Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Regionális gazdaságtan 10. előadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Regionális gazdaságtan 10. előadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon."— Előadás másolata:

1 1 Regionális gazdaságtan 10. előadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon

2 2 Regionális fejlesztési célú pályázati lehetőségek EU-s támogatások: –A támogatás egy része az EU költségvetéséből származik, amit általában hazai társfinanszírozás egészít ki –A pályázatot közvetlenül az EU-hoz, vagy hazai támogatásközvetítő szervezethez (Váti Kht., Promei Kht., Minisztériumok) kell beadni –Forrása lehet: Strukturális Alapok Kohéziós Alap Közösségi Programok, akciók Előcsatlakozási Alapok Tisztán hazai források: –Állami támogatások –Regionális, megyei, helyi önkormányzati keretek –Alapítványok, egyesületek, stb. támogatásai –Bankok támogatásai (pl. támogatott hitelkonstrukciók)

3 3 Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni Akcióprogram, NVT, OTK) Irányelvek, átfogó célok 2020 Operatív Programok Közösségi Stratégiai Iránymutatás szakpolitikák EU Alapok szabályai Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) ROP – Turisztikai beavatkozások A fejlesztési terv stratégiai tervezésének lépései NTS

4 Hazai dokumentumok : OFK=Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció átfogó tervdokumentum (közép-és hosszú távú fejlesztéspolitikai tervek,célok megh.) 96/2005. (XII. 25) OGY határozat →15 éves koncepció alapul szolgál a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NSRK=Nemzeti Stratégiai Referenciakeret), mely megh. az EU által fin. fejlesztéseket 2007-13-ig 4

5 OFK stratégiai célja: 1)a térségi versenyképesség fejlesztése 2)területi felzárkózás 3) a fenntartható térségfejlődés 4)Örökségvédelem 5) a területi integrálódás Európába 6)decentralizáció és 7)regionalizmus + 4 kiemelt programra tesz javaslatot: Balaton; Duna, Tisza fejlesztésére, valamint a termálkincs hasznosítására 5

6 Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció  Középtávú stratégiák:  Magyar gazdaság versenyképességének tartós növekedése,  A foglalkoztatás bővülése,  A versenyképes tudás és műveltség növekedése,  A népesség egészségi állapotának javulása,  A társadalmi összetartozás erősödése,  A fizikai elérhetőség javulása,  Az információs társadalom kiteljesedése,  Természeti erőforrások és környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosulása,  Kiegyensúlyozott területi fejlődés 6

7 OTK = Országos Területfejlesztési Koncepció 97/2005 (XII.25.) OGY határozat Ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó dokumentum Meghatározza: - hosszú távú területfejlesztési célokat - területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket - információt biztosít 7

8 Lisszaboni stratégia:  Európa Tanács 2000.márc.23-24.  Kormánystratégia 2006. június 9-én:  makrogazdasági egyensúly stabilitása,  átfogó fejlesztéspolitika,  átfogó reformfolyamatok. Pl.: ÚMFT (2007-2013) NTS (2005-2013) Nemzeti Rákellenes Program (2006-2013) Népegészségügyi Program (2003-2013) Energiapolitika 2006-2015 8

9 9 Az életminőség javítása Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Kiegyensúlyo- zottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OPRegionális OP Környezetvé- delem és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszere, 2004-2006. Hosszú távú cél Általános cél Specifikus célok Prioritások Operatív programok 429,00 (21,5%)317,2 (15,9%)562,58 (28,19%)327,17 (16,4%)359,45 (18,01%) Források: Strukturális Alap: 1995,4 millió EUR + 1130,33 (Kohéziós Alap)+ Kohéziós Alap: 1130,33 millió EUR Összes EU-forrás: 3126,73 millió EUR

10 10 NFT I: Az egyes OP-k prioritásai: Gazdasági versenyképesség OP (GVOP) 1.Beruházás-ösztönzés (versenyképesség, üzleti infrastruktúra, beruházás-tanácsadás) 2.Kis és közepes vállalkozások fejlesztése (technológia, vállalkozói kultúra, együttműködés) 3.Kutatás-fejlesztés, innováció (alkalmazásorientált fejlesztések, közfinanszírozású és nonprofit kutatás, vállalati K+F kapacitások) 4.Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés (e-gazdaság, e-kereskedelem, információs iparágak, e-közigazgatás, szélessávú távközlési infrastruktúra) Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEFOP) 1.Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 2.Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 3.Egész életen át tartó tanulás támogatása 4.Oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP) 1.Környezetvédelem (vízminőség, hulladékkezelés, természetvédelem, árvízvédelem, levegőszennyezés, energiagazdálkodás) 2.Közlekedési infrastruktúra (főúthálózat, környezetkímélő infrastruktúra) Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP) 1.A versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezőgazdaságban (beruházások, halászati támogatás, fiatal gazdák támogatása, átképzés és továbbképzés) 2.Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása (feldolgozás és értékesítés) 3.Vidéki térségek fejlesztése (vidéki jövedelemszerzési alternatívák, mezőgazdasági infrastruktúra, vidéki örökség védelme, LEADER) Regionális OP (ROP) 1.A turisztikai potenciál erősítése a régiókban (vonzerőfejlesztés, turisztikai fogadóképesség) 2.Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (elérhetőség, városrehabilitáció, alapfokú oktatási infrastruktúra) 3.A régiók humán erőforrásának fejlesztése (helyi közigazgatás, civil szervezetek kapacitásai, helyi foglalkoztatás, felsőoktatás, szakmai képzések)

11 Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-13) Célja: - foglalkoztatás bővítése és a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése Hogyan? Természeti kincseink megőrzése, Öngondoskodás, Társadalmi szolidaritás, együttműködés, Esélyegyenlőség, Jogkövetés által. 11

12 Átfogó célok (ÚMFT) a munkaerő-kínálat növelése humán a munkaerő-kereslet bővítése infrastruktúra a kereslet-kínálat összhangja gazdasági a versenyképesség növelése; versenyké- a gazdaság bázisának a szélesítése; pesség az üzleti környezet fejlesztése, azon belül  az elérhetőség javítása,  a szabályozási környezet javítása, az állami szolgáltatások hatékonyságának növelése infrastruktúra fejlesztése 12

13 13 Az ÚMFT prioritásai és operatív programjai, 2007-2013 Az ÚMFT prioritásaiAz Operatív Programok Mozaik- szó Forrás (Mrd Ft): A gazdaság fejlesztéseGazdaságfejlesztés OPGOP674 A közlekedés fejlesztéseKözlekedés OPKÖZOP1721 A társadalom megújulása Társadalmi megújulás OPTAMOP933 Társadalmi infrastruktúra OPTIOP539 Környezet- és energiafejlesztésKörnyezet és energia OPKEOP1054 Államreform Államreform OPÁROP Elektronikus közigazgatás OPEKOP Területfejlesztés összesen 1.770 Mrd Ft Nyugat-dunántúli OPNYDOP128 Dél-alföldi OPDAOP207 Észak-alföldi OPEAOP270 Közép-magyarországi OPKMOP580 Észak-magyarországi OPEMOP250 Közép-dunántúli OPKDOP140 Dél-dunántúli OPDDOP195 Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja Végrehajtás OPVOP ÖSSZES FORRÁS:6.943

14 14 ÚMFT - Gazdasági Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért (35 %) – egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások innovációs, K+F tevékenysége, innovációs, technológiai parkok és hídképző intézmények A vállalkozások (kiemelten kkv-k) jövedelemtermelő képességének erősítése (30 %) –technológiai korszerűsítés, szervezetfejlesztés, folyamat-menedzsment Az információs társadalom és a modern üzleti környezet erősítése (12 %) –infokommunikációs infrastruktúra, telephelyfejlesztés, üzleti tanácsadás –Pénzügyi eszközök technikai prioritása (23 %) –Mikrofinanszírozás, garanciaeszközök, tőkepiac fejlesztése (kockázati tőke, magvető tőke) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (23 %) – „Intelligens” iskola, Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem infrastruktúrája Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (52 %) A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (19 %) –A munkaerőpiaci részvételt támogató és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában (6 %) –Közösségfejlesztés, kulturális infrastruktúra, fejlesztési pólusokhoz és társpólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések (pl. egyetemek közösségi funkciói, könyvtár)

15 15 Társadalmi megújulás Operatív Program A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17 %) Az alkalmazkodóképesség javítása (21 %) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21 %) Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén (12 %) Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése (18 %) Közép Magyarországi fejlesztések (12 %) Közlekedés Operatív Program Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása, térségi elérhetőség javítása, közlekedési módok összekapcsolása, közlekedési infrastruktúra, városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése Környezet és Energia Operatív Program Egészséges tiszta települések (53 %) Hatékonyabb energia felhasználás (2 %), megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (5 %) Vizeink jó kezelése (34 %), természeti értékeink jó kezelése (3 %) Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése (3 %) Államreform ÚMFT Koordináció és Kommunikáció

16 16 Területfejlesztés – Regionális OP-k prioritásai Nyugat-DUDél - DUKözép - DUKözép – MÉszak – MÉszak – ALDél – AL 1. Regionális gazdaságfej- lesztés 1. A városi tér- ségek fejleszté- sére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Regionális gazdaságfejlesz- tés. 1. A tudásalapú gazdaság inno- váció- és vállal- kozás-orientált Fejlesztése 1. A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Regionális gazdaságfejle sztés. 2. Turizmus- fejlesztés – Pannon Örökség megújítása 2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban 2. Regionális turizmusfejlesztés 2. A verseny- képesség keretfeltételeine k fejlesztése 2. A turisztikai potenciál erősítése 2. Turisztikai célú fejlesztés 2. Turisztikai célú fejlesztések 3. Városfejlesztés 3. Humán közszolgáltatá- sok fejlesztése 3. Fenntartható településfejlesz- tés 3. A régió vonzerejének fejlesztése 3. Településfej- lesztés 3. Közleke- dési feltételek javítása 3. Közlekedési infrastruktúrafej- lesztés. 4. Környezet- védelmi és közlekedési infrastruktúra 4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása 4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 4. A humán közszolgáltatás ok intézmény- rendszerének fejlesztése 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4. Humán infrastruktúra fejlesztése 4. Humán- infrastruktúra fejlesztése 5. Helyi és tér- ségi közszol- gáltatások infra- strukturális fejlesztése 5. Az elérhetőség javítása és kör- nyezetfejlesztés 5. Humán infrastruktúra fejlesztés 5. A települési területek megújítása 5. Térségi közlekedés fejlesztése 5. Térség- fejlesztés Város- fejlesztés 5. Telepü- lésfejlesztési akciók

17 17 Új Széchenyi Terv 2011 januárjában az Új Magyarország Fejlesztési Tervet felváltotta az Új Széchenyi Terv. Az Új Széchenyi Terv 2011. január 1-jei elindulásakor több, mint 6000 milliárd forint az ÚMFT-ben kifizetés- és kötelezettségvállalás szintjén gazdára talált; és kb. 1200 pályázati felhívás volt folyamatban Az ÚSZT véglegesítését és elfogadását követően azonban már csak az abban foglalt célkitűzéseknek megfelelő új pályázatokat indítanak el. Előzménye: a 2001-2003 közt működött Széchenyi Terv - elsősorban még hazai forrásokból Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll 2011-2013 között közel 2000 milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére.

18 18 Az Új Széchenyi Terv 7 fő területe 1.Gyógyító Magyarország – Egészségipar 2.Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés 3.Otthonteremtés és Lakásprogram 4.Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés 5.Tudomány – Innováció – Növekedés 6.Foglalkoztatási áttörés 7.Tranzitgazdaság

19 Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Prioritásai:  Az egészségiparra épülő turizmus  Termál- egészségipar hazánk kivételesen gazdag termál- és gyógyvizekben →kedvező geotermikus adottságok Egészségmegőrzés, egészségtudatos életmód fogászati turizmus esztétikai sebészet Wellness turizmus 19

20 Zöldgazdaság fejlesztési program energiatakarékosság, energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások fokozott felhasználása, saját erőforrások előtérbe helyezése Megújuló Energia Útiterv célja 2020-ra: megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra növelése, 20%-os energiahatékonyság-növelés, és az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának –az 1990-es szinthez képest – 20%-os mérséklése 20

21 Vállalkozásfejlesztési Program előrelépés programja → támogatja a jövőben beruházni kívánó hazai vállalkozásokat szövetségkötés programja → segíti a vállalkozók és a kormányzat, a vállalkozók és az önkormányzat, valamint a felsőoktatási intézmények és a civil szervezetek közötti együttműködést tehetség kibontakozásának programja → segíti a képzett és tapasztalt fiatalok vállalkozóvá válását 21

22 Közlekedésfejlesztési Program elérhetőség biztosítása területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása személyek, áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetővé tétele gazdaság- és térségfejlesztő multiplikátor hatás Jelentős a GDP-hez való hozzájárulása (7-9%) 22

23 Tudomány – Innováció Program Társadalmi funkciója szerint: az életminőség javulásának a biztosítéka Vállalkozóknak pedig meghatározó versenyelőnyt jelent Az Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció programja olyan magyar gazdasági -társadalmi modell megvalósítását támogatja, amelyben a nemzetközi léptékű ipari vállalati innováció az elkövetkező tíz évben egyre növekvő mértékben teret nyerve a gazdaság növekedési pályájának motorja lesz. 23

24 24 Az innovatív vállalkozások aránya

25 A magyar innovációs rendszer erősségei ➤ A gazdaság nagyfokú nyitottsága; ➤ A különböző K+F+I támogatások portfólió gazdagsága; ➤ Magas színvonalú kutatási teljesítmények ➤ Viszonylag magas „kutatási termelékenység” ➤ A tudomány-, technológia- és innováció-politika jogszabályi alapjai megfelelőek; ➤ Az intézmények és a keretfeltételek gyorsan fejlődtek és jelenleg sok tekintetben segítik az innovációt. 25

26 Gyengeségei: ➤ Az üzleti szféra alacsony innovációs aktivitása, alacsony szintű szabadalmi tevékenység; ➤ A K+F+I tevékenységek regionális kiegyenlítetlensége; ➤ Az innovatív kkv-k alacsony számaránya; ➤ A mobilitás és az együttműködés hiánya; ➤ A K+F+I humán erőforrásainak elégtelensége – mérnöki és természettudományos végzettségűek alacsony aránya. 26

27 Foglalkoztatási Program kritikusan alacsony a foglalkoztatás szintje 2010-ben a munkavállalási korú népesség alig fele foglalkoztatott 2002 óta egyre gyorsuló ütemben növekszik a munkanélküliség Cél: potenciális munkavállalók elhelyezkedését segítő és ösztönző programok →minél több adózó és fenntartható munkahely 27

28 28 Az Új Széchenyi Terv programrendszere

29 29 Új Széchenyi Terv (2011-től) és kapcsolata az ÚMFT-hez

30 30 ÚMFT – 2010-ig ÚSzT 2011-

31 31 Források fejlesztési programonként, EU és hazai


Letölteni ppt "1 Regionális gazdaságtan 10. előadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések