Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számítógépes elemzés alapjai. Adatok fajtái  Mérhető adatok, Intervallumskála az adatok közti különbségek, intervallumok egyenlők  Ordinális skálán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számítógépes elemzés alapjai. Adatok fajtái  Mérhető adatok, Intervallumskála az adatok közti különbségek, intervallumok egyenlők  Ordinális skálán."— Előadás másolata:

1 A számítógépes elemzés alapjai

2 Adatok fajtái  Mérhető adatok, Intervallumskála az adatok közti különbségek, intervallumok egyenlők  Ordinális skálán elhelyezkedő adatok: rangsorolásból származó adatok kapcsolt rangpontszámok  Nominális mérés: az adatokat számokkal helyettesítjük,  melyek nem jelölnek sorrendiséget  nem összeadhatók

3 Statisztikai eljárások  Leíró statisztika Ha a tényleges személyeket elemezzük, azaz a Populáció=minta Statisztikai eljárások  Gyakoriságok  Középértékek  Szóródások  Korreláció

4 Statisztikai eljárások  Matematikai statisztika Megadja, hogy a reprezentatív mintából vonható le következtetés az alapsokaságra. Különbözőségvizsgálatok Adatfajták Minták száma intervallumordinálisnominális egyegymintás t- próba Wilcoxon-próbaKereszttábla elemzés, khi-négyzet próba kettőkétmintás t- próba F-próba Mann-Whitney- próba Kereszttábla elemzés, khi-négyzet próba háromvarianciaanalízi s Kruskall-Wallis- próba Kereszttábla elemzés, khi-négyzet próba

5 Statisztikai eljárások  Matematikai statisztika Összefüggésvizsgálatok Adatfajták Minták száma intervallumordinálisnominális kettőkorrelációszámításSpearmann-féle rangkorreláció Keresztábla elemzés, khi-négyzet próba Kettő vagy több, mint kettő regresszióanalízis Több mint kettő Parciális korrelációszámítás Faktoranalízis klaszteranalízis

6 Leíró statisztika

7 Középértékek  Átlag  Módusz  Medián

8 Gyakorisági vizsgálatok 1. A kategóriák számának meghatározása  10 és 20 közötti páratlan szám  de alacsony számú (50 körüli elmeszámú) minta esetén kevesebb (7-9 kategória) is lehet. 2. A csoportintervallumok (lépésköz) meghatározása  1, 2, 3, 5, 10  a kategóriaszám alapján  Diszjunktság: A csoportok meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy a minta minden eleme pontosan egy kategóriába legyen besorolható, ezért a csoportok nem fedhetik át egymást.

9 Abszolút gyakoriság  Def: Az egyes kategóriákba tartozó értékeket az adott csoport gyakoriságának nevezzük, a létrejövő értékeket együttesen pedig a minta abszolút gyakorisági eloszlásának.

10 További gyakorisági mutatók  Relatív gyakoriság az abszolút gyakorisági értékek és az elemszám hányadosát, azaz az egyes kategóriába tartozók összes kitöltőhöz viszonyított százalékos arányát.  A kumulatív gyakoriság megmutatja, a minta hány eleme található a kategória felső határa alatt.  Halmozott %-os gyakoriság, vagy más néven százalékos kumulált gyakoriság megmutatja a minta hány százaléka található a kategória felső határa alatt.

11 Szóródási mutatók  Szóródási terjedelem: a minta értéktartománya: a minta legnagyobb és a legkisebb elemének a különbsége. R = X max - X min  Átlagos eltérés: a minta elemeinek az átlagtól való átlagos távolsága.  Négyzetes összeg: A minta elemeinek az átlagtól való eltéréseinek négyzete összegezve.

12 Variancia  A variancia a négyzetes összeg osztva a minta szabadságfokával.  Szabadságfoknak nevezzük a minta független elemeinek számát.

13 Szórás  A szórás a variancia pozitív előjelű négyzetgyöke.

14 Tétel  A mintától 1 szórásnyi terjedelembe tartozik az adatok több mint 2/3-a.  A mintától 2 szórásnyi terjedelembe tartozik az adatok több mint 90%-a.  A mintától 3 szórásnyi terjedelembe tartozik az adatok több mint 95 %-a.

15 Relatív szórás  A relatív szórás a szórás átlaghoz viszonyított mérőszáma: a szórás és az átlag hányadosának eredménye.

16 Kvartilisek  A kvartilisek a minta negyedelő pontja.  Interkvartilis félterjedelem a harmadik és az első kvartilis különbsége: Q 3 -Q 1

17 Összefüggések

18 Gyakorisági poligon és a középérték-mutatók  Balra ferdült: Módusz > Medián > Számtani közép  Jobbra ferdült: Módusz < Medián < Számtani közép  Normális eloszlás (harang görbe) : Módusz = Medián = Számtani közép

19 Matematikai statisztika

20 Korreláció  A korrelációs együttható két mennyiségi adatsor közti kapcsolat erősségét és irányát megadó együttható.


Letölteni ppt "A számítógépes elemzés alapjai. Adatok fajtái  Mérhető adatok, Intervallumskála az adatok közti különbségek, intervallumok egyenlők  Ordinális skálán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések