Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ A MEGÚJULÓ ENERGIA HELYE A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKBEN” Budapest, 2015. március 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ A MEGÚJULÓ ENERGIA HELYE A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKBEN” Budapest, 2015. március 30."— Előadás másolata:

1 „ A MEGÚJULÓ ENERGIA HELYE A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKBEN” Budapest, 2015. március 30.

2 Megyei önkormányzat - területfejlesztés „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. /Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint /

3

4 Az Operatív Programok 2014-2020  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)  Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)  Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP)  Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (VKOP)

5 Forráskeret 2014-2020 Somogy (TOP) Európai Uniós támogatás hazai társfinanszírozással együtt (Mrd Ft) megyei keret 43,45 megyei jogú város (Kaposvár) 14,75 Összesen:58,2 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

6 Integrált Területi Programok A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükséges integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott tervezési dokumentum elkészítése (ITP) Integrált Területi Programot készít minden területi szereplő:  minden megye,  minden megyei jogú város,  valamint Budapest (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 63.) Az ITP tartalmi felépítése:  a területi szereplő által javasolt kiválasztási kritériumok,  az ITP célrendszere és integráltsága,  az ITP forrásallokációja,  az ITP indikátorvállalásai,  az ITP ütemezése.

7 Tervezés folyamata  Széleskörű projektgyűjtési folyamat - kiemelt aktivitás! (közel 2000 projektötlet)  Projektkataszter.  Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció- és Program elfogadása.  ITP elkészítése. A projektgyűjtés, illetve az ennek eredményeként kialakított projekt kataszter alapozza meg a megye fejlesztési irányainak alulról jövő, igény alapú meghatározását. A Somogy Megyei Közgyűlés javaslatot tett a szakminisztérium részére megyei ITP prioritáson belüli, intézkedésenkénti forrásarányainak megosztására.

8 Somogy Megyei ITP prioritástengelyei PrioritásForrásmegoszlás (megyei javaslat) Mrd Ft 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése 16,235 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés8,04 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 10,935 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 3,36 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 4,880 Összesen: 43,45

9 Intézkedésenkénti forrásallokáció Prioritás/intézkedés Forráskeret Mrd Ft 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken. 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés4,095 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6,839 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és társadalmi együttműködés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 3,757 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 0,317 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása0,805

10 Támogathatóság  A Somogy Megyei Területfejlesztési Program egyik kiemelt célterülete az „energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése”.  A klímatudatos gondolkodás szükségessége nem csak a 3. prioritás projektjeit érinti, hanem horizontális elvként jelenik meg a teljes megyei ITP-ben.  A klímatudatos életmód terjesztése az integrált projektcsomag ESZA elemeiből lehetséges, akár egy szociális város rehabilitáció részeként is.

11 Társadalmasítás során beérkező jellemző projektötletek  Térségi szakképzés megújítási folyamat (biomassza alapú,megújuló energetikai szakképzés).  Az önkormányzati-, térségi közfeladatot ellátó, kistérségi szintű szolgáltatásokat is biztosító intézmények energiahatékonysági korszerűsítése napenergia hasznosításával.  Hőelőállító rendszer energiahatékonysági fejlesztése és kapacitásbővítése termálvíz felhasználásával, önkormányzati épületek fűtésére.  Térségi intézmények energetikai korszerűsítése - napelemmel, geotermikus energiával történő fejlesztések, zöldhulladék környezettudatos hasznosításával brikettáló üzem létrehozása.  Megyei fókuszterületeken (agrár, élelmiszeripar, turizmus, faipar, energetika, gépipar, textilipar) működő vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának növelése, munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása - képzési, beruházási, szakértői támogatások.

12 Projektötletek  Önkormányzati, települési energiaracionalizálási projektek  Az egész megyét lefedő, a megyei önkormányzat által koordinált ERNYŐPROJEKTEK:  Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése Somogy megyében  A faipari foglalkoztatás bővítése  Turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda  Energia Ügynökség létrehozása  Innovációs Paktum  Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet létrehozása  Foglalkoztatási paktum Somogy Megyében - "munka-pontok" kialakítása (munkaerőpiaci igényeken alapuló képzési programok (pl. energetikai szakemberek képzése)

13 Közös céljaink: Életképes, fenntartható projektek Foglalkoztatás bővítése Energiahatékonyság Megújuló energia elterjesztése Hatékony forrásfelhasználás

14 Dr. Sárhegyi Judit Somogy megye aljegyzője aljegyzo@som-onkorm.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ A MEGÚJULÓ ENERGIA HELYE A SOMOGY MEGYEI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKBEN” Budapest, 2015. március 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések