Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nováky Béla Éghajlatváltozási előrejelzések Budapest, 2014 A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nováky Béla Éghajlatváltozási előrejelzések Budapest, 2014 A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe."— Előadás másolata:

1 Nováky Béla Éghajlatváltozási előrejelzések Budapest, 2014 A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

2 elte.prompt.hu Az éghajlati rendszer A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

3 Éghajlat alakító tényezők - külső kényszerek Napenergi a, napállandó – cca. 342 Wm -2 év -1 Sugárzásátvitel a Föld-légkör rendszerben Planetáris albedó: légköri aeroszolok, felhőzet, földfelszín Üvegházhatás: ÜHG, vízgőz, felhőzet A földfelszínt elérő sugárzási energia egyenetlen megoszlása a Földön – kiegyenlítődése a cirkuláció útján A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések Légköri cirkuláció (GCM) Bartholy et al. 2013 Tengeráramlatok Nagy Óceáni Szállítószalag www.met.hu

4 Energiaforgalmi egyensúly A Föld-légkör rendszerbe érkező és onnan távozó energia hosszabb időszak alatt megegyezik – egyensúlyi állapot A egyensúly megbomlása esetén a Föld-légkör rendszer törekszik az egyensúly visszaállítására vagy új egyensúly megteremtésére Az éghajlat alakító (külső) tényezőkben bekövetkező változások a külső kényszerek (forcing), az éghajlat új feltételekhez való igazodása a kényszerített klímaváltozás A külső kényszerek Természetes (napállandó, Föld pályaelemei, kontinensek vándorlása, légkör összetétel) és antropogén (légkör összetétele, területhasználat) Időskála a geológiai léptéktől (százezer évek) az emberöltő (évtizedek) léptékig változhat A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

5 Az éghajlati rendszer összetevőinek a külső kényszerekhez való igazodási ideje eltérő, az együttes egyensúlyt nem tudják elérni és ez a változás folyamatosságát vonja maga után Az éghajlati rendszer összetevői között fizikai és biogeokémiai kölcsönhatások és visszacsatolások Az autonóm (külső kényszer nélküli) nemlineáris dinamikai rendszereknek jellemző viselkedési formája az önmagát pontosan nem ismétlő, aperiodikus szabad változékonyság – kaotikus viselkedés A múltbeli klímaváltozás, a jelen tendenciák oksági magyarázatának bizonytalanságai a belső mechanizmusra vezethetők vissza Götz 2004 Belső éghajlatalakító mechanizmus – szabad változékonyság A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

6 A jövő éghajlatának bizonytalansága Globális modellek: - modellfelépítés, - visszacsatolások, - adatok Külső kényszerek - társadalmi-gazdasági változások (népesség, gazdaság, energia) , légköri kibocsátások,  légköri üvegházgázok - napállandó A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések Belső mechanizmus (felhőzet, bioszféra) IPCC WGI 2013

7 A globális hőmérséklet változása az utolsó 20 ezer évben és várható alakulása a XXI. században 0,05-0,1 °C/100 év 0.7-1 °C/100 év 1-3 °C/100 év A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések www.global-greenhouse-warming.com

8 Mi várható hazánkban, a Kárpát-medencében, a Duna vízgyűjtőjében Melegedés az évben, minden évszakban Szárazodás – kevesebb csapadék, vagy alig változó csapadék A csapadék éven belüli átrendeződése: télen nő, nyáron csökken Szélső események – gyakorisága és intenzitása nő - nagycsapadékok - száraz időszakok Duna vízgyűjtőjében – a gleccserek folyamatos olvadása Bartholy J., Pongrácz R. 2013 A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

9 A hidrológiai rendszer http://gis.elte.hu A hidrológiai rendszer - szoros és kölcsönös kapcsolatban van az éghajlati rendszerrel - szoros kapcsolat az alrendszerei (felszíni vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek) között A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

10 Vízjárás alakító külső tényezők (külső kényszerek) Éghajlat, az éghajlat változékonysága, szélsőségek A térszín adottságai (geológia, talaj, domborzat), amelyek változásai lehetnek természetes és antropogén eredetűek A vízjárást közvetlenül érő szabályozások Vízjárás alakító belső mechanizmus A hidrológiai rendszer alrendszereinek (felszíni, felszín közeli, felszín alatti) eltérő válaszidői a külső kényszerekre (természetes tározás) Visszacsatolások – bioszféra (ökoszisztéma) A kaotikus viselkedés a hidrológiai rendszernek is sajátja: „A vízjárás a csapadék által generált és a vízgyűjtők (tulajdonságai) által strukturált sztochasztikus folyamat” Zsuffa I. A külső kényszerek esetén a hidrológiai rendszer törekszik az új (vízforgalmi) egyensúlyra, amit a hidrológiai jellemzők változásában érzékelhetünk A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

11 A vízjárás változás kimutatása (detektálása és attribució) Emelkedő tendenciaVízgyűjtőMeder középértékerdősültségfeliszapolódás, benőttség szóráséghajlat változás változékonyság Statisztikai módszerekkel (pl. idősor vizsgálat) a változás felismerhető (detektálható), de magyarázatot (attributició) nem ad a változás okaira A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések Stacioner  instacionér Nováky 2014

12 Az éghajlati eredetű változások felismerése Nem éghajlati hatások jelenléte, a szétválasztásuk nem könnyű Az éghajlatváltozás indikátoraként az aggregált, antropogén hatásoktól kevéssé érintett vízjárás jellemzők lehetnek alkalmasak: évi vízhozam, a tavak természetes vízkészlete, vízhőmérséklet Bizonytalan, hogy a vízjárásban kimutatott változás oka az éghajlat változása vagy változékonysága (pl. NAO) A vízjárás változás kimutatására és okainak feltárására a modellek, elsősorban a fizikai modellek lehetnek alkalmasak. A modellek lehetnek alkalmasak a jövőben várható változások előre jelzésére A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

13 Az éghajlatváltozás vízjárási (hidrológiai) hatásainak előrejelzése Empirikus-statisztikusFizikai Tér- és időbeli részletezettség erősen korlátozottalig korlátozott Előre jelezhető jellemzőátlagokvalószínűségi eloszlás A nem éghajlati hatásokerősen korlátozottmodellbe beépíthetők Adatigénykönnyen kielégíthetőjelentős, térinformatika Éghajlati forgatókönyvekhez illesztés egyszerű és megbízhatóadatgenerálás) Modell ellenőrzés (verifikáció)korlátozott – időbeli analógia A hazai hatásvizsgálatok fejlődése: az empirikus-statisztikustól a fizikai modellekig Viszonylag kevés hatásvizsgálat – inkább csak a nemzetközi projektek keretében Általánosítás hiánya, interpretálás elégtelensége A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

14 Mi várható hazánkban, a Kárpát-medencében, a Duna vízgyűjtőjében ÉghajlatVízjárás MelegedésNövekvő vízhőmérséklet, csökkenő jégjelenségek, növekvő párolgás Szárazódás, ariditás növekedése Csökkenő évi lefolyás, csökkenő hasznosítható felszíni és felszín alatti vízkészlet, tavak romló vízforgalma Gleccserek olvadásaA Duna éven belüli lefolyásának átrendeződés Csapadék átrendeződése A lefolyás télen növekszik, nagyobb folyókon bizonytalan árhullámok NagycsapadékokGyakoribb és intenzívebb villámárvizek Száraz időszakokGyakoribb, kiterjedtebb aszály Élet- és vagyonbiztonság, víz- és élelmiszer biztonság, vizek ökológiai állapota, fenntartható fejlődés, foglalkoztatottság A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

15 Mi a teendő? Bizonytalanságok felismerése és csökkentése – a biztonság növelése A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések

16 Köszönöm a figyelmet Nováky Béla A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe 2014. Nováky Béla: Éghajlatváltozási előrejelzések


Letölteni ppt "Nováky Béla Éghajlatváltozási előrejelzések Budapest, 2014 A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések