Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolygómozgás Kepler- Törvényei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolygómozgás Kepler- Törvényei"— Előadás másolata:

1 A bolygómozgás Kepler- Törvényei
Készítette:Kármán Viktória 9.b

2 Johannes Kepler (1571-1630) Prágában Tycho Brache asszisztense volt .
A Mars térbeli helyzetét vizsgálva rájött, hogy ellipszispályán mozog. Később ezt más bolygókra is kimutatta. Munkássága a koperniku-szi heliocentrikus világ-rendszer győzelmének beteljesülését jelentette.

3 Ptolemaiosz Klaudiosz (Kr. u. 70-147) Alexandria, görög természettudós
Geocentrikus-földközéppontú világkép. A bolygók, a Nap és a Hold a Föld körül mozognak, úgynevezett szférákon. A bolygók csak tökéletes mozgást végezhetnek, vagyis mozgásukat csak körmozgással lehet leírni.

4 Nikolaus Kopernikusz (1473-1543)
Az égitestek mozgásáról (1543). Heliocentrikus-napközéppontú világkép. A bolygók a Nap körül körpályákon mozognak a Földdel együtt.

5 Tycho de Brache (1546-Prága,1601) dán csillagász
1577. kiszámította egy üstökös pályáját, és rájött, hogy az a Föld felé közeledik. Világképe – bizonyos kompromisszumokkal – geocentrikus volt. Adatai alapján alkotta meg Kepler a bolygómozgás három alaptörvényét.

6 Kepler- Törvényei Bolygómozgások három törvényét, melyeket Johannes.
Kepler német csillagász állapított meg. A Föld Nap körüli mozgása igen jó közelítéssel körmozgásnak tekinthető. 

7 Kepler I. törvénye Más néven a bolygók pályája.
Naprendszerünkben minden bolygó egy-egy ellipszispályán mozog a Nap körül. Fókuszpontjukban a Nap található.

8 Kepler II. törvénye Más néven felületi törvény.
A Naptól egy bolygóhoz húzott vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. Következménye:hogy az ellipszispályán keringő bolygó gyorsabban halad a Naphoz közelebb, mint a pályájának Naptól távolabbi részén.

9 Kepler III. törvénye A bolygók keringési idejének négyzetei úgy aranylanak egymáshoz mint az ellipszispályák fél nagy tengelyeinek köbe. Következménye: Azaz a a3/T2 hányados minden naprendszerbeli bolygó esetén ugyanakkora. a - a pályák fél nagytengelyei T- keringési idők

10 Következmény 1627. Tabulae Rudolfinae (Rudolf-féle táblázatok).
Ebben kiértékelte Tycho Brache megfigyeléseit és addigi legpontosabb bolygópálya-leírásokat adta meg. Isaac Newton gravitációs és mozgástörvényei.

11 Források


Letölteni ppt "A bolygómozgás Kepler- Törvényei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések