Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Út a sikeres tanuláshoz A tanítás és a tanulás módszertana Dr. Hermann Istvánné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Út a sikeres tanuláshoz A tanítás és a tanulás módszertana Dr. Hermann Istvánné."— Előadás másolata:

1 Út a sikeres tanuláshoz A tanítás és a tanulás módszertana Dr. Hermann Istvánné

2 „Ha nem akarsz lemaradni, tanulj meg gondolkodni, majd tanulni!” (Edward deBono)

3 A hatékony tanulás módszerei Szemkontaktus Az agyféltekék használata Zene Megfelelő ingerkörnyezet Partnerek Kérdések Felfedezés Hibázás Valódi feladatok

4 Tanulói sajátosságok figyelembe vétele a tervezés szintjén A mai ifjúság sajátosságai (a különbségek más nemzedékekhez képest) Nemzeti tantervek Az adott iskola tanulóinak sajátosságai (különbségek más iskolák tanulóihoz képest) Az iskola helyi tanterve Egy adott tanulócsoport sajátosságai (különbségek, más tanulócsoportokhoz képest) Tanmenetek, tematikus tervek Az egyes tanulók sajátosságai (különbségek a tanulócsoporton belül) Belső differenciálás

5 Az önálló tanulási módszerek kialakítása Három problémaköre van: 1.Elemi és összetett tanulási stratégiák 2.Értelmi képességek fejlesztése és önálló tanulás 3.Tanulási stílusok mélyrehatoló reprodukáló szervezett

6 Tanulási technikák Mindazok a gondolkodási és cselekvési műveletek, melyek a tanulás gyakorlati megvalósulását jelentik. Olyan módszerek, a tanulás apróbb lépései, amelyek elősegítik a tanulnivaló megértését, rögzítését, előhívását, egymással kapcsolatba hozását.

7 Tanulási stratégiák A tanulásra vonatkozó tervek, elhatározások rendszere, melyek meghatározott célra irányulnak, tartósak, ugyanakkor az új helyzetekre jól adaptálhatók, és variálhatók az információgyűjtés, feldolgozás tárolás és előhívás terén. A tanulási feladat végrehajtása, során a tanulási technikák egységes műveletsorokká rendeződnek, így alakítva ki a tanulási stratégiát.

8 Komplex tanulási stratégiák (egy lehetséges változat) előzetes áttekintés, kérdezés, elolvasás, átgondolás, felidézés, ismétlő áttekintés

9 Értelmi képességek fejlesztése és az önálló tanulás Négy nagy képesség együttes játszik közvetlen szerepet az egyéni tanulási módszerekben: figyelem, emlékezet, megértés, problémamegoldó gondolkodás.

10 Tanulási stílusok Auditív Vizuális Mozgásos Társas Egyéni Impulzív Reflektív

11 A tanulás tanításának célja Viszonyformálás Tanulási szokások formálása Képességfejlesztés Tanulási módszerek, tanulási technikák elsajátítása

12 A tanulási stratégiák  Mélyrehatoló: A dolgok átlátására, megértésére törekszik, az új ismereteket igyekszik a régiekhez kapcsolni, önállóan próbál véleményt alkotni.  Reprodukáló: A részletek megjegyzésére épül, a tanulás célja a minél pontosabb felidézés az összefüggések feltárása nélkül.  Szervezett: Jó munkaszervezéssel törekszik a legjobb teljesítményt elérésére

13 Stratégiák Prezentációs  Előadás  Kérdés – felelet  Szemléltetés  Tanulói kiselőadások Optimalizációs  Programozott oktatás

14  Megtanítási stratégia  Feladatrendszeres oktatás  Kooperatív tanulás  Tanítási dráma  Projektmódszer  Interkulturális nevelés  Médiapedagógiai stratégiák  Felfedezéses és kutatásos tanulás  Számítógépes (internetes) tanulás

15 Projekttanulás Egy folyamat Egyéni érdeklődésnek megfelelő munka Egyéni kifejezésmód Kapcsolatfelvétel új formája Projekttéma: (egy sajátos tanulási egység) órai projekt, projektnap, projekthét, külső projekt

16 Jellemzői újfajta tanár – diák kapcsolat nagyfokú szervezőkészséget igényel résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága kilép a tantárgyi keretekből hármas alapelv: átélés – ismeretszerzés – megértés

17 A projektmódszer pozitívumai Aktivitás Erős motiváció Fejlesztő hatású Egyéni képességeket is figyelembe vesz Gyakorlati tudást nyújt Örömteli az együttműködés Új tanár – diák kapcsolat

18 Mi a kooperatív tanulás? A kooperatív tanulás nem csoportmunka Kooperatív tanulásról akkor beszélünk, ha a következő négy alapelv érvényesül: Építő egymásra utaltság Egyéni felelősség Egyenlő részvétel Párhuzamos interakció

19 Kooperatív tanulás jellemzői Nem a tanár a tudás forrása (frontális), hanem a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit közösen megtanuljanak Együttműködő készség fejlesztését tartja szem előtt Egyenlő esélyt biztosít minden gyermek számára függetlenül a tudás szintjüktől, etnikumuktól,nemüktől Közösségépítő szerepe van A csoport tagjainak aktív részvételét teszi lehetővé

20 "...kizárólag az a tanulás befolyásolja jelentősen az ember viselkedését, amely a felfedezésen alapul, és amely egy belső igényt elégít ki" (Carl Rogers)


Letölteni ppt "Út a sikeres tanuláshoz A tanítás és a tanulás módszertana Dr. Hermann Istvánné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések