Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva."— Előadás másolata:

1 Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva.

2 LÍZING SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSAI Összeállította: Horváth Józsefné

3 3 A lízing szó eredete A lízing szó az angol lease szóból származik, jelentése bérlet volt, ez azonban már nem használható a magyar fogalomra mert jelentésébe angol nyelvterületen a bérlet olyan fajtái is beletartoznak, amelyekre a magyar megfelelőjét nem alkalmazzuk. Atipikus szerződési forma, amely a bérlet és az adásvétel keveredéséből alakult ki, de egyik sem található meg benne tiszta formában.

4 4 Lízing definíció Olyan ügyletfajta, ahol két szereplő, a lízingbe adó és a lízingbe vevő meghatározott időre köt egymással szerződést. A lízingbe adó vállalja, hogy a szóban forgó eszközt, a lízingtárgyat megvásárolja, és a lízingbe vevő részére átengedi annak használati jogát. Cserébe a lízingbe vevő köteles lízingdíjat fizetni, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra eső része

5 5 Miért lízing? –A lízingtárgy árának csak kis hányadával kell induláskor rendelkezni (a lízingtárgy árának 10-50%- a, ez lesz az önerő); –A lízingdíjak a lízingtárgy üzemeltetésével kitermelhetők; –A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek alakulásához (például szállodák esetében a szezonalításhoz); –A hitelhez képest általában gyorsabb az elbírálási eljárás; –Rugalmas ügyintézés, kiegészítő szolgáltatások; –A hitelekhez képest általában kevesebb biztosíték szükséges.

6 6 A lízing alaptípusai: Pénzügyi lízing –Zártvégű pénzügyi lízingZártvégű pénzügyi lízing –Nyíltvégű pénzügyi lízingNyíltvégű pénzügyi lízing Operatív lízing

7 7 A lízing helye a finanszírozási hierarchiában

8 8 Pénzügyi (finanszírozási) lízing A pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő meghatározott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra

9 9 Pénzügyi lízing esetében a lízingbe vevő a szerződésben kikötött időtartam lejártával -amennyiben a szerződésből adódó kötelezettségeinek eleget tesz - tulajdonjogot szerez az adott dologra.

10 10 Pénzügyi lízing esetében a lízing díj két részből áll: egy tőketörlesztő és egy kamattörlesztő részből. A tőketörlesztő rész a tárgyi eszköz beszerzési árát és a lízingbe adó költségeit, míg a kamattörlesztő rész a még ki nem fizetett vételár kamatait tartalmazza. A pénzügyi lízing, a lízingbeadó oldaláról vizsgálva olyan, mintha a lízingbevevőnek, a lízing tárgyával fedezett kölcsönt nyújtana, ezért nevezik finanszírozási lízingnek is.

11 11 Zártvégű pénzügyi lízing Ezzel a típusú lízingszolgáltatással a beszerzési ár ÁFA tartalmát a lízingbe- vevõnek a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, amely összeg a lízingcég által kiállított számla alapján visszaigényelhetõ.

12 12 Elõnyei: – a lízingtárgy a futamidõ végén maradványérték megfizetése nélkül kerül a lízingbevevõ tulajdonába – Európai Uniós támogatások általában ennél a konstrukciónál vehetõk igénybe – a lízingbevevõt nem havonta terheli ÁFA fizetési kötelezettség

13 13 Számviteli elszámolása a lízingbevevõ szempontjából: –Beszerzési ár Lízingbeadó számlája alapján lízingbevevõ aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi –Beszerzési ár ÁFA tartalma Számla alapján visszaigényelhetõ –Kezdõrészlet Kötelezettséget csökkenti –Finanszírozott tõke Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, az egyes havi díjak tõkerésze a kötelezettséget csökkenti –A havi díjak kamattartalma Pénzügyi műveletek ráfordítása

14 14 Nyíltvégű pénzügyi lízing

15 15 Előnyei: – a beszerzési ár ÁFA tartalmának összegét a lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor, hanem a futamidő alatt kell megfizetnie, és azt az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva rendezhetik – amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él elővásárlási jogával, a maradványérték kifizetésével megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát

16 16 –Beszerzési ár Lízingbeadó ÁFA mentes birtokbaadási okirata alapján lízingbevevõ aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi –Kezdõrészlet Kötelezettséget csökkenti –Kezdõrészlet ÁFA tartalma Visszaigényelhetõ –Finanszírozott tõke Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, az egyes havi díjak tõkerésze a kötelezettséget csökkenti; az egyes havi díjak tõkerészének ÁFA tartalma a havi díjakkal együtt rendezendõ –A tõkerészek ÁFA tartalma visszaigényelhetõ –A havi díjak kamattartalma Pénzügyi műveletek ráfordítása

17 17 Lízing típusok összehasonlítása Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízingZárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing Szerződő felek - Lízingbe adó Lízingbe adó - Lízingbe vevő Lízingbe vevő - Szállító Szállító Tulajdonjog - Lízingbe adónál Lízingbe adónál Tulajdonjog átszállása - Automatikus Opció

18 18 –Lízingtárgy nyilvántartása Lízingbe vevőnél Lízingbe vevőnél –Értékcsökkenés elszámolása Lízingbe vevőnél Lízingbe vevőnél –Értékcsökkenési kulcs Szokásos mértékű Szokásos mértékű –Törlesztések Tőkerész Tőkerész és tőkerész áfája Kamatrész Kamatrész –Lízingbevevő által fizetett ÁFA Futamidő elején egy összegben Futamidő alatt a tőkerészek arányában –Lízingbeadó által fizetett ÁFA (beszerzési ár után) Lízingbeadó kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli

19 19 –Lízingdíjak költségelszámolása Csak a kamatrész számolható el A kamatrész és a tőkerészek ÁFA-ja számolható el –Futamidő Közép vagy hosszú táv, határozott időtartam –Lízingbe adó szolgáltatása Csak finanszírozás

20 20 A lízingbe adó kockázatai –Szokásos hitelkockázatok –Szállítói kockázatok –Visszavett lízingtárgy –Értékesítési kockázata Szokásos hitelkockázatok Szállítói kockázatok Visszavett lízingtárgy Értékesítési kockázata A lízingbe vevő kockázatai –Üzemeltetési kockázat –Szokásos hitelfelvételi kockázat –Lízingtárgy visszavételének kockázata Üzemeltetési kockázat Szokásos hitelfelvételi kockázat Lízingtárgy visszavételének kockázata

21 21 Operatív lízing Operatív lízing esetében a lízingbe vett tárgyi eszköz csak átmenetileg, a lízing szerződés lejártáig marad a lízingbe vevő birtokában. A lízingbevevő - amennyiben az adott eszközre már nincs szüksége a szerződést annak lejárata előtt megszüntetheti. A szerződés lejártakor pedig dönthet arról, hogy meghosszabbítja-e vagy sem, a lízingszerződés azonban tartalmazhat olyan kikötést is, hogy a szerződés lejártakor a lízingbevevő meghatározott összegért a lízing ügylet tárgyát képező eszközt köteles megvásárolni.

22 22 A lízing tárgyát képező eszközök a lízingbe adó tulajdonát képezik, a beszerzés, valamint a lízingügylet teljes kockázatát a lízingbeadó viseli. Operatív lízing esetében ugyanis a lízing futamideje általában rövidebb, mint az adott eszköz hasznos élettartama, így a leírási idő alatt többször is lízingelhető, így a lízingtársaság költségei több, egymást követő lízingügylet során térülnek meg.

23 23 Az operatív lízinget nevezik szerviz vagy üzemelési lízingnek is, mert a lízingbeadó ezen ügylet keretében maga gondoskodik a lízingbe adott eszköz szervizeléséről, karbantartásáról.

24 24 Lízingdíj A lízingszerződésben megállapított díj két alapvető elemből áll: –a lízingtárgy szerződés szerinti értékének törlesztő részlete (tőketörlesztés) és – a fennálló tartozás után esedékes kamat.

25 25 –Teljes lízingdíj = (egy időszakra eső lízingdíj x időszakok száma) + egyéb költségek –A fizetendő teljes lízing és a teljes ár hányadosa határozza meg a lízingszorzót, képletben: –Lízingszorzó = fizetendő teljes lízing / a lízingtárgy teljes ára

26 26 A két alaptípusból levezethetőek Allízing Visszlízing Határon átnyúló lízing Szállítói lízing Teljes körű szolgáltatás

27 27 Allízing Ha nem a lízingbe vevő használja a lízingtárgyat, hanem tovább adja lízingbe, bérletbe. Jellemzően akkor kerül sor az alkalmazására, ha sok, kis értékű tárgyat kell bérbe adni, sok felhasználónak

28 28 Határon átnyúló lízing Akkor beszélünk határon átnyúló lízingről, ha a lízingbe adó és a lízingbe vevő két különböző országban található. Kivéve termőföld.

29 29 Szállítói lízing A szállító megállapodik a lízingcéggel, hogy azon ügyfeleinek, akik bérelni, lízingelni szeretnének, az adott lízingcéget ajánlja, a szállító minden lízingcéghez irányított ügyfél után jutalékot kap. Jellemző az autóknál.

30 30 Teljes körű szolgáltatás Elsősorban járműfinanszírozás, flottaüzemeltetés területén ismert forma. A lízing mellett a lízingbe vevő teljes körű szolgáltatást kap, és mindent egy díjba sűrítve fizet meg, pl: autóflottájának karbantartása, szervíze és lízingdíja egy számlában jelenik, a flottaüzemeltető ezzel leveszi az üzemeltetéssel járó teher nagy részét a lízingbe vevő válláról.

31 31 Visszlízing Abban az esetben beszélhetünk visszlízingről, ha az eladó a saját tulajdonát képező tárgyat eladja a lízingcégnek, majd lízingszerződést köt az eladott tulajdonra a lízingcéggel. Ilyen esetekben tehát a tárgy eladója és vevője megegyezik, az értékesített majd visszalízingelt tárgynak ugyanakkor mindenképpen tehermentesnek kell lennie

32 32 IAS 17 Lízingek A standardban meghatározott besorolási és értékelési feladatok bizonyos mértékben hasonlítanak a magyar szabályokhoz. A magyar szabályok szerint is a pénzügyi lízinget a lízingbevevő tekintetében eszközként és kötelezettségként (rövid és hosszú távú), míg a lízingbeadó tekintetében követelésként kell kimutatni. Az operatív lízing területén nem fedezhető fel szignifikáns különbség.

33 33 Eltérések a magyar szabályozástól: A pénzügyi lízingek általában éven túli lízingként keletkeznek, ennek megfelelően az időértéknek jelentős szerepe van. Ezt az IAS 17 a közvetett vagy a járulékos kamatláb diszkonttényezőként való felhasználásával küszöböli ki, és számolja el pénzügyi eredményként a realizáció során. Az operatív lízing ráfordításként való elszámolása nem különbözik a magyar számviteli szabályoktól. Az IFRS-ek rendszerében is felfedezhető az a lehetőség, amely szerint a ráfordításokat nem lineárisan, hanem valamilyen rendszeres egyéb eloszlásban is el lehet számolni, amennyiben az valósabb képet ad.

34 34 A lízing ügyletek fajtái A pénzügyi lízingügyletben alapvetően a lízingbevevő használatába, birtokába kerül az eszköz, őt terheli a használatból adódó minden kockázat és haszon. A szerződés időtartamának a végén a lízingbevevő megszerezheti az eszköz tulajdonjogát. Az operatív lízingügylet fogalmát a standard igen röviden fogalmazza meg; minden olyan lízingügylet, ami nem felel meg a pénzügyi lízing definíciójában rögzítetteknek

35 35 A pénzügyi lízing elszámolása –a lízingbevevőnél. –a lízingbeadónál, Az operatív lízing elszámolása –a lízingbevevőnél. –a lízingbeadónál,


Letölteni ppt "Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések