Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Többcélú kataszterek Építetett, természeti környezet, magánjog, közjog … Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens, PhD hallgató BME Fotogrammetria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Többcélú kataszterek Építetett, természeti környezet, magánjog, közjog … Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens, PhD hallgató BME Fotogrammetria."— Előadás másolata:

1

2 Többcélú kataszterek Építetett, természeti környezet, magánjog, közjog … Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens, PhD hallgató BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K I. 19. E-mail: gyszabo@eik.bme.hugyszabo@eik.bme.hu

3 Építetett, természeti és jogi jelenségek regisztere Az alap építő elem a földrészlet (telek, parcella) Vízjog Légtér jog Vadászati, erdő jog Bánya jog Agrár gazdálkodási jog Vízjog Átjárási szolgalom Építési jog Gyümölcs szedési jog

4 Hagyományos megoldások Kataszter – föld adózás: térkép alapú Telek könyv – tulajdonjog nyílvántartás: regiszter alapú Hungarikum: egységes ingatlan nyílvántartás 1972 – kataszter és telek könyv integrálásása

5 A Világbank felmérése az EU tagállamok földügyi adminisztrációjáról

6 Az ingatlan bejegyzéshez szükséges jogi eljárások átlagos száma 12 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 1-3 procedures 6-7 procedures 4-5 procedures 8-9 procedures 10-12 procedures No data available

7 1 2 3 5 9 14 16 18 19 20 21 22 23 27 32 37 38 39 41 42 47 61 62 65 74 79 81 83 93 122 132 170 186 193 204 231 331 391 956 1-10 days 31-60 days 11-30 days 61-100 days More than 100 days No data available Az eljárásokra fordított átlagos idő

8 2.5 3.0 0.9 6.4 3.3 4.0 1.4 0.9 2.4 7.1 4.1 3.1 13.7 1.3 4.5 0.8 10.3 2.5 4.2 0.6 3.8 0.5 2.1 0.5 3.7 6.8 1.3 7.3 4.3 3.0 12.8 1.9 5.5 5.8 1.6 0.2 6.0 2.0 2.5 0-0.9 % 2.5-3.9 % 1.0-2.4 % 4.0-6.0 % 6.1-13.7 % No data available Az ingatlan üggyel kapcsolatos költségek (illetékek, adók, ügyvédi, hatósági díjak). A költségek az átlagos ingatlan érték százalékában kerültek feltüntetésre. Az átlagos ingatlan értékeként az átlagbér ötvenszerese került alkalmazásra.

9 A legfontosabb kérdés Hol a határ? Transzparencia <> Önrendelkezés Publicitás Magán szféra

10 Magánérdek és közérdek konfliktusa az építésben Magánjog: a földtulajdonhoz kapcsolódó jogok garantálása (Alaptörvény, PTK) Közjog: a tulajdonosi jogok korlátozása közérdekből (település rendezés, környezetvédelem, légjog, bányajog…) Magánjog Közjog Konfliktus alapja: az egyszerű állampolgár/tulajdonos előtt rejtett közjogi aktusok alapvetően módosítják az ingatlan értékét Kiút: az épített, a természeti, a magán- és közjogi viszonyokat egységesen kezelő kataszter megteremtése

11 Tulajdoni lap 1.Bírtok 2.Birtokos 3.Magánjogi terhek

12 Nyílvántartási térkép 1.Kataszteri térkép 2.Földmérési térkép 3.Ingatlan nyilvántartási térkép

13 Kataszteri rendszerek fejlődési fázisai XVIII-XIX.sz: Fiskális kataszetrek: egységes közteherviselés, adózás alapjainak megteremtése Európában – a föld mint vagyon, kincs XIX.sz: Jogi kataszterek: tulajdon jog, adás-vétel biztonságának megteremtése – a föld mint árucikk és vagyon XX. sz vége: Kataszteri rendszerek „újragondolása” Közép-kelet Európában, mint a gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapja (tulajdonjog, jelzálog jog, gazdaságfejlesztés garantálása) – a föld mint szűkös erőforrás, áru és vagyon XX-XXI. sz: Többcélú kataszter: a hagyományos kataszteri funkciók újragondolása, a jogi, adózási, infrastrukturális, környezeti, társadalmi viszonyok integrálása – a föld mint szűkös közösségi erőforrás, …, fenntartható fejlődés -> többcélú kataszter

14 FIG munkabizottság 1994

15 A többcélú kataszter céljai, funkciói 1.Törvényes célok: közhiteles tulajdon nyilvántartás 2.Pénzügyi célok: adózás 3.Alaptérképezés: épített környezet (2D, 3D), tulajdonviszonyok rögzítése 4.Értékbecslés: ingatlan forgalmazás 5.Földhasználati nyilvántartás: termőföld gazdálkodás 6.Környezeti hatásfelmérés: fenntartható területhasználat 7.Egyéb: műszaki, tervezési, infrastrukturális térképi alap

16 Kataszter 2014 földobjektum definíciója A kataszter egy ország vagy körzet jogi földobjektumait tartalmazó, és határvonalaik felmérésén alapuló módszeresen megszervezett nyilvános adatleltár. A jogi földobjektumokat rendszerezett önálló elhatárolások határozzák meg. Az elhatárolás alapjaként a köz- vagy magánjog egyaránt meghatározó lehet. Az ingatlan körvonalait és parcella azonosítóit együtt ábrázolják a leíró adatokkal, így leolvasható a különböző földobjektumok természete, mérete, értéke és a jogok és kötelezettségek amelyek a földobjektummal járnak. Választ tud adni a: Hol? Mennyi? Ki? Hogyan? Kérdésekre.

17 Kataszter 2014

18 Magánjog – törvényes biztonság garantálása

19 Közjog – törvényes biztonsági garancia?

20 Köz- és magánjog garantálása

21 Jogi függetlenség elve

22 Ezt hogy kezeljük? Mit látunk, mi van a föld alatt és a föld felett?

23 Egy telek birtoklási alternatívái (angolszász/kontinentális gyakorlat)

24 Izraeli példa (Forrai J.)

25

26 És a 4-es metró? ->3D, 4D kataszter

27 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről (adatbázis szemlélet érvényesítése) 15. § (1) (2) A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist úgy kell létrehozni, hogy az alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására és bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt adatbázis műszaki feltételeinek, adattartalmának és működtetésének részletes szabályait a miniszter rendeletben szabályozza. -> Az elvi törvényi keretek rendelkezésre állnak, de a gyakorlati megoldás jogi, műszaki, térinformatikai, információ technológiai elemeinek kidolgozása igen összetett és hosszadalmas jövőbeni feladat.

28 Köszönöm a figyelmet

29 Többcélú kataszterek 1.Mutassa be a magánjog és közjog konfliktusát az építési folyamatban 2.Mutassa be a többcélú kataszterek funkcióit. Milyen (a hagyományos földnyilvántartást meghaladó) új célok kiszolgálását teszik lehetővé a többcélú kataszterek?


Letölteni ppt "Többcélú kataszterek Építetett, természeti környezet, magánjog, közjog … Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens, PhD hallgató BME Fotogrammetria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések