Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. docens."— Előadás másolata:

1 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. docens

2 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 2 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák áttörést okozó fejlődése és konvergenciája hatására végbemenő társadalmi átalakulások Az információ termelése, forgalmazása és alkalmazása a gazdaság és társadalom legfőbb erőforrásává válik Az emberek közti kommunikáció, kölcsönhatás szorosabbá válik Modernizáció-társadalmi innováció – globalizáció - mint pozitív folyamat dominánssá válik

3 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 3 Az információs társadalom fogalma Az információs társadalommal kapcsolatos víziók általában a gazdaság teljesítőképességének növekedésével, a demokratikus berendezkedés kibontakozásával, az egyének életminőségének javulásával, s nem utolsó sorban az információs iparág húzó szerepével számolnak Az információs társadalom nemcsak az információs ágazat társadalmi, gazdasági súlyának dominánssá válását jelenti, hanem az információ beépülését az egyének, szervezetek és intézmények mindennapjaiba.

4 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 4 Az információs társadalom jellemzői Nyersanyaga az információ, ahol a technológiák tárgya az információ feldolgozása Az új technológiák hatással vannak az emberi tevékenység összes egyéni és kollektív formájára Az egyes technológiák növekvő konvergenciája magasan integrált rendszerekben összegződik A mikroelktronika, optoelektronika, hírközlés, információ technológia - integrált rendszerekben jelenik meg

5 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 5 Az Információs társadalom fejlődési tendenciái A tudomány és technika exponenciális növekedése Információ robbanás a gazdaságban és közigazgatásban Megnövekszik a termékek, eljárások és folyamatok információ tartalma Az információk révén felgyorsul a társadalmi fejlődés A társadalmi fejlődés vezető értéke a biztonság, amely informatikai alapon teremthető meg A társadalmi fejlődés problémáit információ orientált eljárásokkal oldják meg A politikai és gazdasági döntési folyamatokban a részvétel válik fő jellemzővé

6 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 6 A tudás-alapú társadalom felé Legfontosabb ismérvének a tudomány és technológiák összekapcsolását tekinthetjük A tudástársadalom kialakulását elősegíti a tudás exponenciális növekedése, a számítógép mint a tudásalapú gépezet gyors fejlődése, a tudás növekedése a nem tudományos területeken mint adminisztráció, tömegkommunikáció, információ szolgáltatás A tudástársadalmat jellemzi: a tagjainak nyújtott hosszabb és szakszerűbb képzés, termékekben beépített intelligencia, szervezetei önmagukban tudásalapú egységekké válnak, megváltoznak a munkamegosztás hagyományos formái

7 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 7 A tudás-alapú társadalom felé- Előzmények A tudás menedzselése az egyes személyek és szervezetek tevékenységének egyik központi funkciójává válik. Evvel együtt a tudástársadalom és az információs társadalom fogalmai nehezen különböztethetőek meg 1979 – EU Dokumentum- A modern európai társadalom már Információs Társadalom

8 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 8 Előzmények 1987 - Zöld könyv a telekommunikációról – A távközlés a modern társadalom legkritikusabb területe. Az EU a nemzeti monopóliumok eltörlését hirdette meg, hogy egy dinamikus és nyitott piacot teremtsen 1993 - USA National Information Infrastructure programja indul el - megjelenik az információs szupersztráda fogalma 1993 - EU válasz a Fehér könyv, amely a növekedéssel, a versenyképességgel és a munkáltatással című dokumentummal adja meg az EU programját az infosztráda kihívásra-az EU információs társadalom program születése

9 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 9 Global Information Infrastructure Global Information Infrastructure 1994 Al Gore „Global Information Infrastructure’’ megteremtését javasolja 1994 EU-s Bangemann jelentés – Európa és a globális információs társadalom címmel- a piac és a magánszektor kezdeményezését hangsúlyozza Ajánlásai: piacnyitás a távközlésben, a távközlési szolgáltatokkal kapcsolatos adminisztratív korlátok eltörlése, az információs társadalom kiépítése alapvetően a magánszférára és a piaci erőkre építve 1997 Clinton az elektronikus kereskedelem doktrináját vázolta fel. A kormányoknak el kell fogadni,hogy a digitális piac szabályait a világméretű versengés és a fogyasztók határozzák meg

10 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 10 Bangemann jelentés 1997 december újabb Bangemann jelentés -Zöld könyv. A távközlés, a média, és az IT közelítésével foglalkozik. Tömör megállapítás a túlzott szabályozás nem fér össze a jövő stratégiai szükségszerűségével A dokumentum a régiót érő külső kihívásokként a globalizálódást, az új technológiák gyors megjelenését és terjedését, a régiók közötti versenyben való lemaradás veszélyét, a növekvő környezetszennyeződést jelölte meg; míg a belső okok között a társadalom „elöregedése” és a mobilitás hiánya szerepelt kiemelten.

11 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 11 Bangemann jelentés Stratégiai javaslata az Információs Társadalom megvalósítására irányuló lépések megtétele volt. Legfőbb célkitűzései az alábbiak voltak: a polgárok életminőségének javítása, a szociális és a gazdasági szervezetek hatékonyság- javítása: ezzel Európa verseny-képességének növelése; a foglalkoztatottság biztosítása; a Közösség gazdasági és szociális kohéziójának növelése (azaz a regionális különbségek csökkentése). Elsődleges feladatként a távközlési ágazat teljes liberalizálást javasolta. A távközlési ágazat teljes liberalizálását 1998-ra tűzték ki célul, de végül 2000-re lett teljes körű a 15 EU tagállamban

12 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 12 Lisszaboni stratégia 2000 Lisszabon – tudástársadalom - tudásgazdaság 2000-ben az európai állam- és kormányfők elfogadták a változás becsvágyó programját, a Lisszaboni Stratégiát. Akkor arra vállaltak kötelezettséget, hogy az Európai Uniót a világ legdinamikusabb és versenyképesebb tudás alapú gazdaságává teszik, amely képes a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahellyel és erősebb társadalmi kohézióval, valamint a környezet jobb megbecsülésével.

13 2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 13 Lisszaboni stratégia Ennek a fő célkitűzésnek az eléréséhez a következő stratégiai eszközrendszert definiálták: a tudásalapú gazdaság és társadalom feltételeinek megteremtése hatékonyabb szakpolitikák révén az információs társadalom, illetve a kutatás-fejlesztés területén, továbbá a versenyképességet és innovációt célzó strukturális reform, valamint a belső piac megteremtésének folyamata által; az európai társadalmi modell modernizációja, azaz befektetés az emberbe, valamint a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem; a kedvező gazdasági növekedés fenntartása a megfelelő makrogazdasági stratégia alkalmazásával; a teljes foglalkoztatás, illetve a regionális kohézió feltételeinek megteremtése;

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2015. 04. 01.IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések