Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIZSGATÉMÁK 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIZSGATÉMÁK 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje."— Előadás másolata:

1 VIZSGATÉMÁK 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje.
2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség és a kormányőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában. 5. A magyar csendőrség szervezete. 6. A magyar csendőrség feloszlatásai és újjászervezése. 7. A dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében résztvevő szervezetek. 8. A Magyar Királyi Vámhivatalok. 9. Büntetés-végrehajtási intézettípusok. 10. A Magyar Királyi Folyamőrség. 11. A személyi állomány nyugdíja. 12. A Magyar Királyi Pénzügyőrség.

2 I. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADEREJE
Haderő 7/8 része a közös hadsereg tagja. 61 AUSZTRIA, 47 MAGYAR, 4 BOSZNIAI katonai kerület. Honvédség és Landwehr számára külön kerületek. Ezred, dandár és hadosztály elkülönült, a hadtestek már nem. Békelétszám: fő , Hadilétszám: fő , Szolgálat: 2 év tényleges + 10 év tartalékos Uralkodói felségjog: -„Vezérlet” hadüzenet , -„Vezénylet” mozgatás -„Belszervezet” (szervezeti felépítés, szolgálati nyelv, fegyelmezés, kinevezés stb.) (Honvédség esetében megszorításokkal és minisztériumi ellenjegyzéssel) Tisztképző intézmény: közös hadsereg és honvédség

3 II. Az Evidenzbüro NYILVÁNTARTÓ IRODA
Az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerzésének központi szervezete a Császári és Királyi Hadsereg vezérkarának részeként működött az uralkodó felügyelete alatt Közvetlen intézméményei FELDERÍTŐ FŐÁLLOMÁSOK - A Császári és Királyi Hadsereg hadtestparancsnokságai vezérkari osztályainak része-ként, de autonóm módon működtek, - Hírszerző tevékenységük iránya megegyezett a hadtest hadműveleti irányával FELDERÍTŐ MELLÉKÁLLOMÁSOK pld. a Határszéli Csendőrségnél a határ közeli felderítés végzése és a mélységi felderítők, illetve információk határon történő átsegítése, továbbá az ellenséges hírszerzők határon történő kiszűrése érdekében. Ügynöki és nyílt Információ szerzése Rezidentúrák és a célországokban az ügynöki információszerzés megvalósítói

4 III. A magyarországi rendőrségek és az államosítások
- Államosítási mozgalom (MROE) Miskolczy László: A vidéki rendőrség államosítása gróf Tisza István évi miskolci beszéde. 1912 dr. Pekári Ferenc BM osztály, május - 1912/LXIII.tc. a kivételes hatalomról angol és porosz modell

5 1. TESTŐRSÉGEK Összesen : (735 fő) 2. MAGYAR KIRÁLYI KÉPVISELŐHÁZI ŐRSÉG (58 fő) 1912 3. MAGYAR KIRÁLYI KORONAŐRSÉG (58 fő) IV. A testőrségek, a képviselőházi őrség és a kormányőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában. - Császári Alabárdos Testőrség (83 fő) - Császári Darabont Testőrség (61 fő) - Császári Testőr Lovasszázad (140 fő) - Császári Testőr Gyalogszázad (309 fő) - Magyar Királyi Nemesi Testőrség (89 fő) - Magyar Királyi Darabont Testőrség (53 fő)

6 V. A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZERVEZETE
MINISZTERELNÖK Honvédelmi minisztérium Magyar Királyi Belügyminisztérium * A központi csendőrintézmények (anyagraktár, iskola , kp-i pótlóidomító osztály stb.). ** A csendőr pótszárny nem rendelkezett működési területtel, nem látott el közbiztonsági szolgálatot. Ide a háttértevékenység tartozott (gazdálkodás, képzés stb.). *** A századfordulón a járásparancsnokság alárendeltségében járásőrmesterségeket hoztak létre a nyomozó munka végzésére. = Informális kapcsolat = A konkrét helyzettől függően változott az alárendeltség CSENDŐRFELÜGYELŐSÉG Csendőrkerületi parancsnokság Csendőr pótszárny** Csendőr szárnyparancsnokság Központi Csendőrintézmények* Csendőr szakaszparancsnokság Csendőr különítmények Csendőr Járásparancsnokságok*** CSENDŐR ŐRSÖK

7 VI. A magyar csendőrség feloszlatásai és újjászervezése
– NEMZETI POLGÁRI ÁLLAM (1881/II. és 1881/III.tc.) – NEMZETI POLGÁRI ÁLLAM ÁLLAMPÁRT es események évi FELOSZLATÁS ( 1690 / ME. r. ) VI. A magyar csendőrség feloszlatásai és újjászervezése

8 Forrás. Parádi József et al. (szerk. ): A magyar rendvédelem története
Forrás ! Parádi József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 284.p. VII. A dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében résztvevő szervezetek.

9 VIII. A Magyar Királyi Vámhivatalok
Forrás ! Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 282.p. VIII. A Magyar Királyi Vámhivatalok Felügyeleti és irányító szervek Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Vámügyi Tanács Országos Fővámigazgatóság Pénzügyi Igazgatóságok Vámhivatalok I. Osztályú Fővámhivatal II. Osztályú Fővámhivatal I. Osztályú Mellékvámhivatal II. Osztályú Mellékvámhivatal Bemondó őrs Bemondó őrs Bemondó őrs Bemondó őrs

10 IX. Büntetés-végrehajtási intézettípusok
Büntetendő cselekmények: bűntett, vétség, kihágás (elzárás v. 300 Ft alatti büntetés) Elzárás: 3 órától 2 hónapig ( közigazgatási hatósági fogházban) 1. Fegyház: BÜNTETT életfogytiglan és 2-15 év (Sopron, Nagyenyed, Szamosújvár, Márianosztra) 2. Börtön: BÜNTETT 6 hónaptól 10 év (Szeged, Budapest, Vác) 3. Fogház: VÉTSÉG 1 nap – 5 év (65/23 törvényszéki és 314/113 járásbírósági) 4. Államfogház: 1 nap – 15 év (Illava) 5. Javítóintézet: (20. életév alatt) (Budapest, Cegléd) 6. Közvetítőintézet: min. 3 éves börtön v. fegyház után (Kistarcsa, Lipótvár, Vác) büntetésük 2/3-ának letöltése után IX. Büntetés-végrehajtási intézettípusok

11 X. A MAGYAR KIRÁLYI FOLYAMŐRSÉG
1922/XVI.tc. ; 8270/1924.ME.r. ; /1922.BM.t fő fegyveres fő civil = 3420 fő * A révfőkapitánynak közvetlenül alárendelt egységek RÉVFŐKAPITÁNYSÁG Másodfokú hatósági jogkör Elsőfokú hatósági jogkör RENDÉSZ ZÁSZLÓALJ* HAJÓTELEP* RÉVFŐKAPITÁNYSÁGOK (13) Hatósági jogkörrel nem rendelkeznek RÉVKIRENDELTSÉGEK (9) RÉVKIRENDELTSÉGEK (9) Forrás ! Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 298.p.

12 XI. A személyi állomány nyugdíja
M.: (+36/06-30) XI. 24. csütörtök. PARÁDI József XI. A személyi állomány nyugdíja

13 XII. A Magyar Királyi Pénzügyőrség
Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Felügyeleti és irányító szervek Magyar Királyi Pénzügyigazgatóságok Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezete Magyar Királyi Pénzügyőri Biztosi kerületek Magyar Királyi Pénzügyőri Szakaszok Forrás ! Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 281.p.


Letölteni ppt "VIZSGATÉMÁK 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje."

Hasonló előadás


Google Hirdetések