Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. 2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. 2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség."— Előadás másolata:

1 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. 2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség és a kormányőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában. 5. A magyar csendőrség szervezete. 6. A magyar csendőrség feloszlatásai és újjászervezése. 7. A dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében résztvevő szervezetek. 8. A Magyar Királyi Vámhivatalok. 9. Büntetés-végrehajtási intézettípusok. 10. A Magyar Királyi Folyamőrség. 11. A személyi állomány nyugdíja. 12. A Magyar Királyi Pénzügyőrség. VIZSGATÉMÁK

2 Haderő 7/8 része a közös hadsereg tagja. 61 AUSZTRIA, 47 MAGYAR, 4 BOSZNIAI katonai kerület. Honvédség és Landwehr számára külön kerületek. Ezred, dandár és hadosztály elkülönült, a hadtestek már nem. Békelétszám: 450 000 fő, Hadilétszám: 1 500 000 fő, Szolgálat: 2 év tényleges + 10 év tartalékos Uralkodói felségjog: -„Vezérlet” hadüzenet, -„Vezénylet” mozgatás -„Belszervezet” (szervezeti felépítés, szolgálati nyelv, fegyelmezés, kinevezés stb.) (Honvédség esetében megszorításokkal és minisztériumi ellenjegyzéssel) Tisztképző intézmény: közös hadsereg és honvédség FEGYVERES ERŐ HADSEREG KÖZÖS HADSEREG KÖZÖS HADSEREG HONVÉDSÉG ÉS LANDWEHR NÉPFELKELÉS ÉS LANDSTURM HADITENGERÉSZET HADSEREG 6 HADTEST 16 KÖZÖS HADSEREG 41 HADOSZTÁLY KÖZÖS HADSEREG 41 HADOSZTÁLY HONVÉDSÉG 10 HADOSZTÁLY LANDWEHR 8 HADOSZTÁLY I. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADEREJE

3 II. Az Evidenzbüro NYILVÁNTARTÓ IRODA Az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerzésének központi szervezete a Császári és Királyi Hadsereg vezérkarának részeként működött az uralkodó felügyelete alatt FELDERÍTŐ FŐÁLLOMÁSOK - A Császári és Királyi Hadsereg hadtestparancsnokságai vezérkari osztályainak része-ként, de autonóm módon működtek, - Hírszerző tevékenységük iránya megegyezett a hadtest hadműveleti irányával FELDERÍTŐ MELLÉKÁLLOMÁSOK pld. a Határszéli Csendőrségnél a határ közeli felderítés végzése és a mélységi felderítők, illetve információk határon történő átsegítése, továbbá az ellenséges hírszerzők határon történő kiszűrése érdekében. Ügynöki és nyílt Információ szerzése Rezidentúrák és a célországokban az ügynöki információszerzés megvalósítói Közvetlen intézméményei

4 - Államosítási mozgalom (MROE) Miskolczy László: A vidéki rendőrség államosítása. 1909. gróf Tisza István 1905. évi miskolci beszéde. 1912 dr. Pekári Ferenc BM osztály, 1913. május - 1912/LXIII.tc. a kivételes hatalomról angol és porosz modell III. A magyarországi rendőrségek és az államosítások

5 1. TESTŐRSÉGEK Összesen : (735 fő) 2. MAGYAR KIRÁLYI KÉPVISELŐHÁZI ŐRSÉG (58 fő) 1912 3. MAGYAR KIRÁLYI KORONAŐRSÉG (58 fő) IV. A testőrségek, a képviselőházi őrség és a kormányőrség az Osztrák-Magyar Monarchiában. - Császári Alabárdos Testőrség(83 fő) - Császári Darabont Testőrség(61 fő) - Császári Testőr Lovasszázad(140 fő) - Császári Testőr Gyalogszázad(309 fő) - Magyar Királyi Nemesi Testőrség(89 fő) - Magyar Királyi Darabont Testőrség(53 fő)

6 V. A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZERVEZETE MINISZTERELNÖK Honvédelmi minisztériumMagyar Királyi Belügyminisztérium CSENDŐRFELÜGYELŐSÉG Csendőrkerületi parancsnokság Csendőr pótszárny** Csendőr szárnyparancsnokság Központi Csendőrintézmények* Csendőr különítmények CSENDŐR ŐRSÖK Csendőr szakaszparancsnokság Csendőr Járásparancsnokságok*** * A központi csendőrintézmények (anyagraktár, iskola, kp-i pótlóidomító osztály stb.). ** A csendőr pótszárny nem rendelkezett működési területtel, nem látott el közbiztonsági szolgálatot. Ide a háttértevékenység tartozott (gazdálkodás, képzés stb.). *** A századfordulón a járásparancsnokság alárendeltségében járásőrmesterségeket hoztak létre a nyomozó munka végzésére. = Informális kapcsolat = A konkrét helyzettől függően változott az alárendeltség

7 - 1867 – 1881 NEMZETI POLGÁRI ÁLLAM (1881/II. és 1881/III.tc.) - 1919 – 1919 NEMZETI POLGÁRI ÁLLAM - 1945 - ÁLLAMPÁRT - 1919-es események - 1945. évi FELOSZLATÁS ( 1690 / 1945. ME. r. ) VI. A magyar csendőrség feloszlatásai és újjászervezése

8 Forrás ! Parádi József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 284.p. VII. A dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében résztvevő szervezetek.

9 Forrás ! Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 282.p. Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Vámügyi Tanács Országos Fővámigazgatóság Pénzügyi Igazgatóságok Felügyeleti és irányító szervek VIII. A Magyar Királyi Vámhivatalok Vámhivatalok I. Osztályú Fővámhivatal II. Osztályú Fővámhivatal I. Osztályú Mellékvámhivatal II. Osztályú Mellékvámhivatal Bemondó őrs

10 Büntetendő cselekmények: bűntett, vétség, kihágás (elzárás v. 300 Ft alatti büntetés) Elzárás: 3 órától 2 hónapig ( közigazgatási hatósági fogházban) 1. Fegyház: BÜNTETT életfogytiglan és 2-15 év (Sopron, Nagyenyed, Szamosújvár, Márianosztra) 2. Börtön : BÜNTETT 6 hónaptól 10 év (Szeged, Budapest, Vác) 3. Fogház : VÉTSÉG 1 nap – 5 év (65/23 törvényszéki és 314/113 járásbírósági) 4. Államfogház : 1 nap – 15 év (Illava) 5. Javítóintézet : (20. életév alatt) (Budapest, Cegléd) 6. Közvetítőintézet : min. 3 éves börtön v. fegyház után (Kistarcsa, Lipótvár, Vác) büntetésük 2/3-ának letöltése után IX. Büntetés-végrehajtási intézettípusok

11 1922/XVI.tc. ; 8270/1924.ME.r. ; 122 295/1922.BM.t. 1620 fő fegyveres + 1800 fő civil = 3420 fő * A révfőkapitánynak közvetlenül alárendelt egységek RÉVFŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZ ZÁSZLÓALJ * HAJÓTELEP * RÉVFŐKAPITÁNYSÁGOK (13) RÉVKIRENDELTSÉGEK (9) X. A MAGYAR KIRÁLYI FOLYAMŐRSÉG Forrás ! Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 298.p. RÉVKIRENDELTSÉGEK (9) Másodfokú hatósági jogkör Elsőfokú hatósági jogkör Hatósági jogkörrel nem rendelkeznek

12 M.: (+36/06-30) 912-7651 2011. XI. 24. csütörtök. paradi.jozsef@gmail.com PARÁDI József XI. A személyi állomány nyugdíja

13 Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Magyar Királyi Pénzügyigazgatóságok Magyar Királyi Pénzügyőri Biztosi kerületek Forrás ! Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 1996, Osiris, 281.p. Felügyeleti és irányító szervek Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezete XII. A Magyar Királyi Pénzügyőrség Magyar Királyi Pénzügyőri Szakaszok


Letölteni ppt "1. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. 2. Az Evidenzbüro. 3. A magyarországi rendőrségek és az államosítások. 4. A testőrségek, a képviselőházi őrség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések