Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ JÓ GYAKORLATOK” Tanulói laptop használata a tanítási órákon a Klauzál Gábor Általános Iskolában Baranyi Imre (Hódmezővásárhely )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ JÓ GYAKORLATOK” Tanulói laptop használata a tanítási órákon a Klauzál Gábor Általános Iskolában Baranyi Imre (Hódmezővásárhely )"— Előadás másolata:

1 „ JÓ GYAKORLATOK” Tanulói laptop használata a tanítási órákon a Klauzál Gábor Általános Iskolában Baranyi Imre (Hódmezővásárhely )

2 Az IKT jelentősége a tanulók egyéni tempóban haladhatnak saját stílusuknak megfelelő stratégiák felelősségérzetük nő megszünteti a tantárgyak közötti éles határokat komplex oktatási anyagok csökken a gátlás növeli a kreativitást sokirányú tanulói tevékenység

3 IKT elemei Digitális taneszközök használata a tanórákon Multimédiás szoftverek alkalmazása a tanórákon Számítógéppel támogatott tanítás – tanulás A SDT adatbázisának felhasználása az oktatásban Elektronikus média útján történő kommunikáció és tudatos Internethasználat E - learning

4 A pedagógus szerepe Facilitátor / segítő / Ismeretszerzés folyamatának szervezője Problémamegoldó gondolkodás elősegítője Komplex, inspiráló tanulási környezet kialakítása A digitális taneszközökre alapozott tanulói kreativitás és innovációs készség fejlesztése Az egész életen át történő tanulás képességének és készségének kialakítása

5 Oktatási célok Alkalmazói készség kialakítása Informatikai ismeretek tudatos alkalmazása Esélyegyenlőség növelése Alkotó munkára nevelés Információszerzés lehetőségeinek ismerete Digitális eszközökkel megvalósított kommunikáció

6 Módszerek Interaktív tábla alkalmazása Számítógép, laptop használata Egyéb digitális eszközök használata (telefon, kamera, fényképezőgép, stb.) Multimédia használata: videók, hangok, animációk, szimulációk, prezentáció Internet, oktatóprogramok, digitális tartalmak használata

7 Az IKT által fejleszthető képességek Együttműködés Előadói készség Önálló tanulás IKT segítségével Információ összegyűjtése és kezelése Információ megosztása másokkal Alkotás az IKT segítségével Technikai képességek Közösségi és etikai képességek Szövegértés, szövegalkotás Logikus gondolkodás Idegen nyelvi kompetenciák Vizuális készség Helyesírási készség

8 Megvalósítás Tantárgytömbös órák keretében (történelem, informatika, biológia, földrajz, szövegértés, szövegalkotás, természetismeret) Teljes osztály – tanteremben tartott tanórák - Digitális tábla és laptop (eszköz) használat Csoportbontás – informatika teremben tartott tanórák internethasználat

9 IKT a gyakorlatban Tárgyi feltételek Tanári számítógép Diák laptopok vagy számítógépek (max. 2 fő/ gép) Internet hozzáférés Projektor Interaktív tábla Megfelelő szoftverek Oktatóprogramok

10 IKT a gyakorlatban Multimédiás prezentáció- a frontális oktatási módszertan alkalmazása melletti hatékonyabb előadás Segíti a kompetencia alapú képzést Elősegíti a részkészség zavarokkal küzdők, HHH-sok, SNI-sek képességeinek fejlődését Gazdagabb tartalmat (multimédia) foglalnak magukba, mint a papíralapúak

11 IKT a gyakorlatban A hagyományos tábla adta lehetőségekkel szemben az ábrázolások sokkal szemléletesebbek, könnyen a cél érdekében megváltoztathatók

12 IKT a gyakorlatban Több az önálló tanórai munka, nagyobb a diákok lelkesedése, jobb a munkamorál. A tananyagot hatékonyabban sajátítják el a tanulói munka során, akár egymással versengve is. Az ügyesebb, gyorsabb tanuló segíti páros vagy kiscsoportos munkában a nála gyengébb képességű, tanulási problémákkal küzdő, gyengébb informatikai kultúrával rendelkező társaikat.

13 Digitális kompetencia fejlesztésének pozitívumai élvezetesen jutnak globális tudáshoz látványos és könnyen megérthető egyszerű motiváció egymás segítése és közös munka

14 A digitális alapokon nyugvó pedagógia néhány lehetősége interaktív feladatok megoldása SmartBoard digitális táblaprogram kooperatív feladatok: feladatküldés egymásnak feladatlapok, tesztlapok kitöltése

15 Előkészületek- előzetes feladatok felmérni a diákok meglévő informatikai ismereteit anyagok feltelepítése (ha nincs internetkapcsolat) tanulói gyűjtőmunka

16 Laptopos óra készítésének előkészítő lépései Az óra anyagának, módszereinek, munkaformáinak megtervezése Oktatási segédanyagok keresése az adott témához (SDT, internetes linkek, Google…) Digitális tananyag elkészítése Az elkészült digitális tananyag átmásolása a tanulói laptopokra. A laptopok energiaigényének biztosítása. Az interaktív tábla betájolása.

17 SDT Sulinet Digitális Tudásbázis tartalma :  5-12. Évfolyam NAT szerinti 11 műveltségi területének tananyaga + Szakképzés  Példák, szimulációk, film, adatbázis, feladatbank, képek, hangok  Óravázlatok, tanári jegyzetek, módszertani útmutatók, tanmenetek

18 Tapasztalatok Tanulók körében nagy motiváló erővel bír Eredményesebb az elsajátítás, tanulás Változatos, tevékenykedtető tanórák Időigényes felkészülés, kutató, kreatív tanári munka Az eszközök kihasználtsága nagyobb

19 Jövőkép A kompetencia alapú, és a tantárgytömbös oktatás felmenő rendszerének folytatása IKT modul beépítésébe több tantárgyba

20 Költségek típusai Know-how ára: 200.000 Ft Tantárgyanként / műveltségterületenként egy- egy szakmai napon való részvétel 10.000,- Ft/ fő Javasolt legalább két szakmai napon való részvétel A szakmai nap 8:00-12:00, mely hospitálást, konzultációt tartalmaz A módszer utógondozásaként igény szerint mentorálás 10.000,- Ft/ fő,+útiköltség

21 Jó gyakorlatunkban felkínált tanórák Történelem ( Nemzetállamok, Olasz, Német egység kialakulása ) Magyar ( József Attila óravázlat ) Angol nyelv ( Easter-Húsvét ) A tanórákról készült digitális anyagok Elkészült diákmunkák

22 Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket!


Letölteni ppt "„ JÓ GYAKORLATOK” Tanulói laptop használata a tanítási órákon a Klauzál Gábor Általános Iskolában Baranyi Imre (Hódmezővásárhely )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések