Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichátriai rehabilitáció a rendszerszemlélet tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichátriai rehabilitáció a rendszerszemlélet tükrében"— Előadás másolata:

1 Pszichátriai rehabilitáció a rendszerszemlélet tükrében
Glaub Teodóra DE-OEC Pszichiátria Tanszék

2 Rendszerelmélet A tapasztalatilag érzékelhető világ általános összefüggéseit „rendszerezi” Nem helyettesíti, hanem integrálja a szaktudományok specifikus elméleteit. A tudomány (matematikai) „csontváza”

3 Az állandóság csak a változással szemben határozható meg, önmagában értelmetlen (mihez képest)
Korábban: állandóság VAGY változás Arisztotelesz (kr.e. 4. sz.) is Herakleitos (kr.e.6.sz) : ugyanabba a folyóba … Galois 1832 A „Változás” matematikai definiciója - elsőfokú: rendszeren BELÜL: a R állandó marad - másodfokú: szabályok készletének változása: a R változik

4 Halmaz Részek együttese, melyeknek közös tulajdonságuk van (dinnye)
A struktúrának nincs jelentősége A részek között nincs funkcionális kapcsolat Ha elfelezzük, két kisebb halmazt kapunk (de a dinnye dinnye marad)

5 A Rendszer Egészként működő összekapcsolt részek Elemekből épül fel
Az elemek kölcsönhatásban vannak Egy elem változása: az egész R változik Félbevágva NEM két kisebb R ! (két sérült R) Az elemek elrendezése döntő (más struktúra: más működés) Viselkedése (output) az egész struktúrától függ

6 A Rendszer működésének „szabályai” (törvényszerűségek)
A részek kölcsönhatásban állnak egymással Egy tagra gyakorolt hatás az egész R-re hat (családtherapia) A Rendszer „célja”: az állandóság fenntartása (homeosztázis) Az addigi szabályok változása: a R teljes átalakulása

7 Változás: Elsőfokú: az adott rendszeren belül zajlik
A R egyensúlyának fenntartását eredményezi pl: teszünk a tűzre, megszületik a 6.gyermek, gázt adok Másodfokú: kilépés a R-ből a R szabálykészletének megváltozása A R teljes megváltozását eredményezi pl: szigeteljük az ablakot, elválnak a szülők, az autó repül De: Az adott R egy nagyobb R-nek is része! Kérdés, milyen vonatkoztatási rendszerben szemlélődünk

8 Feed-back Negatív feedback: a változás által vezérelt, korrigáló, homeosztázist fenntartó = ÁLLANDÓSÁGot biztosító Pozitív feedback a változást felerősítő = a változást kiterjesztő = a R teljes átalakulását eredményező Optimumon működő R = a működés végeredménye a változások „visszarendezése” = változatlanság 1.fokú változás: a homeosztázis (állandóság) fenntartása (elsőfokú változások által) NEM +/- érték! 2.fokú változás: a szabályok változása (a R változik)

9 Okság elve: Zárt R: kályha- de: nagyobb R-ben: (lakás-) alrendszer
Nyilt R : a környezetükkel kölcsönhatásban állnak input/ output / feedback (termosztát) Okság elve: Lineáris: ok okozat Cirkuláris: ok okozat

10 Rendszerszemléletű megközelítés :
Az 1.- és 2.fokú változás összekeverésekor a beavatkozás nem megfelelő szinten történik, a megoldási kísérletek a kóros helyzetet szilárdítják, ez azonban csak a R-ből kilépve, tágabb összefüggésből látszik („látszat megoldás”) Pl- a neurotikus beteg orvost vált Valódi problémamegoldás: mindig másodfokú változás, azaz a szabályok megváltoztatása. (ld. pontok összekötése) Rendszerszemléletű megközelítés : (ki mondta, hogy az a szabály, hogy . . .?)

11 Más nézőpontokat találni?

12 3 1 4 2

13 Gyógyítás: azaz egy tünet, kóros működés megszüntetése
Rehabilitáció: az elveszett funkciók visszaállítása. Pszchiátriai rehabilitáció: az elveszett existentia visszaállítása is, (gyakrabban elfogadható szintre hozása).

14 Rehabilitációs fogalmak
Károsodás: biológiai funkciózavar Fogyatékos: beszűkült humán funkció Rokkant: beszűkült társadalmi funkció (nem tud dolgozni) Pszichiátriai beteg rokkant lesz, mielőtt a károsodás, illetve fogyatékosság megnyilvánulhatna. Attitude: a vak embert ne próbáljuk megtanítani látni, hanem találjunk teret számára, ahol vakon is dolgozhat.

15 Hogyan szemlélődjünk ma?
1. A betegség biológiája 2. A személyiségnek a betegségre adott reakciója 3. A környezetnek a beteg viselkedésére adott reakciója ennek hatása a beteg személyre a betegség egész lefolyására

16 Rendszerelméleti szempontok
“Revolúció”: a hirtelen nagy változások gyakran nem stabilak, ellenreguláció visszarendeződés “Evolúció”: lassúbb változás, kisebb ellenreguláció, stabilabb Fokozatosság elve (Wing): - alulstimulálás - túlstimulálás

17 A pszichiátriai rehabilitáció a rendszer-elv felől közelítve: A betegség egyfajta “alkalmazkodás”: egy pathologiás egyensúly, de egyensúly, amit a szervezet a maga módján fenntartani törekszik, akkor is, amikor kívülről beavatkozás történik a rendszerbe. . A rendszer “kerek”: rossz, de stabil, kiszámítható.

18 Az idegrendszer olyan dinamikus rendszer, amelynek feladata egyik oldalról az állandóság fenntartása, másik oldalról a újhoz való alkalmazkodás, a változás képessége. Az idegrendszer rendelkezik azzal a képességgel, amely mindezt egységbe foglalja: a folytonosság élménye (ma is az vagyok, “Én vagyok”, aki tegnap voltam).

19 A beavatkozás paradoxona
- Olyan rendszerbe (egyén) avatkozunk be, amelyben működnek a szabályozás elvei - Emellett az egyén további nagyobb rendszereknek is része (család, munkahely) ott is érvényesül a szabályozás, (homeostasis, ellenreguláció), - Ráadásul a beavatkozó maga is tagja a rendszernek (társadalom) . . .

20 Nem a pathologiás tünetekre koncentrálunk, hanem arra, hogy hogyan hatottak ezek a korábbi szociális funkciókra, hogyan befolyásolják a jelenlegi teljesítőképességet. (Nem csak munkateljesítményt!, hanem pl. az anyai funkciót, önellátást)

21 Ajánlás Egy pszichés probléma megoldási erőfeszítésének első két kérdése: Miért marad fenn egy nemkívánatos helyzet? (kinek jó?) Mire volna szükség, hogy megváltozzék? (kinek mi az érdeke?) Rendszerelméleti megközelítés

22 Struktúra és funkció viszonya
Neuroplaszticitás A klasszikus szerek a DA- rendszer teljes blockoláskor a DA moduláló szerepét is blockolják  a motiváció és kogníció rosszabb A neuroplaszticitás: a sejtközötti összeköttetések újraformálása lehetséges Pszichoszociális intervenció: a neuroplaszticitást használja ki (+idő!)

23 Struktúra és funkció rendszerszemléleti megközelítésből
Ideális helyzet: Stabil egészséges struktúra egészséges működés Akut változás (betegség): Stabil egészséges struktúra friss kóros működés Esély a gyorsabb eredményre Krónikus változás (betegség): Stabil kóros struktúra stabil kóros működés Csak a kitartó korrekció hozhat lassú változást

24 Akut és krónikus folyamatok rendszerszemléletű megközelítése
A „rendszer szemléletű” egyetlen szerv (pl. transzmitter) zavara  a “rendszer” egésze változik meg a szabályozási folyamat ismeretében végzett beavatkozás a betegen („rendszer”) a beteggel + környezetével („rendszer”) közösen végzett indirekt beavatkozás. A klasszikus betegség: egy szerv mérhető zavara gyógyítás: a kiesett funkció helyreállítása rehabilitáció: visszaillesztés az eredeti környezetbe A MOTIVÁCIÓ jelentősége!

25 Beavatkozás (gyógyítás)  feed-back (ellenreguláció)
Akut: Az ellenreguláció is a normális működés visszaállítását célozza (azonos irányba hatnak). A kognitív agytérképen a pszichotikus élmények is nyomot hagynak (neuroplaszticitás) Minél kevesebb időt hagyjunk a megváltozott funkcióhoz igazodó struktúra kialakulására.  minél korábban elkezdeni a kezelést !!! Krónikus: Kóros módon stabilizálódott rendszerbe avatkozunk be, ami paradox módon a patológiás egyensúly visszaállítása irányában eredményez ellenregulációt. A változáshoz sokkal hosszabb idő szükséges  minél tovább fenntartani a kezelést

26 A schizophréniában alkalmazott kezelési lehetőségek hatékonysága
50 100 % Gyógyszeres kezelés, ápolás Szociális készség tréning Foglalkozás tréning Pszichoterápia Funkció Az atipusos szerek a DA- rendszert nem blockolják teljesen, így építhetünk a motivációra.

27 A társadalomnak, mint rendszernek nagy a tehetetlenségi nyomatéka, de az ellenregulációs készsége is a legnagyobb. Ezért gyakran ki kell emelni a beteget a környezetéből, ameddig a saját belső változásai stabilizálódnak. Ezt a célt szolgálja a rehabilitáció intézményrendszere.

28 A rehabilitáció intézményrendszere.
  Rehabilitációs osztály   Nappali kórház   Átmeneti intézmények: Nappali Szanatórium Éjszakai szanatórium Védett szállás Csoportos otthonok Félúti ház Rehababilitációs programok: Kreativ therapia Foglalkoztatás Bibliotherapia Zene-, Sport-, Munkatherapia Vagyis minden, ami a „normális” emberi léthez tartozik.

29 türelemmel tartsuk szem előtt az alagút végét
Tanulság: türelemmel tartsuk szem előtt az alagút végét

30 Rendszerelméleti megközelítés
A Rendszer elv NEM MORALIZÁL ! Teendő: Meghatározni a rendszer elemeit, tulajdonságait (az érintett személy tulajdonságai, helyzete, magatartási mintái . .) Feltárni az elemek közötti viszonylatokat (kapcsolatok . .) Felismerni a törvényszerűségeket Semlegesen, ítélkezés nélkül szemlélni ! !

31 Önéletrajz öt rövid fejezetben
Portia Nelson Önéletrajz öt rövid fejezetben

32 Köszönöm a figyelmet

33 Specific Aims of Psychiatric Rehabilitation
Maintain the gains made by the patient in treatment and prevent or delay the re-emergence of symptoms or relapses over the long haul Inculcate or restore social and living skills that may never have been learned or may have atrophied during periods of illness and hospitalization Modify the patient's social environment—either in hospitals or community settings—toward more supportive and educational qualities and less stress and excessively high performance demands Equip patients with knowledge and skills for self-management of their disorder and for promoting their active participation as a partner in the treatment enterprise


Letölteni ppt "Pszichátriai rehabilitáció a rendszerszemlélet tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések