Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskola már nem játék!? Dr. Hermann Istvánné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskola már nem játék!? Dr. Hermann Istvánné."— Előadás másolata:

1 Az iskola már nem játék!? Dr. Hermann Istvánné

2 „A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés szintjén a játék,
és szellemi síkon a mese.” (Kádár Annamária)

3 „Ne erőszakkal oktasd a gyermeket a tanulmányokra, drága barátom,
hanem játszva tanuljanak; már csak azért is, hogy könnyebben megfigyelhesd, mire van hajlama.” (Platon)

4 A játék tartalma szerint
Gyakorló Szimbolikus Konstruáló Szabály Érzékszervek játszó begyakorlása Utánzójáték Építőjáték Mozgásos játék Különböző mozgások begyakorlása Szerepjáték Barkácsolás Értelemfejlesztő Játék különböző anyagokkal Tematikus játék Konstrukciós játék Társasjáték Tárgyak, eszközök rakosgatása Bábjáték Népi játék Hang és beszéd játékos gyakorlása Drámajáték Számítógépes játék Fantázia játék Speciális fejlesztő játék

5 Melyik játékfajtára jellemzőek a mondatok?
„Az vagyok, amit működtetni tudok.” „Az vagyok, aminek el tudom képzelni magam.” „Ezt én csináltam!” „Ugye ügyes voltam?”

6 A játék és a tanulás Külsőleg motivált tevékenység
Nem spontán , külsőleg kiváltott, kiprovokált Nincs azonnali eredmény Célja: külső, objektív Nem mindig felel meg a gyermek érdeklődésének Komoly pszichikai erőkifejtést igényel Belsőleg motivált, önmagáért való tevékenység, örömet szerez Spontán tevékenység Örömérzethez kötődő azonnali eredmények Célja a tartalmából adódó labilis cél Pillanatnyi érdeklődésnek felel meg

7 Út a játéktól a tanulásig
Játékban tanulás játékban tanulás (kihasználó) játékba integrált tanulás játékra épülő tanulás játékos tanulás szándékos tanulás

8 A didaktikai játék Segíti a fogalmak kialakítását
új ismeretek alkalmazását, gyakorlását összefüggések felismerését Játszhatók tanórán, napköziben, szabadidőben…

9 Játékban a tanulás Tanulásban a játék

10

11 Műveletek gyakorlása

12 Dámajáték Kellékek: 64 mezőből álló 8x8-as tábla, kétféle színű üdítős kupakok, vagy korongok. A korongot átlósan a szomszédos mezőre helyezik, de csak akkor, ha elvégezték azt a műveletet, amelyiken állnak.

13

14 Gyakorlás dobókockával
Minden vagy semmi (játékosok száma nem korlátozott) A játék célja: Megadott pontszám elérése pl.: 300 Az 5 = 50 pont, 2,3,4,6 = névértékben, 0 = lenullázódik Dobnak a kockával, a dobott értékeket összeadják. Lejegyzik. Bármikor úgy dönthetnek, hogy abban a fordulóban befejezik. Az győz, aki legjobban megközelíti a 300 pontot. Más szabályt is lehet alkalmazni.

15 Házszám Minden játékos háromszor dob. A számokat olyan sorrendbe
kell rendezni, hogy a lehető legnagyobb házszámot kapja. A számok helyét a dobás után azonnal meg kell határoznia, és beírni a helyiérték táblázatba. Jól döntött? Vagy: A dobott számok felhasználásával minél több háromjegyű szám képzése. (kombinatorika)

16 Hinta (láncszámolás) Mindegyik játékos egymás után 7-szer dob. A számokat egymás mellé lejegyzi. Az első két számot összeadja, a harmadikat az összegből levonja, a negyediket hozzáadja, és így tovább. Az nyer, akinek a végén a legnagyobb pontszáma lesz. – – – 3 = ? Lehet más szabályt is alkalmazni. Mindig ügyelnie kell a műveleti sorrendre! De ha fejben számolja ki…

17 Százas A játékosok kettő vagy három kockával dobnak. A kapott
számokat összeadják. Ha két vagy három egyforma számot dobnak azt összeszorozzák. Ki éri el hamarabb a 100-ast ? = 13 x = 18 x 3 x 3 = 27

18 Hiszem – nem hiszem (blöff)
A játékosok két kockával dobnak. Úgy kell dobni, hogy a többiek ne lássák, mit dobott a társuk. Hangosan közli az értéket. Annak nagyobbnak kell lennie, mint az előző játékos által bejelentett érték. A soron következő játékos kétségbe vonhatja a bejelentést. Ha kételkedik, meg kell mutatni a kockákat. Ha tévedett, büntetőpontot kap, ha a társa blöffölt, ő kap büntetőpontot. Az győz, akinek kevesebb a büntetőpontja. Pl.: Az előző érték: 43 volt Dob: 5, 2 Értéke: 52 Bemondja Következő játékos dob: 1,2 Értéke: 21 Neki 52-nél nagyobbat kell mondania. Blöfföl.

19 Osztás A játékosok három kockával dobnak egymás után. A számokat
összeadják. Ha a szám osztható a szabályban megállapított számmal maradék nélkül, kap egy jutalompontot. Öt kör van. Az győz, aki több jutalompontot szerzett. Pl.: a szabály: 3-mal osztható legyen 3, 4, = 9 jutalompont 1, 5, =10 nincs jutalompont Lehet más szabályt is kitalálni.

20 Takarékoskodj! Kellék: 5 db dobókocka, papír, ceruza, korongok pénznek
A játékosok bankot alapítanak, a bankár vigyáz a pénzre. Mindegyik dobókockával külön kell dobni. Az első dobás az alaptőke. A második Dobás után eldönti, hogy melyik matematikai műveletet használja. Egy forduló során alkalmazni kell az összeadást, kivonást, szorzást, osztást, de mindegyiket csak egyszer. Minden dobás után számolni kell. Pl.: 1.dobás= dobás= dobás=6 4.dobás= dobás=4 3+5= x6= :1= =44 44 Ft-ja van a bankban. A nyereség mértéke függ az azonnali döntéstől. Az eredménynek maradék nélkülinek kell lenni! Lehet úgy is játszani, hogy a dobások ismeretében a végén okoskodik, hogy jön ki jobban.

21 Játék hatra A játékosok választanak egy színt, de a nevüket is beírhatják az oszlopba. Megállapítják a szabályt. (+, -, x) Dobnak a kockával. A játékos dönt, hogy az ő oszlopának melyik sorába írja be a kapott eredményt. Pl.:( szabály= x) Dob: 5-öt. Azt választja, hogy a 6-os sorba írja be 6 x 5 = 30 Az győz, aki a legtöbb pontot érte el a végén. 1 2 3 4 5 6 30

22 Páros vagy páratlan 6 8 12 2 10 4 9 5 11 3 7 A játékosok két dobókockával dobnak. Összeadják a kapott értéket, majd a saját táblájukon letakarják egy koronggal a kapott számot. ( Ha van olyan.) Az győz, aki hamarabb letakar a saját tábláján minden számot.

23 1. Olyan dobókocka kell, amelynek oldalain a páros és a páratlan szám szerepel. A dobásnak megfelelően letakar a játékos egy számot. Az győz, aki több számot takar le. 2. A játékosok előre megállapodnak, hogy ki a páros, ki a páratlan. Ezután bárki dob, páros szám esetén az lép, aki a páros számot választotta, páratlan szám esetén pedig aki az elején azt választotta. Az győz, aki hamarabb letakarja a számait.

24 Nagyobb helyet igénylő játék
Nagyobb helyet igénylő játék. A mezőket megszámozzuk, s majdnem mindegyikbe egy műveletet írunk. Dobás után annyit lép a játékos, amennyit dob. A mezőre érve elvégzi a kijelölt műveletet. Számolás után vagy előre vagy visszafelé kell lépnie. Az győz, aki hamarabb ér a célba.

25 Kellékek: üdítős flakonról a kupak alja, hungarocell tábla, spatula vagy vastag hurkapálca Dobjon a gyerek kb. 1 méter távolságról a pálcikákra, és számolja ki a műveletet. Ha több gyerek játszik, versenyezhetnek is. Ilyenkor döntsük el előre, hogy hány fordulóból áll a játék. A gyerekek felváltva dobnak, megmondják, és le is írják a feladatokat és az eredményeket. A végén adjuk össze az eredményeket. Az győz, aki így a legtöbb pontot szerezte. Lehet bármelyik műveletet is gyakorolni.

26 Egy betű megváltoztatásával alkoss új szót!
Pl. csúfol (ige) (cs) zsúfol (ige) csonka (cs) csorog (cs) csurran (cs) dörren (d) kecske (k) kicsi (cs) kucsma (u) kavarás (k) Figyeld, hogy megváltozott-e a szófaja!

27 Mi van fából? Húzd alá! kofa, pofa, almafa, fa, fapados, sátorfa, faburkolat, násfa, fal, fagyöngy, körtefa, tölgyfa, fapapucs, fakutya, faház, jópofa, fakanál, faeke, falábú, kapufélfa, nótafa, kapufa

28 Első betűt megváltoztatva madárneveket kapsz
tarka _ _ _ _ _ _ bankó _ _ _ _ _ bánya _ _ _ _ _ _ húzok _ _ _ _ _ vas _ _ _ _ _ _ hiba _ _ _ _ _ gyáva _ _ _ _ _ _ kibic _ _ _ _ _ rém _ _ _ _ _ _ pólya _ _ _ _ _

29 Karikázd be a versben elbújt 11 állat nevét!
Gábor ment a suliba, Nosza, máris hazafut rosszul felelt Gabika. rohan gyalog, ahogy tud. Baj lesz ebből, gondolja, Anyuka csak haragos: megveri őt anyuka. - Hallod-e, te nagyokos! Ne lógasd az orrodat, vedd komolyan dolgodat, megéri, hogyha tanulsz, butaságból kigyógyulsz!

30 Eszperente közmondásokkal
Cserepes szerkezet , mely rendszeresen nedvvel telt veremhez megy, de egyszer elreped, s ez lesz veszte. Egyszer lehetett Pesttel szemben ebek kereskedelme. Eszes enged, esztelen szenved. Ne menj sebesen, s meneteledet messzebb fejezheted be! Terpeszkedj, merre fekhelyed leple enged, de ne messzebb! Hegynedvet vedel, s csermelylevet emleget szent helyeken.

31 kályha kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be orvosság emeletes verebek esernyő emeletre mehetsz fel ezen fejtörő szerkezet feletted fellegek cseppje ellen ébresztőóra kezdete gólyák emellett melegedsz telente lépcső szerkezet, mely reggel csengetve felkelt hajnal rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened

32 Robotjáték, kicsit másképp
A tanuló befejezte a házit. Vehet egy borítékot, melyben egy rövid utasítás áll. pl. Menj a tábla melletti kis asztalhoz! Ha elolvasta, megértette és kivitelezte, az adott helyen megtalálja a következő feladatot. Az abban foglalt utasításnak megfelelően cselekszik.

33 Rajzold le pontosan! A kép közepén egy magas fa áll. Alatta dúsan nő a fű. A fa jobb oldalán egy kislány virágot szed. A fa bal oldalán egy süni épp almát visz a hátán. A lombok között látszik a madárfészekben három kis madárfióka. Nagyra tátott csőrrel várják anyukájukat, mert már nagyon éhesek. Süt a nap, halványan a szivárvány is látszik. Az égen bárányfelhők úsznak.

34  A kutya ugat. Lépd le a mondatot!
Karikát rakunk le egymás mellé a földre. A tanulónak olyan mondatot kell mondania, hogy minden karikába jusson egy szó.  A kutya ugat.

35 Hangok háza Futkározós játék
Az udvaron vagy a teremben kijelölök két házat, és megmondom ki lakik benne. Attól függ milyen hangot differenciálunk. S SZ Szavakat mondok, ők a megfelelő házhoz futnak.

36 Nyelvtörők Egyszer egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, mire a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő icike-picike pockot. Paprikajancsi pöttöm pajkos párja pirkadatkor pattant pici paripára.

37 Összekeveredett közmondások:
Ki mit főzött, kis helyen is elfér. Aki nem dolgozik, nem csinál nyarat. Ki sokat markol, egye meg! Sok jó ember, ne is egyék! Nagy teher is könnyű, fogd meg jól! Nesze semmi, ha sokan emelik. Az alma nem esik bolond lyukból. Egy fecske keveset fog. Jótett helyébe bolond szél fúj. Jót várj messze a fájától!

38 Elkóborolt állatnevek
medve, róka, béka, süllő, harkály, macska, liba, oroszlán, kutya, gólya, madár, kacsa, farkas, tyúk …………………………….. gyökér, …………………………….. hír, …………………………….. tej, …………………………….. húr, …………………………….. sóska, ……………………………..hínár, …………………………….. száj, …………………………….. lencse, …………………………….. hagyma, …………………………….. top

39 Hogyan beszél az, aki… sóderol, traccsol, hímez-hámoz, előad, kioktat köntörfalaz, pletykál, társalog, dumál

40 Halandzsanyelv Kobra sajál! Zu a tura! Sett öz uló, kort hél lera! Voruk sejink, hél csurulok Bá i somor, küroddzatok! Bruki susu, csebör susu Proffog cserő zabány: Töff robom, szorond, pimmit ék A kratyi boltodány.

41 Felhasznált irodalom:
Kovácsné dr. Bakosi Éva: Játék és tanulás az óvodában Körmöci Katalin: A gyermeki játék és a tanulás Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az iskola már nem játék!? Dr. Hermann Istvánné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések