Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere Európa 2020 stratégia „Bizottsági javaslatra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere Európa 2020 stratégia „Bizottsági javaslatra."— Előadás másolata:

1

2 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere Európa 2020 stratégia „Bizottsági javaslatra az ERFA forrásokhoz való hozzáférés előfeltétele, hogy az EU tagállamok és a régiók RIS3 stratégiát dolgozzanak ki az azok megvalósítását is támogató Operatív Programok elfogadása előtt!” A „Smart Specializáció Stratégia” a lokalitás alapú innováció-politika kulcselemeként kerül meghatározásra.

3 2014 – 2020 ciklus tematikus prioritásai S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon ERFAESZAKoh. Tematikus prioritás Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése Az info-kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása A kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése S3

4 „Az intelligens (smart) szakosodás az egyes országok és régiók egyedülálló jellemzőinek, lehetőségeinek azonosítását, a régiók versenypiaci előnyeinek kiemelését és a regionális kulcsszereplők és a források kiválósági (excellence) központú jövőkép szolgálatába állítását jelenti.” S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok

5 A smart specializáció felé ható nemzeti és innovációs stratégiák (RIS3) olyan integrált, lokális megközelítésű gazdasági átalakításra vonatkozó ütemtervek, menetrendek, melyek - a politikai támogatásokat, a befektetéseket a nemzeti/regionális prioritások, kihívások és szükségletek felé csatornázzák; - az ország/régió versenyelőnyeire és excellence potenciáljára alapozottak; - a technológiai és a gyakorlati innovációt támogatja az üzleti szektorból érkező befektetések ösztönzése céljából; - a kulcsszereplők aktív részvételére épít; - tényekre alapozott, és megfelelő minőségű monitoring és értékelő rendszert is magában foglal. S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok

6 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok ElemzésIrányításVízióPrioritásokEszközökMonitoring RIS3 lépésről-lépésre A régió helyzetének és innovációs potenciáljának elemzése Megfelelő, inkluzív vezetési struktúra felállítása A régió jövőjére vonatkozó, közös vízió megfogalmazása A regionális fejlesztés fő (kisszámú) prioritásainak kiválasztása A megfelelő támogatási eszköz- rendszer kialakítása A monitoring és értékelő rendszerek integrációja

7 Irányítás S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok 1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete Operatív program (indikatív megnevezés)Forrás Szakmai tartalom meghatározásáért első helyen felelős tárca Irányító hatóság elhelyezése Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)ERFANGM Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)ERFANGM Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)ERFANGM Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)ERFA, KANFM Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)ERFA, KANFM, VMNFM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)ERFA, ESZAEMMI Koordinációs OP (KOP)KAME „Vidékfejlesztés, halászat” OPEMVA, ETHAVM

8 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok Vízió Nemzeti Fejlesztés 2020 által meghatározott megyei fejlesztési irányok Hajdú-Bihar megye A K+F+I ösztönzése, vállalkozási környezet fejlesztése, ipari parkok létrehozása, klaszteresedési folyamat erősítése, biotermelés ösztönzése, környezetminőség javítása, megújuló energiaforrások arányának növelése, az idegenforgalom fejlesztése, egészségipar Jász-Nagykun-Szolnok megye Dinamikus tranzittérség, újraiparosítás, agrár-innováció, népességmegtartás és integráció, megújuló energiák hasznosítása, versenyképes, hárompólusú megye kialakítása, a turizmus ösztönzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye KKV-k megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése, energiahatékonyság, falusi önellátó gazdálkodás, aprófalvas térségek fejlesztése, határon átnyúló együttműködések ösztönzése, turisztikai és logisztikai szolgáltatások fejlesztése.

9 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok ElemzésIrányításVízióPrioritásokEszközökMonitoring Megyei Workshop

10 Megyei work- shopok Projektgyűjtés Megyei S3 Regionális projektgyűjtés Regionális S3 Országos projektgyűjtés Országos S3 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok

11 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere Európa 2020 stratégia „Bizottsági javaslatra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések