Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÁÁI Szabó Lőrinc Tagiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÁÁI Szabó Lőrinc Tagiskola"— Előadás másolata:

1 KÁÁI Szabó Lőrinc Tagiskola
Referencia intézmény bemutató

2 Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola
Az intézmény elérhetőségei: Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola Tagiskola vezető: Dr. Oravecz Lajosné Cím: 2660 Balassagyarmat, Május 1. út 2. Telefon: 35/ , Fax: 35/ WEB:

3 Bemutatkozás Iskolánkat január 30-án alapította Balassagyarmat Város Önkormányzata. Három, profiljában eltérő intézményt vontak össze egy igazgatás alá két telephelyen működve. A város déli részén, kertvárosi környezetben felépült korszerű épületben a volt Petőfi és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kapott helyet, míg a hatvanas években épült Ifjúság úti épültben a Szabó Lőrinc Iskola diákjai megszokott környezetükben folytathatták tanulmányaikat. Az „új” iskola névadására 1998-ban, az új tornaterem átadásakor került sor. Az egyesítés után az eggyé vált közösségben megőriztük a jogelőd iskolák profilját: emelt szintű matematika – informatika, „élő” német nyelvoktatás, környezeti nevelés. Az összevonás után ezek kiszélesítésére volt lehetőség, a hagyományok megtartásával, új célok is megjelenhettek. Hatékonyabbá tehettük a nyelvoktatást, informatikai képzésünk erősödött, a testnevelés területén a két tornaterem és a sportpályák nagyabb lehetőségeket nyújtottak a tanulók testi nevelésére.

4 Bemutatkozás Az eltelt tizenkét év alatt a lelkiismeretes szakmai munka eredményeként számtalan sikert értünk el a tanulmányi, kulturális és sport versenyeken. Ennek ellenére az iskolás korú gyermekek létszámának csökkenése az Ifjúság úti épület bezárását eredményezte, és szeptemberétől a Kiss Árpád Általános Iskola tagintézményeként két párhuzamos osztállyal működünk. Továbbra is megtart a hagyományosan kialakított profilokat: Matematika - informatika képzésünk megalapozása alsó tagozaton megkezdődik, de emelt óraszámot ötödik évfolyamtól biztosítunk tanulóinknak. A heti hét órás képzésben olyan tudásra tehetnek szert a gyermekek, amellyel középfokú tanulmányaik során a más iskolákból érkezők ismereteit magasan túlszárnyalják. A tanulmányi versenyeken, középiskolai felvételiken, és a kompetencia-mérésben bizonyítás nyer többlet ismeretük.

5 Bemutatkozás Az „élő” német nyelv oktatását a jogelőd iskolában kialakított nevelési program szerint végezzük. Saját összeállítású, a bevezető és kezdő szakaszok életkori sajátosságainak megfelelő oktató füzetekkel, mindennapos gyakorlással folyik a képzés. Az alapfokú nyelvvizsga megszerzését az alapozó szakasztól bevezetett többlet nyelvóra biztosításán túl a nyelvvizsga felkészítővel segíti az iskola. Ennek a módszernek angol nyelvre történő adaptálását iskolánk nevelői megkezdték. A természettudományos felfedezések, ismeretek bővülése, a környezeti kultúra fejlesztése érdekében sokrétű ismereteket nyújtunk ezen tudományok alapjaiból. Az elért megyei és országos tanulmányi verseny eredmények, a továbbtanulási irányok igazolják a képzés sikerességét. A tehetséges tanulók fejlesztése mellett a felzárkóztatásra szorulók képesség-kibontakoztatását, integrációs nevelését, sikerélményekhez juttatását is fontosnak tartjuk. Ezért arra törekszünk, hogy iskolánk a lehetőségek tárháza legyen: ahol minden gyermek a mindennapi életben felhasználható korszerű ismereteket elsajátíthatja, képességeinek megfelelően fejlődhet, és megtanulja az önmegvalósításhoz szükséges technikákat, ezáltal kezdeményező, alkotó emberré válik.

6 Pályázatok HEFOP/2006/2.1.5B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” Cél: - az integrált oktatás bevezetéséhez szükséges szakmai felkészülés - az IPR keretfeltételeinek megteremtése, egyenlő hozzáférés - társadalmi kapcsolatok intézményesítése - település szintű oktatási esélyegyenlőségi program kidolgozása Partnerek: - Balassagyarmat Város Önkormányzata - Központi Óvoda - Dózsa György Általános Iskola - Kiss Árpád Általános Iskola - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7 Pályázatok HEFOP/2006/2.1.5B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” Megvalósulás: - IPR bevezetésére irányuló tantestületi képzés - Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése, együttműködés a Központi Óvodával - Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészülés tantestületi képzés - Esélyegyenlőségi terv megalkotása

8 Pályázatok Integrációs pedagógiai program Cél:
- Társadalmi beilleszkedés segítése, felelősségérzet növelése, iskolai sikeresség növelése. - Szociális, kulturális hátrány csökkentése. - Kevesebb gyermek kényszerüljön további óvodai fejlesztésre a életév betöltése után. - Az IPR-ben megjelenő módszerek minél jobban beépüljenek az iskola pedagógiai kultúrájába. Megvalósulás: - Szülőkkel való kapcsolattartás rendszerének és szabályzatának kidolgozása - Közösségépítő (kulturális) programok éves rendszerének kidolgozása. - Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése, együttműködés a Központi Óvodával - PP és Helyi tanterv kiegészítése, átdolgozása

9 Pályázatok TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0109 Projekt tartalma:
► Kompetencia alapú programcsomagok: Szövegértés – szövegalkotás „A” 1. b osztály Szövegértés – szövegalkotás „B” 3. b osztály Szövegértés – kalandozás a világűrben „C” 6. osztály napközi Matematika „A” 1. a osztály Matematika „B” 8. b osztály Szociális, életvitel, környezeti „B” 6. b osztály Szociális, életvitel, környezeti „B” 4. a osztály Szociális, életpálya építés „B” 7. a osztály

10 Pályázatok TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0109 Projekt tartalma:
► Tantárgy - tömbösítés: 7. a és 7. b osztály; magyar, fizika, földrajz ► Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása - Ember és társadalom ► Moduláris oktatás - környezetvédelem ► Háromhetet meghaladó karácsonyi projekt ► Elődeink témahét ► Infó - kommunikációs technikák (IKT) alkalmazása ► Tanulói laptop program ► Tantestületi képzések

11 Felajánlások a 3.1.4. pályázóinak
Dokumentációk: ► Emelt szintű matematika – informatika helyi tanterv és tanmenetek, melyek tartalma: osztályok tananyaga, követelménye, óraszáma (5 óra matematika + 1 óra versenyfelkészítő + 1 óra algoritmizálás- programozási ismeretek), tanulói, tanári eszköz szükséglet ► „Élő” német nyelvi oktatás helyi tanterve, tanmenete 1-3. osztályban, tanóra nélküli oktatási formára lebontva. A módszer alapja, hogy a tanulók mindennapos foglalkozások alkalmával hallva – hangoztatva – látva fejleszthetik beszédkészségüket képek nyújtotta szituációk alapján. A programhoz saját kidolgozású, kooperatív oktatásra is alkalmas tanulói munkafüzetek készültek. ► IPR programhoz: feladat és célrendszer, éves feladatterv elkészítéséhez. Szülőkkel való kapcsolattartás rendszerének szabályzata. Közösségépítő kulturális programok éves rendszerének kidolgozása. ► Óvoda – iskola átmenet, kapcsolattartási rendszer az óvodával. Tartalmazza a „Sulivarázs” óvodásoknak szervezett foglalkozások módszertani leírását. Nyílt napok, játékos hétvégi foglakozások, szülői tájékoztatók, óvodákkal közösen szervezett programok rendszerét.

12 Felajánlások a 3.1.4. pályázóinak
Kidolgozott projektek: ► „Állatok Világnapja” iskolai szintű program tartalma: állatkiállítás, vásár, állatorvosi tanácsadás, kulturális programok, vetélkedők szervezésének leírását, módszertanát.

13 Felajánlások a 3.1.4. pályázóinak
Kidolgozott projektek: ► Három hetet meghaladó karácsonyi projekt témái, programjai, külső kapcsolatok (szülők, Múzeum, Művelődési Ház, Erdőgazdaság, Könyvtár), bevont csoportok, karácsonyi vásár és ünnepség leírása. ► „Ne zavard köreimet!” matematikusok, fizikusok élete tablókon projekt leírása: internetes és könyvtári gyűjtőmunka, kiselőadások tartása, különleges kísérletek bemutatása, a produktumok, tablók készítésének módszertana.

14 Felajánlások a 3.1.4. pályázóinak
Bemutató órák: ► Kompetencia alapú programcsomagok bevezetése: szövegértés-szövegalkotás „A” 1. b osztály szövegértés-szövegalkotás „B” 3. b osztály szövegértés - Kalandozás a Világűrben „C” 6. osztály napközi ► Kooperatív tanítási órák: földrajz osztály természetismeret osztály magyar irodalom osztály matematika osztály környezetismeret osztály ► A bemutató órák óraterveit és vázlatait az érdeklődő kollégáknak átadjuk.

15 Tisztelettel felajánljuk az érdeklődő kollégáknak iskolánk tapasztalatait!
Várjuk megkeresésüket, hogy együttműködve, közösen többet tehessünk gyermekeinkért!


Letölteni ppt "KÁÁI Szabó Lőrinc Tagiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések