesztési támogatás – cégek közreműködése a tantárgy-programok kidolgozásában 2012 –től a duális képzés kiszélesítésére törekszünk.

17 Kutatási tevékenység

18 Interdiszciplináris jelleg
A publikációs adatbázis alapján kapcsolati gráf készíthető. Pontok: szerzők, színek: tanszékek.

19 Tudományos tevékenység / kiadványok
Acta Technica Jaurinensis: januártól 2(+1) általános szám (29 cikk, 406 oldal) 2 „Series Intelligentia Computatorica” kötet (24 cikk, 378 oldal) 2 „Series Logistica” kötet (40 cikk, 440 oldal) Hungarian Electronic Journal of Sciences: Indulás 1998-ban. Aktív szekciók: Alkalmazott matematika szekció Építészeti szekció Gépészmérnöki szekció Informatika és kommunkiáció-technológiai szekció Környezetmérnöki szekció Műszaki és informatikai rendszerek és modellek: PhD-hallgatók első, publikáció jellegű munkái. Megjelent: 2007, 2008, 2009, 2010; előkészületben: 2011. Konferenciakiadvány példák: Irányítástudomány és infokommunikáció: ünnepi ülés Keviczky László akadémikus 60. születésnapja alkalmából, május. Győr Symposium on Computational Intelligence, 2008 – szeptember.

20 Tudományos tevékenység/szakmai rendezvények
Rendszeres rendezvények: Akadémiai Nap Magyar Tudomány Ünnepe: évente 5-8 tematikus szimpózium Kutatók Éjszakája: magyarországi indulás (2006) óta Széchenyi Futam (Alternatív Hajtású Járművek Versenye): óta Kari Szeminárium: óta (eddig 15 saját és 10 külföldi vendégelőadó)‏ Kari Tudományos Műhely: óta (eddig 3 előadás)‏ Konferenciák, workshopok az aktívan kutatott témákból. Néhány példa: Tech4Auto: Regionális K+F Konferencia és szakkiállítás (2007, 2008, 2009, 2010) Győr Symposium on Computational Intelligence (2008, 2009, 2010)‏ Hungarian Plasma Physics and Fusion Technology Workshop (2008) „Átállás a földfelszíni digitális TV műsorszórásra” konferencia (2007)‏ Course on Global Optimization (2007)‏ „LBS und RFID – Lösungsansatze in Logistik und Verkehr” workshop (2006)‏ ISBIS International Symposium on Business Information Systems (2005, 2007, 2009)‏

21 Tudományos tevékenység / doktori iskola
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Indulás: szeptember Néhány statisztikai adat: (2010. október) összesen 139 felvett hallgató, ebből: 48 abszolutórium 30 megkezdett fokozatszerzési eljárás 7 fokozatszerzés 5 honosítás 4 habilitáció Vezető: Keviczky László, az MTA rendes tagja Tudományági vezetők: Építőmérnöki tudományok: Gáspár László, DSc. Informatikai tudományok: Kóczy T. László, DSc. Közlekedésmérnöki tudományok: Várlaki Péter, DSc.

22 Tudományos tevékenység / doktori iskola
Multidiszciplináris jelleg: Illeszkedik a Kar múltjához: a szakterületek korábban is együttműködtek A kutatási témák többsége legalább két tudományághoz tartozik Közös alapozó tárgyak Választható tárgyak felvétele más tudományágból: a választható tárgyak 30%-ban Kutatási témák besorolása Kredit felvételi statisztika

23 Tudományos tevékenység / kutatási főirányok
Jelenlegi főirányok: (áttekintés a fő kutatási területekről)‏ Bulla Miklós A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése Fátrai György Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése Földesi Péter Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja Giczi Ferenc Alkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások Égert János Belsőégésű motorok végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja Halbritter Ernő Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja Horvát Ferenc Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése Horváth Balázs Rugalmas közlekedési rendszerek a fenntartható mobilitás szolgálatában Horváth Zoltán Alkalmazott matematikai kutatások Kóczy T. László Intelligens számítógépes rendszerek Kuczmann Miklós A végeselem-módszer alkalmazása a villamosmérnöki gyakorlatban Sziray József Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja A főirányokat a Kar Tudományos Tanácsa anyagilag támogatja.

24 JRET / IJTTR

25 Mátrix szervezet, horizontális projektek
A K+F tevékenység szervezése az Egyetemen belül REKTOR Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Válla- latok J R E T Mechanika Gyártástechnológia Anyagtudomány Mechatronika Elektronika Informatika tanszékek Regionális gazdaság Marketing Közgazdaság PR és kommunikáció tanszékek Pályá- zati forrá- sok Mátrix szervezet, horizontális projektek

26 A JRET projektek rövid bemutatása
Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont projekt (JRET) – Pázmány Péter Program (RET-01/2005) – Időtartam: november 1. – november 30.. – Vállalati forrás: 713 mFt; támogatás: 1,100 mFt; összesen 1,813 mFt – Megvalósítók: Széchenyi István Egyetem, Borsodi Műhely Kft, Rába Futómű Kft, Sapu Bt. Integrált Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer (IJTTR) – Nemzeti Technológia Program (OM-00154/2008) – Időtartam: október 1. – március 31. – Vállalati forrás: 362 mFt; támogatás: 894 mFt; összesen 1,256 mFt – Megvalósítók: Rába Futómű Kft, Borsodi Műhely Kft, HNS Műszaki Fejlesztő Kft, Széchenyi István Egyetem

27 A JRET által generált új projektek
V Á L A T O K ? HAZAI ÉS EU PROJEK- TEK NTP IJTTR 2010-ben ~ 500 mFt/év kutatási ráfordítás 16 fő- és 30 részfoglalkozású kutató PPP JRET 2006-ban ~ 250 mFt/év kutatási ráfordítás 6 főállású munkatárs

28 „Kritikus tömegű" tudás és eszköz-háttér a JRET-ben
Mag-kompetenciák: – számítógépes tervezés, technológiai és folyamat szimuláció, végeselem technikák – anyagtudomány, anyagvizsgálat és méréstechnika – gyártástechnológia és gyártás optimalizálás Infrastruktúra: ~1,500 mFt értékű high-tech számítástechnika és műszerállomány (különféle pályázati támogatásból) – Igényes laboratóriumi környezet (saját forrás) Eredmény: a JRET alkalmas a csúcstechnológiai ipar kutatási igényeinek kiszolgálására, képes támogatni a hazai KKV-k fejlesztési igényeit.

29 Néhány jelentős kutatási téma

30 „Fast Simulation and Optimization”
EU és kormányzati támogatású kutatási projekt Teljes támogatás: 294 MFt Kutatás vezető: Terlaky Tamás (Lehigh University, PA) Kutatási program igazgató: Horváth Zoltán (Széchenyi István Egyetem) Alap- és célzott kutatás az alábbi témákban: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei Párhuzamos számítások hardvergyorsítókon Optimalizálás: Globális optimumkeresés Optimalizálás: Ütemezési feladatok Optimalizálás: Intelligens számítások Hardvergyorsítók: Mószertani- és szoftverfejlesztés PDE-k nagyon gyors megoldására GPU-n, FPGA-n Globális optimalizálási problémák párhuzamosítása

31 A végeselem-módszer alkalmazása a villamosmérnöki gyakorlatban
Mérési módszerek és számítógépes szimulációk mágneses anyagok nemlineáris viselkedésének tanulmányozására. Hiszterézis karakterisztika, nemlineáris stacionárius és örvényáramú terek. Mágneses csapágy, mágneses anyagvizsgáló, felületszerelt tekercsek, villamos gépek, stb. Fiatal oktatók és hallgatók (6-8 fő) kutatási iránya. 2 év alatt 21 angol nyelvű cikk és 1 angol nyelvű könyv.

32 Légköri nitrogén ülepedés, mg N m-2 év-1
A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése Légköri nitrogén ülepedés, mg N m-2 év-1 1. Magyarország környezeti állapotát leíró adatbázisok annotációja. 2. A környezeti folyamatok leírására szolgáló modellek gyűjteménye, kompatibilitási elemzése. 3. A környezet részrendszerivel foglalkozó kutatócsoportok informálása a többi részrendszer vizsgálatában elérhető adatokról, modellezési lehetőségekről és igényekről. 8-10 résztvevő oktató. Magyarországi és Közép-Európai tanulmányok, együttműködések, konferenciák. Ipari környezetelemzési feladatok. 20 referált, angol nyelvű publikáció.

33 Alkalmazott matematikai kutatások
Az egyik legrégebbi kutatási főirány. Jelenlegi fő kutatási témák: parciális differenciálegyenletekkel modellezhető folyamatok (pl.áramlástan, rugalmasságtan, hangtan)‏ optimalizálás (pl. áramlástani alakoptimalizálás)‏ biomatematika-biostatisztika háló nélküli módszerek képfeldolgozási eljárások Eredmények ipari alkalmazása és oktatásba való bevezetése. Átlagosan 10 aktív kutató. 10 év alatt kb. 70 referált publikáció workshop-ok szervezése részvétel az egyetemi JRET munkájában MTA doktori pályázat Kutatásokon alapuló 4 új tantárgy.

34 Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja
Előgyártási folyamatok modellezése és kísérleti ellenőrzése: Szimulációs algoritmusok kísérleti ellenőrzése Kovácsolt alkatrészek technológiai optimalizálása Integrált képlékeny alakítástechnológiai fejlesztő rendszer létrehozása Felületi technológiák kutatása Különféle típusú modell anyagok és szerszámok bevonatolása, a bevonatok minősítése és ellenőrzése. Felületkezelési technikák optimalizálása. Átlagosan 6-8 aktív kutató. Kifejleszett módszerek publikálása. Részvétel az egyetemi JRET munkájában Ipari alkalmazások.

35 Épület-fenntartás: módszertan és fejlesztés
Célok: FÁTRAI GYURIVAL lefordíttatni determine the various visible or instrumentally observable alterations qualify the constructions from the suitability and personal safety (accidence) points of view. Our diagnostic system is primarily based on a visual examination on the spot, its method is suitable for the examination of almost all important structures and structure changes of the buildings. A “morphological box” has been created: contains the hierarchic system of constructions connection with the construction components’ thesaurus appointed by the correct structure codes.

36 Néhány laboratórium bemutatása

37 Laborfejlesztési pályázatok
43 labor, többségében a Főépülethez csatlakozó L-épületben: Hallgatói laboratóriumok Számítógépes kabinetek K+F speciális laboratóriumok TIOP pályázatok: (elnyert támogatás) Anyagvizsgálat (roncsolásmentes), Műanyag-technológia Motorvizsgálat Gyártási folyamatok, gyártásszervezés, termelési logisztika Ipari matematika, szimuláció Rádiófrekvenciás Labor Robottechnika Közlekedési rendszerek; Közlekedési pályák Szuperszámítógép-központ a szimulációkhoz

38 Csomagolásvizsgáló laboratórium
Vizsgálati szakterületek: – Veszélyes áruk csomagolásának típusvizsgálatai – Termék- csomagolási rendszerek mechanikai és klimatikus alkalmassági vizsgálatai – Csomagolóanyagok minőségellenőrző vizsgálatai – Autóipari termékek vizsgálatai – Csomagolások megfelelőségi vizsgálatai – Analitikai vizsgálatok Normál-, nagycsomagolások, IBC-k, BK konténerek: – Belső nyomásállósági vizsgálat – Ejtő vizsgálat – Tömítettség vizsgálat – Halmazolhatósági vizsgálat – Tovább szakadási vizsgálat – Rázó vizsgálat Nemzetközi (ISO, DIN, IEC, ASTM, ISTA stb.) és vállalati szabványok szerint.

39 Rádiófrekvenciás laboratórium
Rádiófrekvenciás berendezések megfelelőségi vizsgálata: Analóg rádió berendezések, Rövid hatótávolságú berendezések WLAN, Bluetooth eszközök, etc. Akkreditáció 10 harmonizált európai standardhoz Reflexiómentesített mérőhelyiség Frekvenciatartomány: 30 MHz – 40 GHz Laboratóriumi tevékenységek: Megfelelőségi tesztek Kutatás támogatás Fejlesztés támogatás Hallgatói laboratórium

40 Intelligens robotok kutatása
Nemrég indult,d e dinamikusan fejlődő kutatás Fő témák: Önjáró mobil robotok intelligens vezérlése Robotok együttműködése fuzzy kommunikációval Intelligens érzékelés és tudásmegosztás Innovatív ipari robot fejlesztés Új intelligens robot laboratórium 3 aktív kutató 11 referált publikáció 2008-tól Együttműködeés hazai és EU intézetekkel Ipari projektekkel való együttműködés

41 Intelligens vezérlési rendszerek laboratóriuma
Kutatási területek: Autonome és DCS rendszerek fejlesztése “Field bus” alkalmazások (Profibus, Interbus, Can-bus, Profinet, etc.) PLC vezérlőrendszerek biztonsági kérdései Vizualizáció és SCADA rendszerek Mestreséges intelligencia PLC rendszerekben (Fuzzy vezérlés) Speciális kutatási témák a járműipar számára: Beágyazott PLC vezérlési rendszer az Autóipari ülésgyártó sorokon 2. PLC-vezérelt hidraolikus modultesztelő

42 Audió és videó laboratórium
Kutatási területek: Emberi hallás irányérzékelése Virtuális valóság alkalmazások és fejhallgató visszajátszási technikák Akusztikus mérések, “dummy-head” technika: az akusztikus információk átvitele GUIB: Felhasználói felület vakok részére Hangstúdió technológiák

43 A „SZENERGY Team” Tanárok és diákok együttműködése alternatív hajtású járművek fejlesztésében Indulás: 2007. Shell Eco-marathon: Városi koncepciós/napenergia kategória Első hely 2008, 2009, 2010-ben 2010: pozitív energia mérleg

44 Köszönöm a figyelmet!

45

46


Letölteni ppt "Az Egyetem rövid története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések