Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy."— Előadás másolata:

1 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy a BME munkapiaci kapcsolatrendszerének fejlesztése című ROP 3.3 projekt keretében került kifejlesztésre ÖSSZEFOGLALÁS

2 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TARTALOM  Alapfogalmak  EU regionális politikája  Területi stratégiák  Magyarországi helyzetkép  Nemzeti Fejlesztési Terv  Vállalati stratégiák TARTALOM  Alapfogalmak  EU regionális politikája  Területi stratégiák  Magyarországi helyzetkép  Nemzeti Fejlesztési Terv  Vállalati stratégiák ÖSSZEFOGLALÁS

3 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV EU-konformitás: Megfelelés az igazságosság és méltányosság és egyenlőség elvének, gazdaságfejlesztési orientációjú Szervezetrendszerében a partnerség elvére épít, decentralizáló jellegű Piackonform eszközöket alkalmaz, áttekinthető és egyértelmű szervezeti felelősséget határoz meg Felhasznált eszközök hatékonyságának mérését megköveteli

4 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV Rendelkezés a magyarországi, több megyére kiterjedő tervezési-statisztikai régiók létrehozásáról: 7 NUTS II. szintű régió

5 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV: Intézményrendszer ORSZÁGOS SZINT REGIONÁLIS SZINT MEGYEI SZINT KISTÉRSÉGI SZINT

6 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS SZINT PARLAMENT KORMÁNY MINISZTÉRIUMOK TERÜLETFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETI ÉS SZAKMAI KÉPVISELETEK

7 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. ORSZÁGOS TERÜLET- FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Közreműködik a területfejlesztéssel-és rendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában Döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező és koordinációs feladatok Különböző szintek közötti összhang megteremtése Javaslattétel a területfejlesztési célú ágazati eszközök összehangolására

8 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS SZINT REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCSOK (7 RÉGIÓ) (PARTNERSÉGI INTÉZMÉNY) Feladat: a régiókat alkotó megyék közösen határozzák meg fejlesztési prioritásaikat Régió gazdaságának fejlesztése

9 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. FELADATA: Ország területpolitikájának meghatározása Országos területfejlesztési koncepció elfogadása Eszköz-és intézményrendszer meghatározása Támogatások, decentralizáció elveinek meghatározása Területrendezési tervek elfogadása Kormány beszámoltatása a területfejlesztési politika végrehajtásáról REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON PARLAMENT

10 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. KORMÁNY REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Döntéseiben biztosítja a területfejlesztési politika érvényesülését Döntésjavaslatok, koncepciók Parlament elé terjesztése Területfejlesztési célokat szolgáló pénzeszközök összehangolása Pénzügyi támogatás a programok végrehajtásához Regionális fejlesztési tanácsok létrehozásának kezdeményezése Határmenti térségekkel, szomszédos országokkal együttműködés kezdeményezése, ösztönzése, támogatása

11 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. ORSZÁGOS TERÜLET- FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Közreműködik a területfejlesztéssel-és rendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában Döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező és koordinációs feladatok Különböző szintek közötti összhang megteremtése Javaslattétel a területfejlesztési célú ágazati eszközök összehangolására

12 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MINISZTÉRIUMOK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Országos területfejlesztési politikát megalapozó koncepciók, javaslatok készítése Tervezési, koordinációs, szervező és információs feladatok Országos és térségi koncepciók, programok összehangolása Végrehajtással összefüggő feladatok, eszközök felhasználásának szervezése Tájékoztatás a Kormány részére

13 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Vizsgálja, értékeli a régió helyzetét, kidolgozza a területfejlesztési koncepcióját Véleményezi a területét érintő országos koncepciókat Közreműködik a válsághelyzetek kezelésében Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról Szervezi a programok végrehajtását, beszámol

14 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TERÜLETI ÁLLAM- IGAZGATÁSI SZERVEK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A kormányzati feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, tervezés koordinálásában szakmai segítségnyújtás, információszolgáltatás, ellenőrzés Egyes területrendezési feladatok ellátása (területi főépítész) Tervek véleményezése, megvalósulás figyelése, tervmódosítás kezdeményezése indokolt esetben

15 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TÉRSÉGI FELESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A régió illetve a megyehatáron túlterjedő, egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátása (fedezet, munkaszervezet stb.) 1996. évi XXI. TV. BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS Javaslat koncepciókra, programokra Megállapodások finanszírozásról más érintett szervekkel

16 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MEGYEI TERÜLET- FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A megye területén összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok stb fejlesztési koncepcióit Értékeli, elemzi a megye helyzetét, adottságait, lehetőségeit Kidolgozza, elfogadja a megye fejlesztési programját, pénzügyi tervet készít, egyeztet a felettes szervekkel Dönt a hatáskörébe utalt pénzösszegek felhasználásáról, forrásokat gyűjt a programok megvalósításához

17 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Felelős a megye területére vonatkozó területrendezési terv elkészítéséért Összehangolja a feladatait és biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal A hosszú távú fejlesztési koncepciókról állást foglal, véleményez Információszolgáltatás (KSH), a települési önkormányzati társulások kialakításának segítése

18 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása Közös pénzalap kialakítása, működtetése Önálló jogi személyiség Kompetenciáik, közigazgatásban elfoglalt helyük még nem tisztázott teljesen, nem tekinthetőek partnerségi intézménynek

19 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TERÜLETI ÁLLAM- IGAZGATÁSI SZERVEK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A kormányzati feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, tervezés koordinálásában szakmai segítségnyújtás, információszolgáltatás, ellenőrzés Egyes területrendezési feladatok ellátása (területi főépítész) Tervek véleményezése, megvalósulás figyelése, tervmódosítás kezdeményezése indokolt esetben

20 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A régió illetve a megyehatáron túlterjedő, egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátása (fedezet, munkaszervezet stb.) 1996. évi XXI. TV. BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS Javaslat koncepciókra, programokra Megállapodások finanszírozásról más érintett szervekkel

21 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON MEGYEI SZINT MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCSOK Partnerségi intézmény Saját hatáskörben dönthetnek a területfejlesztést közvetlenül szolgáló állami pénzeszközök többségéről Munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztést elősegítő infrastruktúra

22 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MEGYEI TERÜLET- FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A megye területén összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok stb fejlesztési koncepcióit Értékeli, elemzi a megye helyzetét, adottságait, lehetőségeit Kidolgozza, elfogadja a megye fejlesztési programját, pénzügyi tervet készít, egyeztet a felettes szervekkel Dönt a hatáskörébe utalt pénzösszegek felhasználásáról, forrásokat gyűjt a programok megvalósításához

23 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Felelős a megye területére vonatkozó területrendezési terv elkészítéséért Összehangolja a feladatait és biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal A hosszú távú fejlesztési koncepciókról állást foglal, véleményez Információszolgáltatás (KSH), a települési önkormányzati társulások kialakításának segítése

24 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON KISTÉRSÉGI SZINT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK (KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK) Sem partnerségi, sem közigazgatási intézmény Regionális politika meghatározó eleme Aktív részvétel a megyei döntésekben

25 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása Közös pénzalap kialakítása, működtetése Önálló jogi személyiség Kompetenciáik, közigazgatásban elfoglalt helyük még nem tisztázott teljesen, nem tekinthetőek partnerségi intézménynek


Letölteni ppt "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek A tantárgy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések