Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 2.-5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 2.-5."— Előadás másolata:

1 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 2.-5. óra A tantárgy a BME munkapiaci kapcsolatrendszerének fejlesztése című ROP 3.3 projekt keretében került kifejlesztésre EU REGIONÁLIS POLITIKA

2 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TARTALOM  NUTS rendszer  Ga zdasági és szociális kohézió  EU támogatási rendszere  Stratégiai szemlélet a területfejlesztésben éstervezésben  Területi stratégiák az EU-ban TARTALOM  NUTS rendszer  Ga zdasági és szociális kohézió  EU támogatási rendszere  Stratégiai szemlélet a területfejlesztésben éstervezésben  Területi stratégiák az EU-ban EU REGIONÁLIS POLITIKA

3 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU REGIONÁLIS POLITIKA EGYSÉGES TERÜLETI STATISZTIKAI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique)

4 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU REGIONÁLIS POLITIKA Európai Unió / Strukturális Alapok, Kohéziós Alap Támogatási egység: RÉGIÓ Támogatás igénylésére benyújtott pályázatok egységes elbírálása érdekében a tagállamok régióit valamilyen szinten összemérhetővé kell tenni EUROSTAT 1988: NUTS-rendszer (európai tervezési régiók rendszerének alapja)

5 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU REGIONÁLIS POLITIKA NUTS 1: makrorégió 68.000 km2 terület, 4,2 m lakos 78 nagyrégió: kelet-német, belga, dán, svéd, ír régiók, Wales, Skócia NUTS 2: mezorégió 23.000 km2 terület, 1,8 m lakos 210 régió: spanyol, francia, belga, oszrák SA programozás alapszintje

6 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU REGIONÁLIS POLITIKA NUTS 3: mikrorégió 5.400 km2 terület, 41o e lakos 1093 kisebb területi egység, pl francia megyék NUTS 4: kistérségek NUTS 5: önkormányzatok

7 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU REGIONÁLIS POLITIKA

8 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA CÉLKITŰZÉS: KOHÉZIÓ, ÖSSZETARTÁS ERŐSÍTÉSE Gazdasági kohézió Szociális kohézió

9 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA KOHÉZIÓ FOGALMA: Összetartás, összetartozás KOHÉZIÓS POLITIKA FOGALMA, LÉNYEGE, CÉLJA: Az EU (Közösség) gazdasági és szociális összetartásának erősítése az Unió egészének harmonikus fejlődése és különösen a különböző régiók közötti különbségek mérséklése, a kevésbé előnyös helyzetű régiók elmaradottságának leküzdése érdekében

10 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA Az EU igyekszik biztosítani, hogy mindenkinek legyen helye a társadalomban: Munkanélküliség csökkentése Hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ

11 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA GAZDASÁGI KOHÉZIÓ Az EU igyekszik biztosítani a szolgáltatások, a jólét és a fejlődés minimumát, elmaradott régiók versenyképességének növelését: Kohéziós Alap: Környezetvédelmi és infrastrukturális fejlesztések Közlekedés, távközlés, transzeurópai hálózatok

12 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA KOHÉZIÓS POLITIKA MARKÁNS MEGJELENÉSE: 198O-as évek: Egységes belső piac kialakítása EMU létrehozásának tervei FELISMERÉS: A kiegyensúlyozott és tartós fejlődés és az egységes fizetőeszköz stabilitása érdekében csökkenteni kell az egymás között fennálló gazdasági és szociális különbségeket

13 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA KOHÉZIÓS POLITIKA MARKÁNS MEGJELENÉSE: Szolidaritás elvének erősödése: Az eltérő fejlettségű területek egymáshoz közelítésének szükségessége aktív struktúrapolitika megvalósításával Maastrichti Szerződés XIV. fejezet: „ A harmonikus fejlődés érdekében a Közösségnek folytatnia és fejlesztenie kell a gazdasági és szociális kohézió erősítésére tett tevékenységét. A Közösségnek célul kell kitűznie a különböző régiók fejlettségében meglévő különbségek és a legelmaradottabb területek – beleértve a vidéki területek – elmaradottságának csökkentését.”

14 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉNEK ESZKÖZEI REGIONÁLIS POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOKKOHÉZIÓS ALAP

15 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU KOHÉZIÓS POLITIKA GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ: Az integráció elmélyítésének, bővítésének és hatékony, eredményes működésének feltétele (2oo4, 2oo7)

16 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU REGIONÁLIS POLITIKA

17 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA TÁMOGATÁSI POLITIKÁK KIALAKULÁSA Regionális politika kezdetben a tagországok hatásköre 1957. Római Szerződés: Európai Szociális Alap, Európai Beruházási Bank feladatai között: regionális különbségek csökkentése 1972. Párizsi Csúcsértekezlet: Strukturális és területi aránytalanságok mérséklése Új tagországok területi politikájának egyeztetése

18 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1975. „kedvezőtlen adottságú térségekkel” foglalkozó direktíva Első intézkedés egyes régiók esetében Kompenzációs összegek folyósítása (farmergazdaságok) Kedvezőtlen adottságú térségek száma növekedett (8o-as években fele az EK összes mezőgazdasági területének)

19 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1975. EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERDF) 1975-88: 24,4 mrd ECU 41 ezer közösségi beruházás finanszírozására 873 ezer munkahely létesítése, megtartása Fejlesztések 8o%-a infrastrukturális beruházásokra irányult

20 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1986. EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY Regionális politika nevesítésre kerül a közösségi politikák között RSZ kiegészítése a gazdasági és szociális kohézióról szóló címmel (13o a-e) Regionális politika célja a gazdasági és társadalmi kohézió

21 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1988. STRUKTURÁLIS ALAPOK ÁTFOGÓ REFORMJA Integrált megközelítés fontossága Tevékenységek és munkalehetőségek széles skálájának kifejlesztése, Finanszírozás biztosítása több alapból SA felhasználása 5 célkitűzésre (1995-ben + 1)

22 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP Cél: Egy főre jutó legalacsonyabb GDP-vel ( EU-átlag 9o%-a alatti) rendelkező országok (Görögország, Spanyolország, Portugália, Írország) megsegítésére Környezetvédelmi és infrastrukturális fejlesztési projektek

23 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA REGIONÁLIS POLITIKA Maastrichti Szerződés: Kiegyenlített és hosszú távú gazdasági fejlődés biztosítása Belső határok nélküli gazdasági tér megteremtése Szociális összetartozás erősítése

24 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA REGIONÁLIS POLITIKA Célok: Hosszú távú érvényesülés Nem csak az EU-tagok területfejlesztési célkitűzéseit határozzák meg Leendő tagok területfejlesztési koncepciójára is kiterjed

25 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA TÁMOGATÁSI POLITIKA ESZKÖZRENDSZERE ELŐCSATLAKOZÁSI ESZKÖZÖK (csatlakozás előtt, a felkészülési folyamatban adott támogatás) STRUKTURÁLIS ALAPOK KOHÉZIÓS ALAP (csatlakozás után biztosított támogatások)

26 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA ELŐCSATLAKOZÁSI POLITIKA ESZKÖZEI PHARE ISPA SAPARD AGENDA 2ooo (1997) Diverzifikált eszközrendszer Koppenhágai kritériumok teljesülése

27 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA „KOPPENHÁGAI KRITÉRIUMOK” (teljes jogú taggá válás feltételei, 1993) Tagállam lehet, ha: Stabilan működő demokratikus intézményrendszerrel rendelkezik Működő piacgazdasággal rendelkezik (versenyképesség) Adaptálja az EU jogrendszerét (jogharmonizáció), beleértve az EMU-megfelelést is

28 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA PHARE Polish-Hungarian Aid for Reconstruction of Economy 1989: Lengyelország, Magyarország segítése a piacgazdaság és demokrácia kiépítésében Folyamatos módosulás: bővült a támogatható célok köre, más országokra isn kiterjesztették 2ooo-től jelentős változás: tagjelölt országok segítése a tagságra való felkészülésben, a Strukturális Alapok fogadására történő intézményi és személyi felkészülésben Twinning-programok (tanfolyamokra szerződés)

29 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA ISPA Instrument for Structural Policies Pre-Accession 1999, Berlin: Európa Tanács fogadta el a létrehozásról szóló rendeletet Acquis Communitaire átvételéhez kapcsolódó beruházások támogatása (környezetvédelmi joganyag, ahol jelentős a tagjelöltek lemaradása mind szabályozás, mind technológia terén) Támogatás országok közötti felosztása: mutatók: Nagyság, lakosság, GDP/fő – sávos határ megállapítás Környezetvédelem és infrastruktúra beruházások Ivóvízminőség, szennyvízkezelés, légszennyezés csökkentés, szilárdhulladék kezelés, európai közlekedési folyosók

30 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 1999, Berlin: Európa Tanács fogadta el a létrehozásról szóló rendeletet 2ooo-ben a 1o tagjelölt ország mezőgazdasági és vidékfejlesztési szektoriális felkészítésére indult Mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése, rurális térségek alternatív jövedelemteremtő képessége, struktúraváltás Támogatás országok közötti felosztása: mutatók: mezőgazdasági foglalkoztatottak, területnagyság, GDP/fő, speciális földrajzi helyzet Tagjelöltek Vidékfejlesztési Tervet készítenek: jelen helyzet, javasolt stratégia, prioritások, várt hatások

31 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP Maastrichti Szerződés rendelkezett a létrehozásról 1992. Edinburgh-i Tanácsülés: ideiglenes jelleggel Cohesion Financial Instrument (1993.IV. 1.) 1994. Kohéziós Alap végleges felállítása

32 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP CÉL: Közösség legszegényebb tagállamaiban a reálszféra felzárkóztatásának támogatása a monetáris unióra való felkészülésben Gazdasági-szociális kohézió erősítése, regionális különbségek mérséklése Kompenzáció az EMU-ból kimaradó országok számára

33 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP FELTÉTELEK: Maastrichti konvergencia kritériumok teljesítése (pénzügyi feltételek, költségvetési hiány csökkentése, túl hosszú megtérülési projektek elhalasztása) Cél: a költségvetési deficit ne növekedjen, a környezet minősége ne károsodjon Közlekedés, környezetvédelem célterületek

34 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP ELÉRHETŐSÉG: Tagállamok számára, melyeknél a GNP/fő/év kisebb, mint az EU- átlag 9o%-a Támogatott országok: Görögország, Írország, Spanyolország, Portugália + a 2oo4-ben és a későbbiekben csatlakozók 2ooo-2oo6 költségvetési periódusra 18 mrd EUR az előirányzott forrás

35 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATOTT TERÜLETEK: Környezetvédelem és közlekedés: fenntartható fejlődés, egyensúly biztosítása Vízellátás, szennyvíztisztítás, talajszennyezés csökkentése Közutak, kikötők, repülőterek

36 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP EU KÖRNYEZETPOLITIKA: Levegő szennyezettségének mérséklése Szilárd hulladék kezelése Vízminőség javítása Ivóvízellátás fejlesztése

37 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKA: Távolsági közlekedés és szállítás súlypontjának áthelyezése a vasútra Helyi közlekedés súlypontjának áthelyezése a magánautókról a tömegközlekedési eszközökre Légi kikötők fejlesztése Közlekedési hálózatok hatékonyságának, gyorsaságának növelése

38 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATOTT PROJEKT NAGYSÁGA: Költségvetés alsó határa: 1o m EUR Cél: mérhető, jelentős javulást biztosítson a projekt a támogatott területen 8o-85%-os segélyezési arány

39 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA 1992. KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSI TERÜLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK OKAI: Görögország, Spanyolország, Portugália környezeti állapotának katasztrofális volta Közlekedési infrastruktúra rossz állapota miatt az európai piachoz való integrálódásuk fejlesztés nélkül nem valósulhatna meg

40 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK Regionális politika egyik fő támogatási eszköze Folyamatosan jöttek létre Működésüket az 1988-ban elfogadott átfogó reform során hangolták össze

41 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Európai Szociális Alap Halászati Pénzügyi Orientációs Eszköz

42 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK 1988. KERETSZABÁLYOZÁS: Strukturális Alapok feladatai: 5 célkitűzés Későbbiekben kiegészült egy hatodikkal

43 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK EREDETI CÉLKITŰZÉSEK: 1.A fejlődésben elmeradott régiók támogatása, ahol a GDP/fő a közösségi átlag 75%-a alatt marad 2.Hanyatló iparágak támogatása 3.Tartós munkanélküliség elleni küzdelem

44 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK EREDETI CÉLKITŰZÉSEK: 4. Fiatalok foglalkoztatása, nők és férfiak egyenlő munkavállalási esélyeinek biztosítása, munkavállalók gazdasági változásokhoz való alkalmazkodási képességének elősegítés 5. Mezőgazdasági szerkezetátalakítás, vidékfejlesztés

45 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK EREDETI CÉLKITŰZÉSEK: 6.Alacsony népsűrűségű (8 fő / km2) területek támogatása (1995. évi bővüléskor)

46 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK AGENDA 2ooo (1997.) EU Bizottság 2ooo-2oo6-ra vonatkozó elképzelései Európa Tanács döntés: 1999. március 24-25., Berlin

47 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK AGENDA 2ooo Támogatási célkitűzések csökkentése a tevékenységek koncentráltabbá tétele és egyszerűsítése érdekében Jelenleg 3 célkitűzés

48 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK ELSŐ CÉLKITŰZÉS: Fejlődésben elmaradott régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése NUTS II. régiók fejlesztési tervei Jogosult régió: GDP/ fő /év az EU-átlag 75%-a alatt marad

49 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK ELSŐ CÉLKITŰZÉS: EU népességének 2o%-a tartozik ide Átmeneti utótámogatásban részesülnek, amelyek a mutatóik alapján kikerültek az új tervezési időszakban

50 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK MÁSODIK CÉLKITŰZÉS: Strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása NUTS III. régiók : iparvidék, vidéki körzetek, halászattól függő régiók, városi körzetek

51 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK MÁSODIK CÉLKITŰZÉS: Támogatás a hátrányos területekre koncentrálódik EU népességének 18%-át érinti

52 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK HARMADIK CÉLKITŰZÉS: Azon régiók támogatása, amelyek az 1-2. Célkitűzések hatályán kívül esnek. Oktatási, képzési, szakképesítés, foglalkoztatási rendszer modernizációja, adaptációja Horizontális jellegű támogatás

53 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA STRUKTURÁLIS ALAPOK HARMADIK CÉLKITŰZÉS: EU egész területén alkalmazható (horizontális jelleg) Humán erőforrás kiemelt szerepe, mint egyik fő versenyképességi tényező

54 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) Létrehozás: 1975. Feladata: Regionális egyenlőtlenségek csökkentése Régiók szerkezetátalakításának segítése Gazdasági-szociális kohézió elősegítése Csak hátrányos helyzetű régiók céljaira vehető igénybe

55 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) Támogatható tevékenységek: Termelői célú beruházás, amely új munkahelyek teremtését, meglévők fenntartását teszi lehetővé Különböző méretű infrastrukturális beruházások, egészen az 1. Célkitűzés alapján jogosult régiókat összekötő Európán átívelő hálózatokig Oktatási és egészségügyi beruházások az 1. Célkitűzés alapján jogosult régiókban

56 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) Támogatható tevékenységek: Helyi lakosokra építő üzleti potenciál fejlesztése, helyi, városi beruházások, vállalkozásfejlesztés Kutatásra és fejlesztésre (K+F) irányuló intéykedések Környezettel kapcsolatos beruházások

57 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Szociális Alap (ESF) Létrehozás: 196o. Feladata: Társfinanszírozás alapján hozzájárul a tagok azon tevékenységeihez, amelyek a dolgozók munkával kapcsolatos kilátásait, a munkájukhoz szükséges szakképzettség megszerzésének lehetőségét javítják Szakmai képzés és munkavállalás támogatása

58 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Szociális Alap (ESF) Programok: Tartósan munkanélküliek, tartós munkanélküliség által veszélyeztetettek bevonása a foglalkoztatásba Pályakezdő fiatalok foglalkoztatásba való integrációja Munkaerő piacról kiszoruló személyek foglalkoztatásba való integrációja Munkavállalók felkészítése az iparban zajló illetve várható változásokra

59 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Szociális Alap (ESF) Programok: Foglalkoztatás stabilitása és mértékének növelése Humán potenciál szerepének erősítése a kutatások, a tudomány és a technológia területén Oktatási és képzési rendsyerek támogatása

60 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Szociális Alap (ESF) 2ooo-től: Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításához politikai és pénzügyi támogatás Együttműködés a helyi közigazgatási szervekkel, felkészítésük a tervezés, végrehajtás, ellenőrzés feladatainak ellátására

61 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Szociális Alap (ESF) Támogatási formák: Személyek támogatása: szakmai, munkahelyi képzések, munkanélküli segélyek kifizetése, foglalkoztatás új formáinak felkarolása Intézmények és rendszerek támogatása: képzési, oktatási rendszerek korszerűsítése, munkaügyi szolgálatok fejlesztése, intézmények létrehozása, melyek felbecsülik a jövő munkaerő- keresletének igényeit

62 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) Létrehozás: 1962. Feladata: GARANCIA SZEKCIÓ: ártámogatási intézkedések által stabil árak biztosítása a termelők részére ORIENTÁCIÓS SZEKCIÓ: gazdaságok racionalizációjához, modernizációjához, strukturális fejlődéshez nyújt segítséget Termékszerkezetek megteremtése, vidékfejlesztés

63 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) Tevékenység, programok: Családi gazdaságok jövedelem-támogatása, farmgazdálkodás gazdaságosságának fenntartása Induló támogatások fiatal gazdálkodóknak Nagygazdaságok strukturális hatékonyságának javítása Mezőgazdasági termelés minőségének javítása, illetve átalakítása és új irányokba terelése

64 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) Tevékenység, programok: Vidéki infrastruktúra fejlesztése Idegenforgalmi beruházások ösztönzése Környezet és tájvédelem Vidéki tájörökség védelme Erdőségek fejlesztése, jobb kihasználása

65 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Halászati Pénzügyi Orientációs Eszköz (FIFG) Létrehozás: 1993. Feladata: Strukturális intézkedések elősegítése a halászati szektorban Halászattól függő területek revitalizációja Halászati ágazat versenyképességének javítása Termékminőség javítása, marketingtevékenység ösztönzése

66 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Halászati Pénzügyi Orientációs Eszköz (FIFG) Tevékenység, programok: Halászati szektor különböző régióiban kifejtett tevékenységek összehangolása Flották modernizációja Halgazdálkodás fejlesztése Bizonyos tengeri területek védelme

67 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA Halászati Pénzügyi Orientációs Eszköz (FIFG) Tevékenység, programok: Halászkikötők infrastruktúrájának fejlesztése Halászati ágazat termékeinek feldolgozása és forgalmazása

68 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK 4 különleges program az EU egészét érintő problémákra Gazdasági-társadalmi kohézió erősítése, más módszerekkel, mint a SA / KA Brüsszeli irányítás (központ) Specifikus célterületek, innováció

69 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK INTERREG LEADER + URBAN EQUAL

70 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA INTERREG INTERREG „A”: Határmenti projektek (földön, vízen) Támogatható tevékenységek: Irányvonalak, közös tervezés Határmenti KKV-k közötti hálózatok kialakítása Közszállítás akadályainak elhárítása

71 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA INTERREG INTERREG „B”: Nagy méretű, transznacionális európai régiók területrendezési stratégiáinak kidolgozása (szomszédos tagállamok lefedése) Meghatározott kritériumoknak való megfelelés kötelező Irányítás: egyes régiókban felállított közös titkárságon keresztül

72 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA INTERREG INTERREG „C”: Interregionális együttműködés különböző INTERREG-régiók között

73 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA LEADER + Munkahelyteremtést célzó gazdasági környezet fejlesztése, képzések, kapacitásnövelés révén vidékfejlesztés elérése Támogatható tevékenységek: Rendkívül innovatív, kísérleti típusú projektek Infrastruktúrába történő beruházásokra nem vonatkozik a támogatás

74 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA EQUAL A munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és az egyenlőtlenség leküzdése Támogatás ágazati/földrajzi partnerségeken keresztül Támogatható tevékenységek: Munkavállalási képesség, foglakoztathatóság javítása Vállalkozások, vállalkozói képességek fejlesztése Alkalmazkodóképesség növelése Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség

75 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA URBAN Városok, városi térségek gazdasági és szociális regenerációjának támogatása a fenntartható városi fejlődés érdekében 5o városi térségre fókuszáló program, különböző problémák: Méret, munkanélküliség, szegénység, környezeti problémák Finanszírozás: 7oo m EUR

76 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK

77 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN TÖBBSZINTŰ ÉS SOKSZEREPLŐS: A társadalom és a gazdaság szereplői rendelkeznek saját jövőképpel, koncepciókkal E koncepciók érintkeznek egymással, fontos a megfelelő összhang

78 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN KÉTIRÁNYÚ : „Bottom-up” : alulról fölfelé „Top-down”: fentról lefelé irányuló tervezés Ezek integrációja fontos

79 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN ÁLLAMI ÉS KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁST ELFOGADJA: A célok távlati érvényesítése érdkében számol a fentről jövő mghatározásokkal, támogatásokkal

80 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN AZ ÉRTÉKEK SOKSZÍNŰSÉGÉT ÉS AZOK EGYMÁS MELLETTISÉGÉT KÉPVISELI : Nem izolált értékekre épít, hanem az értékek összehangolását célozza

81 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TÁMOGATÁSI POLITIKA KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK Célja, lényege, működése: A résztvevők kötelezik magukat, hogy elért eredményeiket közzéteszik 1994-1999: a mostaninál több program (1o-12) 2ooo-2oo6: 4 program (átláthatóság, hatékonyság) Finanszírozás: SA 5,35%-a

82 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN KORLÁTOZOTT RACIONALITÁS ELVÉT ÉRVÉNYESÍTI : Az adott társadalmi tudás szintjének igyekszik maximálisan megfelelni, korlátozza az információk tömegét, jellegét

83 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN ÖSZTÖNÖZ ÉS KORLÁTOZ : A rendszer és elemeinek fejlődését segíti, de egyben korlátozza is

84 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉS A MODERN PIACGAZDASÁGBAN POLITIKAILAG MEGHATÁROZOTT : Adott elvrendszert képvisel, az ahhoz tartozó politikai ideológia alapján határozza meg a célokat, a cselekvés módját

85 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERÜLETI TERVEZÉS: A közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer jövőbeli fejlődését meghatározzuk, az eléréshez szükséges cselekvések rendszerének felvázolásával. Mindez valamely elvi koncepciórendszer érvényesítése mentén történik, a rendelkezésre álló információk feldolgozásával

86 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI ELEMZÉS A rendszer jellemzőinek és eddigi fejlődési sajátosságainak értékelése

87 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI Kívánt állapot és a rendszer jellemzői közötti különbségek meghatározása Eltérések csoportosítása Osztályozás, rendszerezés

88 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI Célok kijelölése a különbségek csökkentésére Megvalósítás lehetséges módjai, útjai Cselekvési alternatívák Lehetséges hatások

89 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI Végrehajtáshoz szükséges feladatok rendszerezése Végrehajtási formák kialakítása

90 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI Terv végrehajtása Keretfeltételek megvalósulása Rendszer alkalmassága a célok megvalósítása érdekében történő elmozdulásra

91 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI Visszaigazolás Célok, intézkedések hatásai elemzése Összevetés a tervekkel Korrekciók kezdeményezése

92 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK ALLOKÁCIÓ ELVÉRE ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS: „A korlátozottan rendelkezésre álló forrásokat igyekszik elosztani az egymással versenyző fejlesztési szükségletek vagy felhasználók között” (Faragó, 1999)

93 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A TERVEZÉS EBBEN A FELFOGÁSBAN: Egyensúlyra törekvés Elosztás, komplexitás, egyensúly elvének érvényesítése, mennyiségi szemlélet, racionalitás Elkülönült szerepek: döntéshozók és végrehajtók

94 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAI SZEMLÉLET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN FOGALMAK TERÜLETRENDSZER: Különböző szempontok szerint körülhatárolható terület (területcsoport) Jogosult saját fejlődésének bizonyos elemei meghatározására A megvalósításhoz képes eszközöket, intézményeket mobilizálni

95 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAI SZEMLÉLET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN FOGALMAK STRATÉGIAI GONDOLKODÁS ÉS CSELEKVÉS: Adott területrendszer külső és belső sajátosságai (SWOT) Jövőkép, vízió Folyamatszemlélet Erőforrások állandó és szervezett aktivizálása, hasznosítása

96 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAI SZEMLÉLET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN JÖVŐKÉP, VÍZIÓ Későbbi időpontra értelmezett állapotábrázolás Kívánatos és lehetséges jövőbeli állapot Mit kell tenni annak érdekében, hogy megvalósítható legyen? Múlt és jelen összefüggéseinek vizsgálata, minőségileg új összefüggések felismerése, jövővel kapcsolatos információk feltárása

97 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAI SZEMLÉLET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN Hatások, befolyásoló tényezők: Országos folyamatok Térszerkezet átrendeződési irányai Belső adottságok értékelési rendszere Politikai akaratok Intézményrendszer változásai

98 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAI SZEMLÉLET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN JELLEMZŐK, SAJÁTOSSÁGOK Jövőbe tekintő: vízió, hosszú távú gondolkodás Kreatív: alternatívákban, fejlődési irányokban gondolkodik Rugalmas: lehetővé teszi a változásokhoz való gyors alkalmazkodást Aktív: új folyamatokat, szinergikus hatásokat is indukál

99 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK JELLEMZŐK, SAJÁTOSSÁGOK Akciókra épül:célokhoz rendelt feladatok akciókat tartalmaznak Változásorientált: új állapotok kialakítását, a meglévők célokhoz történő igazítását ösztönzi Tartós sikerre törekvő: cél, hogy a fejlődés dinamikus legyen, a mozgástér kibővüljön STRATÉGIAI SZEMLÉLET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN

100 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI BELSŐ ADOTTSÁGOK ÉS KÜLSŐ KÖRNYEZET A rendszeren belül és kívül zajló változások elemzése, értékelése Rendszerelemek vertikális-horizontális elenzése Környezeti változások és az azokra adott reakciók áttekintése, elemzése A szereplők törekvéseinek megismerése, aktivizálás

101 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI BELSŐ ADOTTSÁGOK ÉS KÜLSŐ KÖRNYEZET Külső környezet: földrajzi értelem, hálózatok, együttműködő más régiók Döntési rendszerek és intézmények, amelyek a területrendszeren kívül helyezkednek el, de hatással vannak a jövőképére

102 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI STRATÉGIAÉPÍTÉS Jövőorientáció Jövő feltárása: múlt és a jelen folyamatainak értékelése alapján trendek meghatározása 2 módszer: Matematikai-statisztikai Szociológiai-politológiai

103 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI Szociológiai-politológiai módszer (puha) Összevetés, összehasonlítás (benchmarking) Elképzelések összegyűjtése Matematikai-statisztikai módszer (kemény) Számszerű összefüggések Modellezés Korlátozó tényezők

104 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT CÉLKITŰZÉSEK Rendszerelemek és környezet folyamatos változása Cél: a folyamatos megújuláson keresztül történő alkalmazkodás

105 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI Indokok: Elemek közötti kapcsolatok Gyengék, esetiek, áttételesek Nagyon erősek, szoros egybefonódások Szabályozási elemek Térségtől függetlenek Belső szabályozás másképpen reagál

106 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI Indokok: Kohézió Területi dimenzió szűkítésével nő Területi identitás még mérsékelt Rugalmasság fokozása Új erőforrások aktivizálása Innovációs környezet kialakulása

107 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI SZEREPLŐK, AKTOROK: A tervezés és megvalósítás a szereplőkre épít, összhang megteremtése a szereplők elképzelései között szükséges Folyamatos kapcsolatrendszer, részvétel, együttműködés Kölcsönös iteráció: tervezők, döntéshozók, végrehajtók folyamatos véleménycseréje, egyeztetések, visszacsatolások Újszerű kommunikáció szükségessége

108 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK A STRATÉGIA TERVEZÉS MÓDSZEREI TERÜLETI STRATÉGIAI MENEDZSMENT: Vezetési, irányítási módszer, amely a területrendszer egészét mozgósítja a célkitűzések megvalósítására Tervezés Programozás Megvalósítás, értékesítés-szervezés Finanszírozás Új vezetési technikák Új típusú szervezet

109 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK Előkészítés Külső tényezők elemzése Belső tényezők elemzése Stratégia összeállítás Jövőépítés tervezése Stratégiaépítés folyamata

110 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK ELŐKÉSZÍTÉS Mi indokolja a stratégia kidolgozását? Alapelvek, módszerek kijelölése Összefüggések meghatározása Funkciók, feladatok elhatárolása Kiinduló hipotézis Technikai lépések STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA

111 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA KÜLSŐ KÖRNYEZET Elemzések és összefüggések feltárása Pl. Európai regionális és nagytérségi fejlődési irányok, ezek hatásai Szereplők elvárásai Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek, dekoncentrált szervezetek (ágazati), prominenciák (politikusok), háztartások, lakosság

112 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA BELSŐ ERŐFORRÁSOK ÉS ADOTTSÁGOK Belső adottságok – a területre jellemző sajátosságok Emberi erőforrás, intézmények, gazdasági szerkezet, környezet állapota, infrastruktúra Szerkezetek és folyamatok bemutatása, elemzése Egyediségek kiemelése Területi szintű összefüggések feltárása, elemzése Fejlesztési irányok javaslata

113 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA Endogén fejlesztési források: Humán erőforrás Demográfiai szerkezet Népességszám előrejelzés Népesség gazdasági aktivitása Munkanélküliség Humán kapacitások Lakosság egészségügyi állapota

114 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA Endogén fejlesztési források: Gazdasági bázis Iparszerkezet Mezőgazdaság Erdőgazdálkodás, vadászat Turizmus Szolgáltató szektor Térségi telephely és gazdasági infrastruktúra kataszter

115 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK Endogén fejlesztési források: Környezeti tényezők Megújítást szolgáló természeti kincsek Környezet állapota Természeti környezet védelme Létező és potenciális környezeti-természeti konfliktusok STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA

116 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA Endogén fejlesztési források: Infrastruktúra Települések felszereltsége Területi egységen belüli és kívüli kapcsolatok Térségszervező központok, azok jellegzetességei Térségi együttműködés iránya Igények a jövőbeli fejlesztésekre

117 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA Endogén fejlesztési források: Társadalmi környezet Társadalmi szerkezet Civil társadalom szervezetei Lakosság politikai aktivitása, beállítottsága Kultúra jellemzői Külső-belső kép, a területi identitás sajátosságai, megjelenítői

118 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA Jelen stratégiái: Ágazati koncepciók térséget érintő hatásai Aktuális, értelmezhető ágazati fejlesztési elképzelések összegyűjtése, elemzése Egyéb, a térséget érintő érvényes, magasabb szinten kidolgozott fejlesztési koncepciók összegyűjtése, elemzése, figyelembe vétele

119 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA STRATÉGIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA SWOT-analízis (belső erősségek, gyengeségek, külső lehetőségek, veszélyek) Jövőbeli fejlődési irányokat felvázoló forgatókönyvek (koncepció) Jövő konstans elemei Hanyatló jövőt képviselő elemek Folytató jövőt képviselő elemek Teremtett jövőt képviselő elemek (cél)

120 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK STRATÉGIAÉPÍTÉS FOLYAMATA JÖVŐÉPÍTÉS TERVEZÉS Polarizált fejlődés: átmenet folyamatainak mérsékelt és egyenletes stabilitására épít Közepesen koncentrált fejlődés: gyorsabb gazdasági növekedés és gyorsabb területi átrendeződés Dekoncentrált (kiegyenlített) fejlődés: erőteljes gazdasági növekedés alapján megy végbe a területi átrendeződés Intézkedések, akciótervek, konkrét feladatok meghatározása, hozzárendelt erőforrásokkal

121 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERÜLETI STRATÉGIÁK AZ EU-BAN MAASTRICHTI SZERZŐDÉS : Hosszú távú kiegyenlített fejlődés Belső határok nélküli gazdasági tér Gazdasági-szociális kohézió

122 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERÜLETI STRATÉGIÁK AZ EU-BAN Területfejlesztés számára konkrét célkitűzések: Egyes, eltérő adottságú régiók fejlettségbeli színvonal közötti különbségek csökkentése A relatíve hátrányos helyzetben lévő régiók fejlesztése Transzeurópai hálózatok kiépítése, fejlesztése Környezet minőségének megóvása, javítása Természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása Nemzeti és regionális sokszínűség megóvása Minőségi oktatás és képzés fejlesztése

123 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK Szubszidiaritás Addicionalitás Decentralizáció Programozás Partnerség Koncentráció EU REGIONÁLIS POLITIKA ALAPELVEI

124 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EU REGIONÁLIS POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI 1.Fejlődésben elmaradott régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése 2.Strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása 3.Azon régiók támogatása, amelyek az 1. és 2. célterületre definiált kritériumokon kívül esnek AGENDA 2000

125 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK FORRÁSOK ÉS MŰKÖDÉSI ELVEIK Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Halászati Pénzügyi Orientációs Eszköz

126 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK FORRÁSOK ÉS MŰKÖDÉSI ELVEIK Strukturális Alapok forrásai: 1958-1988: 58,4 mrd ECU 1989-1993: 64,o mrd ECU 1994-1999: 154,6 mrd ECU

127 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK REGIONÁLIS POLITIKA GYAKORLATA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA: Adott térségek jövőbeli célkitűzéseire épülő programok Meghatározott fejlesztési célokat, azok rendszerét jelöli ki Önálló költségvetésű programok Partnerek egyetértésén alapulnak

128 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK REGIONÁLIS POLITIKA GYAKORLATA REGIONÁLIS SZINT KÖZÖSSÉGI SZINT ORSZÁGOS SZINT

129 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK TERÜLETI STRATÉGIÁK AZ EU-BAN Európai szintű területfejlesztési politika : Területfejlesztési Miniszterek Európai Konferenciája 1983: Európai Területi Tervezési Dokumentum 1991: Európa 2ooo 1994: Európa 2ooo +

130 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo 1991: Európai Közösség Bizottsága által készített dokumentum, amely a XXI. Sz. területfejlesztésének trendjeit veszi számba EURÓPA 2ooo „ A területfejlesztés-és rendezés perspektívái a Közösségben” Cél: politikai, gazdasági, társadalmi szereplők számára segítséget nyújtani a hosszú távú tervezésben

131 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo + 1994: 1994-1999 között határozta meg az EU regionális politikáját Területfejlesztés: Általános, európai szintű fejlődés Transznacionális együttműködés Szomszédos országok együttműködése

132 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo + Általános, európai szintű fejlődés céljai Általános gazdasági versenyképesség Különböző térségek versenyképességének biztosítása Transz-európai közlekedési és energiahálózatok kiépítése Információs társadalom megszervezése Városfejlesztés, kis-és középvárosok hálózata, szervezeti-intézményi központok Képzés, szakképzés

133 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo + Általános, európai szintű fejlődés céljai Fenntartható fejlődés (Fehér Könyv) Kombinált közlekedési rendszerek Modern informatikai technológia Vidéki térségekben olyan mezőgazdasági és erdőgazdálkodási eljárások, amelyek a környezetet nem terhelik és racionálisabb erőforrás-felhasználást biztosítanak Környezeti szempontok!

134 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo + Transznacionális és szomszédos országok közötti együttműködés Területi egyensúly visszaállítása: Határokon átnyúló együttműködés – összehangolt területfejlesztés Perifériás térségek elszigeteltségének feloldása (közlekedési hálózatok, másodlagos közlekedési rendszerek) Városhálózat kiegyensúlyozott fejlesztése (nagyvárosok megújítása, vidéki térségek urbanizációja)

135 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo + Transznacionális és szomszédos országok közötti együttműködés Területi egyensúly visszaállítása: Vidékfejlesztés: népesedés, erőforrások megőrzése, vidéki központok revitalizációja Szomszédos, nem tagországokkal történő együttműködés: Közép- Kelet-Európa országai – már léteznek társulási, együttműködési szerződések a többi, még nem csatlakozott országgal

136 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. EU TERÜLETI STRATÉGIÁK EURÓPA 2ooo + Európai Térség transznacionális perspektívái (melléklet) 199o-től folyamatosan készített tanulmányok alapján 8 régió Európán belül, 3 országcsoport Észak-Európa Földközi-tenger déli-keleti térsége Közép-Kelet-Európa


Letölteni ppt "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 2.-5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések