Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már?"— Előadás másolata:

1 INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már?
A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás Nemzetközi Tudományos-szakmai Konferencia 2014. November 5-6. Duna Palota INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már? Dr.Ijjas István, Professzor Emeritus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

2 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az integrálás szükségessége a vízgazdálkodás legfontosabb alapvetése, az integrálás a vízgazdálkodás legfontosabb módszere lett, ezért a vízgazdálkodás jelzőjeként is használjuk Csak szlogen-e az integrálás, vagy a fontosságának megfelelően, jól alkalmazzuk már? Mit kellene tenni az igazán hatékony alkalmazása érdekében? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a világ, Európa és mi is 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

3 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az előadás témája: Az integrált vízgazdálkodás szerepe Magyarország vízgazdálkodásának szakmai megalapozásában Mindenki ért ehhez, ezért: gondolatok az integrált vízgazdálkodásról és újdonságairól Kulcskérdés: a vizek jó állapotának biztosítása a környezeti, valamint a gazdasági és szociális célok kielégítéséhez is! a potenciális veszélyforrások figyelembe vételével Az előadás tartalma: Hogyan fejlődött az integrált vízgazdálkodás Magyarországon ? Mit jelent, miért fontos, alkalmazzuk-e már? Milyen a helyzete és milyenek a kilátásai? Milyen következtetések vonhatók le? Hogyan tovább? 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

4 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az integrált vízgazdálkodás fejlődése Magyarországon 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

5 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Idézetek Beszédes József műveiből Az integrált vízgazdálkodási szemlélet Beszédes József munkájában 1831-ben: „Országos hydrotechnikával még egy nemzet sem díszeskedik, ámbár ez okvetlen szükséges tudomány egy mívelt ország vizeire nézve, nehogy azok regulatiojában ideoda dolgoztatván: azaz minden tekintet nélkül az egészre, később egyik munka a másiknak akadályává legyen.” Forrás: Beszédes József (1831) Magyarországi Hydrotechnikából Próbául 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

6 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A vízgyűjtő-szemlélet Beszédes munkájában: „Midőn gömbölyeg földünknek szinéből ollyan darabot vizsgálat alá veszünk, mellyből a hó-, eső-, és forrásvizek mindenfelől öszvejőnek egy nagy elfogadó folyóba, ennek eredetétől elfogadójáig (recipiens) vagyis a vízfőtől a víztőig, akkor vizsgálat alá vettük azon folyót nemző vidéket (area generans fluvii)” Forrás: Beszédes József (1831) Magyarországi Hydrotechnikából Próbául 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

7 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Integrált vízgazdálkodási tervek és fontos ENSz rendezvény Magyarországon: Országos Vízgazdálkodási Keretterv 1954, 1965, 1984 A Tisza Vízgyűjtő Komplex Nemzetközi Vízgazdálkodási Terve, 1977 ENSz Konferencia a Nemzetközi Vízgyűjtő Fejlesztésről Budapest, 1975 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

8 Vízgyűjtő Fejlesztés ENSZ rendezvény a vízgyűjtő fejlesztésről és az
integrált vízgazdálkodásról 1975-ben Budapesten ENSz Vízgyűjtő Fejlesztés Politikák és Tervezés Az Egyesült Nemzetek Interregionális Szemináriumának Közleményei 1975.Szeptember 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

9 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

10 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Vízgyűjtők integrált fejlesztése Helyzetkép és lehetőségek 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

11 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az integrálás módszere a vízgazdálkodásban 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

12 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Új regionális vízgazdálkodási (integrált vízgyűjtő-gazdálkodási) tervezési rendszer Magyarországon 1993-tól Tervezési Irányelv az integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervezéshez 33 vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési egység 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

13 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

14 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az integrált vízgazdálkodás fejlődése a világon: Az IHP-NARBO kézikönyv (2009) szerintaz USA-ban kezdték először alkalmazni 1930-ban Az integrált vízgazdálkodás terjedésének fő mérföldkövei: 1992 Riói Konferencia Agenda 21 2002 World Summit on Sustainable Development 2008 UN- Water Status Report Víz Világfórumok Európában 2000-ben a Víz Keretirányelv hatálybalépése Fontos: UN, GWP, Világbank, EU – eszköztár kidolgozása 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

15 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Mit jelent, miért fontos, és hatékonyan alkalmazzuk-e már az integrált vízgazdálkodást? 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

16 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az integrált vízgazdálkodás fogalma Ma a világszerte leggyakrabban használt megfogalmazás: Az integrált vízgazdálkodási tervezés egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi a víz, a terület és a kapcsolatos készletek összehangolt fejlesztését és gazdálkodását, annak érdekében, hogy az egyenjogúság szem előtt tartásával maximalizálja az ebből származó gazdasági és társadalmi jólétet, anélkül, hogy a létfontosságú ökoszisztémák fenntarthatóságát megsértenék. Forrás: GWP 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

17 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Rekord-hosszúságú fogalom-meghatározás NDWR> Integrated (Water) Resource Planning (IRP) – A comprehensive, interdisciplinary approach to water resource planning that encompasses water resource assessment, demand considerations, analysis of alternatives, risk management, resource diversity, environmental considerations, least-cost analysis, multidimensional modeling, and participatory decision making and public input, among other factors. Integrated Resource Planning begins with specific policy objectives that are applied to extensive lists of options for water supply sources, distribution systems, or other operational requirements. The options are then narrowed after evaluating demand requirements, environmental impacts, conservation options, costs, risks, and other aspects of a project. IRP involves a dynamic process of assessing demand and supply conditions and creatively integrating alternatives and new technologies. While the concepts of IRP are relatively new to the process of water planning, it has been used extensively in the energy industry. As a planning process it helps decision makers select the best mix of water resources, facilities, and conservation measures to meet water demands. In addition to traditional planning techniques, IRP also [1] Includes extensive public involvement; [2] Considers both supply-side (resources and facilities) and demand-side (conservation) alternatives as ways of meeting demands; [3] Considers goals and objectives in addition to dollar costs (e.g., environmental concerns, public acceptability, etc.); [4] Considers uncertainty in demand forecasts, regulations, etc.; and [5] Considers the effect of water rates on water demands. 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

18 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A Víz Keretirányelv szerepe az integrált vízgadálkodási tervezésben Félreértések 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

19 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A Víz Keretirányelv alkalmazása nem egyenlő az integrált vízgazdálkodással! Forrás:Message from the Dresden International Conference on Integrated Water Resources Management,, 12-13 October 2011, Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok,, MTA 2011 a Víz Keretirányelv a vizek jó állapotba hozásának és a jó állapot megőrzésének fontos eszköze, de az integrált vízgazdálkodás többet jelent, mint a Víz Keretirányelv alkalmazása. a Víz Keretirányelvnek vannak olyan részei, amelyek az integrált vízgazdálkodásnak nagyon fontos elemei ilyenek például a vízgyűjtő szemlélet, a vízgyűjtő tervek készítése, határidők, mérhető célok kijelölése, vízgyűjtő tanácsok létrehozása, komplex monitoring rendszer létrehozása, tervezett intézkedések érvényesítésének biztosítása, társadalom részvétele, költségmegtérülés, a megelőzés és átláthatóság elvének alkalmazása 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

20 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
a Víz Keretirányelv pozitív elemei exportálhatók más országokba, de nem exportálható úgy, mintha az alkalmazása az integrált vízgazdálkodást jelentené a Víz Keretirányelv nem foglalkozik a gazdasági fejlődés vízigényeinek kielégítésével, a különböző szektorok vízpolitikai célkitűzéseinek az összehangolásával, a vízgazdálkodás továbbfejlesztésének igényével, a különböző vízpolitikai célok összeegyeztetésével, és azzal, hogyan használják a vízkészleteket a gazdaság inputjaként, a társadalmi haszon maximalizálására. Ezek a Víz Keretirányelvnek nem is a feladatai! Az a probléma, ha azt hiszik, hogy igen! a Víz Keretirányelv alkalmazása az integrált vízgazdálkodást az EU-nak azokban a legfejlettebb északi tagállamaiban jelentheti, ahol bőven van víz, és a vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges infrastruktúra már kiépült. 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

21 Mit jelent az integrált vízgyűjtő-gazdálkodási terv?
Forrás: Munkaülés a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről, Bonn, május 8-9. Integrált Vízgyűjtő-gazdálkodási terv Kiegészítő tervek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - VKI Egy vagy több dokumentum Összefoglalók VII. melléklet Részvízgyűjtőkre 13.5 cikk Terhelések, környezeti célok, Intézkedési programok Részletes elemzés Árvízvédelem Aszálykezelés Témákra, például. II.ésV. melléklet Mezőgazdaság Energiatermelés Szektorokra, például. Monitoring eredményei Terhelések adatai Vízgyűjtő jellemzői Gazdasági/ Használati adatok

22 Integrált vízgazdálkodási terv Hollandiában – a különböző célú tervekből összeállított vízvédelmi és vízgazdálkodási tervezési rendszer Forrás: Munkaülés a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről, Bonn, május 8-9. Országos Vízgazdálkodási Terv Állami vizek vízgazdálkodási terve Ems Scheldt Regionális vízgazdálkodási tervek Rhine Meuse Vízügyi igazgatóságok vízgazdálkodási tervei Nemzetivíz- politika Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek - VKI Települések vízgazdálkodási tervei 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

23 Fenntartható vízgazdálkodás
Vízgazdálkodási tervek integrációja Forrás: Simonffy Zoltán kézirata Kárelhárítási feladatok Integrált, vízgyűjtő szintű vízgazdálkodási tervek Vízgyűjtő- gazdálkodási tervek (VGT) Szolgáltatói oldal Környezeti oldal IWRMP Vízigények kielégítése fenntarható módon (vízkivételek, tározás, átvezetés) Vizek kártételeinek kezelése (árvíz, belvíz), haváriák) Aszály elleni védekezés – öntözés Vízenergia hasznosítás Hajózhatóság biztosítása RBMP A vizek jó ökológiai állapotának elérése Vízminőség-szabályozás Az egészséges ivóvíz biztosítása, vízbázisvédelem Fenntartható vízhasználatok elősegítése Környezeti károk csökkentése (vízvisszatartás támogatása, kárelhárítási és biztonsági tervek előírása,) Feltételek Igények Adottságok Célkitűzések Vízhasználók (Lakosság, szolgáltatás, ipar, mezőgazdaság) Fenntartható vízgazdálkodás 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

24 Aszály kezelés útmutató
Forrás: Simonffy Zoltán kézirata Területfejlesztés, árvíz, belvíz, aszály, VGT Árvízi és belvízi kockázat kezelési tervek Árvíz Irányelv Te- rü- let- fej- lesz- tés Vízgyűjtő- gazdálkodási Tervek (VGT) Víz Keretirányelv Aszály és vízhiány kockázat kezelési tervek Aszály kezelés útmutató 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

25 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Integrált vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

26 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

27 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A VKI a környezeti és gazdasági célok integrálásának a legfontosabb eszköze Madarak Irányelv KHV Víz Keretirányelv Élőhelyek Irányelv SKV Társadalom Részvétele Irányelv 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia 27

28 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A vízgazdálkodásnak a vízbiztonságot befolyásoló néhány sajátossága: a vízgazdálkodás jelentős mértékben kötődik a vízgyűjtők határaihoz; az összegyülekező víz integrálja az emberi tevékenységek hatásait; a vízgazdálkodás különösen nehéz az olyan nagy vízgyűjtőkön, amelyeken sok ország osztozik; a vízgazdálkodást számos sztochasztikus folyamat befolyásolja. Jobb integrációra van szükség a végrehajtás szintjén: a vízgazdálkodással közvetlenül foglalkozó szervezetek között. a vízgazdálkodás és más területek szervezetei között a felszíni és felszín alatti vízgazdálkodást végző szervezetek között az országok között a nemzetközi vízgyűjtőkön Nagyon fontos az, hogy jól válasszák meg az integráció szintjét és az illetékes szervezeteket EU szintje, nemzeti szint, vízgyűjtő szint 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

29 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az EU vízpolitikájának legfontosabb új eleme a Water Blueprint (2012) Jelenleg az EU vízpolitikájának fő célkitűzése: a jó minőségű és megfelelő mennyiségű vízhez való hozzáférés biztosítása minden európai számára, és minden víz jó állapotának elérése és megőrzése A vízkészletek jó állapota nem csak környezetvédelmi, egészségi és jóléti szempontból, hanem a gazdasági növekedés és fejlődés biztosítása szempontjából is fontos Minden gazdasági szektor számára álljon rendelkezésre az a víz, ami a növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez is feltétlenül szükséges Ezeknek a céloknak az elérésében nagyon fontos szerepe van/lesz az integrálásnak! 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

30 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Különböző tervezési folyamatokat kell integrálni Vidékfejlesztési Regionális fejlesztési Energia Megújuló energia Közlekedési Mezőgazdasági Környezeti Klímaalkalmazkodási Víz stb. nemzeti, EU politikák, stratégiák, programok, akciótervek 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

31 Vízhiány és aszály Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Water scarcity and droughts Vízhiány és aszály Adaptation to climate change Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Water Framework Directive Víz Keretirányelv 2005 Economic and environmental analysis Gazdasági és környezeti elemzés 2006 Fehér Könyv Nyomonkövetése Follow-up of White Paper Aszály munkaprogram végrehajtása Communication Green Paper Zöld Könyv 2007 Közlemény Előzetes VGT és intézkedési programok 2008 Draft RBMP and PoM Follow-up report Inclusion of DMP Aszálykezelési Terv White Paper Fehér Könyv 2009 RMBP and PoM adopted VGT és intézkedási programok bevezetése megtörténik 2nd follow-up report 2010 3rd follow-up report 3. Nyomonkövetési jelentés Effective water pricing Hatékony víz-árazás 2011 4th follow-up report 4. Nyomonkövetési jelentés 2012 Commission report on WFD implementation Bizottság jelentése a VKI végrehajtásáról Review of the adaptation strategy Alkalmazkodási stratégia felülvizsgálata Review of EU strategy EU stratégia vizsgálata Operational drought Observatory Folyamatos aszály megfigyelés 2013 2014 Achievement of WFD objectives VKI céljainak elérése 2015

32 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Hogyan tovább? Jól folytatni és fejleszteni a Víz Keretirányelv szerinti integrált vízvédelem jó gyakorlatait Ki dolgozni vagy külföldi tapasztalatok alapján kiválasztani a gazdasági és szociális célokat kielégítő, a VKI szerinti vízvédelemmel integrált vízgazdálkodás jó gyakorlatait Nagyon fontos szerepe lesz az oktatásnak és továbbképzésnek! 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

33 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Az integrált vízgazdálkodási tervezés tananyagának fejlődése Integrált Vízgazdálkodási Tervezés c. MSc tantárgy a BME-n MSc képzés indulása: ben Tárgy első meghirdetése: ben Első MSc záróvizsga: ben Elektronikus-jegyzet a tárgy tanulásához: től Folyamatosan, félévente át kell dolgozni, ki kell egészíteni Hol található a tananyag? 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

34 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Útmutatók az integrált vízgazdálkodás gyakorlati végrehajtásához GWP (2014) Integrated Water Resources Management in the Caribbean: The challenges facing Small Island Developing States,_Technical Focus Paper GWP (2014) Integrated water resources management in Central Asia: The challenges of managing large transboundary rivers, Technical Focus Paper UNESCO (2013): River basin planning: Principles, procedures and approaches for strategic basin planning. Paris, UNESCO. GWP (2012) Integrated Water Resources Management ToolBox IHP-NARBO (2009) Introduction to the IWRM, Guidelines at River Basin Level, The United Nations World Water Assessment Programme – Dialogue Paper UNESCO (2009) IWRM Guidelines at River Basin Level UN-Water (2008) Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans NOSTRUM-DSS (2006) Thematic Report on Governance for IWRM – The Role of DSS Tools UNDP – GWP – CapNet (2005) Integrated Water Resources Management Plans – Training Manual and Operational Guide GWP (2003) Sharing knowledge for equitable, efficient and sustainable water resources management, Integrated Water Resources Management ToolBox 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

35 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A GWP eszköztár jelenleg 59 eszközt tartalmaz az integrált vízgazdálkodáshoz, folyamatosan bővítik Világszerte sok új kézikönyv, útmutató, tanulmány jelenik meg az integrált vízgazdálkodás módszereiről Újdonságok: „Virtuális vízkoncepció” alkalmazása a termékek zöld és kék virtuális víztartalmának figyelembe vételével Kultúra figyelembe vétele a vízigazgatásban az eddigi szempontokon kívül „Global Hydrobelt koncepció” a globális vízgazdálkodásban a vízbiztonság érdekében „Social learning – társadalmi tanulás koncepció” alkalmazása a vízgazdálkodási tervezési/döntési folyamatokban 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

36 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Útmutató a társadalom részvételének menedzseléséhez TÁRSADALMI TANULÁS koncepció magyar esettanulmány 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

37 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
A Magyarország által koordinált esettanulmányról készített jelentés (GWP 2003) Dialógus a Víz Keretirányelv alkalmazásáról a mezőgazdasági vízgazdálkodásban, az EU csatlakozásra készülő országokban 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

38 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Néhány részlet a társadalom bevonási útmutatóból Vonjunk be minden érdekeltet ! Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket ! 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

39 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Ne untassuk a társadalom képviselőit ! Válasszuk meg jól a társadalom részvételének módszereit ! 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia

40 Vízhiány és Víztöbblet Konferencia
Zárógondolat: „Az embereket kevésre köll szorítani erőltetéssel, sokra vezérelni értelmesítéssel” Forrás: Beszédes József (1831): Vízi Természeti Törvény Próbául Fogadjuk meg Beszédes József ajánlását: „értelmesítéssel” tanuljuk meg közösen, hogyan kell jól csinálni az integrált vízgazdálkodást! Köszönöm a figyelmet! 2014.november 5-6. Vízhiány és Víztöbblet Konferencia


Letölteni ppt "INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS - alkalmazzuk-e már?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések