Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOLGÁLTATÁSI PORTFÓLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK GYAKORLATA AZ ÚN. „SZAKOLYI” MODELL TOVÁBBFEJLESZTÉSE A BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOLGÁLTATÁSI PORTFÓLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK GYAKORLATA AZ ÚN. „SZAKOLYI” MODELL TOVÁBBFEJLESZTÉSE A BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI."— Előadás másolata:

1 SZOLGÁLTATÁSI PORTFÓLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK GYAKORLATA AZ ÚN. „SZAKOLYI” MODELL TOVÁBBFEJLESZTÉSE A BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETÉBEN

2 A SZOLGÁLTATÁSI PORTFOLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Az intézmény szolgáltatási portfóliójának kialakításában az egyéni szintű szükségletek rendszerezése az, ami meghatározta az utóbbi időben a tervező munkánkat. Erre épül a leendő új szervezet és szolgáltatási struktúra (alapító okirat módosítás, majdani működési engedély a kívánatos szolgáltatási elemekkel). Komplex támogatási szükségletfelmérések  A pályázást megelőzően, 2012-ben történt a legtöbb ellátást igénybevevő komplex támogatási szükséglet felmérése – lakhatási szolgáltatás indoklással (akkori kategóriák szerint lakás, lakóotthon, lakócentrum) Ennek feldolgozása, elemzése a megvalósíthatósági tanulmányban  A lakócentrum jellegű lakhatási forma nem került bele a pályázatba 2013-ban új felmérések készültek  2014-2015-ben új ellátottak is érkeztek újabb felmérések Feldolgozatlan adathalmaz Eltérő szempontok Állapotváltozások az első felmérés óta 2

3 A SZOLGÁLTATÁSI PORTFOLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI 2. Egyéni szolgáltatás tervezés kialakítása  2013 év végén a kulcsmentorok közreműködésével elindult a szükséglet felmérések feldolgozásának modellezése. A kialakított Excel tábla tartalmazta: Felmérés eredményeit Az eredményekre alapozva az ellátásra vonatkozó szakmai javaslatokat A modellezés eredményeként előre kívántuk vetíteni a lehetséges szolgáltatási megoldásokat, munkaerő szükségletet.  2014 év végén kezdtünk az ún. „szakolyi” modell alapján ismét dolgozni az egyéni szükségletfelmérés összesítésén. Továbbra sem volt egyértelmű hogy egy igénybevevő tényleges támogatási szükséglete hogyan alakul térben és időben, az egyéni szükségletek hogyan összegződnek egy-egy lakás kapcsán, egy lakás összgondozási szükségletéhez hogyan illeszthetőek a szolgáltatások és mekkora munkaerő igény jelentkezik (munkakör, feladatok, óraszámok). 3

4 A SZOLGÁLTATÁSI PORTFOLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI 3. A szükségletfelméréssel foglalkozó munkacsoport (mentorok, intézményi munkatársak)  Újra áttekintette a jogszabályi előírásokat  Az egyéni szükségleteket csoportosította a szolgáltatások típusa szerint: – a szükségletfelmérésben szereplő ismérveket (pl. helyzetváltoztatás, étkezéshez segítségnyújtás, személyi higiéné, probléma megoldás segítés stb.) a szolgáltatások szerint „beazonosította”.  Újragondolta a szolgáltatási igény meghatározásához szükséges adatkört (támogatás intenzitása, gyakorisága, milyen más szolgáltatáshoz kapcsolódik és mennyi a támogatás időtartama).  Megalkotta az egyéni támogatási szükségletet összefoglaló újabb táblázatot  Dolgozott az összesítés módszertanán (hogyan összesíthetőek házanként, majd intézményi szinten az egyéni szolgáltatási igények)  Összesítő tábla elkészítése: házanként egy táblában szerepel szolgáltatásonként a napi támogatás időtartama 4

5 EGYÉNI SZOLGÁLTATÁSI TERVEZÉS ESZKÖZE – „BÉLAPÁTFALVAI”. TL szolgáltatás Támogatási szükséglet/igény Támogatás intenzitása/ gyakorisága Támogatást biztosítja Mely másik szolgáltatással együtt Támogatás időtartama nap/perc Támogatás időtartama hét/perc Támogatás időtartama hó/perc Esetvitel Kísérés Étkezés Ápolás-gondozás Fejlesztés Társadalmi életben történő részv. seg. szolg. Egészségügyi ellátás (nem TL) Foglalkoztatás (nem TL) A komplex szükségletfelmérő lapon szereplő támogatási igények, illetve saját tapasztalatok alapján feltárt igények Nincs szüksége támogatásra Enyhe: Hetente néhány alkalommal, vagy naponta kevesebb, mint 1 óra időtartamban, után követés jelleggel Közepes intenzitású: Hetente több alkalommal, naponta több órában szükséges a támogatás Fokozott: naponta több alkalommal, 24 órában elérhető támogatás szükséges Intenzív: naponta több alkalommal, esetékenként több támogató együttes bevonása mellett Fenntartó Más intézmény Egyéb Pl. Ápolás-gondozás: Házi segítségnyújtás Fejlesztés: Nappali ellátás szolgáltatási eleme 5

6 EGYÉNI SZOLGÁLTATÁSI TERVEZÉS ESZKÖZE – „BÉLAPÁTFALVAI” A „szakolyi” modellhez képest:  A táblázat kiegészült a támogatás időtartama rovatokkal napra, hétre és hónapra vonatkozóan - illetve, hogy ki biztosítja a támogatást.  A támogatás intenzitása és a gyakorisága rovatok összevonásra kerültek – melyben 5 kategóriát alkottunk az intenzitás mértéke szerint (pl. Intenzív: naponta több alkalommal, esetenként több támogató együttes bevonása mellett).  Az időtartamokat percben határozzuk meg, mely egy-egy szolgáltatási típus (pl. esetvitel, ápolás-gondozás…) végén összesítésre kerül.  Beépített képletekkel dolgozik a táblázat.  Az egyéni támogatási időtartamról lakásonként összesítő táblázat készül.  A megkapott óraszámok alapját képezhetik/alátámasztják a szükséges alkalmazotti létszám meghatározását. 6

7 ÖSSZESÍTŐ TÁBLA 7 Lakók Támogatás időtartama a szükségletfelmérés alapján (óra/nap) esetvitelkisérés éjszakai felügyelet ápolás-gond. (házi segítségnyújtás) fejlesztés (nappali ellátás) társadalmi élet segítése (napi szállítás) Foglalkoz -tatás Összesen ebből: fokozott támogatá si igény* Támogató szolgálat iránti havi igény P.R.188431429 51,5 H.J.1,55,5833,71426,7 31,5 R.G.1,568 3,50424,5 0,51,5 K.A.1,51085,52,21432,2 81,5 R.T.1,78,683,33,51430,1 61,5 B.I.15,5833,51426 21,5 B.J.0,55,581,33,20422,5 01,5 Sz.I.15,581,83,250423,55 01,5 B.J.-né188631431 61,5 H.A.14,881,73,751424,25 01,5 H.J.-né14,581,83,751424,05 01,5 S.Zs.14,681,53,50624,6 00 Összesen 13,776,59634,440850318,530,516,5 Házra vetített támogatási időtartam *Fokozott támogatási igény: az adott időtartamban egyszerre két szolgáltatást kell biztosítani - pl: esti fürdéskor kísérő és házi gondozó jelenléte szükséges.

8 HOL TARTUNK?  A „szakolyi” modell alapján az ellátottak komplex támogatási szükségletfelmérésének fele feldolgozásra került  A „bélapátfalvai”, újonnan átalakított, táblázatba folyamatos az adatok átvitele/ felvitele  Folyamatos a kapcsolattartás a munkacsoportban részt vevő mentorokkal (szervezeti-működési szakmentorral, szükségletfelmérő mentorokkal)  „Finomításokat” végzünk (munka során felmerülő kétségek, problémák kapcsán)  Egyeztetünk a táblázatból következtethető számítások eredményét illetően (létszám számítás, térítési díj tervezés). 8

9 A TERVEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRE, FELADATAIK  Intézmény munkatársai Igazgató, fejlesztő pedagógusok, mentálhigiénés csoportvezető Intézményvezető ápoló, osztályvezető ápolók (részt vesznek a komplex támogatási szükségletfelmérésekben, feldolgozzák/elkészítik az az egyéni szolgáltatás tervezés táblázatot, alakítják ennek módszertanát, eszközét)  Mentorok Szervezeti-működési szakmentor (módszertani segítségnyújtás) Támogatási szükségletfelmérő szakmentorok (felmérnek, segítik az egyéni szolgáltatás tervezést, a táblázat használhatóságának alakítását) 9

10 A KOMPLEX TÁMOGATÁSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS HASZNÁLHATÓSÁGA Pozitívumok  Rendszerezett, részletes képet ad egy-egy igénybevevő szükségleteiről – teljes körűen feltérképez  A szervezettől független szükségletfelmérő objektivitása Nehézségek  Az TSZ eszköz különféle változatai állnak rendelkezésünkre (nem teljesen egyező szempontok)  Az egyéni szolgáltatások kialakítása, tervezése során sok esetben a dolgozók jelen tapasztalataira kell támaszkodnunk  A TSZ eszközben szereplő betűkódok nehezítik a kevésbé jártas munkatárs részére a feldolgozást - hiba lehetőséget rejt az értelmezésben.  Nincs összhang a TSZ eszköz, a 14. melléklet és a jól használható egyéni szükségleteket összegző tábla között. 10

11 A jogszabályi háttér és a szükségletfelmérés mellett fontos szempontok:  a pályázatban szereplő szakmai célkitűzéseink, vállalt feladataink  a megvalósíthatóság földrajzi, tárgyi és személyi feltételei, valamint  a lakók személyes ismeretén alapuló képességeinek figyelembevétele EGYÉB FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK 11

12 LAKÓEGYSÉGEK KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI  Egyéni igények figyelembevétele (Ki? Kivel? Hol?)  Gondnok/ hozzátartozó igénye  Egyéni szükségletek  Közlekedési szempontok  Házak jellege (akadálymentes, emeletes, 6 fős v. 12 fős)  Sokat vitatott szempontok – támogatási szükséglet mértéke szerint homogén, vagy heterogén lakóházak? Hol tartunk?  Teljes körűen még nem kialakított  3 db 6 fős lakóházba a legnagyobb önellátási képességű, legkisebb támogatási szükségletű lakók kerülnek  A 12 fős lakások a jelenlegi tervezettség szerint részben heterogének, részben homogének lesznek (egyéni igények, kialakult barátságok, párkapcsolatok miatt)  Igény mutatkozik az idősebb korosztály felől a közös költözködésre (más életritmus, érdeklődési kör, foglalkoztatási lehetőség…) 12

13 AGGÁLYAINK, FELVETÉSEK  A most kialakuló egyéni szolgáltatási tervezés meghozza-e a várt eredményt (segíti-e a létszámot alátámasztani, a majdani térítési díjakat meghatározni, illetve a megfelelő új szervezeti struktúrát, szolgáltatásokat kialakítani)  A támogatott lakhatás igénybevételét megelőzi-e újabb szükségletfelmérés, annak eredménye és az 1/2000. SzCSM rendelet szerinti 14. melléklet összhangba kerül-e a jelenleg alakuló egyéni szolgáltatási tervezéssel, amely meghatározza az intézményi szintű szolgáltatási portfólió kialakítását? „az éles átállásban” lesz-e erre még kapacitásunk? 13

14 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! SZABÓ EMESE MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORTVEZETŐ SZUTORNÉ ÚJVÁRI MÁRIA FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS 2015.03.19


Letölteni ppt "SZOLGÁLTATÁSI PORTFÓLIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK GYAKORLATA AZ ÚN. „SZAKOLYI” MODELL TOVÁBBFEJLESZTÉSE A BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések