Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kockázatértékelés és a megelőző pártfogás Szakmai nap Kecskemét 2015

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kockázatértékelés és a megelőző pártfogás Szakmai nap Kecskemét 2015"— Előadás másolata:

1 A kockázatértékelés és a megelőző pártfogás Szakmai nap Kecskemét 2015
A kockázatértékelés és a megelőző pártfogás Szakmai nap Kecskemét február 19. Igazságügyi Hivatal

2 Kockázatértékelés A bűnelkövető veszélyességének felmérésére, a bűnismétlésre vonatkozó prognózis felállítására létrejött értékelési eszközök –alternatív szankciókkal való kapcsolat Individuális értékelés – szakemberek értékelése Statisztikai alapú értékelési rendszerek - statikus rizikófaktorok (pl. nem, életkor, korábban elkövetett bűncselekmények) 3. generáció - a statikus rizikófaktorokat dinamikus kockázat tényezőkkel egészítik ki – például társas kapcsolatok, szociális készségek, motiváció -esetkezelés : „risk-need-responsivity” modell –kockázat-szükséglet- egyénre szabott 4. generáció - +esetkezelési elemek, dezisztencia - erősség fókusz

3 Kockázatértékelés Felelősség megállapítása előtt
Statikus+dinamikus tényezők Statikus: korábbi normaszegések (iskolai, szabálysértés, bűncselekmény) Dinamikus: 11 témakör lakókörnyezet; lakhatási körülmények; családi kapcsolatok; oktatás, képzés, munkavégzés; kortárs kapcsolatok, szabadidő-eltöltés; szenvedélybetegség; fizikai, mentális és érzelmi egészség; önmaga és mások észlelése; gondolkodás és viselkedés; a bűncselekményhez/szabálysértéshez való viszonyulása; a változás iránti motiváció Alacsony, közepes, magas

4 2015. január 1-től A környezettanulmány funkciója bővül
Változatlan: kt. a fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárásban, a nyomozó hatóság megkeresése alapján A környezettanulmány részét képezi a fiatalkorú bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelése is.

5 2015. január 1-től Új felhasználási terület (Gyvt. 68/D.§):
gyámhatóság megkeresése alapján a bűncselekmény vagy elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése, illetve tényállásszerű magatartásának megvalósítása miatt indult védelembe vételi eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett környezettanulmány és bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelés → megelőző pártfogás

6 KT megváltozott szerepe
Korábban az elkövető személyére vonatkozó információnyújtás, döntés elősegítése – fk. büntetőeljárás „Kvázi döntéshozó szerep” (gyermekvédelmi intézkedés) – megelőző pártfogás

7 Célcsoport a fiatalkorúval szemben büntetőeljárás indult
a fiatalkorúval szemben elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indult a gyermekkorú bűncselekmény vagy elzárással is sújtható szabálysértés tényállásszerű magatartását valósította meg Fiatalkorú terhelt- duplikáció! –azonos tartalom

8 KT megelőző pártfogással kapcsolatos funkciója
A gyámhatóság megelőző pártfogásról szóló döntésének megalapozása. A kriminális veszélyeztetettség szintjének felmérése és a veszélyeztetettséget csökkentő beavatkozásokra történő javaslattétel. 3 fokú skálán történő értékelés: magas fok – megelőző pártfogás kötelező közepes – megelőző pártfogás elrendelése mérlegelés tárgya alacsony – elrendelésre nem kerül sor

9 Kockázatértékeléssel kibővített környezettanulmány tartalma
A kockázatértékelés célja a bűnelkövetéssel összefüggő tényezőknek a feltárása és a bűnismétléssel való összefüggésüknek a súlyozása. Információtartalma megegyezik a korábbi, általános környezettanulmány információtartalmával, de a kockázatértékelés bevezetésével a vizsgált tényezők bemutatásán túl vizsgált tényezők kockázati szempontú értékelését is tartalmazza.

10 Kt.-ké. tartalma I-II. rész:. I. része az elrendelésre és a gyermekkorúakra, a terheltre, illetve az eljárás alá vont fiatalkorúra vonatkozó adatokat, a II. rész az elkészítésére vonatkozó adatokat tartalmazza

11 Kt-ké. III. rész Szakmai ténymegállapítások
A vizsgált témakörök az alábbiak: A gyermekkorú, illetve fiatalkorú a) korábbi normaszegései, különösen a vele szemben indított büntetőeljárásokra, szabálysértési eljárásokra, iskolai konfliktusaira vonatkozó információk, b) a lakókörnyezete, lakhatási körülményei, c) a családi körülményei, kapcsolatai, d) az oktatásban, képzésben való részvétele, illetve munkaerő-piaci helyzete, jövedelme, vagyona, e) baráti és kisközösségi kapcsolatai, szabadidő eltöltési szokásai, f) esetleges káros szenvedélyei, g) fizikai, mentális egészségi állapota, h) gondolkodási és viselkedési mintái.

12 Kt.-ké.III. rész A vizsgált tényezők kockázati szempontú értékelése.
Leíró jelleg-teszt jelleg Statikus – dinamikus tényezők Az adott tényező milyen összefüggésben áll a gyanú szerinti bűncselekmény/szabálysértés elkövetésével. Alacsony fok: a vizsgált tényező és a bűncselekmény/szabálysértés elkövetése között alacsony az összefüggés. Közepes fok: a vizsgált tényező és a bűncselekmény/szabálysértés elkövetése között van összefüggés, de ez inkább közvetett összefüggés, a bűncselekmény/szabálysértés elkövetéséhez nem elsősorban e tényező, illetve e tényezőt érintő problémák vezetettek. Magas fok: a vizsgált tényező, illetve a vizsgált megállapított problémák közvetlen összefüggésben állnak a bűncselekmény elkövetésével. A bűncselekményhez vezető okok.

13 Példák az értékelésre Lakhatási körülmények
A lakás alkalmatlan vagy felszereltsége hiányos, de e környezeti feltételek és a bűnelkövetés között nincs kapcsolat. - alacsony A gyermek/fiatalkorú elégedetlen a lakhatási körülményeivel, és ez közrejátszik a gyermeket/fiatalkorút jellemző stressz és frusztráció kialakulásában. – közepes A gyermek/fiatalkorú büntetett előéletű személyekkel él együtt, akik egyértelműen ösztönzik a bűnelkövetésre, illetve bevonják az elkövetésébe vagy a gyermek/ fiatalkorú az utcán él és a megélhetéshez bűnelkövetésre -magas

14 Példák az értékelésre 2. Oktatás, képzés, munkahely Alacsony, közepes:
A bűnelkövetés néha az iskolakerüléssel van összefüggésben, de nem következetesen. Közvetett kapcsolat van a bűnelkövetéssel, amennyiben az iskolai alulteljesítés hozzájárul alacsony önbecsüléshez, ezáltal a kriminális viselkedéshez. Magas: A bűncselekmények/szabálysértés elkövetése leginkább akkor történik, mikor a gyermek/fiatalkorú nincs iskolában, munkahelyen. A gyermek/fiatalkorú bűnelkövetése tipikusan iskolai helyszínekhez kötődik, és az iskolát, a bűnelkövetésre alkalmat kínáló helyszínnek tekinti A gyermek/fiatalkorú hiányzik a munkahelyéről, iskolából, unatkozik, és időeltöltésként követ el bűncselekményt/szabálysértést.

15 Példák az értékelésre 3. Családi és személyes kapcsolatok
Alacsony, közepes: A gyermek/fiatalkorú felnéz az idősebb, kriminálisan aktív testvérére, de nem valószínűsíthető, hogy együtt követnek el bűncselekményt/szabálysértést vagy a testvér megpróbálná bevonni a gyermeket bűncselekmények/szabálysértések elkövetésébe. Magas: Van olyan közeli családtag, aki kriminálisan aktív és a gyermeket/fiatalkorút bevonja bűncselekmények/szabálysértések elkövetésébe. A gyermek/fiatalkorú felügyelete következetlen és a szülők nem tudják, hogy a gyermek/fiatalkorú kivel jár el vagy kivel van. A gyermek/fiatalkorú azért követ el bűncselekményt/szabálysértést, hogy több figyelmet kapjon attól, aki nem mutat iránta érdeklődést.

16 IV. rész Korábbi és a folyamatban lévő megelőző pártfogás, illetve pártfogó felügyelet tapasztalatai A gyermekkorú, illetve fiatalkorú által esetlegesen korábban elkövetett bűncselekmények, szabálysértések, illetve tényállásszerű cselekmények, illetve a jelenlegi cselekmény jellegének, a kriminális viselkedés változásának vizsgálata A gyermekkorúnak, illetve fiatalkorúnak és környezetének a cselekményez való viszonyulása a) az esetleges korábbi és a folyamatban lévő megelőző pártfogás, illetve pártfogó felügyelet tapasztalatait, b) a gyanú szerinti bűncselekmény vagy szabálysértés illetve az esetleges korábbi bűncselekmények és szabálysértések jellegét, c) a gyermekkorú vagy fiatalkorú és környezete viszonyát a gyanú szerinti bűncselekményhez vagy szabálysértéshez.

17 V. rész A gyermekkorú, a terhelt, illetve az eljárás alá vont fiatalkorú változás iránti motivációjának, jóvátétellel, az ügy esetleges közvetítői eljárásra utalásával kapcsolatos véleményének, szándékának felmérése – nagyobb hangsúly

18 VI. Rész - Összegzés A környezettanulmány VI. része tartalmazza a feltárt adatokon és következtetéseken alapuló, a gyermekkorú, a terhelt, illetve a fiatalkorú bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének a háromfokú skála alapján történő megjelölését, illetve a kockázati besorolás indokolását. Milyen kriminális előélettel rendelkezik a gyermekkorú/fiatalkorú, Mely kockázati tényezők hozhatók közvetlen összefüggésbe a szabálysértés/bűncselekmény elkövetésével, ennek kifejtése, Melyek a szabálysértés/bűnelkövetés fő motivációi, Cselekmények jellege Milyen változások következtek- be az elkövetés óta, van-e újonnan jelentkező veszélyeztető körülmény Beavatkozások

19 Beavatkozások Megelőző pártfogás tartalma:
Megelőző pártfogó felügyelővel való kapcsolattartás Gyer. 91/M.§: legalább havi 1 alkalom személyes találkozás Magatartási szabályok a gyermekkorú, illetve fiatalkorú kivel tarthat kapcsolatot, hol és milyen tevékenységgel töltheti szabadidejét, életvezetését érintően milyen változások szükségesek.

20 Beavatkozások viselkedéskorrekciós esetkezelési eszközök alkalmazása - előnyben kell részesíteni: - a viselkedéskorrekciós, illetve kompetenciafejlesztésére irányuló csoportos vagy egyéni foglalkozásokat - a helyreállító jellegű beavatkozásokat (közösségi jóvátétel, helyreállító technikák - pl. konferenciamódszerek, egyéb közösségi konfliktuskezelési technikák)

21 Beavatkozások Kockázatértékelésben megállapított kockázatok, illetve szükségletek kezelése Összetett kockázati háttér – komplex esetkezelés- családgondozó- megelőző pártfogó felügyelő Határozat: Gyer. 91/M. § a) bekezdése alapján tartalmazza, hogy mely magatartási szabályok teljesítésének ellenőrzése a megelőző pártfogó felügyelő feladata. Pártfogó felügyelő: mely kockázati tényezők kezelése tartozik a kompetenciájába (kt., tárgyalás): a kriminális viselkedéssel közvetlenül összefüggő tényezők

22 Beavatkozások A veszélyeztetettség magas foka esetében - a megelőző pártfogó felügyelővel történő személyes találkozás gyakoriságára való javaslattétel kötelező, a magatartási szabályként előírható beavatkozásra való javaslattétel opcionális A veszélyeztetettség közepes foka esetében - a pártfogó felügyelő javasolhatja a megelőző pártfogás elrendelését, ebben az esetben a megelőző pártfogó felügyelővel történő személyes találkozás gyakoriságára, illetve a magatartási szabályként előírható beavatkozásra való javaslattétel opcionális. A veszélyeztetettség közepes foka esetében, ha a pártfogó felügyelő nem javasolja a megelőző pártfogás elrendelését, a veszélyeztetettség enyhítése céljából egyéb intézmények és személyek közreműködésére javaslatot tehet

23 Gyámhatóság megkeresése kt+ ké. készítésére
Jelzés nyomozó hatóság részéről – a gyámhivatal 3 napon belül megkeresi(megkeresés+ nyom.hat. jelzése) Védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetében: Gyejó: – a védelembe vételi eljárás megindítása során szükséges dokumentumok elkészítése (alapellátás tapasztalatai,kt.,stb.)-30 nap –gyámhivatal felé -Pfsz-nek haladéktalanul megküldi a rendelkezésre álló kt., ped.véleményt. Pfsz – kt+ké. -30 nap

24 Gyámhatóság megkeresése kt+ ké. készítésére
Jelzés nyomozó hatóság részéről – a gyámhivatal 3 napon belül megkeresi(megkeresés+ nyom.hat. jelzése) védelembe vétel alatt álló gyermek esetében: Gyejó – mp javaslat, kt., pedagógia vélemény - 8 nap Pfsz – a gyejó által megküldött dokumentumokat a gyámhivatal bevárja,majd a védelembe vételi határozattal haladéktalanul továbbítja a megkereséssel együtt - kt+ké nap

25 A Pfsz-nek a megkeresésekkel kapcsolatos vizsgálata
A megelőz pártfogás elrendelése kizárt: Pártfogó felügyelet intézkedés hatálya alatt álló Javítóintézeti nevelés, szabadságvesztés büntetés hatálya alatt álló – tájékoztatás a gyámhivatal felé

26 A megelőző pártfogás elrendelésére irányuló gyámhatósági eljárásban való pártfogó felügyelői közreműködés A gyámhatóság által a megelőző pártfogás elrendelése iránt tartott tárgyaláson a) magas foka esetén részt vesz, b) közepes foka esetén részt vehet lehetőség szerint az a pártfogó felügyelő vesz aki a kt.+ké. készítette. A tárgyaláson a kt.+ké. alapján környezettanulmány és kockázatértékelés alapján – magas fok esetében - kötelezően javaslatot tesz személyes találkozás gyakoriságára javaslatot tehet magatartási szabályokra javaslatot tehet intézményeknek, személyeknek a közreműködésére A tárgyaláson - közepes foka esetén – ha részt vesz a pártfogó felügyelő –és a mpf elrendelésre kerül – Fontos! A megelőző pártfogó nyilatkozik a tárgyaláson, hogy mely magatartási szabályok végrehajtása tartozik a kompetenciájába!

27 Megelőző pártfogás mellőzése- közepes fok
Részleges kockázatértékelés A megelőző pártfogás mellőzése esetén (közepes fok) a gyámhatóság a döntését fél év múlva felülvizsgálja hivatlból. Ha a bűnismétlés kockázata hátrányosan megváltozott, a gyámhatóság megkeresheti a pártfogó felügyelői szolgálatot ismételt kockázatértékelés elkészítése érdekében. A részleges kockázatértékelés során Módszerek: a gyermekkorú vagy fiatalkorú, illetve törvényes képviselőjének személyes meghallgatása,az ügy iratainak tanulmányozása,a felvilágosítás-, adat- vagy iratkérés. A részleges kockázatértékelés során a közvetlen lakókörnyezet megtekintése mellőzhető - kivéve, ha a megváltozott körülmények a közvetlen lakókörnyezetre vonatkoznak. A megváltozott körülmények vizsgálatára irányuló kockázatértékelés a környezettanulmány I–II., illetve VI. részében foglaltakat tartalmazza.

28 A megelőző pártfogás végrehajtásának előkészítése
Határozatának kézhezvétele után haladéktalanul felhívást küld melyben értesíti a gyk.-t vagy fk.-t és szülőjét vagy más törvényes képviselőjét elrendelő határozatról, kezdő időpontjáról, a megelőző pártfogó felügyelő személyéről és elérhetőségéről, és jelentkezés időpontjáról (legkésőbb az érkezést követő 15. nap,), helyéről. Az első meghallgatáson történő tájékoztatás - jegyzőkönyv: a megelőző pártfogás céljáról, a megelőző pártfogó felügyelő szerepéről, a gyámhatóság határozatának tartalmáról, különös tekintettel a megállapított magatartási szabályokra, a megállapított magatartási szabályok megszegésének következményeiről, a kapcsolattartás gyakoriságáról és módjáról. A megelőző pártfogás alatt álló gyermekkorú esetében a kapcsolattartás elsősorban a gyermekkorú lakókörnyezetében történik. Tájékoztatás az első meghallgatásról illetve annak elmaradásáról a gyámhatóság részére. Együttműködés, tájékoztatás a gyermekjóléti szolgálattal: egyeztet az egyéni pártfogási terv és az egyéni gondozási-nevelési terv tartalmáról, közösen hallgathatják meg a gyermekkorút vagy fiatalkorút, illetve szülőjét, törvényes képviselőjét, közösen végezhetnek családlátogatást.

29 Az egyéni pártfogási terv elkészítése
Jk. felvételt követően harminc napon belül A Terv tartalmazza – a gondozási-nevelési terv figyelembevételével kapcsolattartásra és együttműködésre vonatkozó kötelezettségeket, a személyes találkozás gyakoriságát, a gyámhatóság határozatában megállapított magatartási szabályokat és annak megjelölését, hogy mely magatartási szabályok teljesítésének ellenőrzése a megelőző pártfogó felügyelő feladata ha a megelőző pártfogást elrendelő határozat olyan magatartási szabályt tartalmaz, amelynek teljesítésének ellenőrzéséhez a megelőző pártfogó felügyelőnek és a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának együttműködése szükséges – a megelőző pártfogó felügyelő és a családgondozó közötti együttműködés szempontjait, illetve az együttműködést igénylő magatartási szabály teljesítésének ellenőrzése során a megelőző pártfogó felügyelőre háruló feladatok meghatározását azoknak az intézményeknek, személyeknek a megnevezését, akiknek a segítségét a terv megvalósításához célszerű igénybe venni

30 A megelőző pártfogás végrehajtása
A megelőző pártfogás végrehajtása során a megelőző pártfogó felügyelő feladata különösen a megelőző pártfogást elrendelő határozatban megállapított magatartási szabályok megtartásának folyamatos figyelemmel kísérése annak ellenőrzése, hogy az együttműködésre és kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat a gyk., fk. iIletve a szülő vagy más törvényes képviselő betartja-e, a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú támogatása a kockázatértékelés során feltárt kockázati tényezők hatásának csökkentése, illetve a bűnismétléssel szembeni védő tényezők hatásának erősítése érdekében. Együttműködés a családgondozóval – a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjával: egyeztetnek a megelőző pártfogás tartamára előírt egyes, az együttműködést igénylő magatartási szabályok végrehajtásának módjáról, a megelőző pártfogás során használt esetkezelési módszerekről, szükség szerint közösen vesznek részt egyes esetkezelési módszerek alkalmazásában (például helyreállító konferenciamódszerek, mediáció, közösségi konfliktuskezelési technikák alkalmazása), közvetlenül kapcsolatot tartanak egymással, kölcsönösen tájékoztatják egymást. Helyszín biztosítása esetmegbeszéléshez, csoportos esetkezeléshez

31 A megelőző pártfogás során a pártfogó felügyelő által tett javaslatok
Javaslat az elrendelő gyámhatóság felé a mpf megszüntetésére, ha a gyermekkorú, illetve fiatalkorú a megállapított magatartási szabályokat teljesíti és magatartása kedvező irányba változik, valamint az elrendelés óta legalább félév eltelt, a megállapított magatartási szabályok módosítására, ha a megelőző pártfogás elrendelését követően a körülmények megváltoztak, további szükséges intézkedések megtételére, ha a veszélyeztetettség megszüntetésére tett intézkedések eredménytelennek bizonyultak és a gyermekkorút, illetve fiatalkorút fenyegető közvetlen és súlyos veszély áll fenn. Javaslat tartalmi elemei: a határozat adatai a megállapított magatartási szabályok, a magatartási szabályok teljesítése vagy annak hiánya, a veszélyeztetettség megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó megállapításokat, azok hatásai, a megváltozott körülmények bemutatása együttműködési készség, illetve annak hiányának bemutatása Igazolások csatolása.

32 A megelőző pártfogás felülvizsgálata
A gyámhatóságnak a felülvizsgálata (hivatalból -1 év után) során a gyámhatóság kérésére a megelőző pártfogás tapasztalatairól – különösen a megelőző pártfogás tartamára előírt magatartási szabályok megtartásáról – összegző jelentés készül. Tárgyalás felülvizsgálat iránt – pf. részt vesz, és javaslatot tesz a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére, szükség esetén a megelőző pártfogás eredményességét szolgáló új magatartási szabályokra. A védelembe vételt követő új gyermekvédelmi intézkedés (ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy nevelésbe vétele) elrendelése során - a gyámhatóság megkeresésére - a megelőző pártfogó felügyelő javaslatot tesz a megelőző pártfogás fenntartására vagy mellőzésére. A megelőző pártfogó felügyelő tájékoztatja a gyámhatóságot, ha a megelőző pártfogás alatt állóval szemben szabadságvesztést vagy javítóintézeti nevelést illetve pártfogó felügyelet intézkedést rendeltek el. A megelőző pártfogás megszűnik a nagykorúvá válással.

33 Köszönöm a figyelmet! Csáki Ildikó


Letölteni ppt "A kockázatértékelés és a megelőző pártfogás Szakmai nap Kecskemét 2015"

Hasonló előadás


Google Hirdetések