Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földstatikai feladatok megoldási módszerei. Süllyedésszámítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földstatikai feladatok megoldási módszerei. Süllyedésszámítás."— Előadás másolata:

1 Földstatikai feladatok megoldási módszerei

2 Süllyedésszámítás

3 Síkalapok süllyedése PüPü süsü

4 süllyedésszámítási módszerek lépésenként 1.feszültségeloszlás meghatározása 2. alakváltozás számítása 3.határmélység meghatározása 4. alakváltozások összegzése közvetlenül típusú képletekkel

5 Süllyedésszámítás lépésenként 1.Feszültségeloszlás meghatározása 2. Alakváltozások számítása 3.Határmélység meghatározása 4. Alakváltozások összegzése

6 Feszültségszámítás Rugalmasságtani alapon –lineárisan rugalmas, homogén, izotróp közegre –az egyensúlyi, geometriai és fizikai differenciálegyenletek megoldását adó feszültségfüggvényekből –képletek, diagramok, táblázatok a gyakori esetekre Feltételezett feszültségeloszlás alapján –feltevés a vertikális és a horizontális változásra –egyensúly felírása –egyszerű képetek

7 A függőleges feszültségek változása egy alaptest alatt

8 Megoldás pl. egyetlen koncentrált erőre  Poisson-tényező

9 Steinbrenner diagramja alkalmazás a szuperpozíció elvén

10 a merev alap egyenletes süllyedése = a hajlékony alap átlagsüllyedése karakterisztikus pont – süllyedése = a hajlékony alap átlagos süllyedése a karakterisztikus pont alatti feszültségekkel számolva a merev alap süllyedését lehet meghatározni (a karakterisztikus pont a középponttól 0,37 B-re, illetve 0,37L-re van)

11 Merev alaptest karak- terisztikus pontja alatti függőleges feszültség számítása

12 Feszültségszámítás közelítő képletekkel p z B F(z) tetszőleges F(z) és szimmetrikus G(x) függvényekkel Jáky megoldása lineáris függvéneyekkel L x

13 Süllyedésszámítás lépésenként 1.Feszültségeloszlás meghatározása 2. Alakváltozások számítása 3.Határmélység meghatározása 4. Alakváltozások összegzése

14 A fajlagos alakváltozások számítása Hooke törvény alapján Összenyomódási modulussal Kompressziós görbével Szemilogaritmikus összefüggéssel Hatvány- függvénnyel

15 Süllyedésszámítás lépésenként 1.Feszültségeloszlás meghatározása 2. Alakváltozások számítása 3.Határmélység meghatározása 4. Alakváltozások összegzése

16 A határmélység bevezetésének szükségessége és fizikai indoka A σ z (z) feszültségfüggvények általában a z=  helyen adnak zérust. A belőlük számolt  z (z) értékek is a z=  helyen lennének zérusok. Ezek összegzése (általában) végtelen nagy süllyedésre vezetne. „Szerencsére” a tapasztalat nem ezt mutatja. A számítási modell tehát nem érvényes a teljes tartományra. Ezen ellentmondás feloldására vezetjük be a határmélységet. Úgy tekintjük, hogy az ez alatt fellépő új feszültségek már nem okoznak szemcsemozgást, s ezzel alakváltozást. A szemcsemozgások megindításához ugyanis le kell győzni a köz- tük levő súrlódási ellenállások küszöbértékét. Feltételezhető, hogy ez a küszöbérték a korábbi hatékony feszült- ségekkel arányos

17 m 0 határmélység az alapsík alatt általánosan elfogadott módszer m 0 ahol közelítőleg Jáky ajánlása szerint gyakorlati megfontolásból m 0 kemény réteg felszínén

18 Süllyedésszámítás lépésenként 1.Feszültségeloszlás meghatározása 2. Alakváltozások számítása 3.Határmélység meghatározása 4. Alakváltozások összegzése

19 Az alakváltozások összegzése Az integrálást a gyakorlatban általában az  z (z) függvény és a z tengely illetve a z=0 és a z=m 0 vonalak közötti terület meghatározásával, pl. a trapéz szabály segítségével végezzük el. Ismert  z (z)=f(z) és  z =g(  z ) függvények esetén meghatározható az  z (z) függvény, és ha az integ- rálható, akkor a határozott integrálból számítható a süllyedés.

20 Egy p=200 kPa egyenletes terhelésű, B=2,5 m széles sávalap süllyedésének

21 Közvetlen süllyedésszámítás az egyedi B szélességű alapok esetében az állandó nagyságú p terhelésre az ismert  (z) = f(z) feszültségfüggvényekből az  z =  z /E s összefüggéssel vagy Hooke törvényével az  z (z) függvény levezethető volt ennek az m 0 (változó) határmélységre vonatkozó határozatlan integrálja megállapítható volt ez a fenti (vagy hasonló) alakokra volt hozható, melyhez az F süllyedési szorzót általában F=f(m 0 /B;L/B) függvény- ként képletekkel táblázatokból, grafikonokkal adták meg jó közelítést ad az első képlettel pilléralapra F=0,4…0,6 és sávalapra F=0,8…1,0

22 Merev köralap süllyedése


Letölteni ppt "Földstatikai feladatok megoldási módszerei. Süllyedésszámítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések