Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóth György Zilahi-Sebess László Gyuricza György 2015. 03. 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóth György Zilahi-Sebess László Gyuricza György 2015. 03. 20."— Előadás másolata:

1 Tóth György Zilahi-Sebess László Gyuricza György 2015. 03. 20.

2 A törvény A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2010. év elejei módosítása alapján „zárt területnek” minősül a meghatározott ásványi nyersanyag – így a szénhidrogén – kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, vizsgálati pályázatra kijelölhető terület. A Bányatörvény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati pályázatot hirdethet meg azokon a terület- részeken, ahol — a külön jogszabály szerinti érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével — az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 9. § (2) A miniszter az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat eredményének figyelembevételével, a koncessziós pályázati kiírásban azt a zárt területet hirdeti meg, amelyen az ásványi nyersanyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.

3 A Kormányrendelet 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyers- anyag és a geotermikus energia természetes elő- fordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról Szempontok: a) környezet-, táj- és természetvédelmi b) vízgazdálkodási és vízvédelmi c) kulturális örökségvédelmi d) termőföldvédelmi e) közegészségügyi és egészségvédelmi f) nemzetvédelmi g) településrendezési h) közlekedési i) ásványvagyon-gazdálkodási

4 A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról tanulmány készül A Tanulmány által ismertetett bányászati tevékenységek típusai: Szénhidrogén-kutatás, termelés Geotermikus energia-hasznosítás a 2500 méternél nagyobb mélységekben Szénbányászati tevékenységek Távlatokban: A CO2 mélységi, geológiai tárolása

5 Kiknek készül? 1. Jogi apparátus (a pályázat kiírói) 2. Vállalkozók (leendő koncesszorok) 3. Szakértők, szakmabeliek 4. Közvélemény

6 Tartalom 2. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez 9 9 A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalma 1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése 1.1. A vizsgálati terület földrajzi leírása 1.1.2. Talajtan, 1.1.2. Talajtan, természetes növényzet és területhasználat 1.2. A vizsgálati terület földtana 1.3. A terület vízföldtani viszonyai 1.4 A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MFGI, OVF) 1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok 1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogsza- bályokon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH)

7 Tartalom 2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok 2.2. A várható kutatási és termelési módszerek valamint a bányászati tevékenység megvalósulása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása 2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek — szállítás, tárolás, hulladék- kezelés, energiaellátás, vízellátás — általános leírása (MBFH) 2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon- gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása 2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 2.7. A terhelés várható időtartama 2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek

8 Tartalom 3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a tevékenység jelentősen befolyásolhat 3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális, vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása 3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális hatások bemutatása (NeKI)

9 A hatóságok A jelentés elkészítésében közreműködő közigazgatási szervek, valamint a véleményezés és adatszolgáltatás köre környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség Országos Tisztifőorvosi Hivatal megyei kormányhivatal földhivatala megyei, fővárosi kormányhivatal erdészeti igazgatósága fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, területi vízügyi hatóság

10 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Ábrám Örs természetvédelmi mérnök, BSc BÁNYÁSZATI KONCESSZIÓS TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Kezdetekben a hatósági válaszok felhívják arra a figyelmet, hogy lehetőség szerint a tevékenységet védett területeken kívül kell folytatni. Korlátozások csak néhány tanulmánnyal később jelennek meg, melyek kezdetben a Natura 2000 területek esetében a hatásbecslési dokumentáció elkészítésében jelentkeznek. A végkifejlet a geotermikus koncessziós tevékenység kapcsán is az, hogy a Natura 2000 területeket a hatóság véleménye szerint ki kell zárni a koncessziós területekből, ezeken sem kutatási, sem termelési tevékenységet nem engedélyeznek.

11 Dubicsány kőszén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése

12 Összegzés 1. A kijelölt terület (vizsgálati terület) információinak összesítése a bányászati tevékenység szempontjából 2. A tevékenység előrejelzése, a várható beruházási problémák feltárása a hatóságok közreműködésével 3. A közvélemény széles körű tájékoztatása 4. A koncesszor felkészítése a várható jogi procedúrákra

13 A Tanulmányok letölthetők: http://www.mbfh.hu

14 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Tóth György Zilahi-Sebess László Gyuricza György 2015. 03. 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések