Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már? A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás Nemzetközi Tudományos-szakmai Konferencia 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már? A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás Nemzetközi Tudományos-szakmai Konferencia 2014."— Előadás másolata:

1 INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már? A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás Nemzetközi Tudományos-szakmai Konferencia 2014. November 5-6. Duna Palota Dr.Ijjas István, Professzor Emeritus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

2 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia2 Az integrálás szükségessége a vízgazdálkodás legfontosabb alapvetése, az integrálás a vízgazdálkodás legfontosabb módszere lett, ezért a vízgazdálkodás jelzőjeként is használjuk Csak szlogen-e az integrálás, vagy a fontosságának megfelelően, jól alkalmazzuk már? Mit kellene tenni az igazán hatékony alkalmazása érdekében? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a világ, Európa és mi is

3 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia3 Az előadás témája: Az integrált vízgazdálkodás szerepe Magyarország vízgazdálkodásának szakmai megalapozásában Mindenki ért ehhez, ezért: gondolatok az integrált vízgazdálkodásról és újdonságairól Kulcskérdés: a vizek jó állapotának biztosítása a környezeti, valamint a gazdasági és szociális célok kielégítéséhez is! a potenciális veszélyforrások figyelembe vételével Az előadás tartalma: Hogyan fejlődött az integrált vízgazdálkodás Magyarországon ? Mit jelent, miért fontos, alkalmazzuk-e már? Milyen a helyzete és milyenek a kilátásai? Milyen következtetések vonhatók le? Hogyan tovább?

4 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia4 Az integrált vízgazdálkodás fejlődése Magyarországon

5 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia5 Idézetek Beszédes József műveiből Az integrált vízgazdálkodási szemlélet Beszédes József munkájában 1831-ben: „Országos hydrotechnikával még egy nemzet sem díszeskedik, ámbár ez okvetlen szükséges tudomány egy mívelt ország vizeire nézve, nehogy azok regulatiojában ideoda dolgoztatván: azaz minden tekintet nélkül az egészre, később egyik munka a másiknak akadályává legyen.” Forrás: Beszédes József (1831) Magyarországi Hydrotechnikából Próbául

6 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia6 A vízgyűjtő-szemlélet Beszédes munkájában: „Midőn gömbölyeg földünknek szinéből ollyan darabot vizsgálat alá veszünk, mellyből a hó-, eső-, és forrásvizek mindenfelől öszvejőnek egy nagy elfogadó folyóba, ennek eredetétől elfogadójáig (recipiens) vagyis a vízfőtől a víztőig, akkor vizsgálat alá vettük azon folyót nemző vidéket (area generans fluvii)” Forrás: Beszédes József (1831) Magyarországi Hydrotechnikából Próbául

7 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia7 Integrált vízgazdálkodási tervek és fontos ENSz rendezvény Magyarországon: Országos Vízgazdálkodási Keretterv 1954, 1965, 1984 A Tisza Vízgyűjtő Komplex Nemzetközi Vízgazdálkodási Terve, 1977 ENSz Konferencia a Nemzetközi Vízgyűjtő Fejlesztésről Budapest, 1975

8 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia8 Vízgyűjtő Fejlesztés Politikák és Tervezés Az Egyesült Nemzetek Interregionális Szemináriumának Közleményei 1975.Szeptember 16-26. ENSzENSz ENSZ rendezvény a vízgyűjtő fejlesztésről és az integrált vízgazdálkodásról 1975-ben Budapesten

9 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia9

10 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia10 Vízgyűjtők integrált fejlesztése Helyzetkép és lehetőségek

11 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia11 Az integrálás módszere a vízgazdálkodásban

12 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia12 Új regionális vízgazdálkodási (integrált vízgyűjtő-gazdálkodási) tervezési rendszer Magyarországon 1993-tól Tervezési Irányelv az integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervezéshez 33 vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési egység

13 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia13

14 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia14 Az integrált vízgazdálkodás fejlődése a világon: Az IHP-NARBO kézikönyv (2009) szerintaz USA-ban kezdték először alkalmazni 1930-ban Az integrált vízgazdálkodás terjedésének fő mérföldkövei: 1992 Riói Konferencia Agenda 21 2002 World Summit on Sustainable Development 2008 UN- Water Status Report Víz Világfórumok Európában 2000-ben a Víz Keretirányelv hatálybalépése Fontos: UN, GWP, Világbank, EU – eszköztár kidolgozása

15 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia15 Mit jelent, miért fontos, és hatékonyan alkalmazzuk-e már az integrált vízgazdálkodást?

16 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia16 Az integrált vízgazdálkodás fogalma Ma a világszerte leggyakrabban használt megfogalmazás: Az integrált vízgazdálkodási tervezés egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi a víz, a terület és a kapcsolatos készletek összehangolt fejlesztését és gazdálkodását, annak érdekében, hogy az egyenjogúság szem előtt tartásával maximalizálja az ebből származó gazdasági és társadalmi jólétet, anélkül, hogy a létfontosságú ökoszisztémák fenntarthatóságát megsértenék. Forrás: GWP

17 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia17 NDWRNDWR> Integrated (Water) Resource Planning (IRP) – A comprehensive, interdisciplinary approach to water resource planning that encompasses water resource assessment, demand considerations, analysis of alternatives, risk management, resource diversity, environmental considerations, least-cost analysis, multidimensional modeling, and participatory decision making and public input, among other factors. Integrated Resource Planning begins with specific policy objectives that are applied to extensive lists of options for water supply sources, distribution systems, or other operational requirements. The options are then narrowed after evaluating demand requirements, environmental impacts, conservation options, costs, risks, and other aspects of a project. IRP involves a dynamic process of assessing demand and supply conditions and creatively integrating alternatives and new technologies. While the concepts of IRP are relatively new to the process of water planning, it has been used extensively in the energy industry. As a planning process it helps decision makers select the best mix of water resources, facilities, and conservation measures to meet water demands. In addition to traditional planning techniques, IRP also [1] Includes extensive public involvement; [2] Considers both supply-side (resources and facilities) and demand-side (conservation) alternatives as ways of meeting demands; [3] Considers goals and objectives in addition to dollar costs (e.g., environmental concerns, public acceptability, etc.); [4] Considers uncertainty in demand forecasts, regulations, etc.; and [5] Considers the effect of water rates on water demands. Rekord-hosszúságú fogalom-meghatározás

18 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia18 A Víz Keretirányelv szerepe az integrált vízgadálkodási tervezésben Félreértések

19 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia19 A Víz Keretirányelv alkalmazása nem egyenlő az integrált vízgazdálkodással! Forrás:Message from the Dresden International Conference on Integrated Water Resources Management,, 12-13 October 2011, Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok,, MTA 2011 a Víz Keretirányelv a vizek jó állapotba hozásának és a jó állapot megőrzésének fontos eszköze, de az integrált vízgazdálkodás többet jelent, mint a Víz Keretirányelv alkalmazása. a Víz Keretirányelvnek vannak olyan részei, amelyek az integrált vízgazdálkodásnak nagyon fontos elemei ilyenek például a vízgyűjtő szemlélet, a vízgyűjtő tervek készítése, határidők, mérhető célok kijelölése, vízgyűjtő tanácsok létrehozása, komplex monitoring rendszer létrehozása, tervezett intézkedések érvényesítésének biztosítása, társadalom részvétele, költségmegtérülés, a megelőzés és átláthatóság elvének alkalmazása

20 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia20 a Víz Keretirányelv pozitív elemei exportálhatók más országokba, de nem exportálható úgy, mintha az alkalmazása az integrált vízgazdálkodást jelentené a Víz Keretirányelv nem foglalkozik a gazdasági fejlődés vízigényeinek kielégítésével, a különböző szektorok vízpolitikai célkitűzéseinek az összehangolásával, a vízgazdálkodás továbbfejlesztésének igényével, a különböző vízpolitikai célok összeegyeztetésével, és azzal, hogyan használják a vízkészleteket a gazdaság inputjaként, a társadalmi haszon maximalizálására. Ezek a Víz Keretirányelvnek nem is a feladatai! Az a probléma, ha azt hiszik, hogy igen! a Víz Keretirányelv alkalmazása az integrált vízgazdálkodást az EU-nak azokban a legfejlettebb északi tagállamaiban jelentheti, ahol bőven van víz, és a vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges infrastruktúra már kiépült.

21 Mit jelent az integrált vízgyűjtő-gazdálkodási terv? Integrált Vízgyűjtő-gazdálkodási terv Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - VKI Egy vagy több dokumentum Összefoglalók Monitoring eredményei Terhelések adatai Vízgyűjtő jellemzői Gazdasági/ Használati adatok VII. melléklet II.ésV. melléklet Részvízgyűjtőkre 13.5 cikk Kiegészítő tervek Árvízvédelem Aszálykezelés Témákra, például. Mezőgazdaság Energiatermelés Szektorokra, például. Terhelések, környezeti célok, Intézkedési programok Részletes elemzés Forrás: Munkaülés a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről, Bonn, 2006. május 8-9.

22 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia22 Országos Vízgazdálkodási Terv Nemzeti víz- politika Állami vizek vízgazdálkodási terve Települések vízgazdálkodási tervei Vízügyi igazgatóságok vízgazdálkodási tervei Regionális vízgazdálkodási tervek Ems Scheldt Rhine Meuse Vízgyűjtő- gazdálkodási tervek - VKI Integrált vízgazdálkodási terv Hollandiában – a különböző célú tervekből összeállított vízvédelmi és vízgazdálkodási tervezési rendszer Forrás: Munkaülés a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről, Bonn, 2006. május 8-9.

23 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia23 Vízhasználók (Lakosság, szolgáltatás, ipar, mezőgazdaság) Integrált, vízgyűjtő szintű vízgazdálkodási tervek Vízgyűjtő- gazdálkodási tervek (VGT) Feltételek Igények Adottságok Célkitűzések IWRMP Vízigények kielégítése fenntarható módon (vízkivételek, tározás, átvezetés) Vizek kártételeinek kezelése (árvíz, belvíz), haváriák) Aszály elleni védekezés – öntözés Vízenergia hasznosítás Hajózhatóság biztosítása RBMP A vizek jó ökológiai állapotának elérése Vízminőség-szabályozás Az egészséges ivóvíz biztosítása, vízbázisvédelem Fenntartható vízhasználatok elősegítése Környezeti károk csökkentése (vízvisszatartás támogatása, kárelhárítási és biztonsági tervek előírása,) Környezeti oldalSzolgáltatói oldal Vízgazdálkodási tervek integrációja Forrás: Simonffy Zoltán kézirata Kárelhárítási feladatok

24 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia24 Területfejlesztés, árvíz, belvíz, aszály, VGT Te- rü- let- fej- lesz- tés Árvízi és belvízi kockázat kezelési tervek Aszály és vízhiány kockázat kezelési tervek Víz Keretirányelv Árvíz Irányelv Vízgyűjtő- gazdálkodási Tervek (VGT) Aszály kezelés útmutató Forrás: Simonffy Zoltán kézirata

25 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia25 Integrált vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés

26 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia26

27 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia27 A VKI a környezeti és gazdasági célok integrálásának a legfontosabb eszköze KHV SKV Madarak Irányelv Élőhelyek Irányelv Társadalom Részvétele Irányelv Víz Keretirányelv

28 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia28 A vízgazdálkodásnak a vízbiztonságot befolyásoló néhány sajátossága: a vízgazdálkodás jelentős mértékben kötődik a vízgyűjtők határaihoz; az összegyülekező víz integrálja az emberi tevékenységek hatásait; a vízgazdálkodás különösen nehéz az olyan nagy vízgyűjtőkön, amelyeken sok ország osztozik; a vízgazdálkodást számos sztochasztikus folyamat befolyásolja. Jobb integrációra van szükség a végrehajtás szintjén: a vízgazdálkodással közvetlenül foglalkozó szervezetek között. a vízgazdálkodás és más területek szervezetei között a felszíni és felszín alatti vízgazdálkodást végző szervezetek között az országok között a nemzetközi vízgyűjtőkön Nagyon fontos az, hogy jól válasszák meg az integráció szintjét és az illetékes szervezeteket EU szintje, nemzeti szint, vízgyűjtő szint

29 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia29 Az EU vízpolitikájának legfontosabb új eleme a Water Blueprint (2012) Jelenleg az EU vízpolitikájának fő célkitűzése: a jó minőségű és megfelelő mennyiségű vízhez való hozzáférés biztosítása minden európai számára, és minden víz jó állapotának elérése és megőrzése A vízkészletek jó állapota nem csak környezetvédelmi, egészségi és jóléti szempontból, hanem a gazdasági növekedés és fejlődés biztosítása szempontjából is fontos Minden gazdasági szektor számára álljon rendelkezésre az a víz, ami a növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez is feltétlenül szükséges Ezeknek a céloknak az elérésében nagyon fontos szerepe van/lesz az integrálásnak!

30 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia30 Különböző tervezési folyamatokat kell integrálni Vidékfejlesztési Regionális fejlesztési Energia Megújuló energia Közlekedési Mezőgazdasági Környezeti Klímaalkalmazkodási Víz stb. nemzeti, EU politikák, stratégiák, programok, akciótervek

31 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Water Framework Directive Víz Keretirányelv Water scarcity and droughts Vízhiány és aszály Adaptation to climate change Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Economic and environmental analysis Gazdasági és környezeti elemzés Draft RBMP and PoM RMBP and PoM adopted VGT és intézkedási programok bevezetése megtörténik Effective water pricing Hatékony víz-árazás Commission report on WFD implementation Bizottság jelentése a VKI végrehajtásáról Achievement of WFD objectives VKI céljainak elérése Communication Follow-up report Inclusion of DMP Aszálykezelési Terv Review of EU strategy EU stratégia vizsgálata Operational drought Observatory Folyamatos aszály megfigyelés Green Paper Zöld Könyv Aszály munkaprogram végrehajtása Fehér Könyv NyomonkövetéseFollow-up of White Paper Közlemény White Paper Fehér Könyv 2nd follow-up report 3rd follow-up report 3. Nyomonkövetési jelentés 4th follow-up report 4. Nyomonkövetési jelentés Review of the adaptation strategy Alkalmazkodási stratégia felülvizsgálata Előzetes VGT és intézkedési programok

32 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia32 Hogyan tovább? Jól folytatni és fejleszteni a Víz Keretirányelv szerinti integrált vízvédelem jó gyakorlatait Ki dolgozni vagy külföldi tapasztalatok alapján kiválasztani a gazdasági és szociális célokat kielégítő, a VKI szerinti vízvédelemmel integrált vízgazdálkodás jó gyakorlatait Nagyon fontos szerepe lesz az oktatásnak és továbbképzésnek!

33 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia33 Az integrált vízgazdálkodási tervezés tananyagának fejlődése Integrált Vízgazdálkodási Tervezés c. MSc tantárgy a BME-n MSc képzés indulása: 2009-ben Tárgy első meghirdetése: 2010-ben Első MSc záróvizsga: 2010-ben Elektronikus-jegyzet a tárgy tanulásához: 2010-től Folyamatosan, félévente át kell dolgozni, ki kell egészíteni Hol található a tananyag?

34 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia34 Útmutatók az integrált vízgazdálkodás gyakorlati végrehajtásához GWP (2014) Integrated Water Resources Management in the Caribbean: The challenges facing Small Island Developing States,_Technical Focus Paper GWP (2014) Integrated water resources management in Central Asia: The challenges of managing large transboundary rivers, Technical Focus Paper UNESCO (2013): River basin planning: Principles, procedures and approaches for strategic basin planning. Paris, UNESCO. GWP (2012) Integrated Water Resources Management ToolBox IHP-NARBO (2009) Introduction to the IWRM, Guidelines at River Basin Level, The United Nations World Water Assessment Programme – Dialogue Paper UNESCO (2009) IWRM Guidelines at River Basin Level UN-Water (2008) Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans NOSTRUM-DSS (2006) Thematic Report on Governance for IWRM – The Role of DSS Tools UNDP – GWP – CapNet (2005) Integrated Water Resources Management Plans – Training Manual and Operational Guide GWP (2003) Sharing knowledge for equitable, efficient and sustainable water resources management, Integrated Water Resources Management ToolBox

35 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia35 A GWP eszköztár jelenleg 59 eszközt tartalmaz az integrált vízgazdálkodáshoz, folyamatosan bővítik Világszerte sok új kézikönyv, útmutató, tanulmány jelenik meg az integrált vízgazdálkodás módszereiről Újdonságok: „Virtuális vízkoncepció” alkalmazása a termékek zöld és kék virtuális víztartalmának figyelembe vételével Kultúra figyelembe vétele a vízigazgatásban az eddigi szempontokon kívül „Global Hydrobelt koncepció” a globális vízgazdálkodásban a vízbiztonság érdekében „Social learning – társadalmi tanulás koncepció” alkalmazása a vízgazdálkodási tervezési/döntési folyamatokban

36 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia36 Útmutató a társadalom részvételének menedzseléséhez TÁRSADALMI TANULÁS koncepció magyar esettanulmány

37 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia37 A Magyarország által koordinált esettanulmányról készített jelentés (GWP 2003) Dialógus a Víz Keretirányelv alkalmazásáról a mezőgazdasági vízgazdálkodásban, az EU csatlakozásra készülő országokban

38 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia38 Vonjunk be minden érdekeltet ! Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket ! Néhány részlet a társadalom bevonási útmutatóból

39 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia39 Ne untassuk a társadalom képviselőit ! Válasszuk meg jól a társadalom részvételének módszereit !

40 2014.november 5-6.Vízhiány és Víztöbblet Konferencia40 Zárógondolat: „Az embereket kevésre köll szorítani erőltetéssel, sokra vezérelni értelmesítéssel” Forrás: Beszédes József (1831): Vízi Természeti Törvény Próbául Fogadjuk meg Beszédes József ajánlását: „értelmesítéssel” tanuljuk meg közösen, hogyan kell jól csinálni az integrált vízgazdálkodást! Köszönöm a figyelmet! ijjas@vit.bme.hu


Letölteni ppt "INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már? A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás Nemzetközi Tudományos-szakmai Konferencia 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések