Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkéntesség a közművelődésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkéntesség a közművelődésben"— Előadás másolata:

1 Önkéntesség a közművelődésben
Varga-Sipos Andrea módszertani referens Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Iroda

2 Ki is az önkéntes? Aki észreveszi, hogy másoknak segíthet és meg is teszi? Aki kisebb-nagyobb közösségért cselekedni képes? Vagy aki szerződéssel egy civil szervezet vagy intézmény javát szolgálja?

3 Mi az önkéntesség? Olyan egyénileg vagy csoportosan végezhető alkalmi vagy rendszeres tevékenység, amelyet „jó” akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Lehet: régi típusú (hagyományos polgári értékekhez, családi indíttatáshoz, vallási hovatartozáshoz köthető) új típusú (tudás megszerzésére, szabadidő hasznos eltöltésére, önismeret fejlesztésére irányul)

4 Önkéntest fogadók lehetnek:
Nonprofit, civil szervezetek Állami intézmények For profit szervezetek (cégek, vállalkozások)

5 Az Intézet partnerei az önkéntes feladatellátásban I.
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyegyenlőségi Főosztály Megyei Önkormányzatok Települési Önkormányzatok Civil szervezetek

6 Az Intézet az önkéntes feladatellátásban II.
Középiskolák Felsőoktatási intézmények Megyei Önkéntes Centrumok Települési művelődési házak IKSZT-k, Agórák Településen dolgozó lelkészek

7 Az önkéntesség előnyei:
Segíti a társadalmi beilleszkedést Csökkentheti a kirekesztődést és a szegénységet Előmozdíthatja a foglalkoztatást Jobbá teszi a környezetet és a közösséget

8 Mire jó az önkéntesség? Segíti a gyermekek szocializációját, oktatását és nevelését. Elősegíti, hogy idővel a társadalom hasznos tagjaivá váljanak A pályakezdőknek lehetővé teszi, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek különböző területeken Segíti a nők munkaerőpiacra való visszatérését A nyugdíjasok számára a magány, a passzivitás és az elszegényedés ellenszere lehet

9 Mire jó az önkéntesség? A társadalmi beilleszkedés és integráció fontos eszköze Lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hátterű és korú ember hozzájárulhasson a változásokhoz Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt Az emberek gyakorlatot szereznek a szervezés, a kommunikáció területén, szélesedik a kapcsolati hálójuk A fenti előnyöknek köszönhetően fizetett munkahelyhez juthatnak

10 Az önkéntesnek fizethető juttatások:
Közérdekű önkéntes tevékenységnek az anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka minősül Nem minősül ellenszolgáltatásnak a törvényben meghatározott költségtérítés (az önkéntesnek fizethető jutalom, ruhapénz, utazási költség)

11 Iskolai közösségi szolgálat
A nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC tv.) szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. A kozossegi.ofi.hu honlap lehetővé teszi, hogy az iskolák, valamint a diákok segítségnyújtását befogadni képes intézmények egy adatbázison keresztül egymásra találjanak.

12 Tevékenységi területek
egészségügyi szociális és jótékonysági oktatási kulturális és közösségi környezet- és természetvédelemi  polgári- és katasztrófavédelmi közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel

13 Az önkéntes tevékenység lehetséges formái közművelődési szervezeteknél
Kapcsolattartás a partnerekkel, intézményekkel Amatőr művészeti előadók és csoportok felkeresése Felmenő rendszerű amatőr művészeti rendezvények lebonyolítása (regisztráció, vendégfogadás) Új, innovatív programokban való aktív részvétel Közreműködés a programok lebonyolításában és az utómunkálatokban Információtovábbítás Asszisztensi munka a főállású munkatársak mellett

14 Az Intézet stratégiai szintű lépései az önkéntesség területén
A Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai Főosztálya 2013 októberében kezdeményezte: hogy az iskolai közösségi szolgálat rendszerében partnerszervezetté váljon hogy néhány felsőoktatási intézménnyel partnerségi megállapodást kössön önkéntes fogadás tekintetében

15 Az Intézet stratégiai szintű lépései az önkéntesség területén
Országos Szakmai Központok létrehozása Az OSZK-k kiemelt közművelődési szakmai feladatokat látnak el, külön szervezeti egységben Békés megyében működik majd (2014. január 1-től) az önkéntes feladatellátásért felelős központ

16 A Nemzeti Művelődési Intézet operatív szintű lépései
A feladatfinanszírozás keretein belül önkéntes szakmai programok megvalósítása: VOLUME – Országos szeminárium az önkéntességről Olaszországi tanulmányút az intézet olasz partnerszervezetével közösen Konferenciasorozat az önkéntesség jegyében minden megyében Workshopok megvalósítása

17 Közfoglalkoztatás és az önkéntesség
A munkaügyi központok által kiközvetített lehetséges munkavállalók bevonhatók az önkéntes feladatellátásba (ha valaki, valamely szempontnak, elvárásnak nem felel meg), vagy ha a közfoglalkoztatott nyitott a közösségi művelődésre, akkor önkéntes szerződés kötési lehetőség felajánlása. Közösségi munkások, területi koordinátorok, módszertani referensek katalizátor szerepben!

18 Önkéntesek bevonása a település- és közösségfejlesztésbe
Cél: a helyi lakosság aktivizálása, megnyerése a közös munkára Közös cselekvésre buzdítás, együttgondolkodás Életminőség javítása, közösségek generálása Fontos: településvezetők megnyerése, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és a „helyi hangadók” megtalálása

19 Differenciált feladatellátás
Figyelembe kell venni a település adottságait (földrajz és gazdasági helyzet, népességi adatok, stb.) Békés megyei példa: Újszalonta (125 fő lakosságszámú település) Békéscsaba (58000 fő lakosságszámú település)

20 Az önkéntesek lehetséges feladatai a településfejlesztésben
Részvétel a helyi igények felmérésében Közös gondolkodás során a fejlesztési irányok meghatározása Kutatás, adatgyűjtés Az összegyűjtött adatok feldolgozása Rendezvények, műhelyfoglalkozások szervezésében való részvétel

21 Az önkéntes feladatellátás eredményei
Az önkéntesek bevonása szerves részét képezi a helyi társadalom fejlesztésének A település- és közösségfejlesztés pozitív hatást gyakorol a gazdasági folyamatokra Az önkéntesek tevékenysége segítően hat a meglévő közösségek működésére, elősegíti újak megalakulását

22 Jó gyakorlatok Békés megyéből
Hunya – aktív nyugdíjasok Csanádapáca – kultúra iránt fogékony civilek Végegyháza – kistelepülési fejlesztések Geszt – elhivatott pedagógusok

23 Elvárások az önkéntessel szemben
Nyitottság, rugalmasság Alkalmazkodjon a munkahelyi közösségekhez, körülményekhez Használja ki képességeit, készségeit Pontosság, feladatainak precíz ellátása

24 Köszönöm szépen a figyelmet!
Varga-Sipos Andrea


Letölteni ppt "Önkéntesség a közművelődésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések