Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati kisokos Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna 2015. február12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati kisokos Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna 2015. február12."— Előadás másolata:

1 Pályázati kisokos Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna 2015. február12.

2 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Óra vázlat Projekt Pályázat Alapelvek Pályázás menete Területi Tervezés az EU-ban EU-s célkitűzések és források 2014-2020 Nemzeti szintű tervezés és megvalósítás 2

3 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Projekt ≠ Pályázat A projekt és a pályázat fogalma nem keverhető össze, a projekttervezés és a pályázatírás sorrendje nem cserélhető fel. 3

4 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. A projekt fogalma Minden olyan tevékenység-együttes projekt, amely adott célok (eredmények) elérését szolgáló, összefüggő tevékenységekből áll, továbbá egységes menedzsmentirányítás alatt, előre meghatározott időkereten belül, előre meghatározott költségvetéssel valósul meg. A projekt tehát egy gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek „életciklusa” van. 4

5 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. A projektnek a pályázati forrás csak egy lehetséges finanszírozási formája. Nem a projekt van a pályázatért, hanem a pályázat a projektért: ideális esetben először a projekt ötlete születik meg, amelyhez megkeressük azt a pályázati formát, amelytől támogatásra számíthatunk tervezett tevékenységünk megvalósításához. Akkor jó egy projektötlet, ha: ‐reális problémákra és lehetőségekre szabott, ‐illeszkedik a pályázó hosszú távú fejlesztési terveihez, ‐bírja a partnerek és érintettek támogatását, ‐megvalósítható, ‐egyedi, ‐jelentős hatása van a külső környezetre is. 5

6 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. A pályázat fogalma A pályázat egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem, amit – a pályázatot kiíró által meghatározott feltételek betartása mellett - azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. A pályázatok életünk minden részét átszövik: ‐álláspályázatok ‐ösztöndíj pályázatok ‐fejlesztési pályázatok beruházás, felújítás, fenntartás, működtetés kutatás, oktatás stb. ‐kulturális pályázatok kulturális program, sport program, kiadvány ‐munkaerő fejlesztés stb. 6

7 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. A pályázatokat több szempont alapján csoportosíthatjuk. Például: 7 A pályázatok fajtái A tárgya/célja szerint: ‐Infrastruktúrafejlesztés ‐Szervezetfejlesztés ‐Kutatás-fejlesztés ‐Humánerőforrás-fejlesztés ‐Oktatásfejlesztés ‐Vállalkozásfejlesztés stb. Megvalósítók szerint: ‐Önállóan megvalósítható ‐Konzorciumban (is) megvalósítható A finanszírozási forrás szerint: ‐Nemzetközi ‐Hazai ‐Vegyes (pl. európai uniós) A térítés módja szerint: ‐vissza nem térítendő támogatások (jellemzően) ‐visszatérítendő támogatás

8 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. D- Pályázati források - Példák Nemzetközi: ‐Európai Bizottság különböző főigazgatóságai által közvetlenül kiírt források, pl: Horizon 2020 (K+F+I) Erasmus+ (oktatás, képzés, ifjúság, sport) Kiemelt projektek ‐Európai Bizottság és a tagállamok/regionális hatóságok – megosztott irányítás Európai Regionális Fejlesztési Alap  Európai Területi Együttműködések Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Európai Tengerügyi és Halászati Alap ‐EGT Alap / Norvég Alap: gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a kétoldalú kapcsolatok erősítése 8

9 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Pályázati források - Példák Hazai: ‐Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázatok K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés Támogatása ‐Nemzeti Tehetség Program ‐Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) Vegyes: ‐Széchenyi 2020 (7 OP) pályázatai, pl: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 9

10 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Létezik néhány olyan alapelv, alapkövetelmény, amelyek érvényesítését szinte minden támogatást nyújtó szervezet elvárásként fogalmazza meg a pályázók felé! A pályázat elkészítése nem más, mint a már kész projekttervnek a támogatást nyújtó (pályáztató) szervezet elvárásainak megfelelő struktúrában történő, részletes leírása, amely akkor születik, amikor már kidolgozott projekttervünk van. A pályázati felhívások minden esetben megkövetelik központi projektmenedzsment szervezet felállítását, ennek keretében egy tapasztalt, kompetens projektvezető és pénzügyi vezető/munkatárs kijelölését. 10 Néhány fontos „alapelv”

11 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Néhány fontos „alapelv” Együttműködés a partnerekkel: ‐A támogatott projektekkel szemben támasztott alapkövetelmény általában, hogy a projekteket konzorciumi partneri kör valósítsa meg (ld. Európai uniós pályázatok esetében a ‘partnerség’ elve). ‐A projektek szakmai hátterének biztosítása szempontjából nagyon kedvező, ha az adott témában, területen szakmailag meghatározó és megbízható intézmények minél szélesebb köre megjelenik a projektben. A pályázati felhívások gyakran megkövetelik bizonyos mértékű önrész vállalását, vagy csak maximált összegű támogatást nyújtanak bizonyos költségtételekhez. A pályázatok megvalósítása során a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat minden esetben be kell tartani. 11

12 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. A projektmegvalósítás során kiemelt figyelmet kell szentelni a nyilvánosság biztosításának; a disszeminációs tevékenység minden projektben elvárt része a projektnek (a támogató szervezet és támogatási forrás nevesítése!). Horizontális politikák Minden egyes projekt (legfőképpen az Európai Unió által támogatott projektek) esetében érvényesíteni kell ezeket a szempontokat. Horizontális elvek: fenntartható fejlődés ‐anyag-és energia gazdálkodás esélyegyenlőség ‐humánerőforrás-fejlesztés, mobilitás, nők és hátrányos helyzetű csoportok helyzete környezetvédelem ‐vállalkozásfejlesztés, hulladékgazdálkodás 12 Néhány fontos „alapelv”

13 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Pályázati eljárásrend A pályázatok előkészítése és megvalósítása – annak témájától, finanszírozási forrásától, támogatási formájától stb. függetlenül – többnyire egységes eljárásrend szerint történik. A pályázati folyamat három fő szakaszra bontható: 1.Pályázati előkészítés/bírálat 2.Megvalósítás 3.Fenntartás 13

14 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Pályázati eljárásrend Előkészítési/Bírálati szakasz Előkészítési/Bírálati szakasz: Pályázat előkészítés, a pályázati dokumentáció kidolgozása, összeállítása Pályázat benyújtása (előre meghatározott határidőre!) Pályázat elbírálása: formai/tartalmi/pénzügyi megfelelőség vizsgálata Bírálat során hiánypótlás (amennyiben engedélyezett) Értesítés a bírálat eredményéről: + bírálat esetén: támogatási szerződés megkötése - bírálat esetén: lezárul a pályázati folyamat 14

15 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Megvalósítási szakasz: Szakmai és pénzügyi vállalásoknak és előírásoknak történő megfelelés folyamatos biztosítása Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció, együttműködés a támogató szervezettel és a konzorciumi partnerekkel Kötelező disszeminációs tevékenység ellátása A szakmai v. pénzügyi v. egyéb vállalásokat érintő változások esetén a változások rendszeres bejelentése a támogató szervezet felé Szakmai előrehaladási jelentések benyújtása Pénzügyi elszámolások benyújtása Támogató által kezdeményezett helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások 15 Pályázati eljárásrend Megvalósítási szakasz

16 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Fenntartási szakasz: Elért eredmények vállalásoknak megfelelő fenntartása (pl. időtartam) Fenntartási jelentések benyújtása Támogató által kezdeményezett helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások a fenntartási időszakban is lehetnek 16 Pályázati eljárásrend Fenntartási szakasz

17 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Pályázat előkészítés- Néhány gyakorlati tudnivaló I. Ügyelni kell arra, hogy valóban az elvárt információkat szolgáltassuk az elvárt formában, vagyis nem abból kell kiindulnunk a pályázat megírásakor, hogy mit kívánunk elmondani saját magunkról, hanem abból, mire kíváncsi a támogató. Mielőtt a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez hozzáfogunk, meg kell győződnünk róla, hogy ‐a pályázat benyújtásának minden (formai/tartalmi/pénzügyi) követelményével tisztában vagyunk; ‐a kiíró által meghatározott minden feltételnek (pl. jogosultak köre) megfelelünk. A pályázatot mindig a támogató által kibocsátott pályázati sablonokban kell benyújtani. Amennyiben formailag hibásan nyújtjuk be a pályázatot, az nem is kerül tartalmi bírálatra, vagyis érdemi vizsgálat nélkül elutasítják (hacsak a pályázati felhívás lehetővé nem teszi a hiánypótlást). 17

18 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Pályázat előkészítés- Néhány gyakorlati tudnivaló II. Pályáztató szervezetenként eltérően számtalan különféle pályázati űrlap létezik, ám a legtöbb űrlap tartalmazza az alábbi alapvető részeket: ‐Alapadatok (pl. a projekt címe és alapadatai, a pályázó (és partnereinek) elérhetősége); ‐A projekt rövid összefoglalása; ‐Projektleírás, a projekt megvalósítás teljes folyamatának ismertetése; ‐A projekt célja; ‐A projekt várható eredményei és hatásai; ‐A projektben részt vevő partnerintézmények szakértelme és feladatai; ‐Az eredmények terjesztése (disszemináció); ‐A tevékenységek ütemezése és időterve, munkaterv, az egyes feladatok végrehajtásáért felelősök megjelölésével. ‐Költségvetés ‐Mellékletek: a pályázatban leírtak alátámasztására szolgáló dokumentumok, igazolások, a partnerek támogató nyilatkozatai. 18

19 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Kérdések Európai Unió 1.Mióta Európai Unió az államok közösségének elnevezése? 2.Mióta tagja Magyarország az EU-nak? 3.Melyek az Európai Unió tagállamai? 4.Ki az Európai Bizottság elnöke? 5.Ki az EU soros elnöke? 6.Hány magyar képviselő van az Európai Parlamentben? 19

20 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Zs - Az Európai Unió Egységes piac (személyek, áruk, szolgáltatások, tőke szabad áramlása) 28 tagállam Főbb szervek és intézmények: ‐Európai Parlament ‐Európai Bizottság ‐Európai Unió Tanácsa ‐Európai Tanács ‐Európai Unió Bírósága ‐Európai Központi Bank ‐Európai Számvevőszék 20

21 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Területi tervezés az Európai Unióban I. szakasz: 1957–1988: ‐1958 két alap: ESZA és az EMOGA; ‐1964 regionális politika; ‐1967 DG XVI. létrehozása (1999-től Regional Policy DG); ‐1972 Párizsi csúcsértekezlet (cél: strukturális és területi egyenlőtlenségek mérséklése); ‐1973 első bővítés (Egyesült Királyság, Ír Köztársaság, Dánia); ‐1974/1975 Európai Regionális Fejlesztési Alap; ‐1981 Görögország felvétele; ‐1986 Spanyolország és Portugália felvétele; ‐1986 Egységes Európai Okmány (a szerződések részét képezi a területi, gazdasági és szociális kohézió, konvergencia cél); ‐1988 Strukturális Alapok reformja 21

22 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. II. szakasz: 1989-től a programozás rendszerének bevezetése ‐1989–1993 programozási időszak: 5 célkitűzés ‐1994–1999 programozási időszak: 5 +1 célkitűzés ‐2000–2006 programozási időszak: 3 célkitűzés ‐2007–2013 programozási időszak: 3 célkitűzés ‐2014-2020 programozási időszak: Horizon(t) 2020 1995 Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása 2004 a Tízek csatlakozása 2007: Románia, Bulgária 2013: Horvátország 22 Területi tervezés az Európai Unióban

23 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Programozás 1. KÖZÖSSÉGI SZINT: szabályozás, általános keretek meghatározása ‐Kedvezményezett területek lehatárolása (GDP /hazai termék/, GNI /nemzeti jövedelem/ arányosan) ‐Jogszabályok, iránymutatások, munkaanyagok ‐Prioritások: Közösségi Stratégiai Irányelvek ‐Országonkénti indikatív pénzügyi keretek meghatározása 2. NEMZETI ÉS REGIONÁLIS SZINT(Bizottsági szakértőkkel) tervezés/programozás ‐Regionális (NUTS 2 vagy 3) vagy nemzeti fejlesztési terv elkészítése, (NFT, NSRK/ÚMFT/ÚSZT, most: OFTK: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció = Nemzeti Fejlesztés 2030) ‐Operatív programok készítése 3. KÖZÖS PROGRAMOZÁS a tervek elfogadása, döntéshozatal ‐Korábban ÚMFT, majd ÚSZT, most: OFTK és Operatív programok ‐Akciótervek 2-3 évre 4. DECENTRALIZÁLT megvalósítás ‐Végrehajtás és pénzügyi teljesítés ‐Folyamatos értékelés ‐Monitoring Bizottságok, Irányító, Igazoló és Audit (korábban fizetési és ellenőrzési) hatóságok felállítása és működtetése ‐Beszámolók, záró jelentések, pénzügyi ellenőrzések ‐N+2, és n+3 szabály 23

24 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. EU prioritások 2014-2020 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2.az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása; 3.a KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása; 4.az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 5.az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés ügyének támogatása; 6.a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása; 7.a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 8.a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 9.a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10.beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén; 11.az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 24

25 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. H2020 célkitűzések 1.Kiváló tudomány - az EU-nak a tudományos kiválóság terén világviszonylatban betöltött vezető szerepének megerősítését célozza. 2.Vezető ipari szerep - Európa vezető szerepét hivatott megalapozni a kutatás-fejlesztés és innováció területén, amit a kulcsfontosságú technológiák támogatásával, a tőkéhez való szélesebb körű hozzáférés biztosításával, valamint a kis- és középvállalkozások segítésével terveznek elérni. 3.Társadalmi kihívások – az Európa egésze számára kihívást jelentő társadalmi kérdések megoldásához kíván hozzájárulni az egészségügy, élelmezésbiztonság és fenntartható mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, az éghajlatváltozás és környezetvédelem, valamint az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak területein. 25

26 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Források Kohéziós Alap (KA) Strukturális Alapok: ‐Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) ‐Európai Szociális Alap (ESZA) Strukturális Alapokról leválasztva: ‐Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) ‐Európai Tengerügyi és Halászati Alap (EHA) 26

27 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. „Hazai-EU-s” Források 2014-2020 Magyarország: 25 038 millió euró (7 761 mrd Ft) ‐Kohéziós Alap: 6 025 millió euró ‐Strukturális Alapok: ‐ERFA: 10 757 millió euró ‐ESZA: 4 662 millió euró ‐EMVA: 3 455 millió euró ‐ETHA: 39 millió euró KMR: 464 millió euró Konvergencia régiók: 14 956 millió euró 27

28 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Operatív Programok (OP-k) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F), infokommunikációs technológia fejlesztése, rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) az intelligens és tudásalapú növekedés (KFI)– versenyképes gazdaság-, valamint kis- és középvállalkozás (KKV)fejlesztés, az integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés, a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre, a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok 28

29 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Operatív Programok (OP-k) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok, nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség javító programjai (megyei jogú városok és térségeik), kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok (CLLD típusú programok), decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok, (ESZA) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, az oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása, a kutatási fejlesztések, 29

30 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Operatív Programok (OP-k) Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP) a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása, a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása, a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása, integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban, Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (NFM) a klímaváltozásra történő felkészülés, a víziközmű szolgáltatás fejlesztése, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemléletformálás, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása, a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése, 30

31 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Operatív Programok (OP-k) Vidékfejlesztési Program (VP) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása, a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben 31

32 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Prioritások és OP-k (2007-2013) 32 OP-kForrásIH-KSZFinanszírozás 1.Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2 382 mrd FtNGM ERFA: 1.828.690 mFt ESZA: 553.350 mFt 2.Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 1 034 mrd FtNFM KA: 838.240 mFt ERFA: 195.641 mFt 3.TERÜLET- ÉS Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1 051 mrd FtNGM ERFA: 923.180 mFt ESZA: 127.689 mFt 4.Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 810 mrd FtEMMI ERFA: 280.240 mFt ESZA: 529.480 mFt 5.Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program (VEKOP) 144 mrd FtNGM ERFA: 79.918 mFt ESZA: 63.829 mFt 6.Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 997 mrd FtNFM KA: 970.703 mFt ERFA: 26.598 mFt 7.Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 246 mrd FtME KA: 59.985 mFt ESZA: 186.403 mFt 8.Vidékfejlesztési Program (VP) 1 071 mrd FtVM EMVA: 1.071.174 mFt 9.Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 12 mrd FtVM ETHA: 12.121 mFt 10. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 12 mrd Ft ESZA: 12.100 mFt

33 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Intézményrendszer ME Miniszterelnökség IH KSZ IH KSZ IH KSZ IH KSZ NFK Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság FKB Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság 33

34 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság NFK – Biztosítja az alapok közötti koordinációt kormányzati szinten – Az IH-k egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködéseinek fóruma az NFK által működtetett Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB) FKB – az NFK javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló testülete – Feladata az európai uniós forrásokból megvalósuló programok összehangolásának biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseinek előkészítése. 34

35 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. IH: Irányító Hatóság Az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóságok. Az Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó egységek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. 35

36 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. KSZ – Közreműködő Szervezet Részt vesz a feladatkörébe tartozó akcióterv kidolgozásában. Az Irányító Hatóság által meghatározott követelményeknek megfelelően éves munkatervet készít, amely tartalmazza a pályázatok meghirdetésének és beadási határidejének tervezett dátumait, a kötelezettségvállalásra, támogatási szerződések megkötésére és kifizetésre vonatkozó éves irányszámokat. Közreműködik a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítésében az IH-val és a szakminisztériumokkal együttműködésben. Befogadja és értékeli a projekt javaslatokat, az irányító hatósággal történt megállapodásnak megfelelően szükség szerint bíráló bizottságokat állít fel és működtet, amennyiben ezt az Irányító Hatóság a közreműködő szervezetre delegálta. Vizsgálja a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítését, valamint ellenőrzi, hogy a műveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költségei valóban felmerültek, és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban állnak. Megköti és módosítja a támogatási szerződéseket. Nyomon követi a projektek megvalósítását, elvégzi a támogatások kifizetését és a projektek zárásával kapcsolatos feladatokat, lebonyolítja az ellenőrzéseket, feltárja és jelenti a szabálytalanságokat (ennek kapcsán szabálytalanságkezelési rendszert alakít ki és működtet). 36

37 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Egyéb K+F+I támogatások Norvég Alap ‐Egészségügyi és zöldipari K+F ‐Gender kutatások ‐Kisprojektek, ösztöndíjak FP7: utolsó kiírások 2012 Horizon 2020 („FP8”): 8. Kutatási, Technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram Innovációs Alap Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) Partnerkeresés és kapcsolatépítés nemzetközi szinten 37

38 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Európai területi együttműködés (ETE) Magyarország-Szlovákia HÁEOP Magyarország-Románia HÁEOP Magyarország-Horvátország HÁEOP Magyarország-Szerbia HÁEOP Ausztria-Magyarország HÁEOP Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI HÁEOP Délkelet Európai Transznacionális EP Közép-európai Transznacionális EP Interreg IVC Interregionális EOP INTERACT 2 OP ESPON 2013 OP URBACT OP 38

39 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Horizon 2020: 5 cél, 7 kezdeményezés Célok: 1.Foglalkoztatás 2.K+F 3.Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás 4.Oktatás 5.Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen Kezdeményezések: 1.Intelligens növekedés Európai digitális menetrend Innovatív Unió Mozgásban az ifjúság 2.Fenntartható növekedés Erőforrás-hatékony Európa Iparpolitika a globalizáció korában 3.Inkluzív növekedés Új készségek és munkahelyek menetrendje Szegénység elleni európai platform 39

40 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Nemzeti fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció ‐Társadalmi egyeztetésre bocsátva Nemzeti prioritások 2030 ‐Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben ‐Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé ‐Útban az energiafüggetlenség és hatékonyság felé ‐Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása ‐Területi növekedés és integráció az erős helyi gazdaság bázisán 40

41 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Fejlesztési prioritások 2014-2020 Ágazati fókuszú prioritások 1.Innovatív magyar gazdasági növekedés és foglalkoztatás 2.Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem 3.Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság 4.Befogadó, gyarapodó tudástársadalom Terület- és vidékfejlesztési fókuszú prioritások 5.Budapest és térsége vezető makro-regionális szerepkörben 6.Területi növekedés és integráció, területfejlesztés 7.Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 8.Kiteljesedő Kárpát-medencei, Duna menti nemzeti és európai területi együttműködés Horizontális fókuszú prioritások 9.Hatékony végrehajtás, fejlesztő, közszolgáltató és jó állam 10.Direkt uniós források az európai magyar hálózati integráció biztosítása érdekében 41

42 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. SZE-Győr pályázati projektek Fejlesztések a stratégia megvalósítása érdekében 42 Intézményfejlesztési pályázati projektek alapadatai 20 feletti egyetemfejlesztési projekt összehangolt végrehajtása (2006-2013) Az egyetemi működés teljes spektrumát átfogja A fejlesztés forrásai: ~ 12 milliárd Ft EU-társfinanszírozású forrás mellett ~2 milliárd Ft vállalati és önkormányzati, valamint ~1 milliárd Ft saját egyetemi forrás Új-Tudástér INNO-Share K+F Műterem- ház INNO-Share 2.Emelet & K+F MOBILIS központ (Győr Város) Energia- hatékonyság Audi Institute Audi, Győr INNO-RAAB Tudáspark (Befektető) (Projektötlet) Parkoló ház Kollégium Hőszig. Tudás- disszemináció Alkalm. matematika Nemzetközi team - KKK (Universitas) Alkalm. Koop. kutatások Kutatóegyetem Tud. Műhelyek, Tehetséggondozás Könyvtári szolg. Tudásmenedzsment Központ Vezetői Inf. Rsz Munkaerőpiaci kapcso. Vezetői Inf. Rsz DPR; Hallgatói Szolg. - - - - Tananyag- fejlesztés Képzők képzése

43 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. SZE-Győr „hidak” Fejlesztések a stratégia megvalósítása érdekében 43 INNO-Share Bridge Klub Új forgalmi rend Jedlik Híd Új-Tudástér mobilis központ Tudásmenedzsment Központ Kutatási kapa- citás fejlesztés Audi Intézet Integrálódás a megújuló belvárosi térbe Szakképzés, továbbképzés, oktatás-módszertan Érdeklődés felkeltése, pályaorientáció Innováció-támogatás, tudáshasznosítás, tudomány-disszemináció K+F laborfejlesztés „Tudáspláza”: Integrált könyvtári, információs és innovációs szolgáltatások Könnyebb megközelíthetőség, egyszerűbb parkolás Városi hallgatói, kulturális szolgáltatások Gyakorlatorientált képzések Practing, duális képzés, e-learning Audi HM - SZE-Győr Kutatóközpont Vállalati kutatásokban való részvétel képessége

44 Előadók: Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2015. 02. 12. Válaszok Európai Unió 1.1992-1993 Maastrichti szerződés 2.2004. május 1. 3.Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Portugália, Ausztria, Svédország, Finnország, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Ciprus, Málta, Lettország, Észtország, Litvánia, Románia, Bulgária 4.Jean-Claude Juncker 5.Lettország (Magyarország: 2011. január-június), következő: Luxemburg 6.21 (5 évre szóló mandátum, utolsó választások 2014) 44

45 Köszönjük a figyelmet! Sikeres pályázást kívánunk.


Letölteni ppt "Pályázati kisokos Simon Dorottya, Doktor Zsuzsanna 2015. február12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések