Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos."— Előadás másolata:

1

2

3 32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos Tetartoéderes (negyedes) Paramorf Enantiomorf Hemimorf Holoéderes Hemiéderes (feles) Másodfajú - feles negyedes C11C11 Ci1Ci1 C22C22 CsmCsm C 2h 2/mD 2h mmm C 2v mm D 2 222 C33C33 C44C44C66C66 T23 C 3i 3C 4h 4/m D 3 32 D 4 42D 6 62 O43 C 6h 6/m T h m3 C 3v 3m C 4v 4mm C 6v 6mm T d 43m D 3d 3m D 4h 4/mmm D 6h 6/mmm O h m3m S44S44 D 2d 42m C 3h 6(3/m) D 3h 62m

4    -a +b +a -b +c -c   aa bb cc bb cc aa T R I K L I N R E N D S Z E R M O N O K L I N R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík param. index param. index (010) (100) (001) a:  b:  c  a:b:  c  a:  b:c  a:b:nc (0kl)  a:  c:nc (h0l) (010) (100) (001) a:  b:  c  a:b:  c  a:  b:c  a:b:nc (0kl) a:  b:nc (h0l) a:mb:  c (hk0) a:mb:nc Ált.helyzetű forma(hkl) Osztály sztereografikus projekció a:mb:  c (hk0) a:mb:nc Ált.helyzetű forma(hkl) Osztály sztereografikus projekció 1 2 3 4 5 (i) az 1. pediona 2. pedion a 3. pedion az 1. véglapa 3. véglap a 2. véglap I. fajta pedionok II. fajta pedionokIII. fajta pedionokIV. fajta pedionok IV. fajta véglapok III. fajta véglapok II. fajta véglapok I. fajta véglapok Triklin tetartoéderes Triklin pedionos osztály Triklin véglapos osztály Triklin paramorf Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes ParamorfEnartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes ParamorfEnartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák I. véglap II. pedion III. véglap II. véglap I. pedion III. pedion III. véglap II. véglap I. véglap I. fajta szfenoidok I. fajta dómák I. fajta prizmák II. fajta véglapok III. fajta prizmák IV. fajta prizmák III. fajta dómák II. fajta dómák IV. fajta dómák III. fajta szfenoidok IV. fajta szfenoidokII. fajta véglapok 2 m 2/m C 2h CsCs C2C2 1 1 C1C1 CiCi a  b  c  =  = 90 o   90 o szimmetriája: 1 digir 1 szimmetria sík 1 szimmetria centrum Triklin kristály- rendszer tengely- keresztje Monoklin kristály- rendszer tengely- keresztje 1 (i) 1 sz.s. 1 Monoklin enantiomorf hemiéderes Monoklin szfenoidos osztály Monoklin hemimorf hemiéderes Monoklin dónás osztály Monoklin holoéderes Monoklin prizmás osztály Parahilgardit Ca 8 Cl 4 [B 6 O 11 ] 3 ·4H 2 O Kalciumtioszulfát CaS 2 O 3 ·6H 2 O Stronciumhidro- tartarát Sr[C 4 H 4 O 6 H] 2 ·6H 2 O Plagioklász sor: Albit NaAlSi 3 O 8 Anortit CaAl 2 Si 2 O 8 Kalkantit CuSO 4 ·5H 2 O Cianit Al 2 SiO 5 Axinit HCa 2 (Fe,Mg,Mn) Al 2 BSi 4 O 10 Brushit [(CaH(PO 4 )·2H 2 O)] Nádcukor C 12 H 22 O 11 TejcukorC 12 H 22 O 11 ·H 2 O Borkősav C 4 H 4 O 6 Ammoniumtartarát (NH 4 ) 2 C 4 H 4 O 6 Klinoedrit H 2 CaZnSiO 5 Hilgardit [Ca 8 Cl 4 (B 6 O 11 ) 3 ·4H 2 O] Kaolinit-dicit-nokrit Al 4 (OH) 8 Si 4 O 10 Káliumtetrationát K 2 Si 4 O 6 Ortoklász KAlSi 3 O 8 Csillámok Piroxének Amfibolok Realgár AsS Auripigment As 2 S 3 Wolframit [(FeMn)WO 4 ] Gipsz CaSO 4 ·2H 2 O

5 TRIKLIN RENDSZER Triklin tetartoéderes Triklin pedionos osztály Hilgardit(1Tc. 3Tc)Ca 2 B 5 O 9 Cl·H 2 O Triklin paramorf Triklin véglapos osztály AlbitNaAlSi 3 O 8 AnortitCaAl 2 Si 2 O 8 KalkantitCuSO 4 ·5H 2 O Cianit Al 2 SiO 5 (disztén) MONOKLIN RENDSZER Monoklin enantiomorf Monoklin szfenoidos osztály NádcukorC 12 H 22 O 11 TejcukorC 12 H 22 O 11 ·H 2 O BrushitCaHPO 4 ·2H 2 O Monoklin hemimorf Monoklin dómás osztály ClinohedritCaZnSiO 3 (OH) 2 DickitAl 2 Si 2 O 5 (OH) 4 (kaolinit-csoport) Monoklinholoéderes Monoklin prizmás osztály BiotitK(Fe,Mg) 3 [AlSi 3 O 10 ](OH) 2 MuszkovitKAl 2 [AlSi 3 O 10 ](OH) 2 Piroxénekpl.CaMgSi 2 O 6 diopszid GipszCaSO 4 ·2H 2 O AuripigmentAs 2 S 3 RealgárAs 2 S 2

6 R O M B O S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík param. index (010) (100) (001) a:  b:  c  a:b:  c  a:  b:c  a:b:nc (0kl) a:  b:nc (h0l) a:mb:  c (hk0) a:mb:nc Ált.helyzetű forma(hkl) Osztály sztereografikus projekció 6 7 8 Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes ParamorfEnartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák I. véglap II. véglap III. véglap II. véglap I. véglap III. pedion III. véglap II. véglap I. véglap I. fajta prizmák I. fajta dómák I. fajta prizmák II. fajta prizmák III. fajta prizmák II. fajta dómák rombos piramisok III. fajta prizmák rombos diszfenoidokII. fajta prizmák 222 mm2 mm 2/m 2/m 2/m mmm D 2h C 2v D2D2 a  b  c  =  =  = 90 o szimmetriája: 3 digir 3 szimmetria sík szimmetria centrum Rombos kristály- rendszer tengely- keresztje (i) sz.s. Rombos hemiéderes Rombos diszfenoidos osztály Rombos hemimorf hemiéderes Rombos piramisos osztály Rombos holoéderes Rombos dipiramisos osztály rombos dipiramisok -c +b +a -b -a +c 90 0 1+1+11+1+1 1+1+1+1+ 1 1+1+1+1+ 1+11+1 Epszomit MgSO 4 ·7H 2 O Goszlarit ZnSO 4 ·7H 2 O Marenozit NiSO 4 ·7H 2 O Hemimorf Zn 4 (OH) 2 Si 2 O 7 ·H 2 O Struvit NH 4 Mg ·PO 4 ·6H 2 O Antimonit Sb 2 S 3 Markazit FeS 2 Aragonit CaCO 3 Anhidrit CaSO 4 Barit BaSO 4 Olivin (FeMg) 2 SiO 4 Topáz Al 2 F 2 SiO 4 Rombos piroxének

7 ROMBOS RENDSZER Rombos enantiomorf hemiéderes Rombos diszfenoidos osztály Epsomit MgSO 4 ·7H 2 O Rombos hemimorf hemiéderes Rombos piramisos osztály StruvitNH 4 MgPO 4 ·6H 2 O Rombos holoéderes Rombos dipiramisos osztály AntimonitSb 2 S 3 MarkazitFeS 2 AragonitCaCO 3 AnhidritCaSO 4 BaritBaSO 4 Olivin(Fe,Mg) 2 SiO 4 TopázAl 2 SiO 4 (F,OH,Cl) 2

8 T E T R A G O N Á L I S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík param. index (110) (001) (100)  a:  a:ca:a:  c a:  a:  c a:ma:  c (hk0) a:a:nc (hhl) a:  a:nc (h0l) a:ma:nc Ált.helyzetű forma(hkl) Osztály sztereografikus projekció 9 10 11 Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák pedion I.r. tetragonális prizma 4 D4D4 a 1 = a 2  c  =  =  = 90 o szimmetriája: a főtengely: tetragir 4 digir 1 főszimmetria sík 4 mellék szimmetria sík szimmetria centrum Tetragonális kristályrendszer tengelykeresztje f.sz.s. Hemimorf tetartoéderes Tetragonális piramisos osztály Paramorf hemiéderes Ditetragonális piramisos osztály 1 2+22+2 1 Tetragonális dipiramisos osztály Tetragonális enantiomorf hemiéderes 12 Hemimorf hemiéderes 13 15 14 Ditetragonális dipiramisos osztály Tetragonális holoéderes Másodfajú Tetragonális tetartoéderes Tetragonális diszfenoidos osztály Másodfajú Tetragonális hemiéderes Tetragonális szkalenoéderes osztály 1 (i) 1 1 2+22+2 m.sz.s. 1 2+22+2 f.sz.s. 2 1 1 2 m.sz.s. II.r. tetragonális prizma III.r.tetragonális prizmák I.r.tetragonális piramisokII.r.tetragonális piramisok III.r.tetragonális piramisok III.r.tetragonális dipiramisok II.r.tetragonális dipiramisok I.r.tetragonális dipiramisok III.r.tetragonális prizmák I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma bázis pedion tetragonális trapezoéderek II.r.tetragonális dipiramisok I.r.tetragonális dipiramisok ditetragonális prizmák II.r. tetragonális prizma I.r. tetragonális prizma bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizmaditetragonális prizmák I.r.tetragonális piramisok II.r.tetragonális piramisok ditetragonális piramisok bázis I.r. tetragonális prizma II.r. tetragonális prizma ditetragonális prizmák III.r. tetragonális prizmák I.r.tetragonális dipiramisok II.r.tetragonális dipiramisok I.r.tetragonális diszfenoidok II.r.tetragonális dipiramisok tetragonális szkalenoéderek II.r.tetragonális diszfenoidok III.r.tetragonális diszfenoidok ditetragonális dipiramisok C4C4 4/m C 4h 422 42 4mm C 4v 4/m 2/m 2/m 4/mmm D 4h 4 II. fajta S 4 42m D 2d (Vd) Wulfenit PbMoO 4 Scheelit CaWO 4 Powelit CaMoO 4 Szkapolitok Maucherit Ni 4 As 3 Foszgenit Pb 2 Cl 2 CO 3 Ezüstfluorid AgF·H 2 O Rutil TiO 2 Kassziterit SnO 2 Polianit MnO 2 Hausmannit Mn 3 O 4 Cirkon ZrSiO 4 Xenotim YPO 4 Vezuvián Cahnit Ca 2 (AsO 4 )BO(OH) 2 ·H 2 O Kalkopirit Cu 2 FeS 2 Sztannin Cu 2 FeSnS 4 +c -c -a 2 +a 2 +a 1 -a 1 90 0 Tetragonális trapezoéderes osztály

9 TETRAGONÁLIS RENDSZER Tetragonális piramisos osztály WulfenitPbMoO 4 Tetragonális dipiramisos osztály ScheelitCaWO 4 Tetragonális trapezoéderes Maucherit Ni 11 As 8 Ditetragonális piramisos EzüstfluoridAgF·H 2 O Ditetragonális dipiramisos RutilTiO 2 KassziteritSnO 2 CirkonZrSiO 4 Tetragonális diszfenoidos osztály Cahnit Ca 2 BAsO 4 (OH) 4 Tetragonális szkelenoéderes KalkopiritCuFeS 2

10 Elsőrendű prizmák metszete a három szöges és hatszöges rendszerben 1 1 1 2 2 Másodrendű prizmák metszete a háromszöges és hatszöges rendszerben Harmadrendű prizmák metszete a háromszöges rendszerben Második fajta ditrigonális prizmák átmetszete Első fajta ditrigonális prizmák keresztmetszete

11 m.sz.s. Romboéderes T R I G O N Á L I S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík param. index (1010) (0001) (1120)  a:  a:  a:ca:  a:-a:  c a:a:-½a:  c a:ma:-xa:  c (hki0) a:  a:-a:nc (h0hl) a:a:-½a:nc (hh2hl) a:ma:-xa:nc Ált.helyzetű forma(hkil) Osztály sztereografikus projekció 16 17 18 Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák pedion I.r. trigonális prizma 3 D3D3 Romboéderes tetartoéderes Trigonális piramisos osztály Romboéderes paramorf Ditrigonális piramisos osztály 1 3 Trigonális romboéderes osztály Romboéderes enantiomorf 19 Romboéderes Hemimorf 20 22 21 Ditrigonális szkalenoéderes osztály Romboéderes holoéderes Hexagonális tetartoéderes Trigonális dipiramisos osztály Hexagonális hemiéderes Ditrigonális dipiramisos osztály 1 (i) 1 1 3 m.sz.s. 1 3 3 1 1 3 II.r. trigonális prizma III.r. trigonális prizmák I.r. trigonális piramisokII.r. trigonális piramisok III.r. trigonális piramisok III.r. romboéderek III.r.hexagonális prizmák I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma bázis pedion trigonális trapezoéderek II.r. trigonális dipiramisok II.f. ditrigonális prizmák II.r. trigonális prizma I.r. hexagonális prizma bázis I.r. trigonális prizma II.r. hexagonális prizma I.r. trigonális piramisok II.r.hexagonális piramisok III.r. ditrigonális piramisok bázis I.r. hexagonális prizma I.r. trigonális prizma II.r. hexagonális prizma II.r. trigonális prizma II.r. hexagonális prizma dihexagonális prizmák I.f. ditrigonális prizmák III.r. trigonális prizmák I.r. romboéderek II.r. hexagonális dipiramisok I.r. trigonális dipiramisok II.r. hexagonális dipiramisok III.r. ditrigonális dipiramisok II.r. trigonális dipiramisok III.r. trigonális dipiramisok ditrigonális szkalenoéderek C3C3 3 C 3i 32 3m C 3v 3 2/m 3m D 3d 6 II. fajta C 3h 62m D 3h Nátriumperjodát NaJO 3 Dolomit CaMg(CO 3 ) 2 Dioptáz Cu 3 Si 3 O 9 ·3H 2 O Ilmenit FeTiO 3 Fenakit Be 2 SiO 4  kvarz SiO 2 Cinnabarit HgS Proustit Ag 3 AsS 3 Pirargirit Ag 3 SbS 3 Turmalin NaMg 3 Al 6 (OH) 4 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 Korund Al 2 O 3 Hematit Fe 2 O 3 Kalcit CaCO 3 Magnezit MgCO 3 Sziderit FeCO 3 Rodokrozit MnCO 3 Smithsonit ZnCO 3 Nátronsalétrom NaNO 3 Benitoit BaTiSi 3 O 9 Bastnesit (CeLaDy) F·CO 3 Trigonális trapezoéderes osztály 3 (i) f.sz.s. 1 m.sz.s. f.sz.s. 1 II.r. romboéderek I.r. romboéderek I.f. ditrigonális prizmák m.sz.s.

12 TRIGONÁLIS RENDSZER Trigonális piramisos osztály NátriumperjodátNaJO 3 Trigonális romboéderes osztály DolomitCaMg(CO 3 ) 2 DioptázCu 3 Si 3 O 9 ·3H 2 O IlmenitFeTiO 3 FenakitBe 2 SiO 4 Trigonális trapezoéderes osztály αkvarcSiO 2 CinnabaritHgS Ditrigonális piramisos osztály ProustitAg 3 AsS 3 PirargiritAg 3 SbS 3 TurmalinNaMg 3 Al 6 (OH) 4 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 Ditrigonális szkalenoéderes osztály KorundAl 2 O 3 HematitFe 2 O 3 KalcitCaCO 3 MagnezitMgCO 3 SzideritFeCO 3 RodokrozitMnCO 3 SmithsonitZnCO 3 NátronsalétromNaCO 3 Trigonális dipiramisos osztály Ditrigonális dipiramisos osztály BenitoitBaTiSi 3 O 9 Bästnesit(Ce,La)F·CO 3

13 H E X A G O N Á L I S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík param. index (1010) (0001) (1120)  a:  a:  a:ca:  a:-a:  c a:a:-½a:  c a:ma:xa  c (hki0) a:a:-½a:nc (h0hl) a:ma:-xa:nc (hh2hl) a:ma:nc Ált.helyzetű forma(hkil) Osztály sztereografikus projekció 23 24 25 Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák pedion I.r. hexagonális prizma 6 D6D6 a 1 = a 2 = a 3  c a 1 a 2 és a 3 ^c = 90 0 a 1 ^a 2 és a 2 ^a 3 a 3 ^a 1 =120 0 szimmetriája: 1 hexagir 6 digir 1 főszimmetria sík 6 mellékszimmetria sík 1 szimmetria centrum Hexagonális kristályrendszer tengelykeresztje f.sz.s. Hexagonális tetartoéderes Hexagonális piramisos osztály Hexagonális paramorf hemiéderes Dihexagonális piramisos osztály 1 1 Hexagonális dipiramisos osztály Hexagonális enantiomorf hemiéderes 26 Hexagonális hemimorf hemiéderes 27 Dihexagonális dipiramisos osztály Hexagonális holoéderes 1 (i) 1 1 3+33+3 m.sz.s. 1 3+33+3 1 f.sz.s. II.r. hexagonális prizma III.r.hexagonális prizmák I.r.hexagonális piramisokII.r.hexagonális piramisok III.r.hexagonális piramisok III.r.hexagonális dipiramisok II.r.hexagonális dipiramisok I.r. hexagonális dipiramisok III.r. hexagonális prizmák I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizma bázis pedion hexagonális trapezoéderek II.r.hexagonális dipiramisok I.r.hexagonális dipiramisok dihexagonális prizmák II.r. hexagonális prizma I.r. hexagonális prizma bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizmadihexagonális prizmák I.r.hexagonális piramisok II.r.hexagonális piramisok dihexagonális piramisok bázis I.r. hexagonális prizma II.r. hexagonális prizmadihexagonális prizmákI.r.hexagonális dipiramisok II.r. hexagonális dipiramisok C6C6 6/m C 6h 622 62 6mm C 6v 6/m 2/m 2/m 6/mmm D 6h Nefelin NaAlSiO 4 Piromorfit [Pb 5 Cl(PO 4 ) 3 ] Mimetezit Pb 5 Cl(AsO 4 ) 3 Apatit Ca 5 (F,Cl,OH) (PO 4 ) 3 Vanadinit [Pb 5 Cl(VO 4 ) 3 ]  kvarc SiO 2 Wurtzit ZnS Greenockit CdS Cinkit ZnO Bromellit BrO Grafit C Kovellin CuS Molibdenit MoS 2 Berill Be 3 Al 2 Si 6 O 18 Tridimit SiO 2 Nikkelin NiAs Pirrhotin Fe n S n+1 Hexagonális trapezoéderes osztály -a 1 +a 2 -a 3 +a 1 90 0 60 0 -a 2 +a 3 +c -c 3+33+3 m.sz.s. 3+33+3 (i) 60 0 dihexagonális dipiramisok

14 HEXAGONÁLIS RENDSZER Hexagonális piramisos osztály NefelinNaAlSiO 4 Hexagonális dipiramisos osztály PiromorfitPb 5 (PO 4 ) 3 Cl MimetezitPb 5 (AsO 4 ) 3 Cl ApatitCa 5 (PO 4 ) 3 (F,Cl,OH) Vanadinit[Pb 5 (VO 4 ) 3 ]Cl Hexagonális trapezoéderes osztály βkvarcSiO 2 Dihexagonális piramisos osztály WurtzitZnS GreenockitCdS CinkitZnO BromellitBrO Dihexagonális dipiramisos osztály GrafitC KovellinCuS MolibdenitMoS 2 BerillBe 3 Al 2 Si 6 O 18 TridimitSiO 2 NikkelinNiAs PirrhotinFe n S n+1

15

16 S Z A B Á L Y O S R E N D S Z E R Szimmetria osztály Szám Megnevezés Szimmetria elemek tengelycentrum sík param. index (110) (100) (111) a:  a:  a:ca:a:  a a:a:a a:ma:  a (hk0) a:ma:ma (hkk) a:a:ma (hhl) a:ma:na Ált.helyzetű forma(hkl) Osztály sztereografikus projekció 28 29 Osztályok Hermann- Mauguin jelölése Osztályok Schoenfliess jelölése Hemiéderes Holoéderes Tetraéderes Paramorf Enartio- morf Hemimorf II. Fajta Példák kocka romdodekaéder 23 a 1 = a 2 = a 3  1 =  2 =  3 = 90 0 szimmetriája: 3 tetragir 4 trigir hexagiroid 6 digir 3 főszimmetria sík 6 mellékszimmetria sík Szabályos kristályrendszer tengelykeresztje f.sz.s. Szabályos tetartoéderes Tetraéderes pentagondodekaéderes osztály Szabályos Paramorf hemiéderes Hexakisztetraéderes osztály 4 1 Diszdodekaéderes osztály Szabályos enantiomorf hemiéderes 31 Szabályos Hemimorf hemiéderes 32 Hexakiszoktoéderes osztály Szabályos holoéderes 3 (i) 4 4 6 3 f.sz.s. tetraéder pentagondodekaéderek triakisztetraéderek deltoiddodekaéderek tetraéderes pentagondodekaéderek diszdodekaéderek hexakisztetraéderek deltoiddodekaéderek triakisztetraéderek tetrakiszhexaéderek deltoidikozitetraéderektriakiszoktaéderek T m3 ThTh 43m m3m OhOh Cobaltin CoAsS Gersdorffit NiAsS Ullmannit NiSbS Pirit FeS 2 Hauerit MnS 2 Sperrylit PtAs 2 Timsók Boracit Mg 7 B 16 O 30 Cl 2 Szfalerit ZnS Helvin [(MnFeZn) 8 S 2 (BeSiO 4 ) 6 ] Termés arany Au Termés réz Cu Gyémánt C Galenit PbS Kősó NaCl Gránátok Argentit Ag 2 S Spinell MgOAl 2 O 3 Pentogonikozi- tetraéderes osztály m.sz.s. 6 (i) TdTd 4 3 3 6 30 3 4 3 +a 3 -a 3 +a 2 -a 2 -a 1 +a 1 triakiszoktaéderek deltoidikozitetraéderek pentagondodekaéderek oktaéderromdodekaéder kocka romdodekaéder kocka romdodekaéder tetraéder oktaéder tetrakiszhexaéderek 43 O Kuprit Cu 2 O Szalmiák NH 4 Cl kocka romdodekaéder oktaéder tetrakiszhexaéderek deltoidikozitetraéderek triakiszoktaéderek pentagonikozitetraéderek hexakiszoktaéderek

17 SZABÁLYOS RENDSZER Tetraéderes pentagondo-dekaéderes KobaltinCoAsS GersdorffitNiAsS UllmannitNiSbS Diszdodekaéderes osztály PiritFeS 2 HaueritMnS 2 SperrylitPtAs 2 Pentagonikozitetraéderes osztály KupritCu 2 O SzalmiákNH 4 Cl Hexakisztetraéderes osztály BoracitMg 3 [Cl·B 7 O 13 ] SzfaleritZnS Hexakiszoktaéderes osztály Termés aranyAu Termés rézCu GyémántC GalenitPbS KősóNaCl GránátokR 2+ 3 R 3+ 2 [SiO 4 ] 3 ArgentitAg 2 S SpinellMgAl 2 O 4

18 XIII. Az osztályok Hermann-Mauguin-jelölése, ami egyben az elfogadott nemzetközi jelölés is. A számok a szimmetriatengelyek értékét jelölik: 2 = digir; 3 = trigir; 4 = tetragir; 6 = hexagir; 3 = trigiroid; 4 = tetragiroid; m= szimmetriasík; 4/m, 6/m = szimmetriatengely és erre merőleges szimmetriasík. XIV. Schoenflies-féle jelzések: C l = egyértékű gir: nincs szimmetria (monogir) C i = inverziós centrum C s = tükörsík (s = Spiegelebene) C 2 = egy digirrel rendelkező osztály (monoklin szfenoidos) C 3 = egy trigirrel rendelkező osztály (trigonális piramisos) C 4 = egy tetragirrel rendelkező osztály (tetragonális piramisos) C 6 = egy hexagirrel rendelkező osztály (hexagonális piramisos) h = főgirre merőleges szimmetriasík (horizontális) (C 2h,C 3h,C 4h,C 6h,T h ) v = főgirre párhuzamos szimmetriasík (vertikális) (C 2v,C 3v,C 4v,C 6v,T v ) D = összetartozó lappárok (Dieder) O = oktaéder T = tetraéder S = tetragonális diszfenoid

19 Phillipsit álszimmetriát mutató összetett ikerkristálya ( 1 / 2 Ca,Na,K) 3 [Al 3 Si 5 O 16 ]·6H 2 O (032) (232) Hemimorfit kiegészítési ikre Zn 4 [(OH) 2 Si 2 O 7 ]·H 2 O (001) Staurolit penetrációs ikerkristálya 2Al 2 [SiO 5 ]·Fe(OH) 2 Krizoberill hatszöges kristályokat utánzó hármas ikerkristálya BeAl 2 O 4

20 Kvarc brazíliai törvény szerinti ikerkristálya Kvarc dauphinéi törvény szerinti ikerkristálya Többes ikerlemezek leucitkristályban Spinelltörvény szerint mellénőtt iker MgAl 2 O 4 i.s. (112O) Tetraedrit (Cu 3 SbS 3-4 ) penetrációs ikerkristálya (100) Pirit penetrációs (110) ikerkristálya (vaskeresztiker) Staurit (2Al 2 [SiO 5 ]·Fe(OH) 3 ) és cianit (Al 2 SiO 5 ) orientált összenövése Ortoklász és albit orientált összenövése


Letölteni ppt "32 kristályosztály összefoglaló táblázata sztereografikus projekcióban Triklin+monoklin Rombos Trigonális (Romboéderes) Tetragonális Hexagonális Szabályos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések