Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményi férőhelykiváltást támogató országos hálózati találkozó Országos Mentorhálózati Találkozó 2015. március 19. Szolgáltatási portfólió kialakításának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményi férőhelykiváltást támogató országos hálózati találkozó Országos Mentorhálózati Találkozó 2015. március 19. Szolgáltatási portfólió kialakításának."— Előadás másolata:

1 Intézményi férőhelykiváltást támogató országos hálózati találkozó Országos Mentorhálózati Találkozó 2015. március 19. Szolgáltatási portfólió kialakításának gyakorlata a szakolyi intézményben 1

2 Szolgáltatási portfólió: Kontextus, cél Általános törekvés a szociális szektorra vonatkozóan: Szükséglet alapú tervezés Szolgáltatás alapú szervezés Tevékenység alapú finanszírozás A TL-ra vonatkozó szabályozások ebben a szellemben készülnek A kiváltásban résztvevő intézmények szolgáltató szervezetekké alakulnak Távlat…? (személyes példa a mindennapi életből) 2 Gyermeksebészeti szakambulancia – Elszámolási nyilatkozat – Elvégzett beavatkozások KódMegnevezésMennyiségPontérték 11040Vizsgálat1750 99980Kiegészítő pont betegfelügyeletért (min.15 perc)1140 99995Kiegészítő pont életkor (3-10 év)1128 85002Vérzéscsillapítás kötéssel1122 81929Fertőzött seb ellátása, kötözése1464

3 Szolgáltatási portfólió: Definíció, jellemzők Összefoglalja, hogy a szervezet milyen szolgáltatásokat biztosít a célcsoportja számára A szervezeti működés részletes kialakításának alapját képezi Kialakításának, tervezésének különböző fázisai, lépései és szintjei vannak Ciklikus folyamat! 3 Egyéni tervek és a szervezeti szolgáltatási folyamatok módosításai szükség szerint a minőségfejlesztés érdekében

4 A kialakítás folyamata - Szakoly 4 1. Felső (szervezeti) szintű SZP kialakítása MIT? 2. Egyéni szintű szolgáltatás tervezés a szükségletek alapján KINEK, MENNYIT? 3. A szolgáltatások megvalósításának részletes tervezése HOGYAN? Lépésenként ismertetjük: Cél Feladatok Felhasznált inputok Ki végezte Eszközök Nehézségek Dilemmák Eredmények Szervezeti szint Egyéni és Szervezeti szint Egyéni szint

5 1. Lépés: Felső szintű SZP 5 123 Stratégiai szinten meghatározni, hogy a szervezet: Milyen szolgáltatásokat Kinek (befelé és/vagy kifelé) Ki által (maga biztosítja vagy külső szolgáltatótól veszi) Kíván nyújtani Cél Információk összegyűjtése, döntés Feladatok Lakók szükségletei Stratégiai megfontolások (integráció, gazdasági szempontok, kompetenciák, erősségek, fejlesztési elképzelések) Környéken elérhető szolgáltatások Inputok Fenntartó, intézményvezetés, projektvezetés Résztvevők SZP tábla (ld. Következő dia) Eszközök Gazdasági megfontolásokhoz (pl. térítési díj számolása, kifelé szolgáltatás pontos részletei) nem álltak rendelkezésre a szükséges információk Nehézségek, dilemmák Döntés: az engedélyes maga nyújtja a TL szolgáltatásokat. A működési engedély tartalmazza az intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokat, mint egy-egy szolgáltatási elemet. A fenntartó a támogatott lakhatás keretében maga oldja meg a szolgáltatás feltételeit. Eredmények

6 Szervezeti szintű SZP tervezés eszköze Szolg. Igénylő kliensek száma (min-max.) Fenntar- tási forma Kapcsolódó intézményi feladatok Potenciális lehetőség arra, hogy kifelé, más igénybevevők nek is nyújtható a szolgáltatás Engedélyeztetési feltételek Személyi – tárgyi feltételek Finanszí rozási szabá- lyok Megjegyzés, kérdés ÉTKEZTETÉS Hán y fő? A fenntartó biztosítja TL keretében működési engedély alapján. Ha a fenntartó saját fenntartásban biztosítja az étkezést, az étkezésre a szociális étkeztetésre irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. IGEN Ha a fenntartó a meleg és egyéb étkeztetést maga biztosítja, akkor az engedélyeztetési eljárásba bevonásra kerül a élelmiszer- higiénia és élelmiszer- biztonság követelményeinek való megfelelés kérdésében élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, bevonásra kerül továbbá: népegészségügyi intézet, tűzvédelmi szakhatóság, építésügyi hatóság (lásd 2. segédlet) Ha kifelé is kíván szolgáltatni (azaz nem csak a TL lakóknak) 1.akkor lehetőség: SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS engedély a TL engedélyen belül 2.Külön SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS engedély (nem TL engedélyen belül) Eljárás: 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Személyi feltételek: 1.Ha maga biztosítja csak befelé: csak a ténylegesen biztosított étkeztetésre vonatkozó létszámszabályok az 1/2000 szerint. Tárgyi feltételek: szoc étkeztetés tárgyi feltételei (ténylegesen biztosított szolgáltatás) 2.Ha maga biztosítja kifelé is (szoc étkeztetés engedély) akkor létszámnormák az 1/200 szerint. Tárgyi feltételek: szoc étkeztetés tárgyi feltételei A szociális étkeztetésre vonatkozó térítési díj szabályokat kell alkalmazni.( Segédletkén t táblázat.) Továbbgondolandó : Hány főnek kíván kifelé szolgáltatni? A kifelé szolgáltatás konstrukció a Stratégiával összhangban van és a jelenleg érvényes jogszabály is lehetővé teszi, bár a vonatkozó részek nem terjednek ki a megvalósítás részleteire. Ezekben további pontosítás, tisztázás várható 6

7 2. Lépés: Egyéni szintű szolgáltatás tervezés 7 123 Szükséglet alapú szolgáltatási tervek készítése minden lakóra Dolgozói létszám és térítési díj tervezéshez szükséges adatok biztosítása Cél Tervezési sablon készítése Táblák feltöltése (150 lakóra) Időtartam hozzárendelése Összesítés (házanként is) Feladatok Komplex szükségletfelmérések Lakók igényei Jogi, gazdasági szakmentori támogatás Inputok Sablon kialakítása: Projekt szakmai vezetője, szakmentorok Táblák feltöltése: Teamben: leendő esetfelelősök, kísérő-támogatók Résztvevők Tervezési sablon (ld. Következő dia) Eszközök A szükséges időtartamok meghatározásához a SZF csak esetlegesen ad inputot (itt az esetfelelősök személyes információi segítenek) Nehézségek, dilemmák Támogatási szükséglet, intenzitás, gyakoriság és releváns alapszolgáltatás feltöltve a 150 lakóra Az időtartamok hozzárendelése folyamatban (becslés…) Eredmények

8 8 Támogatási szükséglet és nyújtandó szolgáltatások Intézmény neve:Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló - Gondozó Otthona, Szakoly Azonosító: havi jövedelem:havi téritési díj: Munkabér: Emelt összegű családipótlék: Rehabilitációs ellátás: Összesen: TL szolgáltatás:Lakhatás:lakhatási költség: lakhatás várható térítési díja: Megjegyzés: Hány fős szobában szeretne élni? 1fős/2 fős? Hol szeretne lakni? Balkány/Szakoly Milyen ház formában kíván élni? 6-9-10-18 fős Diagnózis Fizikailag akadálymentes lakókörnyezetet igényel: Helyzetváltoztatáshoz segédeszközt igényel: Jó megvilágítás/több fényforrás elhelyezése szükséges számára: Egyéni szolgáltatás tervezés eszköze (1)

9 9 TL szolgáltatás Támogatási szükséglet Támogatás intenzitása Támogatás ideje, gyakorisága Releváns alapszolgáltatás Térítési díj Esetvitel Kísérés Étkezés Fejlesztés Ápolás- gondozás Társadalmi életben történő részv. seg. szolg. Egészségügyi ellátás (nem TL) Foglalkoztatás (nem TL) A komplex szükségletfel mérő lapon szereplő támogatási igények Nincs / Enyhe / Közepes / Intenzív Nem igényel / Szükség szerint alkalmanként/ Egy időtartamon belül rendszeresen, folyamatosan/ Egész életében folyamatosan/ Pl. Ápolás-gondozás: Házi segítségnyújtás Fejlesztés: Nappali ellátás szolgáltatási eleme Egyéni szolgáltatás tervezés eszköze (2)

10 3. Lépés: Részletes megvalósítás tervezés 10 123 Az életminőség javulás elérése (lakók szintjén) Minőségi és fenntartható szolgáltatások biztosítása (szervezet szintjén) Cél Egyéni szolgáltatási tervek kiegészítése (célok, eredmények, ütemezés,…) Felülvizsgálat, értékelés, módosítás módjának kialakítása (feladatok, felelősök, eljárás) A szolgáltatások minőségbiztosítási rendszerének kialakítása Feladatok Eddigi tervezések eredményei Lakók igényei Inputok Projekt szakmai vezetője, szakmentorok, kulcsmentorok, esetfelelősök Résztvevők Tervezési sablon (Kiegészítendő a célokkal, várható eredményekkel, ütemezéssel) Eszközök Várhatóan: Figyelni kell a túlzott adminisztráció elkerülésére, erőforrás gazdaságos eszközök, módszerek! Nehézségek, dilemmák A jogszabálynak megfelelő és a szükségleteket kielégítő egyéni szolgáltatási tervek Szolgáltatások minőségbiztosítási eljárásai Eredmények

11 Összegzés, felvetések, javaslatok  A kiváltási projekt szempontjából két fázis különül el - eltérő követelmények, eszközök, fókuszok, körülmények: 1.Működési engedély előtt (jelenleg) – fokozott teher az intézményeken: építés, engedélyeztetés, átalakulás, változás, képzések, felkészítések, ÉS: felkészülés az „éles átállásra”. Mentori támogatás rendelkezésre állása 2.Működési engedély után („élesben”) – jogszabályi követelmények, megváltozott gazdasági feltételrendszer. Mentori támogatás már nem vagy korlátozottan áll rendelkezésre  A jogszabály szerint a működési engedélyt megelőzően nem követelmény a szolgáltatások óra szerinti megtervezése, mégis érdemes megpróbálni, hogy látni lehessen a létszámra, térítési díjra vonatkozó adatokat, és hogy tapasztalatot szerezzünk az éles időszak előtt…  A terhelés minimalizálása és a fölösleges munka elkerülése érdekében nagyon fontos a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása (pl. mint a mai alkalom )…  … és jól használható eszközök biztosítása: előzőekben bemutatott tervezési táblák finomhangolása a tapasztalatok alapján, majd megosztása, és a SZF, 14.Melléklet lehetőség szerinti összehangolása (logika, fogalmak szintjén mindenképpen)  A SZF esetlegesen tartalmaz információt az időtartamokkal kapcsolatban, érdemes segédlettel támogatni az egységes kitöltést, hogy abból minél egyszerűbben lehessen szolgáltatásokat tervezni 11


Letölteni ppt "Intézményi férőhelykiváltást támogató országos hálózati találkozó Országos Mentorhálózati Találkozó 2015. március 19. Szolgáltatási portfólió kialakításának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések