Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyetem rövid története Történelmi előzmények: 18. század: Jezsuita Akadémia 18-19. század: Királyi Akadémia Közvetlen jogelőd: Műszaki Főiskola 1968A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyetem rövid története Történelmi előzmények: 18. század: Jezsuita Akadémia 18-19. század: Királyi Akadémia Közvetlen jogelőd: Műszaki Főiskola 1968A."— Előadás másolata:

1

2 Az Egyetem rövid története Történelmi előzmények: 18. század: Jezsuita Akadémia 18-19. század: Királyi Akadémia Közvetlen jogelőd: Műszaki Főiskola 1968A „Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola” alapítása 1980-A képzési paletta szélesítése 1993Az egyetemmé válás, mint cél deklarálása 1994-Új területek: közgazdaságtan, jog, egészségügyi és szociális munkás, zene Széchenyi István Egyetem: 2002Az egyetemmé válás dátuma 2005-A képzési rendszer átalakítása a “Bolognai folyamat” szerint (BSc-MSc-PhD)

3 Az Egyetem áttekintése Karok és intézetek: Műszaki Tudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Hallgatói létszám: 7000-8000 nappali 3000-5000 levelező és távoktatási A hallgatók kb. 60%-a a Műszaki Tudományi Karra jár

4 Régi és új épületek A Kar fő épülete A központi hallgatói kollégium Fejlődés, növekedés: A régi épületek modernizációja Győrrel közös használatú épületek Új épületek: építés alatt A fő épületek az 1970-es években épültek.

5 Régi és új épületek „Black Box”: építész hallgatók és oktatók műteremháza Koncertterem

6 Új épületek: a megújult kampusz

7 Új épületek: aula

8 Új épületek: könyvtár

9 Jelenlegi szakjaink (2011)‏ Mérnök informatikus (2004)‏ Építőmérnöki (2005)‏ Gépészmérnöki (2005)‏ Közlekedésmérnöki (2005)‏ Mechatronikai mérnöki (2005)‏ Villamosmérnöki (2005)‏ Építészmérnöki (2006)‏ Gazdaságinformatikus (2006)‏ Környezetmérnöki (2006)‏ Műszaki menedzser (2006)‏ Műszaki szakoktató (2006) Járműmérnöki(2011)‏ Egyetemi alapképzési szakokEgyetemi mesterszakok FSZ képzés: Gépipari mérnökasszisztens Mechatronikai mérnökasszisztens Villamosmérnök asszisztens Építészmérnöki osztatlan(2002/05)‏ Mechatronikai mérnöki (2007)‏ Mérnök tanár (2007)‏ Mérnök informatikus (2008)‏ Járműmérnöki(2009)‏ Közlekedésmérnöki(2009)‏ Logisztikai mérnöki(2009)‏ Villamosmérnök(2009)‏ Infrastruktúra építőmérnöki(2009)‏ Településmérnöki(2010) Szerkezettervező építészmérnök (2010) Gazdaságinformatikus (2011) Szakirányú továbbképzés: Logisztikai és szállítmányozási menedzser Közlekedési műszaki szakértő

10 Felvételi adatok: András (2010/11-ből még csak az első félévi felvételi zajlott le!) Friss jelentkezési adatok: 2009. szeptemberhez képest: 20% növekedés az összes, 43% növekedés az államilag finanszírozott felvételik számában

11 Hallgatói létszám tagozat szerint: András

12 Hallgatói létszám a képzés típusa szerint: András

13 Humán erőforrások: András Speciális korfa: a '70-es évekbeli alapítás következménye Minősítési arány: 42,7%

14 Tudományos tevékenység / publikációk Publikációs adatbázis: 2007. júniusától működik Kb. 10000 tudományos publikáció és szakmai munka Több szempontú keresés, rendezés Hivatkozások felvitelének lehetősége Hitelesítés a Könyvtár bevonásával folyamatban van A publikációs tevékenység támogatása: Egyetemi publikációs nívódíj Egyetemi Tudományos Tanács pályázatai Kari publikációs támogatási pályázat

15 Publikációk: tanszékek közti kapcsolatok: András A publikációs adatbázis lehetővé teszi pl. a társszerzői kapcsolatok adatfájlba való letöltését, amiből kapcsolati gráf készíthető. Pontok: szerzők, színek: tanszékek.

16 Tudományos tevékenység / kiadványok Acta Technica Jaurinensis: 2008. januártól 2(+1) általános szám (29 cikk, 406 oldal) 2 „Series Intelligentia Computatorica” kötet (24 cikk, 378 oldal) 2 „Series Logistica” kötet (40 cikk, 440 oldal) Hungarian Electronic Journal of Sciences: Indulás 1998-ban. Aktív szekciók: Alkalmazott matematika szekció Építészeti szekció Gépészmérnöki szekció Informatika és kommunkiáció-technológiai szekció Környezetmérnöki szekció Műszaki és informatikai rendszerek és modellek: PhD-hallgatók első, publikáció jellegű munkái. Megjelent: 2007, 2008, 2009; előkészületben: 2010. Konferenciakiadvány példák: Irányítástudomány és infokommunikáció: ünnepi ülés Keviczky László akadémikus 60. születésnapja alkalmából, 2005. május. Győr Symposium on Computational Intelligence, 2008, 2009, 2010. szeptember.

17 Tudományos tevékenység/szakmai rendezvények Rendszeres rendezvények: Akadémiai Nap Magyar Tudomány Ünnepe: évente 5-8 tematikus szimpózium Kutatók Éjszakája: magyarországi indulás (2006) óta Széchenyi Futam (Alternatív Hajtású Járművek Versenye): 2006. óta Kari Szeminárium: 2005. óta (eddig 15 saját és 10 külföldi vendégelőadó)‏ Kari Tudományos Műhely: 2009. óta (eddig 3 előadás)‏ Konferenciák, workshopok az aktívan kutatott témákból. Néhány példa: Tech4Auto: Regionális K+F Konferencia és szakkiállítás (2007, 2008, 2009, 2010) Győr Symposium on Computational Intelligence (2008, 2009, 2010,2011)‏ Hungarian Plasma Physics and Fusion Technology Workshop (2008) „Átállás a földfelszíni digitális TV műsorszórásra” konferencia (2007)‏ Course on Global Optimization (2007)‏ „LBS und RFID – Lösungsansatze in Logistik und Verkehr” workshop (2006)‏ ISBIS International Symposium on Business Information Systems (2005, 2007, 2009)‏

18 Tudományos tevékenység / doktori iskola Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Indulás: 2005. szeptember Néhány statisztikai adat: (2010. október) összesen 114 felvett hallgató, ebből: 31 abszolutórium 16 megkezdett fokozatszerzési eljárás 5 fokozatszerzés Vezető: Keviczky László, az MTA tagja Tudományági vezetők: Építőmérnöki tudományok: Gáspár László, DSc. Informatikai tudományok: Kóczy T. László, DSc. Közlekedésmérnöki tudományok: Várl, Dsc.

19 Tudományos tevékenység / doktori iskola Multidiszciplináris jelleg: Illeszkedik a Kar múltjához: a szakterületek korábban is együttműködtek A kutatási témák többsége legalább két tudományághoz tartozik Közös alapozó tárgyak Választható tárgyak felvétele más tudományágból: a választható tárgyak 30%-ban Kutatási témák besorolásaKredit felvételi statisztika

20 Tudományos tevékenység / kutatási főirányok Jelenlegi főirányok: (áttekintés a fő kutatási területekről)‏ Bulla MiklósA környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése Fátrai György Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése Földesi Péter Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja Giczi FerencAlkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások Égert JánosBelsőégésű motorok végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja Horvát Ferenc Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése Horváth Balázs Rugalmas közlekedési rendszerek a fenntartható mobilitás szolgálatában Horváth Zoltán Alkalmazott matematikai kutatások Kóczy T. LászlóIntelligens számítógépes rendszerek Kuczmann Miklós A végeselem-módszer alkalmazása a villamosmérnöki gyakorlatban Sziray József Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja Zsoldos IbolyaGépipari és járműipari folyamatok identifikációja A főirányokat a Kar Tudományos Tanácsa anyagilag támogatja.

21 A végeselem-módszer alkalmazása a villamosmérnöki gyakorlatban Mérési módszerek és számítógépes szimulációk mágneses anyagok nemlineáris viselkedésének tanulmányozására. Hiszterézis karakterisztika, nemlineáris stacionárius és örvényáramú terek. Mágneses csapágy, mágneses anyagvizsgáló, felületszerelt tekercsek, villamos gépek, stb. Fiatal oktatók és hallgatók (6-8 fő) kutatási iránya. 2 év alatt 21 angol nyelvű cikk és 1 angol nyelvű könyv.

22 A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése 1. Magyarország környezeti állapotát leíró adatbázisok annotációja. 2. A környezeti folyamatok leírására szolgáló modellek gyűjteménye, kompatibilitási elemzése. 3. A környezet részrendszerivel foglalkozó kutatócsoportok informálása a többi részrendszer vizsgálatában elérhető adatokról, modellezési lehetőségekről és igényekről. Légköri nitrogén ülepedés, mg N m -2 év -1 8-10 résztvevő oktató. Magyarországi és Közép-Európai tanulmányok, együttműködések, konferenciák. Ipari környezetelemzési feladatok. 20 referált, angol nyelvű publikáció.

23 Alkalmazott matematikai kutatások Az egyik legrégebbi kutatási főirány. Jelenlegi fő kutatási témák: parciális differenciálegyenletekkel modellezhető folyamatok (pl.áramlástan, rugalmasságtan, hangtan)‏ optimalizálás (pl. áramlástani alakoptimalizálás)‏ biomatematika-biostatisztika háló nélküli módszerek képfeldolgozási eljárások Eredmények ipari alkalmazása és oktatásba való bevezetése. Átlagosan 10 aktív kutató. 10 év alatt kb. 70 referált publikáció workshop-ok szervezése részvétel az egyetemi JRET munkájában MTA doktori pályázat Kutatásokon alapuló 4 új tantárgy.

24 Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja Előgyártási folyamatok modellezése és kísérleti ellenőrzése: Szimulációs algoritmusok kísérleti ellenőrzése Kovácsolt alkatrészek technológiai optimalizálása Integrált képlékeny alakítástechnológiai fejlesztő rendszer létrehozása Felületi technológiák kutatása Különféle típusú modell anyagok és szerszámok bevonatolása, a bevonatok minősítése és ellenőrzése. Felületkezelési technikák optimalizálása. Átlagosan 6-8 aktív kutató. Kifejleszett módszerek publikálása. Részvétel az egyetemi JRET munkájában Ipari alkalmazások.

25 Laborfejlesztési pályázatok 43 labor, többségében a Főépülethez csatlakozó L-épületben:  Hallgatói laboratóriumok  Számítógépes kabinetek  K+F speciális laboratóriumok TIOP pályázatok: (elnyert támogatás) Anyagvizsgálat (roncsolásmentes), Műanyag-technológia Motorvizsgálat Gyártási folyamatok, gyártásszervezés, termelési logisztika Ipari matematika, szimuláció Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium Robottechnika Közlekedési rendszerek; Közlekedési pályák Szuperszámítógép-központ a szimulációkhoz

26 Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium Rádiófrekvenciás berendezések megfelelőségi vizsgálata: Analóg rádió berendezések, Rövid hatótávolságú berendezések WLAN, Bluetooth eszközök, etc. Akkreditáció 10 harmonizált európai standardhoz Reflexiómentesített mérőhelyiség Frekvenciatartomány: 30 MHz – 40 GHz Laboratóriumi tevékenységek: Megfelelőségi tesztek Kutatás támogatás Fejlesztés támogatás Hallgatói laboratórium

27 Nemrég indult, de dinamikusan fejlődő kutatás Fő témák: Önjáró mobil robotok intelligens vezérlése Robotok együttműködése fuzzy kommunikációval Intelligens érzékelés és tudásmegosztás Innovatív ipari robot fejlesztés Új intelligens robot laboratórium Intelligens robotok kutatása 3 aktív kutató 11 referált publikáció 2008-tól Együttműködeés hazai és EU intézetekkel Ipari projektekkel való együttműködés

28 Intelligens vezérlési rendszerek laboratóriuma Kutatási területek: Autonome és DCS rendszerek fejlesztése “Field bus” alkalmazások (Profibus, Interbus, Can-bus, Profinet, etc.) PLC vezérlőrendszerek biztonsági kérdései Vizualizáció és SCADA rendszerek Mestreséges intelligencia PLC rendszerekben (Fuzzy vezérlés) Speciális kutatási témák a járműipar számára: 1.Beágyazott PLC vezérlési rendszer az Autóipari ülésgyártó sorokon 2. PLC-vezérelt hidraolikus modultesztelő

29 „Fast Simulation and Optimization” EU és kormányzati támogatású kutatási projekt Teljes támogatás: 294 MFt Kutatás vezető: Terlaky Tamás (Lehigh University, PA) Kutatási program igazgató: Horváth Zoltán (Széchenyi István Egyetem) Alap- és célzott kutatás az alábbi témákban: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei Párhuzamos számítások hardvergyorsítókon Optimalizálás: Globális optimumkeresés Optimalizálás: Ütemezési feladatok Optimalizálás: Intelligens számítások Hardvergyorsítók: Mószertani- és szoftverfejlesztés PDE-k nagyon gyors megoldására GPU-n, FPGA-n Globális optimalizálási problémák párhuzamosítása

30 Audió és videó laboratórium Kutatási területek: Emberi hallás irányérzékelése Virtuális valóság alkalmazások és fejhallgató visszajátszási technikák Akusztikus mérések, “dummy-head” technika: az akusztikus információk átvitele GUIB: Felhasználói felület vakok részére Hangstúdió technológiák

31 A „SZENERGY Team” Tanárok és diákok együttműködése alternatív hajtású járművek fejlesztésében Indulás: 2007. Shell Eco-marathon: Városi koncepciós/napenergia kategória Első hely 2008, 2009, 2010-ben 2010: pozitív energia mérleg http://szenergy.sze.hu

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Egyetem rövid története Történelmi előzmények: 18. század: Jezsuita Akadémia 18-19. század: Királyi Akadémia Közvetlen jogelőd: Műszaki Főiskola 1968A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések