Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Neveléslélektan Debrecen 2010.. A tanári szerep jellemzői Szerepfogalmak A szerep státusokhoz kötött, normák által szabályozott viselkedés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Neveléslélektan Debrecen 2010.. A tanári szerep jellemzői Szerepfogalmak A szerep státusokhoz kötött, normák által szabályozott viselkedés."— Előadás másolata:

1 Neveléslélektan Debrecen 2010.

2 A tanári szerep jellemzői Szerepfogalmak A szerep státusokhoz kötött, normák által szabályozott viselkedés.

3 Szerep A szerep megszokott, beidegzett, automatikus és legtöbbször öntudatlanul zajló viselkedési lánc, mely jellemző szociális attitűdök, emóciók és én- azonosulások közepette zajlik.

4 Szerepelvárások Kann: személy - személy Soll: csoport - személy Muss: társadalom – csoport, réteg

5 Szerepek fajtái Pervazív (átható) szerepek Kivívott szerepek Alkalmi szerepek

6 Szerepkonfliktus fajtái Szerepek közötti konfliktus Szerepen belüli konfliktus Szerepbeilleszkedésből adódó konfliktus  Szerep-én konfliktus  Státus-inkongruencián alapuló konfliktus

7 Feszültségoldási lehetőségek Morális igazodás Kibúvókeresés Morális kibúvókeresés Instrumentális cselekvések Figyelemváltás Vélemények megváltoztatása Nyugtatók és serkentők alkalmazása Sikertelen konfliktusfeloldás

8 A szereptanulás módjai Modellkövetés  Utánzás  Azonosulás

9 A tanári szerep jellemzői Trencsényi (1993) Nevelő Szakember Tisztviselő, hivatalnok

10 Tanárral szembeni elvárások kutatási eredmények 70-es évek Korrektség Szolgálatkészség Igazságosság Figyelmesség Barátságosság 80-as évek Gyermekszeretet Segítőkészség Kedvesség Igazságosság Jó tanítási képességek Nagy szaktudás Szigorúság Vidámság Csinosság

11 Szerepelvárások dimenziói Szabó (1999) Személyiségvonások Intellektuális viselkedés Tanítási módszer és készség

12 A tekintély Farell (1995) Személyes tekintély Kapcsolatban jelentkező tekintély

13 A tekintély Gordon Kiérdemelt vagy feltételezett tekintély Hatalmon alapuló tekintély

14 A hatalomgyakorlás lehetőségei Vezetés Sears (1994) A vezető olyan személy, aki képes hatást gyakorolni egyes emberekre, csoportokra meghatározni bizonyos szabályokat, normákat dönteni kritikus helyzetekben modellt nyújtani bátorítást adni

15 Vezetői tulajdonságok Byrne (1994) Hajtóerő Őszinteség és becsületesség Vezetői motiváció Önbizalom Kognitív képesség Szakértelem Kreativitás Rugalmasság

16 Vezetési stílus Lewin Autokratikus – kemény tekintélyelvű Demokratikus – együttműködve irányító Laissez-faire – magára hagyó, nemtörődöm

17 Quinn vezetői stílusok és szerepek rugalmasság Újító szerep Képviselő szerep Kifelé irányultság Feladatorientált szerep Irányító szerep kontrolláltság Ellenőrző szerep Befelé irányultság Koordináló szerep Csapatépítő szerep Támogató szerep Személyorientált stílus Konzervatív stílus Fejlesztő stílus Célorientált stílus

18 Fegyelmezés A vezetői szerepkör része Befolyásolja a:  csoport jellemzőit  működési dinamikáját  tanár-diák viszonyt

19 A fegyelmezési szabályalkotás szempontjai Ne legyen túl sok Vonjuk be a gyerekeket is Legyenek rugalmasak Legyenek egyértelműek Legyenek ellenőrizhetőek és betarthatók Legyenek szembeötlőek

20 Irányítás és fegyelmezés Irányítási technikák (Kounin) Semmi sem kerüli el a tanár figyelmét. Egyszerre előadódó helyzetek kezelése Lendületes óravezetés Egész osztály bevonása a munkába Változatos óratartás A tanuló viselkedésének és nem személyiségének a bírálata.

21 Fegyelmezési módszerek Önfegyelemre nevelés Szituációhoz kötődő segítségnyújtás Tudatosítás, a helyes magatartásra való rámutatás Büntetés

22 Fegyelmezési módszerek Önfegyelemre nevelés Jelzések Proxemitáskontroll Érdeklődéskeltés Humor

23 Fegyelmezési módszerek Szituációhoz kötődő segítségnyújtás Akadályelhárítás Kiszámíthatóság Figyelmeztető célzatú kiállítás Megfékezés A csábító tárgyak eltávolítása Előrelátó tervezés

24 Fegyelmezési módszerek Tudatosítás, a helyes magatartásra való rámutatás Hivatkozás a következményekre Elmarasztalás és bátorítás Határok megvonása Szituációt követő megbeszélés Viselkedés értelmezése

25 Fegyelmezési módszerek Büntetés A büntetésnek a vétekhez való igazítása Kiváltság megvonása Helyben marasztalás (bezárás) Büntetési célzatú kiállítás Külső tekintélyhez folyamodás

26 Ellenőrzés, értékelés Szükség van-e értékelésre? Reformpedagógiai törekvések - nem Hurlock kísérlete - igen Ágoston György vizsgálata - igen

27 Ellenőrzés, értékelés Előnyei 1. Fokozza a teljesítményt 2. Folyamatos tanulást biztosít 3. Visszajelzés a tanulóknak 4. Visszajelzés a tanárnak 5. Az ismétlést szolgálja 6. Siker esetén növeli az önértékelést 7. Informálja a szülőket Hátrányai 1. Szorongást okoz 2. Fokozza a rivalizálást 3. Nem reális 4. Konfliktusforrás a tanár és a diákok között 5. Időigényes 6. Kudarc esetén csökkenti az önértékelést 7. Csökkenti a kreativitást


Letölteni ppt "Neveléslélektan Debrecen 2010.. A tanári szerep jellemzői Szerepfogalmak A szerep státusokhoz kötött, normák által szabályozott viselkedés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések