Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KUTATÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA PARTNERINTÉZMÉNYEIBEN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG JUBILEUMI KONFERENCIA DEBRECEN 2014.09.19. Demarcsek Zsuzsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KUTATÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA PARTNERINTÉZMÉNYEIBEN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG JUBILEUMI KONFERENCIA DEBRECEN 2014.09.19. Demarcsek Zsuzsa."— Előadás másolata:

1 KUTATÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA PARTNERINTÉZMÉNYEIBEN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG JUBILEUMI KONFERENCIA DEBRECEN Demarcsek Zsuzsa 30/

2 VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
MINŐSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY

3 VÁSÁRHELYI TEHETSÉGPONT RÉGIÓS TEHETSÉGDIAGNOSZTIKAI KÖZPONT
„Lenni, akik vagyunk, és azzá válni, amivé válni tehetségünk adatott: ez életünk egyetlen célja” (Robert Louis Stevenson) A NEMZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONTJA

4 MI A TÁNC? …élet, mozgás, örömforrás, művészet, sport, életmód, egészség, kommunikáció, önkifejezési eszköz, archetípus, rekreációs tényező, közösségi színtér, verseny, érzelem, energia, ősi kifejezési forma, játék, a mozgásműveltség része, képesség, társas érintkezési forma, önálló diszciplina, entitás élmény…

5 ÖSSZETETT ESZTÉTIKAI ÉS MŰVÉSZETI CSELEKVÉS
A legkomplexebb képességfejlesztést megvalósító művészeti ág, egyszerre, egy időben hat testre és lélekre. A tánc, érzéseket és gondolatokat fogalmaz meg, szimbólumain keresztül ősi jelentéstartalmakat hordoz, amelyek közvetítésében a test, mint médium játszik szerepet.

6 RITMIKA – PLASZTIKA – DINAMIKA
„Akárcsak a zenét, a táncot is az „idő művészetének” nevezik. Azért hasznos számunkra, mert megmagyarázza a két együttműködő művészi nyelv, a tánc és a zene szerkezetét, segít összehangolni időbeliségüket, és harmonikusan egymáshoz igazítani e két művészetet.” „ …tér a táncos valódi tevékenységének színhelye, mely hozzá tartozik, hiszen maga alkotja meg.” „…a dinamikus erő, a tánc életének lüktető szívverése. Akár a tánc eleven lélegzetének is nevezhetnénk.” (Mary Wigman)

7 GARDNER: TESTI- KINESZTETIKUS
TEHETSÉGTERÜLET GARDNER: TESTI- KINESZTETIKUS Motoros – érzékelés saját testhelyzet érzékelés nem szükséges hozzá a látás egy része tudattalan zajlik a tudattalan tudatossá tétele = mozgástanulás

8 A TÁNCOS TEHETSÉG MOLNÁR ISTVÁN LÁBÁN RUDOLF (kartáncos)
REPRODUKTÍV (kartáncos) PRODUKTÍV INVENTÍV INNOVATÍV MOLNÁR ISTVÁN EMERGENTÍV LÁBÁN RUDOLF (szóló táncos) (koreográfus)

9 A TÁNCOS TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA ÉS GONDOZÁSA 2009-2012

10 KUTATÁS 100 pedagógus részvételével
A 100 pedagógus tanulóra vonatkozóan adott választ

11 KÉRDÉSFELVETÉSEK ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP A TÁNCOS TEHETSÉGEK AZONOSÍTÁSÁRÓL ÉS GONDOZÁSÁRÓL PRODUKTÍV TÁNCOS AZONOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI INVENTÍV TÁNCOS AZONOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI TÁNCPEDAGÓGUS SZEREPKÖRE, FELADATAI

12 ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP Tehetségazonosítás Ad hoc
Belső motiváció, érdeklődés Versenyeredmények Vélemények Pszichológiai mérés Rendszer szemléletű azonosítás

13 TANÓRÁN BELÜL ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP Tehetséggondozás TANÓRÁN BELÜL ALKALMAZOTT MÓDSZEREK Differenciálás Egyéni fejlesztés Gazdagítás-dúsítás IMPROVIZÁLÁS Kreatív mozgástréning Egyéb művészeti területek bekapcsolása

14 ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP Tehetséggondozás TANÓRÁN KÍVÜLI FORMA
ISKOLÁN KÍVÜLI FORMA TEHETSÉGGONDOZÓ ÓRA FELLÉPÉS, BEMUTATÓ KÜLSŐ SZAKÉRTŐ VERSENYEK MŰHELY TÁBOROK PROJEKT SZAKMAI RENDEZVÉNYEK TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK

15 A TÁNCPEDAGÓGUS MESTER FACILITÁTOR KOREOGRÁFUS MODELL TÁNCOS ELŐADÓ

16 A TÁNCOS TEHETSÉG TEHETSÉGMODELL: MÖNKS-RENZULLI

17 PRODUKTÍV – TÁNCOS TEHETSÉG
IMPROVIZÁCIÓ TUDÁS AZONNALI CSELEKVÉS GONDOLAT

18 PRODUKTÍV – INVENTÍV TÁNCOS
Speciális képességek Táncos képességek Alkotói képességek Kreativitás Improvizáció Koreografálás Motiváció Intrinzik motiváció FLOW - élmény

19 AZ IMPROVIZÁCIÓ AZ EGÉSZ ÉLETÜNK SORÁN JELEN VAN RÖGTÖNZÉS
Gyors helyzetfelismerés Lényeglátás Döntési képesség Azonnali cselekvés: alkotás és előadás egyidejűsége ALAPJA A TUDÁS

20 PRODUKTÍV TÁNCOS TEHETSÉG
TESTI ADOTTSÁGOK TÁNCTUDÁS MAGAS SZINTŰ IMPROVIZÁCIÓS KÉPESSÉG TESTTUDAT ÖNKIFEJEZÉSI KÉPESSÉG ELŐADÓI KÉPESSÉGEK STÍLUSISMERET MONOTONITÁS TŰRÉS - GYAKORLÁS TÁRSAS EGYÜTTMŰKÖDÉS – NEMI SZEREPEK

21 INNOVATÍV TÁNCOS TEHETSÉG
TESTI ADOTTSÁGOK: nem feltétlenül TÁNCTUDÁS – SZÍNPADI ISMERETEK MŰVELTSÉG - TUDÁS MAGAS SZINTŰ IMPROVIZÁCIÓS KÉPESSÉG MAGAS SZINTŰ TÉRSZERVEZÉS , A NÉZŐ DRAMATURGIÁJA TESTTUDAT ÖNKIFEJEZÉSI KÉPESSÉG ELŐADÓI KÉPESSÉGEK: nem feltétlenül STÍLUSISMERET TÁRSAS EGYÜTTMŰKÖDÉS – NEMI SZEREPEK – VEZETŐI ATTITŰD KOMMUNIKÁCIÓ MOTIVÁCIÓS KÉPESSÉG ALKOTÓI FANTÁZIA MAGAS SZINTŰ MOZGÁSKÉPZET, VIZUALIZÁCIÓ SÉMÁKTÓL VALÓ ELSZAKADÁS METAFORIKUS, SZIMBOLIKUS GONDOLKODÁS

22 A KOREOGRÁFIA EREDETILEG Koreográfia: a tánc jelírással történő lejegyzése Koreográfus: lejegyző művész KORUNKBAN: színpadi szerkesztett mozgás ALKOTÓ NÉZŐ TÁNCOS

23 TÁNCOS TEHETSÉGKONCEPCIÓ
Az alsó tagozatos korcsoportban Átlag feletti képességek: megfigyelés, koncentráció, fizikai terhelhetőség, ritmusérzék, zenei érzék, mozgáskoordináció, térérzék,utánzóképesség Magas fokú kreativitás: Szereplési vágy, ötletgazdagság, kérdezés, újszerű feladatmegoldás, improvizáció Feladat iránti erős elkötelezettség: játékkedv, kezdeményezés

24 TÁNCOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE AZ ALSÓ TAGOZATBAN 2013-2015

25 FOCUS -PROGRAM

26 FOCUS -PROGRAM

27 FOCUS -PROGRAM

28 KOREOGRÁFUS PALÁNTAKÉPZŐ PROJEKT
A RENZULLI- modell: középiskolás korcsoport ritmus-, zenei-, tér-, dinamikai érzék stílusismeret, stílusérzék improvizációs és előadói képességek érzelmi, tartalmi kifejezés a tánc belső tényezővé válik újraalkotás ötletgazdagság improvizáció

29 TEHETSÉGMODELL SZERINTI TEHETSÉGKONCEPCIÓ
Átlag feletti speciális képességek: térpercepció, viszonyítás, variációs képesség, aspektusváltás, absztrakt gondolkodás, vizualitás, zenei érzék, ritmusérzék, összefüggések felismerése, szimbolikus gondolkodás KREATIVITÁS: alkotóképesség, újszerű megközelítés, gondolat és forma eredeti összekapcsolása, Motiváció: alkotókedv, érzelmi intenzitás, flow Személyiségtulajdonságok: szervező, rendező, motiváló, vezető, humoros, energikus,

30 TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM FIATAL ALKOTÓ TEHETSÉGEK BEMUTATÓ SZÍNPADA
AZ AZONOSÍTÁS CÉLJA 60 fő fő TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 30 órás GÉNIUSZ TEHETSÉGNAP FIATAL ALKOTÓ TEHETSÉGEK BEMUTATÓ SZÍNPADA BEVÁLOGATÁS AZONOSÍTÁS

31 RENZULLI- MODELL

32 BEVÁLOGATÁS TEHETSÉGINDEX:1-1-1 (12 fő) 20%
PROGRAMKRITÉRIUMOK Tanszakok képviselete: + 7 fő Utazás Budapestre 5 alkalommal Szülői hozzájárulás

33 A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE
Problémafelvetés Kevés figyelem irányul a táncos alkotó tehetségek azonosítására és gondozására Kulcsemberek, partnerek bevonása Vásárhelyi Tehetségpont – MTF – rektor Megvalósítók MTF- partnerintézményei:14-22 éves korcsoport Mentorok: koreográfusok Mentorok: táncpedagógusok

34 30 ÓRÁS TEHETSÉGGONDOZÓ KERESŐ PROGRAM
CÉLOK Koreográfus tehetségígéretek azonosítása Személyiségfejlesztés Alkotói képességek fejlesztése Szemléletmód változás Műfajok megismerése Alkotói folyamatok, technikák, módszerek

35 KOREOGRÁFUS PALÁNTAKÉPZŐ

36 FIATAL ALKOTÓ TEHETSÉGEK BEMUTATÓ SZÍNPADA

37 GÉNIUSZ TEHETSÉGNAP

38

39 EREDMÉNYEK 7 iskola- 23 koreográfus palánta, 214 táncos, 105 néző DÍJAZOTTAK: 26%! ARANY – EZÜST - BRONZ MINŐSÍTÉSŰ KOREOGRÁFUS PALÁNTA KÜLÖNDÍJAK MODENRTÁNC –TÁRSASTÁNC- NÉPTÁNC TÉT Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács TÁRGYJUTALOM

40 TEHETSÉGAZONOSÍTÁS ÉS AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEVETÉSE
ABSZOLÚT TEHETSÉGKÜSZÖBÖT ELÉRTE: 12 fő Arany minősítés (néptánc) Különdíjas (néptánc) Különdíj (társastánc) Ezüst minősítés: ! „véletlenül került be” + a pedagógus javasolta (SORS - faktor) (kortárs balett) Bronz minősítés: (néptánc) Különdíj: (modern)

41

42 A TÁNC „Sokféleképpen lehet beszélgetni. Két test a táncban társalog. A test beszéde a tánc. Kéz érint kezet. Nézed a szemét, figyeled a lábát. Társad test ritmusát átveszed. A táncban minden sejt figyel. Egész lényed nevet a táncban, vagy önmagát felejti el.” (Mácz István

43 MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG
25


Letölteni ppt "KUTATÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA PARTNERINTÉZMÉNYEIBEN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG JUBILEUMI KONFERENCIA DEBRECEN 2014.09.19. Demarcsek Zsuzsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések