Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2017.04.10..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2017.04.10.."— Előadás másolata:

1

2 Munkavédelem története:
Az ember sokféleképpen magyarázható erő által hajtva, egy örökké mozgó, változó világban él, változik, fejlődik. E folyamatban társat keres magának, csoportokká szerveződik, társadalmat épít. Létrehozza a technoszférát, amelyben előállítja szükségleteit kielégítő anyagi javait, ezzel együtt igyekszik átalakítani, szükségképpen használni a természetet. (A munka filozófiai értelemben vett fogalma) A munka ebben a megfogalmazásban két jól elhatárolható részre bontható munkaeszközre és a munka tárgyára.

3 A kezdetek:

4 Németország: (XVIII. század): törvény a dolgozók kártalanításáról.
Hammurabi 229 § törvénye (i.e körül, Babilon): „Ha az építőmester valakinek házat épít, de munkáját szolidan nem végzi, mire a ház, melyet épített összedől s a háziúr halálát okozza, az illető építőmester ölessék meg.” Németország: (XVIII. század): törvény a dolgozók kártalanításáról. Anglia: Gyártörvény (1802): normákat fektetett le a biztonságos munkakörülmények és a munkaidő szabályozására. Robbanóanyag törvény (1875) Biztonsági és Egészségvédelmi törvény (1974) Észak-Amerika: az Ontario-i dolgozók kártalanításáról szóló törvény (1915) Európai Unió: 89/391/EGK keretirányelv a munkaegészségügy és munkahelyi biztonságról (1990. május 29)

5 Munkavédelem fogalma:
A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

6 Munkavédelem feladata célja:
Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés biztosítása a foglalkozási megbetegedések, balesetek, mérgezések megelőzése érdekében, valamint a természet és az épített környezet megóvása.

7 Munkavédelem területei:
- egészséges munkahelyek kialakítása, a megfelelő műszaki és higiéniai követelmények biztosítása, - munkaeszközök, - veszélyes anyagok, - munkaszervezés és munkaidő, - kiemelt csoportok védelme, - munkavédelmi szervezet.

8 Munkavédelem ellenőrzése Magyarországon:
ig az Iparfelügyelet feladata volt 1950-től szakszervezeti feladat volt 1984. július 01-től OMMF, ANTSZ, MBH feladata

9 Jogszabályi feltételek Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. Tv.)
Mindenkinek joga van az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéshez! Jogszabályi feltételek Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. Tv.) Rendeleti szint (végrehajtási, ágazati miniszteri, stb.) Szabványok, műszaki irányelv Munkáltatói szabályozás

10 Legfontosabb szervezeti szabályok:
- munkavédelmi szabályzat, - védőeszköz-szabályzat, - munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje, - kockázatértékelés, - munkabalesetek nyilvántartása.

11 A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapelvei:
A Magyar Köztársaság területén, szervezett keretek között munkát végzőre vonatkozik. A megelőzésre és a párbeszédre kel helyezni a hangsúlyt. A munkavégzés hatókörében tartózkodókra is kiterjed. A munkavédelmi követelmények megvalósulásának módját a munkáltató határozza meg a törvény keretein belül a munkavállalóval együttműködve

12 Munkavédelemben résztvevő 3 oldal
Állam Munkáltató Munkavállaló

13 Munkavédelem tagozódása:
Munkabiztonság Munkaegészségügy - foglalkozás eü. - munkahigénia

14 Állam feladatai: Munkavédelem országos program kialakítása.
Biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározása. Kutatás, tájékoztatás, felvilágosítás, nevelés, oktatás feltételeinek biztosítása. Munkavédelem évenkénti értékelése az érdekképviselet bevonásával.

15 A munkáltató kötelessége:
A technikai fejlődés figyelembe vétele a létesítés, üzemeltetés, technológia alkalmazása során. A kollektív védelem előtérbe helyezése. A nem megelőzhető veszélyek értékelése. Minden szükséges intézkedést megtenni a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében.

16 Köteles még: A munkavállalók megfelelő utasítással való ellátása.
A munkabaleseteket, foglalkozási megbetegedéseket, eseményeket vizsgálni, azokról nyilvántartást vezetni, hatóságoknak jelenteni.

17 Munkavállaló kötelessége:
A munkahelyen munkavégzésre alkalmas állapotban időben megjelenni, utasításokat végrehajtani. Oktatáson, továbbképzésen, eü. alkalmassági vizsgálaton részt venni. A munkaeszközöket egyéni védőeszközöket rendeltetésszerűen használni. A rendet és fegyelmet megtartani. A munkáltatóval együtt működni, rendellenességet, sérülést azonnal jelenteni.

18 Munkavállaló megkövetelheti:
A munkavégzéshez szükséges védőeszközöket. A munkavégzéshez szükséges információt. A betanuláshoz szükséges időt.

19 A munkavállaló joga: A munkavállalónak joga megtagadni a munkát ha azzal életét, egészségét, testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. (munkajogi védelem)

20 Munkavégzés tárgyi feltételei:
biztonságos munkavégzéshez szükséges és a munkavégzés jellegének megfelelő helyet, létesítményt, épültet, megfelelő mennyiségű egészséges ivóvizet, ahol tilos a dohányzás, dohányzó helyet, munkahely jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget, munkavégzéshez szükséges mozgásteret, munkaállást, munkavégzés jellegéhez igazodó közlekedési utakat, ahol be- vagy leesés veszély van a védelmet, munka jellegének és létszámnak megfelelő jelző riasztó berendezést, biztonsági egészségvédelmi tiltó jelzéseket, menekülési utakat és vészkijáratokat, a munkahelyen a természetes és mesterséges megvilágítást, előírt levegő és klíma tényezőket, az anyagok tulajdonságának megfelelő tároló helyeket, munkavállaló által értett nyelven az információt.

21 Munkavégzés személyi feltételei:
Minden munkavállaló olyan munkával bízható meg amelyre képzettsége, eü. alkalmassága, gyakorlata, jártassága alapján alkalmas.

22 Általános munkavédelmi követelmény:
Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

23

24 Munkahelyen előforduló veszélyek:
Fizikai veszélyek: - munkahely munkaeszközök - kézi anyagmozgatás - magas alacsony hőmérséklet - zaj, rezgés - levegő nyomása - elektromos áram, sztatikus feszültség Kémiai veszélyek: - vegyi anyagok, tisztítószerek Biológiai veszélyek: - baktériumok, gombák, kórokozók Pszichoszociális kockázatok

25 Munkabaleset fogalma:
Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

26 Legfontosabb baleseti okok:
Tárgyi: - természet, épített környezet állapota, - technológia veszélye, ergonómia figyelmen kívül hagyása, - gép, berendezés állapota, biztonsági berendezések hiánya, - rossz, zavaros egymásnak ellentmondó információ vagy az információ hiánya, Személyi:- fizikai, szellemi állapot, - képzettség, gyakorlat, jártasság, szakértelem hiánya, - eü. alkalmasság hiánya, (monotónia tűrés) - időkényszer alatt végzett munka (sietség), - megbecsülés és motiváció hiánya, - könnyelműség, játék a munkahelyen, - ital,drog, gyógyszer hatása.

27 Teendők baleset esetén:
A belestet jelenteni kell Meghallgatási jegyzőkönyvet kell felvenni Minősíteni kell Nyilvántartásba kell venni Ki kell vizsgálni Munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni Hatóságok fele jelenteni kell (súlyost halálost azonnal, a többit a kivizsgálás után) 3 év után elévül !

28 Országos adat:

29 Országos adat:

30 Foglalkozási megbetegedés:
A munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás. A munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza. A munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

31 Munkavédelmi érdekképviselet: Mvt. 70. § (1)
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül – a következők szerint – képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani.


Letölteni ppt "2017.04.10.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések