Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VILÁGGAZDASÁGI ISMERETEK-12 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A VILÁGGAZDASÁGBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VILÁGGAZDASÁGI ISMERETEK-12 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A VILÁGGAZDASÁGBAN."— Előadás másolata:

1 VILÁGGAZDASÁGI ISMERETEK-12 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A VILÁGGAZDASÁGBAN

2 Fogalma: Az 50-es években alakult ki Gazdasági teljesítménye elmaradt  gyors fejlődés kellene Kik tartoznak ide?: minden, a világgazd. centrumához nem tartozó ország (perifériák) CSOPORTJAI: 1, Újonnan iparosodott országok (NIC) („feltörekvő piacok”, emerging markets) -K és DK Ázsia, (kis)tigrisek (Hongkong, Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea, Indonézia, Malajzia, Fülöp-szgk, Thaiföld, Brunei) -Néhány Latin-amerikai ország (Argentína, Brazília, Mexikó) -Arab országok (olajexportőrök) Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Törökország -Kína, India, Közép-Kelet-Európa Jellemzőik: - életszínvonal és jövedelem alacsonyabb a fejlett ip. országoknál -a növekedés gyorsabb

3 2, Legelmaradottabb országok (LDC) Fekete Afrika Dél-ázsiai országok Jellemzőik: alacsony GDP/fő feldolgozóipar részaránya alacsony analfabetizmus, rossz egészségi helyzet Fontosabb adatok: #:(<5 év, ezrelék), *:(15-24 évesek %-ában)

4 XVI. szd-tól Afrika, Ázsia, Amerika gyarmatosítása (európai hatalmak) gyarmatok kifosztása, arany, ezüst, nyersanyagok Európába centrum és perifériák kialakulása XVII-XVIII. szd: nemzetközi munkamegosztás – trianguláris kereskedelem Európa: Afrika Amerika Fejlett ipari országok  elmaradott nyersanyagtermelő országok iparcikkek nyersanyagok Rabszolgák TÖRTÉNETI HÁTTÉR

5 1850-1914: szabadkereskedelmi imperializmus - a világkereskedelem dinamikus növekedése - technika: közlekedés (gőzhajó, vasút), Szuezi- és Panama- csatorna Anglia: zéró vám, szabadkereskedelem, - más ipari államok követik: versenyerejük megfojtja a gyarmatok kezdetleges iparát (India,textilipar...) 1914-1950: Védekező autarchia - I. vh. után, ill. 1929-33-as válság - Ny-Európa bezárkózik, antidemokratikus fejlődés - Szabadkereskedelem feladása (Nagy-Br., 1931) - A válság negatív hatásai a gyarmatokra, újonnan független országokra - Latin-Amerika: autoriter rezsimek, elzárkózás 1950-2001: Neoliberális világrend II. vh. után: Ny-Európa és Japán gyors növekedése (USA, Marshall segély) Gyarmatok függetlenné válása

6 Gazdasági növekedés: Fejlettek: konvergencia Fejlődők: heterogenitás, de regionálisan homogenizálódás - Afrika: stagnál (leggyorsabb népesség növekedés) - Latin-Amerika: ingadozás - Ázsia: növekedés, esély felzárkózásra

7

8 Világkereskedelem: 1950-2001 közt 22-szeresre nőtt Export/GDP: 5,5 %  18 % GATT, liberalizáció: vámtarifák és nem vámjell. korlátok leépítése fejlődő országok integrálása (de: nincs érdemi beleszólásuk...) - kedvezmények, megkülönböztetett bánásmód: - GSP: kedvező vámkulcsok, 0-vám fejlődők ipari termékeire - De: így sem versenyképesek! - ahol versenyképesek, fejlettek kizárják GSP-t („érzékeny termék”) (pl. textilipar, acélipar, lábbelik, mezőgazd. termékek) GATT, Uruguay-i forduló, fő témái: - külf. befektetések érdekei, - szellemi termékek védelme, közbeszerzések szabályai - szolgáltatáskereskedelem liberalizálása WTO, 1995-től: a fenti célok, vámcsökkentés már nem fontos  erősödnek a fejlettek- fejlődők érdekkülönbségei Fejlődő országok problémái WTO-val: - eddigi kötelezettségek teljesítése is nehéz - nem tudják kihasználni a liberalizálás előnyeit - közös érdekeik erősebb képviseletét akarják: Brazília, India, Kína

9 SEGÉLYEZÉS: 1950 után dinamikusan nő - 1990-ig Donor: fejlett országok, 6,7 Mrd USD, az éves GDP 0,6 %-a ennek 60 %-a USA-tól, a többi: Japán, Ny-Európa Céljai: - hidegháborús célok, katonai segélynyújtás, (USA) - felszabadult gyarmatoknál gazdasági befolyás fenntartása (volt gyarmattartók) - korábbi gyarmatok nélküli országok: gazdasági érdekeik szerint 1990-től: a segélyek összege csökkent Oka: hidegháború vége Japán gazdasági nehézségei donor bizalmatlansága a segély hasznosulását illetően Ma: Fejlettek éves GDP-jük 0,25 %-át adják ENSZ ajánlás: éves GDP 0,7 %-a kellene Segélyezettek nem a leg-rászorultabb országok! (Kína, Izrael, Egyiptom)

10 TŐKEÁRAMLÁS: 1960-as évek: a magántőke a segélyek 1/3-ával egyenlő 1980-as évek: a magántőke > segélyek összegénél 1990-es évek: a magántőke a segélyek 4-5 szerese Közvetlen működő tőke (KKB, FDI): Fejlődők: 1300 Mrd USDFejlettek: 2800 Mrd USD KKB/fő, 250 USD3300 USD Célországok: Kína, DK-Ázsia (Afrika, Közel-Kelet alig!) Portfólió befektetések (KPB): DK-ázsiai válság visszaveti (1997) ezután inkább a fejlett országokban irányul MIGRÁCIÓ 1850-1950: Fő irány: Európából  Amerikába (Dél-Amerika!), és Ausztráliába 1950-től: célországok:  USA, Kanada, Ausztrália, Ny-Európa kiinduló ország: fejlődő világ - Latin –Amerika, Kelet-Ázsia: 35 mfő  É-Amerikába - Afrika, Dél- Ázsia: 20 m fő  Ny-Európába (munkaerőt igényel!) - 70-es évek, Európában recesszió: nehezen olvasztja be a bevándorlókat A fejlett világban az oktatás, képzés vonzereje: elszívja a képzett fiatalokat a fejlődő világból

11 REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓK: 1960-as évektől: egymás közti integrációs próbálkozások, kollektív önerőre támaszkodás (LAFTA, CARIFTA, ASEAN, Arab és afrikai országok....) Sikertelenek, mert: - nagyon eltérő jövedelmi és fejlettségi színvonal – gazdagabbak nem vállalnak többletterhet - hasonlóságok az gazd.-i és exportszerkezetben – az integrációt gátolja (a gyengén fejlett iparágak miatt diverzifikáció nem lehetséges) - A fejlett technológia forrása a régión kívül – függőség - politikai bizalom hiánya 80-as évektl új integrációs törekvések, mert: - Japán, DK-Ázsia, agresszív exportpolitikája (  NAFTA) - Európai integráció új lendülete, EU - hidegháború vége Új célok: - beruházásokhoz külföldi tőke vonzása (nagyobb piac, stabilabb gazd-i környezet....) - É-D integrációk: fejlettek és fejlődők ugyanazon integráción belül ( pl: NAFTA, Euro-Mediterrán partnerség, APEC)

12 AZ EMARADOTTSÁG OKAI, MAGYARÁZATA: 1, Externalista: külső okok, világgazdasági rend 2, internalista: belső okok, tényezők 1, EXTERNALISTA: okok: (baloldali és keynes-i közgazdászok) aszimmetrikus interdependencia fejlettek és fejlődők közt - fejlettek: diverzifikált termékstruktúra - fejlődők: 1-2 exportcikktől való függés - a köztük folyó kereskedelem a fejlődőknek sokkal fontosabb, mint a fejletteknek - tőkehiányos ország függ a tőkével rendelkezőtől - pénzügyi finanszírozási, monetáris függőség (adós – hitelező) - technológiai függőség Megoldás: világgazdasági rend megváltoztatása, vagy - a fejlettektől való függés csökkentése, önerőre támaszkodás - ehhez: ipar kiépítése, önellátásra törekvés, importhelyettesítés Sikertelen, mert: - protekcionizmus miatt nincs versenykényszer, termelés nem lesz hatékony (pl: régi Fiat Brazíliában, Dacia Romániában, Lada Szu-ban) - technológiát és gépeket továbbra is importálni kell - iparfejlesztéshez hitelek (Latin-Amerika); eladósodás + emelkedő kamatterhek = adósságcsapda Ellenpélda. D-K-Ázsia, exportorientált gazdaság, belső tényezőkre épít, versenyképes termelés

13 2, INTERNALISTA : az érintett országok belső adottságai felelősek az elmaradottságért Monetarista, neo-monetarista iskola, a közgazdaságtan főáramlata - a rendelkezésre álló erőforrások nem megfelelő kihasználása az elmaradottság ellen - társadalmi tőke hiánya (politikai, szociális, infrastruktúra hiánya) - vállalkozói szellem hiánya - kulturális örökség, a piacjellegű gondolkodásmód hiánya, újtól idegenkedés IMF és Világbank is ezeken az elveken ad fejlesztési hitelt/segélyt Elvárásaik.: - az állam javítson a belső tényezőkön (piac, magánszektor segítése, korlátozások megszűntetése, tőkebevonás külföldről) - szerkezetváltás, exportorientáció - példák: Latin-Amerika: Chile - De: a legelmaradottabb országokat a követelmények katasztrófába sodorták: a piaci alapok hiányoztak a feltételek megteremtéséhez

14 JÖVŐBELI KILÁTÁSOK: DK-Ázsia, Kína : fejlettekhez való felzárkózás India: eddig lemaradó, de nagy népesség Latin-Amerika: Argentína, Brazília integrálódás, de kezdeti sikerek (80-as évek) után visszaesés, bezárkózás Reál GDP változása a fejlődő országokban (1982-2002)

15 Gazd. mutatók 1970-1997


Letölteni ppt "VILÁGGAZDASÁGI ISMERETEK-12 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A VILÁGGAZDASÁGBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések