Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÓRVÁNY – NEMZET – POLITIKÁK Dr. Bodó Barna Szórvány Alapítvány Temesvár, 2011. május 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÓRVÁNY – NEMZET – POLITIKÁK Dr. Bodó Barna Szórvány Alapítvány Temesvár, 2011. május 14."— Előadás másolata:

1 SZÓRVÁNY – NEMZET – POLITIKÁK Dr. Bodó Barna Szórvány Alapítvány Temesvár, 2011. május 14.

2 1. Identitás a végeken 2. Szórvány, mint hungarikum 3. Szórvány és nemzet 4. Politikák 2 Szórvány – nemzet - politikák

3 3 Szórvány – nemzet – politikák

4 Félszáz parókia szűnt meg… Bakova Temes megye 4 Szórvány – értelmezések - politikák

5 „Nagymamája magyarnak nevelte, a szüleivel csak románul beszél.” 5 Szórvány – nemzet – politikák Gátalja – Temes megye „Amikor kicsi voltam, magyar voltam.” Gazda Árpád kötete

6 Identitás (latin): azonosság; önmagunk megítélésének viszonylag tartós egysége Identitás (latin): azonosság; önmagunk megítélésének viszonylag tartós egysége – identitás motivációs rendszer is: a viselkedést és cselekvést szervezi, orientálja Ki vagyok? Ki vagyok? – Valahová tartozás – és vállalása: viszonyítási alap Család, kulturális, szakmai közösség Család, kulturális, szakmai közösség Más vagyok Más vagyok – Különbözőség: stigma – megbélyegzés testi fogyatékosság testi fogyatékosság jellem (szégyen)foltjai jellem (szégyen)foltjai etnikai-faji hovatartozás etnikai-faji hovatartozás Identitást képző – (sors)helyzet Identitást képző – (sors)helyzet – Dilemma: a külső és a belső faktorok feszültsége – A létező helyzetet kell szubjektiválni, ez tevődik át a tudatba 6 Szórvány – nemzet - politikák

7 Személyi (én) és szociális identitás Személyi (én) és szociális identitás – – Személyes - létünk ténye, létezésünk folyamatosságának élménye – – Szociális - a másokkal való társas kapcsolatok szintjén jelenik meg Kapott vagy szerzett az identitás ? Kapott vagy szerzett az identitás ? (Poszt)modern diskurzusok (Bakk M. összefoglal: a politikai identitásról) (Poszt)modern diskurzusok (Bakk M. összefoglal: a politikai identitásról) – vita : a társadalmi-történelmi meghatározottságon túli lényeg léte/mibenléte esszencializmus : meghatározó a társadalmi helyzet (ellentétek, kettősség elsődlegessége – ezek megismerése) esszencializmus : meghatározó a társadalmi helyzet (ellentétek, kettősség elsődlegessége – ezek megismerése) konstruktivizmus : egy korra jellemző társadalmi struktúra építi (ez az „esszencia”) konstruktivizmus : egy korra jellemző társadalmi struktúra építi (ez az „esszencia”) – Kollektív identitás – a kép, amit egy csoport önmagáról A társadalmi különbségek (ki)alakulása A társadalmi különbségek (ki)alakulása – hatások és folyamat – nemzettudat : fókuszos, diffúz (Szilágyi N. Sándor) Szórvány – nemzet - politikák 7

8 Az identitáskialakítás - korszak és kontextus által meghatározott tanulási folyamat Az identitáskialakítás - korszak és kontextus által meghatározott tanulási folyamat Az egyén önképe kultúra-specifikus Az egyén önképe kultúra-specifikus – a kultúra és a társadalom változásaira reagálva, a kihívásokra válaszul: többféle identitásverzió Az identitás belehelyezi, mintegy „belevarrja” a szubjektumot a struktúrába Az identitás belehelyezi, mintegy „belevarrja” a szubjektumot a struktúrába – relatíve stabilizálja mind a szubjektumot, mind pedig azokat a kulturális világokat, amelyeket benépesítenek külön kérdés – a szórvány: két kultúra határán külön kérdés – a szórvány: két kultúra határán Az identitást képző helyzet – sors ­helyzet Az identitást képző helyzet – sors ­helyzet – olyan tárgyi és szellemi feltételek alakítják, amelyeket nem az egyén választ ki, helyzetébe mindenki belekerül. Szórvány – nemzet - politikák 8

9 Az identitás szintjei Az identitás szintjei – a helyi, a lokális elsődlegessége napi kontaktus, folyamatos hatások napi kontaktus, folyamatos hatások – de: hat a nemzeti intézmények kulturális identitásépítése – nincs törés – a köztes szint(ek)? elméleti kihívás elméleti kihívás „Többszörös” identitás - vita „Többszörös” identitás - vita – Többes kötődés – világok találkozása Mihez kötődünk? – kultúra, közösségek Mihez kötődünk? – kultúra, közösségek – Közösség vs. terület? Paul Bois: “ A régiót nem a tér teszi, hanem az idő, a történelem. ” Paul Bois: “ A régiót nem a tér teszi, hanem az idő, a történelem. ” – A folyamatok térben / kapcsolatok közösségben Nemzetállami paradigma: az állam nyelve Nemzetállami paradigma: az állam nyelve Szórvány – nemzet - politikák 9

10 Szórványfogalom Szórványfogalom – Szórvány és diaszpóra – KKE és a „szórvány” (román, szerb, szlovák, ukrán) KKE: államnemzet – kulturális nemzet KKE: államnemzet – kulturális nemzet – „Hungarikum” – más nyelvben/kultúrában nincs 1906 – református egyház ( polgári községek, népesebb puszták, tanyák, csekély a hívek száma - nincs fiókegyház) 1906 – református egyház ( polgári községek, népesebb puszták, tanyák, csekély a hívek száma - nincs fiókegyház) 1938 – Nagy Ödön ( Hitel ) 1938 – Nagy Ödön ( Hitel ) Keményfi Róbert (2005): fogalomelemzés – diaszpóra – szétszóratás eredménye Keményfi Róbert (2005): fogalomelemzés – diaszpóra – szétszóratás eredménye Értjük egymást ? Értjük egymást ? – Szükséges? – Hagyományok és tapasztalatok – empátia, tolerancia Közép-európai nemzetpolitikák – XX. sz. Közép-európai nemzetpolitikák – XX. sz. – Német nemzetpolitika – személyelvű – Román nemzetpolitika – területi elvű – Magyar nemzetpolitika – közösségelvű Szórvány – nemzet - politikák 10

11 Leíró-költői: Vetési László Leíró-költői: Vetési László – „Diaszpóra – széthullott kéve magjai a terméketlen földön, ősz-utón, a tél torkában, a betakarodás nagy műve után, a csirázás reménye nélkül. Nem is annyira a szétszóratottak csoportja, hanem inkább az életveszélyesen elszigetelődött maradék, [...] nem várva, de tudomásul véve a közelgő gyilkos telet.” képzetei: veszélyeztetettség, halmozottan hátrányos helyzet, a sajátos társadalmi tér beszűkülése, etnikai érték- és tartalomvesztés képzetei: veszélyeztetettség, halmozottan hátrányos helyzet, a sajátos társadalmi tér beszűkülése, etnikai érték- és tartalomvesztés Külső-formális : Bárdi Nándor - 6 szempont a fogalom leírására: Külső-formális : Bárdi Nándor - 6 szempont a fogalom leírására: – tárgykör, eredet, elhelyezkedés, méret, intézményesültség, hangsúlyos problémák külső jegyek alapján jelölik ki a szórvány értelmezési kereteit külső jegyek alapján jelölik ki a szórvány értelmezési kereteit Szórvány – nemzet - politikák 11

12 Értelmező - statikus : Ilyés Zoltán Értelmező - statikus : Ilyés Zoltán – társadalmi háttér - ellentétpárok allochton – autochton, rurális – urbánus, sziget/diszperz helyzet – tömb-helyzet, többnyelvűség – egynyelvűség allochton – autochton, rurális – urbánus, sziget/diszperz helyzet – tömb-helyzet, többnyelvűség – egynyelvűség tényezők: gazdasági helyzet, társadalmi rétegzettség, kisebbségjogi háttér tényezők: gazdasági helyzet, társadalmi rétegzettség, kisebbségjogi háttér statikus, nem láttatja a folyamatot statikus, nem láttatja a folyamatot Értelmező - dinamikus : Bodó Barna Értelmező - dinamikus : Bodó Barna – mindennapi döntéshelyzet társas lény mivoltának a megélése nem teljes körű, a más kultúrájú többségi közegben megszűnik az övéi közötti jelenlét otthonossága, magától értetődő mivolta – állandó nyomás társas lény mivoltának a megélése nem teljes körű, a más kultúrájú többségi közegben megszűnik az övéi közötti jelenlét otthonossága, magától értetődő mivolta – állandó nyomás hatás: szórvány – szórványosodás asszimilációra hajlamosító közeg illetve folyamat, legyen a végeredmény nyelvváltás, kultúraelhagyás vagy akár etnikai adaptáció hatás: szórvány – szórványosodás asszimilációra hajlamosító közeg illetve folyamat, legyen a végeredmény nyelvváltás, kultúraelhagyás vagy akár etnikai adaptáció dinamikus - igazodási kényszer dinamikus - igazodási kényszer Szórvány – nemzet - politikák 12

13 A szórvány léte A szórvány léte – Történelmi/politikai folyamatok – az állam határa és a kulturális nemzet határa nem azonos Szórványértelmezés - perspektíva Szórványértelmezés - perspektíva – „belülről”: Folyamatos kihívás – ha cél a nyelvi- kulturális megmaradás halmozottan hátrányos helyzet halmozottan hátrányos helyzet – „kívülről” – a nemzet határa, kontaktus-zóna Véd és közvetít (interkulturalitás, együttélési technikák) Véd és közvetít (interkulturalitás, együttélési technikák) Alapkérdés - a nyelv státusa Alapkérdés - a nyelv státusa – Nyelvvédelem – Nyelvhasználat

14 Jelleg - kisebbség(jog)i kérdés Jelleg - kisebbség(jog)i kérdés – kollektív dimenzió: a(z anya)nyelv mint a kommunikáció eszköze beszélőközösséget feltételez, a nyelvi emberi jog a közösségnek az a joga, hogy nyelvét megtartsa és fejlessze – A nyelvet a nemzetállam területhez rendeli Nyelvi (tudományos) kérdés Nyelvi (tudományos) kérdés – miként alakul a nyelv és használata Intézményi (közösségépítési) kérdés Intézményi (közösségépítési) kérdés – alapintézmények léte, illetve funkcióik Nemzetpolitikai kérdés Nemzetpolitikai kérdés – miként viszonyul a nemzet a szórvány(á)hoz – a nyelvhatárhoz Szórvány – nemzet - politikák 14

15 A jog és alanya A jog és alanya – kinek és mit? nemzet : a nyelv jogilag biztosított szabad érvényesülése, akadálytalan használata, művelésének, oktatásának szabadsága, intézményi feltételei biztosítottak nemzet : a nyelv jogilag biztosított szabad érvényesülése, akadálytalan használata, művelésének, oktatásának szabadsága, intézményi feltételei biztosítottak tömbben élő kisebbség : nyelvében biztos - igény a helyi közösségek létének közjogi elismerése tömbben élő kisebbség : nyelvében biztos - igény a helyi közösségek létének közjogi elismerése szórvány : a nyelv mögül elfogy a közösség, kulturális önfeladás szórvány : a nyelv mögül elfogy a közösség, kulturális önfeladás – Identitás helyett származástudat Jogi paradoxon Jogi paradoxon – aki (nem képes) harcol(ni) – akiért harcolnak Szórvány – nemzet - politikák 15

16 Diaszpóra Diaszpóra – a távlat kérdése (bár az asszimiláció „halott”…) Szórvány Szórvány – a teher (nyomás) és vállalása - tudatosság – nyelvváltás a kétnyelvűségből szinte zökkenőmentes a kétnyelvűségből szinte zökkenőmentes A védelem – mit? A védelem – mit? – nyelvi/kulturális kiszolgáltatottság – nyelvet – közösségi kiszolgáltatottság – közösséget – a kulturális nemzetet Szórvány – nemzet - politikák 16

17 Szórványdiskurzus Szórványdiskurzus – HHH – halmozottan hátrányos helyzet – elvárás horizont és felelősség: maradvány-elv – őszinteség hiánya: kimondatlanul benne a feladás A politikai kérdés : A politikai kérdés : – rákapcsolható-e a szórvány az átmenet/ tranzíció meghatározó témáira (decentralizáció, regionalizmus?) – a „külső” nyelvpolitika hatástalan, csak a különneműséget akarót segíti A diskurzus kiterjesztése A diskurzus kiterjesztése – a szórvány-kérdés elsősorban nem a szórvány kérdése A szórvány-ügy jellege A szórvány-ügy jellege – van-e pozitív tartalom – feszültség - az etnikumközi kapcsolatokban a másik nem ismerése szórványtapasztalat - a folyamat „vége” szórványtapasztalat - a folyamat „vége” – pozitív tartalmak az etnikumközi kapcsolatok humanizálása: az együttélés „technikái” az etnikumközi kapcsolatok humanizálása: az együttélés „technikái” Szórvány – nemzet - politikák 17

18 Szórvány – a nemzet határa Szórvány – a nemzet határa – Kulturális, politikai határok A szórvány mint teher : szórványgondozás A szórvány mint teher : szórványgondozás – a „fogyatékost” kell gondozni A szórvány mint védősáv : A szórvány mint védősáv : – az etnikai határon élők védik a tömböt A határ állandósága A határ állandósága – a szórvány állandósága – mozdul, a helye változik – határ nélkül a kisebbségi közösség tűnik el – minden nemzet a határt védi – a kisebbség belső erőforrásainak a kérdése forrásszűke: „mit érdemes” vállalni, miről „nem szabad lemondani” forrásszűke: „mit érdemes” vállalni, miről „nem szabad lemondani” Szórvány – nemzet - politikák 18

19 Nemzetpolitika – a (magyar állam) gazdaságpolitikán, pártpolitikán, társadalompolitikán túlmutató hosszú távú közösségi politik(áj)a (MTAKI) Nemzetpolitika – a (magyar állam) gazdaságpolitikán, pártpolitikán, társadalompolitikán túlmutató hosszú távú közösségi politik(áj)a (MTAKI) Szakpolitikai vonatkozások: Szakpolitikai vonatkozások: – a) identitáspolitika, amely a magyar államnak a politikai és kulturális magyar nemzeti közösséghez, illetve a modern világ, azon belül különösen az Európai Unió alapértékeihez való viszonyát fedi; – b) nemzetiségi politika (etnopolitika), amely a magyar államnak a saját nemzetiségeihez, kisebbségeihez (nemzetiségpolitika, illetve roma politika), valamint az Európai Unió nemzeti és etnikai kérdéseihez való viszonyát fedi; – c) magyarságpolitika, amely a magyar állam és a határon túli magyarok viszonyát fedi. Ennek részterületei: a nemzetközi és kétoldalú kisebbségvédelem; a magyar–magyar kapcsolatok intézményes működtetése; a kisebbségi és diaszpóra magyarsággal kapcsolatos támogatás- és fejlesztéspolitika. Szórvány – nemzet – politikák 19

20 Nemzetpolitika – magyarságpolitika (MTAKI elemzés, 2006) Nemzetpolitika – magyarságpolitika (MTAKI elemzés, 2006) – Ki mondja meg? Együttgondolkodás – kik a partnerek? Együttgondolkodás – kik a partnerek? – Felelősség és eszközök Rangsorok… Rangsorok… – Szintek/irányok: a klasszikus államnemzeti politika; a klasszikus államnemzeti politika; az állami szint alatti, regionális, etnikai közösségfejlesztési törekvések támogatása; az állami szint alatti, regionális, etnikai közösségfejlesztési törekvések támogatása; a határokon átnyúló, transznacionális kapcsolódások kialakítását célzó törekvések; a határokon átnyúló, transznacionális kapcsolódások kialakítását célzó törekvések; a globalizáció kihívásaival kapcsolatos védekező nemzetpolitikai reflexek, szándékok a globalizáció kihívásaival kapcsolatos védekező nemzetpolitikai reflexek, szándékok Szolgálja az állampolgárság és a nyelvi-kulturális kötődés szerinti magyar nemzeti közösséget Szolgálja az állampolgárság és a nyelvi-kulturális kötődés szerinti magyar nemzeti közösséget Szórvány – nemzet - politikák 20

21 Szórvány: többszörös dilemma Szórvány: többszörös dilemma – Kiszolgáltatottság: forráshiány – Mentalitás: a kontextus (hátrányos helyzet vs. nemzethatár) – Helyi elitek: felállás, megmaradás? – ki hajtja végre, honnan az erő és a tudás?… Ki kit segít? Ki kit segít? – Az anyanemzet programja – A tömb távlata – A fronthelyzet logikája Szórvány – nemzet - politikák 21

22 Alapkérdések Alapkérdések – –Mit – programok, stratégia – –Miből – eszközök, források – –Kivel – szereplők: nemzeti és helyi szint Ki a kezdeményező? Ki a kezdeményező? Modell? Modell? –Klebelsberg… Média Média –Mint partner – tartalmak –Mint a nyilvánosság intézménye

23 Összefoglaló Összefoglaló – Pozitív tartalmak léte és mibenléte – Önismeret és nemzettársak ismeretei Összefüggések - énkép és összkép Összefüggések - énkép és összkép – A feladata-kihívás jellege Önkéntesség és szakmaiság kérdése Önkéntesség és szakmaiság kérdése Hit, kitartás – tudás Hit, kitartás – tudás Képzések Képzések Új megjelenítés Új megjelenítés – Társadalmi fontosság és elismerés – Szórványok napja – több javaslat – Díj-kitüntetés: szórványszolgálatért Elvárás és teljesítmény Elvárás és teljesítmény Szórvány – nemzet - politikák 23

24 Szórvány – értelmezések - politikák 24


Letölteni ppt "SZÓRVÁNY – NEMZET – POLITIKÁK Dr. Bodó Barna Szórvány Alapítvány Temesvár, 2011. május 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések