Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ A megújuló energia helye a Somogy megyei fejlesztési elképzelésekben” Budapest, 2015. március 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ A megújuló energia helye a Somogy megyei fejlesztési elképzelésekben” Budapest, 2015. március 30."— Előadás másolata:

1 „ A megújuló energia helye a Somogy megyei fejlesztési elképzelésekben”
Budapest, március 30.

2 Megyei önkormányzat - területfejlesztés
„A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. /Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint /

3 Tervezési dokumentumok
Európai Unió Európai Közös Stratégiai Keret Tervezést meghatározó jogszabály hatálya Országos szint Nemzeti Fejlesztési Stratégia (Terv) Operatív (több éves finanszírozási) programok Szakpolitikai és területi stratégiák Területi közép szint - megyei szint Megyei Fejlesztési Stratégia Megyei Fejlesztési Program Sajátos térségek, járások, települések Fejlesztési Program javaslattétel kötelező elfogadású dokumentumok iteratív egyeztetés kötelező külső egyeztetés Térségi / Települési Fejlesztési Terv idő + részletezettség

4 Az Operatív Programok 2014-2020
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (VKOP)

5 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Forráskeret Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  Somogy (TOP) Európai Uniós támogatás hazai társfinanszírozással együtt (Mrd Ft) megyei keret 43,45 megyei jogú város (Kaposvár) 14,75 Összesen: 58,2

6 Integrált Területi Programok
A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükséges integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott tervezési dokumentum elkészítése (ITP) Integrált Területi Programot készít minden területi szereplő: minden megye, minden megyei jogú város, valamint Budapest (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 63.) Az ITP tartalmi felépítése: a területi szereplő által javasolt kiválasztási kritériumok, az ITP célrendszere és integráltsága, az ITP forrásallokációja, az ITP indikátorvállalásai, az ITP ütemezése.

7 Tervezés folyamata Széleskörű projektgyűjtési folyamat - kiemelt aktivitás! (közel 2000 projektötlet) Projektkataszter. Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció- és Program elfogadása. ITP elkészítése. A projektgyűjtés, illetve az ennek eredményeként kialakított projekt kataszter alapozza meg a megye fejlesztési irányainak alulról jövő, igény alapú meghatározását. A Somogy Megyei Közgyűlés javaslatot tett a szakminisztérium részére megyei ITP prioritáson belüli, intézkedésenkénti forrásarányainak megosztására.

8 Somogy Megyei ITP prioritástengelyei
Forrásmegoszlás (megyei javaslat) Mrd Ft 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése 16,235 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 8,04 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 10,935 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 3,36 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 4,880 Összesen: 43,45

9 Intézkedésenkénti forrásallokáció
Prioritás/intézkedés Forráskeret Mrd Ft 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken. 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 4,095 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6,839 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 3,757 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 0,317 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 0,805

10 Támogathatóság A Somogy Megyei Területfejlesztési Program egyik kiemelt célterülete az „energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése”. A klímatudatos gondolkodás szükségessége nem csak a 3. prioritás projektjeit érinti, hanem horizontális elvként jelenik meg a teljes megyei ITP-ben. A klímatudatos életmód terjesztése az integrált projektcsomag ESZA elemeiből lehetséges, akár egy szociális város rehabilitáció részeként is.

11 Társadalmasítás során beérkező jellemző projektötletek
Térségi szakképzés megújítási folyamat (biomassza alapú ,megújuló energetikai szakképzés). Az önkormányzati-, térségi közfeladatot ellátó, kistérségi szintű szolgáltatásokat is biztosító intézmények energiahatékonysági korszerűsítése napenergia hasznosításával. Hőelőállító rendszer energiahatékonysági fejlesztése és kapacitásbővítése termálvíz felhasználásával, önkormányzati épületek fűtésére. Térségi intézmények energetikai korszerűsítése - napelemmel, geotermikus energiával történő fejlesztések, zöldhulladék környezettudatos hasznosításával brikettáló üzem létrehozása. Megyei fókuszterületeken (agrár, élelmiszeripar, turizmus, faipar, energetika, gépipar, textilipar) működő vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának növelése, munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása - képzési, beruházási, szakértői támogatások.

12 Projektötletek Önkormányzati, települési energiaracionalizálási projektek Az egész megyét lefedő, a megyei önkormányzat által koordinált ERNYŐPROJEKTEK: Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése Somogy megyében A faipari foglalkoztatás bővítése Turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda Energia Ügynökség létrehozása Innovációs Paktum Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet létrehozása Foglalkoztatási paktum Somogy Megyében - "munka-pontok" kialakítása (munkaerőpiaci igényeken alapuló képzési programok (pl. energetikai szakemberek képzése)

13 Közös céljaink: Életképes, fenntartható projektek
Foglalkoztatás bővítése Energiahatékonyság Megújuló energia elterjesztése Hatékony forrásfelhasználás

14 Somogy megye aljegyzője
Köszönöm a figyelmet! Dr. Sárhegyi Judit Somogy megye aljegyzője


Letölteni ppt "„ A megújuló energia helye a Somogy megyei fejlesztési elképzelésekben” Budapest, 2015. március 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések