Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere"— Előadás másolata:

1

2 A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere
S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon A „Smart Specializáció Stratégia” a lokalitás alapú innováció-politika kulcselemeként kerül meghatározásra. A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere „Bizottsági javaslatra az ERFA forrásokhoz való hozzáférés előfeltétele, hogy az EU tagállamok és a régiók RIS3 stratégiát dolgozzanak ki az azok megvalósítását is támogató Operatív Programok elfogadása előtt!” Az Európa 2020 stratégia középpontjában három prioritásnak kell állnia1: – Intelligens növekedés – a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása. – Fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság elősegítése. – Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzése. Ezek a prioritások kölcsönösen erősítik egymást, és jövőképet nyújtanak a 21. század európai szociális piacgazdasága számára. Az „Innovatív Unió” célkitűzései a következők: Európa tudásalapjának erősítése és a széttöredezettség csökkentése A jó ötletek piaci érvényesülésének megalapozása az innovatív vállalatok finanszírozáshoz jutásának megkönnyítésével, az egységes innovációs piac megteremtésével, a nyitottság elősegítésével és Európa kreatív potenciáljának kihasználásával. A társadalmi és földrajzi egyenlőtlenségek megszüntetése annak biztosításával, hogy az Unió egésze élvezhesse az innováció előnyeit, intelligens (vagyis hatékonyabb forrásfelhasználást eredményező) szakstratégiák bevezetésével és az innovációnak a közszektorban és a társadalomban történő előmozdításával. Források egyesítése áttörés elérése érdekében olyan konkrét kezdeményezések (ún. „európai innovációs partnerségek”) létrehozásával, amelyek célja kettős: valamennyi (a keresleti és a kínálati oldalon megjelenő) akadály felszámolása, illetve annak mihamarabbi elérése, hogy az innováció előnyeit az európaiak a mindennapjaikban élvezhessék. The 'Digital Agenda for Europe'5 flagship initiative is also part of Europe 2020 and aims to deliver sustainable economic growth and social benefits from Information and Communication Technologies (ICT). The Digital Agenda for Europe initiative is therefore relevant to all regions and cities, as it focuses on a key element for the design of smart specialisation strategies. Communication 'Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020'.6 In this document the Commission encourages the design of national/regional research and innovation strategies for smart specialisation as a means to deliver a more targeted Structural Fund support and a strategic and integrated approach to harness the potential for smart growth and the knowledge economy in all regions. Európa 2020 stratégia

3 2014 – 2020 ciklus tematikus prioritásai S3
S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon 2014 – 2020 ciklus tematikus prioritásai S3 ERFA ESZA Koh. Tematikus prioritás Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése Az info-kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása A kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése

4 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok „Az intelligens (smart) szakosodás az egyes országok és régiók egyedülálló jellemzőinek, lehetőségeinek azonosítását, a régiók versenypiaci előnyeinek kiemelését és a regionális kulcsszereplők és a források kiválósági (excellence) központú jövőkép szolgálatába állítását jelenti.”

5 - a kulcsszereplők aktív részvételére épít;
S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok A smart specializáció felé ható nemzeti és innovációs stratégiák (RIS3) olyan integrált, lokális megközelítésű gazdasági átalakításra vonatkozó ütemtervek, menetrendek, melyek - a politikai támogatásokat, a befektetéseket a nemzeti/regionális prioritások, kihívások és szükségletek felé csatornázzák; - az ország/régió versenyelőnyeire és excellence potenciáljára alapozottak; - a technológiai és a gyakorlati innovációt támogatja az üzleti szektorból érkező befektetések ösztönzése céljából; - a kulcsszereplők aktív részvételére épít; - tényekre alapozott, és megfelelő minőségű monitoring és értékelő rendszert is magában foglal.

6 S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok Elemzés Irányítás Vízió Prioritások Eszközök Monitoring RIS3 lépésről-lépésre A régió helyzetének és innovációs potenciáljának elemzése A monitoring és értékelő rendszerek integrációja Megfelelő, inkluzív vezetési struktúra felállítása A régió jövőjére vonatkozó, közös vízió megfogalmazása A megfelelő támogatási eszköz- rendszer kialakítása A regionális fejlesztés fő (kisszámú) prioritásainak kiválasztása

7 1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok Irányítás 1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete Operatív program (indikatív megnevezés) Forrás Szakmai tartalom meghatározásáért első helyen felelős tárca Irányító hatóság elhelyezése Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) ERFA NGM Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) ERFA, KA NFM Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) NFM, VM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ERFA, ESZA EMMI Koordinációs OP (KOP) KA ME „Vidékfejlesztés, halászat” OP EMVA, ETHA VM

8 Nemzeti Fejlesztés 2020 által meghatározott megyei fejlesztési irányok
S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok Vízió Nemzeti Fejlesztés 2020 által meghatározott megyei fejlesztési irányok Hajdú-Bihar megye A K+F+I ösztönzése, vállalkozási környezet fejlesztése, ipari parkok létrehozása, klaszteresedési folyamat erősítése, biotermelés ösztönzése, környezetminőség javítása, megújuló energiaforrások arányának növelése, az idegenforgalom fejlesztése, egészségipar Jász-Nagykun-Szolnok megye Dinamikus tranzittérség, újraiparosítás, agrár-innováció, népességmegtartás és integráció, megújuló energiák hasznosítása, versenyképes, hárompólusú megye kialakítása, a turizmus ösztönzése HB FEJLESZTÉSI IRÁNYOK  Az oktatás színvonalának javítása a szakképzés és felsőoktatás piaci igényeknek megfelelő, valamint a közoktatás szociális dimenziójú fejlesztésével.  A K+F+I ösztönzése a kis- és középvállalkozók bevonásával.  A vállalkozási környezet fejlesztése ipari parkok létrehozásával és a meglévők továbbfejlesztésével, klaszteresedési folyamat erősítésével, valamint az üzleti, logisztikai, közlekedési és szolgáltatási háttér fejlesztésével, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével.  A mezőgazdaság versenyképességének erősítése a biotermelés ösztönzésével, az agrármarketing tevékenység fejlesztésével és a helyi termékek támogatásával  A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése a belső kohézió erősítésével és a határ menti együttműködések segítésével.  Vidéki környezetminőség javítása a megújuló energiaforrások arányának növelésével, helyi energiatermelés és -ellátás ösztönzésével, szociális ellátó-hálózat fejlesztésével és otthonteremtési kezdeményezések elősegítésével.  Az idegenforgalom fejlesztése komplex programcsomagok kialakításával, illetve a turisztikai infrastruktúra és marketing tevékenység erősítésével.  Debrecen fejlesztése, különös tekintettel az egészségiparra. JNSZ  Dinamikus tranzittérséggé válás a gyorsforgalmi utak /M4, M8, M44/ kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az agrárinnováció, a tiszántúli térségek újraiparosítása és a turizmusfejlesztés által, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével.  A népességmegtartó képesség növelése érdekében a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, az egészségi állapot és a képzettség javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése.  A leszakadó társadalmi csoportok és a roma lakosság integrációja összehangolt programokkal, a foglalkoztatás bővítésével.  Kiváló állapotú környezet megteremtése párhuzamosan az infrastrukturális felzárkózás folytatásával és a megújuló energiák erőteljesebb hasznosításával.  Versenyképes, hárompólusú megye fokozatos kialakítása Szolnok településegyüttese gazdasági hatásának déli irányú kiterjesztésével, a Jászság kapcsolatainak erősítésével, Karcag és a Tisza-tó térségei kiemelt fejlesztésével.  Kiegyensúlyozódó, biztonságos Tisza-mente megteremtése a térség átfogó fejlesztésével, a turizmus ösztönzésével, a belföldi és nemzetközi együttműködések hasznosításával. SZSZB:  Kis-és és középvállalkozások megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése.  Az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, energiadiverzifikáció támogatása, a megye adottságaihoz igazodva az új és a megújuló energia hasznosíthatóságának elősegítése.  A falusi önellátó gazdálkodásra épülő életforma támogatása.  A megyében megtermelt hungarikumok hagyományos feldolgozása, értékesítése és elterjesztése.  Tanyás és aprófalvas térségek fejlesztése.  A kedvező geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb kihasználása, határon átnyúló együttműködések ösztönzése (pl. Nyíregyháza-Szatmárnémeti).  Nyíregyháza kapu szerepének erősítése, turisztikai és logisztikai szolgáltatások fejlesztése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye KKV-k megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése, energiahatékonyság, falusi önellátó gazdálkodás, aprófalvas térségek fejlesztése, határon átnyúló együttműködések ösztönzése , turisztikai és logisztikai szolgáltatások fejlesztése.

9 Megyei Workshop S3 indokoltság, háttér S3 módszertan
S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok Elemzés Irányítás Vízió Prioritások Eszközök Monitoring Megyei Workshop

10 Megyei S3 Regionális S3 Országos S3 Megyei work-shopok Projektgyűjtés
S3 indokoltság, háttér S3 módszertan S3 folyamatok Magyarországon Workshop célok Megyei work-shopok Projektgyűjtés Megyei S3 Regionális projektgyűjtés Regionális S3 Országos projektgyűjtés Országos S3

11 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A „Smart Specialisation” indokoltsága, háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések