Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos."— Előadás másolata:

1

2

3 32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban
Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos Tetartoéderes (negyedes) C1 1 C3 3 C4 4 C6 6 T 23 Paramorf Ci 1 C3i 3 C4h 4/m C6h 6/m Th m3 Hemiéderes (feles) Enantiomorf C2 2 D2 222 D3 32 D4 42 D6 62 O 43 Hemimorf Cs m C2v mm C3v 3m C4v 4mm C6v 6mm Td 43m Holoéderes C2h 2/m D2h mmm D3d 3m D4h 4/mmm D6h 6/mmm Oh m3m negyedes C3h 6(3/m) S4 4 Másodfajú - feles D3h 62m D2d 42m

4 (i) T R I K L I N R E N D S Z E R (i) M O N O K L I N R E N D S Z E R
Triklin kristály- rendszer tengely- keresztje Osztályok Schoenfliess jelölése Szimmetria osztály Szimmetria Hemiéderes Szimmetria elemek index (100) (010) (001) (0kl) (h0l) (hk0) Ált.helyzetű forma(hkl) Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Példák Osztály sztereografikus projekció Szám Megnevezés tengely sík centrum param. a:b:c a:b:c a:b:c a:b:nc a:b:nc a:mb:c a:mb:nc Holoéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Tetraéderes +c Triklin tetartoéderes Parahilgardit -b -a Ca8Cl4[B6O11]3·4H2O Kalciumtioszulfát b a 1 Triklin pedionos osztály 1 C1 CaS2O3·6H2O tartarát Stronciumhidro- g Sr[C4H4O6H]2 ·6H2O +a +b az 1. pedion a 2. pedion a 3. pedion I. fajta pedionok II. fajta pedionok III. fajta pedionok IV. fajta pedionok -c Triklin paramorf (i) (i) Plagioklász sor: Albit NaAlSi3O8 Cianit Al2SiO5 Kalkantit CuSO4·5H2O Anortit CaAl2Si2O8 Al2BSi4O10 Axinit HCa2(Fe,Mg,Mn) 2 1 Ci Triklin véglapos osztály az 1. véglap a 2. véglap a 3. véglap I. fajta véglapok II. fajta véglapok III. fajta véglapok IV. fajta véglapok Monoklin kristály- rendszer tengely- keresztje M O N O K L I N R E N D S Z E R Osztályok Schoenfliess jelölése Szimmetria osztály Szimmetria Hemiéderes Szimmetria elemek index (100) (010) (001) Osztályok Hermann- Mauguin jelölése (0kl) (h0l) (hk0) Ált.helyzetű forma(hkl) Példák Szám Megnevezés tengely sík centrum Osztály sztereografikus projekció param. a:b:c a:b:c a:b:c a:b:nc  a:c:nc a:mb:c a:mb:nc Holoéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Tetraéderes Monoklin enantiomorf hemiéderes Brushit [(CaH(PO4)·2H2O)] ·H2O TejcukorC12H22O11 Nádcukor C12H22O11 Ammoniumtartarát Borkősav C4H4O6 (NH4)2C4H4O6 2 C2 +c 3 1 -a Monoklin szfenoidos osztály -b 90o I. véglap II. pedion III. véglap I. fajta szfenoidok II. fajta véglapok III. fajta szfenoidok IV. fajta szfenoidok 90o +b Monoklin hemimorf hemiéderes Klinoedrit H2CaZnSiO5 Kaolinit-dicit-nokrit [Ca8Cl4(B6O11)3·4H2O] Hilgardit Káliumtetrationát Al4(OH)8Si4O10 K2Si4O6 +a 1 sz.s. Cs -c 4 m Monoklin dónás osztály a  b  c  =  = 90o   90o I. pedion II. véglap III. pedion I. fajta dómák II. fajta dómák III. fajta dómák IV. fajta dómák Piroxének Csillámok Ortoklász KAlSi3O8 Auripigment As2S3 Realgár AsS Amfibolok [(FeMn)WO4] Wolframit Gipsz CaSO4·2H2O Monoklin holoéderes szimmetriája: 1 digir 1 szimmetria sík 1 szimmetria centrum 5 1 1 sz.s. (i) 2/m C2h Monoklin prizmás osztály I. véglap II. véglap III. véglap I. fajta prizmák II. fajta véglapok III. fajta prizmák IV. fajta prizmák

5 TRIKLIN RENDSZER Triklin tetartoéderes Triklin pedionos osztály
Hilgardit(1Tc. 3Tc) Ca2B5O9Cl·H2O Triklin paramorf Triklin véglapos osztály Albit NaAlSi3O8 Anortit CaAl2Si2O8 Kalkantit CuSO4·5H2O Cianit Al2SiO5 (disztén) MONOKLIN RENDSZER Monoklin enantiomorf Monoklin szfenoidos osztály Nádcukor C12H22O11 Tejcukor C12H22O11·H2O Brushit CaHPO4·2H2O Monoklin hemimorf Monoklin dómás osztály Clinohedrit CaZnSiO3(OH)2 Dickit Al2Si2O5(OH)4 (kaolinit-csoport) Monoklin holoéderes Monoklin prizmás osztály Biotit K(Fe,Mg)3[AlSi3O10](OH)2 Muszkovit KAl2[AlSi3O10](OH)2 Piroxének pl. CaMgSi2O6 diopszid Gipsz CaSO4·2H2O Auripigment As2S3 Realgár As2S2

6 R O M B O S R E N D S Z E R +c -a +b -b +a -c Szimmetria osztály
Rombos kristály- rendszer tengely- keresztje R O M B O S R E N D S Z E R Osztályok Schoenfliess jelölése Szimmetria osztály Szimmetria Szimmetria elemek Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Hemiéderes index (100) (010) (001) (0kl) (h0l) (hk0) Ált.helyzetű forma(hkl) Példák Szám Megnevezés tengely sík centrum Osztály sztereografikus projekció param. a:b:c a:b:c a:b:c a:b:nc a:b:nc a:mb:c a:mb:nc Holoéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Tetraéderes +c -a +b Rombos hemiéderes + 1 Epszomit ZnSO4·7H2O Goszlarit MgSO4·7H2O NiSO4·7H2O Marenozit 222 D2 -b 900 900 900 6 Rombos diszfenoidos osztály +a -c I. véglap II. véglap III. véglap I. fajta prizmák II. fajta prizmák III. fajta prizmák rombos diszfenoidok Rombos hemimorf hemiéderes C2v 7 Rombos piramisos osztály 1 1 + sz.s. mm2 mm Struvit Zn4(OH)2Si2O7·H2O Hemimorf NH4Mg ·PO4 ·6H2O a  b  c  =  =  = 90o I. véglap II. véglap III. pedion I. fajta dómák II. fajta dómák III. fajta prizmák rombos piramisok Rombos holoéderes Antimonit Sb2S3 Markazit FeS2 Barit BaSO4 Anhidrit CaSO4 Aragonit CaCO3 Topáz Al2F2SiO4 Olivin (FeMg)2SiO4 Rombos piroxének + 1 + 1 2/m 2/m 2/m mmm D2h szimmetriája: 3 digir 3 szimmetria sík szimmetria centrum sz.s. (i) 8 Rombos dipiramisos osztály I. véglap II. véglap III. véglap I. fajta prizmák II. fajta prizmák III. fajta prizmák rombos dipiramisok

7 ROMBOS RENDSZER Rombos enantiomorf hemiéderes Rombos diszfenoidos osztály Epsomit MgSO4·7H2O Rombos hemimorf hemiéderes Rombos piramisos osztály Struvit NH4MgPO4·6H2O Rombos holoéderes Rombos dipiramisos osztály Antimonit Sb2S3 Markazit FeS2 Aragonit CaCO3 Anhidrit CaSO4 Barit BaSO4 Olivin (Fe,Mg)2SiO4 Topáz Al2SiO4(F,OH,Cl)2

8 T E T R A G O N Á L I S R E N D S Z E R
Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengely centrum sík param. index (110) (001) (100) a:a:c a:a:c a:a:c a:ma:c (hk0) a:a:nc (hhl) a:a:nc (h0l) a:ma:nc Ált.helyzetű forma(hkl) Osztály sztereografikus projekció 9 10 11 Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák pedion I.r. tetragonális prizma 4 D4 a1 = a2  c  =  =  = 90o szimmetriája: 4 digir a főtengely: tetragir 1 főszimmetria sík 4 mellék szimmetria sík szimmetria centrum Tetragonális kristályrendszer tengelykeresztje f.sz.s. Hemimorf tetartoéderes Tetragonális piramisos osztály Paramorf hemiéderes Ditetragonális piramisos 1 + 2 +c -c -a2 +a2 +a1 -a1 C4 Wulfenit PbMoO4 900 900 900 II.r. tetragonális prizma III.r.tetragonális prizmák I.r.tetragonális piramisok II.r.tetragonális piramisok III.r.tetragonális piramisok Scheelit CaWO4 Powelit CaMoO4 Szkapolitok 4/m C4h Tetragonális dipiramisos osztály 1 (i) bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma III.r.tetragonális prizmák I.r.tetragonális dipiramisok II.r.tetragonális dipiramisok III.r.tetragonális dipiramisok Tetragonális enantiomorf hemiéderes 422 42 Maucherit Ni4As3 Foszgenit Pb2Cl2CO3 1 Tetragonális trapezoéderes osztály bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma ditetragonális prizmák I.r.tetragonális dipiramisok II.r.tetragonális dipiramisok tetragonális trapezoéderek Hemimorf hemiéderes Ezüstfluorid AgF·H2O 1 + 2 m.sz.s. 4mm C4v 12 pedion I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma ditetragonális prizmák I.r.tetragonális piramisok II.r.tetragonális piramisok ditetragonális piramisok Rutil TiO2 Kassziterit SnO2 Polianit MnO2 Hausmannit Mn3O4 Cirkon ZrSiO4 Xenotim YPO4 Vezuvián Tetragonális holoéderes 1 f.sz.s. D4h 13 + 2 4/m 2/m 2/m 4/mmm Ditetragonális dipiramisos osztály bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma ditetragonális prizmák I.r.tetragonális dipiramisok II.r.tetragonális dipiramisok ditetragonális dipiramisok Másodfajú Tetragonális tetartoéderes II. fajta S4 Ca2(AsO4)BO(OH)2·H2O Cahnit Tetragonális diszfenoidos osztály 1 4 14 bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma III.r. tetragonális prizmák I.r.tetragonális diszfenoidok II.r.tetragonális diszfenoidok III.r.tetragonális diszfenoidok Másodfajú Tetragonális hemiéderes 1 42m D2d (Vd) Kalkopirit Cu2FeS2 Sztannin Cu2FeSnS4 15 Tetragonális szkalenoéderes osztály 2 m.sz.s. 2 bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma ditetragonális prizmák I.r.tetragonális diszfenoidok II.r.tetragonális dipiramisok tetragonális szkalenoéderek

9 TETRAGONÁLIS RENDSZER
Tetragonális piramisos osztály Wulfenit PbMoO4 Tetragonális dipiramisos osztály Scheelit CaWO4 Tetragonális trapezoéderes Maucherit Ni11As8 Ditetragonális piramisos Ezüstfluorid AgF·H2O Ditetragonális dipiramisos Rutil TiO2 Kassziterit SnO2 Cirkon ZrSiO4 Tetragonális diszfenoidos osztály Cahnit Ca2BAsO4(OH)4 Tetragonális szkelenoéderes Kalkopirit CuFeS2

10 Másodrendű prizmák metszete a háromszöges és hatszöges rendszerben
1 2 1 1 2 Másodrendű prizmák metszete a háromszöges és hatszöges rendszerben Elsőrendű prizmák metszete a három szöges és hatszöges rendszerben Második fajta ditrigonális prizmák átmetszete Harmadrendű prizmák metszete a háromszöges rendszerben Első fajta ditrigonális prizmák keresztmetszete

11 T R I G O N Á L I S R E N D S Z E R Szimmetria Szimmetria osztály
Romboéderes T R I G O N Á L I S R E N D S Z E R Osztályok Schoenfliess jelölése Szimmetria Hemiéderes Szimmetria osztály Szimmetria elemek index (0001) (1010) (1120) Osztályok Hermann- Mauguin jelölése (hki0) (h0hl) (hh2hl) Ált.helyzetű forma(hkil) Példák tengely sík centrum Osztály sztereografikus projekció Szám Megnevezés param. a:a:a:c a:a:-a:c a:a:-½a:c a:ma:-xa:c a:a:-a:nc a:a:-½a:nc a:ma:-xa:nc Holoéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Tetraéderes Romboéderes tetartoéderes 3 C3 NaJO3 Nátriumperjodát 16 Trigonális piramisos osztály 1 pedion I.r. trigonális prizma II.r. trigonális prizma III.r. trigonális prizmák I.r. trigonális piramisok II.r. trigonális piramisok III.r. trigonális piramisok Romboéderes paramorf Dolomit Dioptáz CaMg(CO3)2 Cu3Si3O9·3H2O Ilmenit FeTiO3 Be2SiO4 Fenakit 3 C3i 17 Trigonális romboéderes osztály 1 (i) bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma III.r.hexagonális prizmák I.r. romboéderek II.r. romboéderek III.r. romboéderek Romboéderes enantiomorf kvarz SiO2 Cinnabarit HgS 1 32 D3 18 Trigonális trapezoéderes osztály 3 bázis I.r. hexagonális prizma II.r. trigonális prizma II.f. ditrigonális prizmák I.r. romboéderek II.r. trigonális dipiramisok trigonális trapezoéderek Romboéderes Hemimorf Proustit Ag3AsS3 Pirargirit Ag3SbS3 Turmalin NaMg3Al6(OH)4(BO3)3Si6O18 1 Ditrigonális piramisos osztály 3 m.sz.s. 3m C3v 19 pedion I.r. trigonális prizma II.r. hexagonális prizma I.f. ditrigonális prizmák I.r. trigonális piramisok II.r.hexagonális piramisok III.r. ditrigonális piramisok Korund Al2O3 Hematit Fe2O3 Kalcit CaCO3 Magnezit MgCO3 Rodokrozit MnCO3 Sziderit FeCO3 Smithsonit ZnCO3 Nátronsalétrom NaNO3 Romboéderes holoéderes 1 20 3 m.sz.s. (i) 3 2/m 3m D3d Ditrigonális szkalenoéderes osztály 3 m.sz.s. bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma dihexagonális prizmák I.r. romboéderek II.r. hexagonális dipiramisok ditrigonális szkalenoéderek Hexagonális tetartoéderes Trigonális dipiramisos osztály 1 1 f.sz.s. 6 II. fajta C3h 21 bázis I.r. trigonális prizma II.r. trigonális prizma III.r. trigonális prizmák I.r. trigonális dipiramisok II.r. trigonális dipiramisok III.r. trigonális dipiramisok Hexagonális hemiéderes 1 1 f.sz.s. Benitoit BaTiSi3O9 Bastnesit (CeLaDy) F·CO3 D3h 22 Ditrigonális dipiramisos osztály 62m 3 3 m.sz.s. bázis I.r. trigonális prizma II.r. hexagonális prizma I.f. ditrigonális prizmák I.r. trigonális dipiramisok II.r. hexagonális dipiramisok III.r. ditrigonális dipiramisok

12 TRIGONÁLIS RENDSZER Trigonális piramisos osztály Nátriumperjodát NaJO3
Trigonális romboéderes osztály Dolomit CaMg(CO3)2 Dioptáz Cu3Si3O9·3H2O Ilmenit FeTiO3 Fenakit Be2SiO4 Trigonális trapezoéderes osztály αkvarc SiO2 Cinnabarit HgS Ditrigonális piramisos osztály Proustit Ag3AsS3 Pirargirit Ag3SbS3 Turmalin NaMg3Al6(OH)4(BO3)3Si6O18 Ditrigonális szkalenoéderes osztály Korund Al2O3 Hematit Fe2O3 Kalcit CaCO3 Magnezit MgCO3 Sziderit FeCO3 Rodokrozit MnCO3 Smithsonit ZnCO3 Nátronsalétrom NaCO3 Trigonális dipiramisos osztály Ditrigonális dipiramisos osztály Benitoit BaTiSi3O9 Bästnesit (Ce,La)F·CO3

13 H E X A G O N Á L I S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szimmetria
kristályrendszer tengelykeresztje H E X A G O N Á L I S R E N D S Z E R Osztályok Schoenfliess jelölése Szimmetria osztály Szimmetria Hemiéderes Szimmetria elemek index (0001) (1010) (1120) Osztályok Hermann- Mauguin jelölése (hki0) (h0hl) (hh2hl) Ált.helyzetű forma(hkil) Példák Osztály sztereografikus projekció Szám Megnevezés tengely sík centrum a: a:a:c a:a:-a:c a:a:-½a:c a:ma:xac a:a:-½a:nc a:ma:-xa:nc a:ma:nc Holoéderes param. Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Tetraéderes +c Hexagonális tetartoéderes 6 C6 Nefelin NaAlSiO4 +a3 23 Hexagonális piramisos osztály 1 -a1 900 -a2 600 pedion I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma III.r.hexagonális prizmák I.r.hexagonális piramisok II.r.hexagonális piramisok III.r.hexagonális piramisok 600 600 +a2 Piromorfit [Pb5Cl(PO4)3] Pb5Cl(AsO4)3 Mimetezit Apatit Ca5 (F,Cl,OH) (PO4)3 [Pb5Cl(VO4)3 ] Vanadinit +a1 -a3 Hexagonális paramorf hemiéderes -c 6/m C6h 24 Hexagonális dipiramisos osztály 1 1 f.sz.s. (i) a1 = a2 = a3  c a1 a2 és a3^c = 900 a1^a2 és a2^a3 a3^a1 =1200 bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma III.r. hexagonális prizmák I.r. hexagonális dipiramisok II.r.hexagonális dipiramisok III.r.hexagonális dipiramisok Hexagonális enantiomorf hemiéderes 622 62 1 D6  kvarc SiO2 szimmetriája: 6 digir 1 hexagir 1 főszimmetria sík 6 mellékszimmetria sík 1 szimmetria centrum 25 Hexagonális trapezoéderes osztály + 3 bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma dihexagonális prizmák I.r.hexagonális dipiramisok II.r.hexagonális dipiramisok hexagonális trapezoéderek Hexagonális hemimorf hemiéderes Wurtzit ZnS Greenockit CdS Cinkit ZnO Bromellit BrO 1 + 3 Dihexagonális piramisos osztály m.sz.s. 6mm C6v 26 pedion I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma dihexagonális prizmák I.r.hexagonális piramisok II.r.hexagonális piramisok dihexagonális piramisok Hexagonális holoéderes Grafit C Molibdenit Kovellin CuS MoS2 Berill Be3Al2Si6O18 Nikkelin NiAs Tridimit SiO2 Pirrhotin FenSn+1 1 1 f.sz.s. D6h 27 + 3 + 3 (i) 6/m 2/m 2/m 6/mmm Dihexagonális dipiramisos osztály m.sz.s. bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma dihexagonális prizmák I.r.hexagonális dipiramisok II.r. hexagonális dipiramisok dihexagonális dipiramisok

14 HEXAGONÁLIS RENDSZER Hexagonális piramisos osztály Nefelin NaAlSiO4 Hexagonális dipiramisos osztály Piromorfit Pb5(PO4)3Cl Mimetezit Pb5(AsO4)3Cl Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Vanadinit [Pb5(VO4)3]Cl Hexagonális trapezoéderes osztály βkvarc SiO2 Dihexagonális piramisos osztály Wurtzit ZnS Greenockit CdS Cinkit ZnO Bromellit BrO Dihexagonális dipiramisos osztály Grafit C Kovellin CuS Molibdenit MoS2 Berill Be3Al2Si6O18 Tridimit SiO2 Nikkelin NiAs Pirrhotin FenSn+1

15

16 S Z A B Á L Y O S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szimmetria
kristályrendszer tengelykeresztje S Z A B Á L Y O S R E N D S Z E R Osztályok Schoenfliess jelölése Szimmetria osztály Szimmetria Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Hemiéderes Szimmetria elemek index (100) (110) (111) (hk0) (hkk) (hhl) Ált.helyzetű forma(hkl) Példák Szám Megnevezés tengely sík centrum Osztály sztereografikus projekció param. a: a:a:c a:a:a a:a:a a:ma:a a:ma:ma a:a:ma a:ma:na Holoéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Tetraéderes +a3 Szabályos tetartoéderes 4 23 T Cobaltin CoAsS Ullmannit NiSbS Gersdorffit NiAsS 28 Tetraéderes pentagondodekaéderes osztály +a1 3 -a2 +a2 kocka romdodekaéder tetraéder pentagondodekaéderek triakisztetraéderek deltoiddodekaéderek tetraéderes pentagondodekaéderek -a1 Szabályos Paramorf hemiéderes 4 Pirit FeS2 Hauerit MnS2 Sperrylit PtAs2 Timsók -a3 m3 Th 29 Diszdodekaéderes osztály 3 1 f.sz.s. (i) a1 = a2 = a3 1 = 2 = 3 = 900 kocka romdodekaéder oktaéder pentagondodekaéderek deltoidikozitetraéderek triakiszoktaéderek diszdodekaéderek Szabályos enantiomorf hemiéderes 4 43 O Kuprit Cu2O Szalmiák NH4Cl kocka romdodekaéder oktaéder tetrakiszhexaéderek deltoidikozitetraéderek triakiszoktaéderek pentagonikozitetraéderek Td szimmetriája: 3 tetragir 4 trigir hexagiroid 6 digir 3 főszimmetria sík 6 mellékszimmetria sík 30 Pentogonikozi- tetraéderes osztály 3 Szabályos Hemimorf hemiéderes Boracit Mg7B16O30Cl2 Szfalerit ZnS [(MnFeZn)8S2(BeSiO4)6] Helvin 4 43m 31 Hexakisztetraéderes osztály 3 6 kocka romdodekaéder tetraéder tetrakiszhexaéderek triakisztetraéderek deltoiddodekaéderek hexakisztetraéderek Szabályos holoéderes Termés arany Au Termés réz Cu Gyémánt C Kősó NaCl Galenit PbS Gránátok Argentit Ag2S Spinell MgOAl2O3 4 3 f.sz.s. 32 Hexakiszoktoéderes osztály 3 (i) m3m Oh 6 m.sz.s. 6 kocka romdodekaéder oktaéder tetrakiszhexaéderek deltoidikozitetraéderek triakiszoktaéderek hexakiszoktaéderek

17 SZABÁLYOS RENDSZER Tetraéderes pentagondo-dekaéderes Kobaltin CoAsS Gersdorffit NiAsS Ullmannit NiSbS Diszdodekaéderes osztály Pirit FeS2 Hauerit MnS2 Sperrylit PtAs2 Pentagonikozitetraéderes osztály Kuprit Cu2O Szalmiák NH4Cl Hexakisztetraéderes osztály Boracit Mg3[Cl·B7O13] Szfalerit ZnS Hexakiszoktaéderes osztály Termés arany Au Termés réz Cu Gyémánt C Galenit PbS Kősó NaCl Gránátok R2+3R3+2[SiO4]3 Argentit Ag2S Spinell MgAl2O4

18 XIII. Az osztályok Hermann-Mauguin-jelölése, ami egyben az elfogadott
nemzetközi jelölés is. A számok a szimmetriatengelyek értékét jelölik: 2 = digir; 3 = trigir; 4 = tetragir; 6 = hexagir; 3 = trigiroid; 4 = tetragiroid; m= szimmetriasík; 4/m, 6/m = szimmetriatengely és erre merőleges szimmetriasík. XIV. Schoenflies-féle jelzések: Cl = egyértékű gir: nincs szimmetria (monogir) Ci = inverziós centrum Cs = tükörsík (s = Spiegelebene) C2 = egy digirrel rendelkező osztály (monoklin szfenoidos) C3 = egy trigirrel rendelkező osztály (trigonális piramisos) C4 = egy tetragirrel rendelkező osztály (tetragonális piramisos) C6 = egy hexagirrel rendelkező osztály (hexagonális piramisos) h = főgirre merőleges szimmetriasík (horizontális) (C2h,C3h,C4h,C6h,Th) v = főgirre párhuzamos szimmetriasík (vertikális) (C2v,C3v,C4v,C6v,Tv) D = összetartozó lappárok (Dieder) O = oktaéder T = tetraéder S = tetragonális diszfenoid

19 Phillipsit álszimmetriát mutató összetett ikerkristálya
(1/2Ca,Na,K)3[Al3Si5O16]·6H2O (032) (232) Hemimorfit kiegészítési ikre Zn4[(OH)2Si2O7]·H2O (001) Staurolit penetrációs ikerkristálya 2Al2[SiO5]·Fe(OH)2 Krizoberill hatszöges kristályokat utánzó hármas ikerkristálya BeAl2O4

20 szerint mellénőtt iker MgAl2O4 i.s. (112O)
Kvarc brazíliai törvény szerinti ikerkristálya Kvarc dauphinéi Többes ikerlemezek leucitkristályban Spinelltörvény szerint mellénőtt iker MgAl2O4 i.s. (112O) Tetraedrit (Cu3SbS3-4) penetrációs ikerkristálya (100) Pirit penetrációs (110) ikerkristálya (vaskeresztiker) Staurit (2Al2[SiO5]·Fe(OH)3) és cianit (Al2SiO5) orientált összenövése Ortoklász és albit orientált


Letölteni ppt "32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések