Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Szűcs Gabriella Program és Projektfelügyeleti Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Szűcs Gabriella Program és Projektfelügyeleti Főosztály."— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Szűcs Gabriella Program és Projektfelügyeleti Főosztály

2 A 2014-2020 programozási ciklus tervezési keretei Az Európai Bizottság által kiadott elsődleges tervezési dokumentumai Common Provision Regulations ( CPR) Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement A Partnerségi Megállapodás (PM) tartalma A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja. A Partnerségi Megállapodás aláírására 2014. szeptember 11-én került sor. A PM-ben kijelölt fejlesztési irányok részleteit a 10 Operatív Program rögzíti: GINOP, IKOP, EFOP, KEHOP, KÖFOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP, MAHOP

3 Magyarország nemzeti fejlesztési prioritásai Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, az EU2020 Stratégia és a Nemzeti Reformprogramban meghatározott fejlesztési szükségletek alapján 5 fő nemzeti fejlesztési prioritás került kijelölésre: 1.A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és a nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 2.A foglalkoztatás növelése (gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 3.Az energia és erőforrás hatékonyság növelése 4.A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése 5.A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

4 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Fő cél: (1)Gazdaságélénkítés és foglalkoztatás növelés helyi feltételeinek biztosítása (2)Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Forrás: 1051,2 Mrd Ft Kulcsszereplők a tervezésben és a végrehajtásban: a megyék és MJV-k Kedvezményezettek: önkormányzatok, közintézmények, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilszervezetek Végrehajtás: 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet integrált területi programok (ITP) területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend

5 A TOP-VEKOP elfogadásának tervezett folyamata TOP-VEKOP területi kiválasztási rendszer eljárásrendű intézkedései 2015. január 27-28. Tájékoztató és konzultációs nap a területi szereplők részére ( megyék és megyei jogú városok részvételével ) 2015. március Az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság összehívása, a kiválasztási kritériumrendszer elfogadása 2015. március-április Az Integrált Területi Programok véglegesítése és benyújtása a területi szereplők által 2015. április Konzultációs fázis és az ITP-k elfogadása az NFK elé terjesztése 2015. május-június Az ITP-k NFK általi elfogadása 2015. június Felhívások megjelentetése

6 Prioritások (támogatott területek): 1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, ERFA – Üzleti infrastruktúra, turizmus, helyi utak, bölcsőde-óvoda 2.Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, ERFA – Zöldváros kialakítása, barnamezős területek rehabilitációja; települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; szemléletformáló akciók, képzések 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken, ERFA – Környezetbarát közlekedési rendszerek, energiahatékonyság, megújuló források növelése 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA – Önkormányzati közszolgáltatások, szociális város-rehabilitációs programok 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés, ERFA - ESZA – Foglalkoztathatóság, hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, helyi identitás, szemléletformálás 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban, ERFA-ESZA – első 5 prioritás tartalma 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD), ERFA-ESZA – Kulturális és közösségi terek, helyi közösségszervezés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

7 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztések finanszírozására Forrás: 143,8 Mrd Ft Kedvezményezettek: gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, kutatóhelyek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, közintézmények, stb.

8 Prioritások (támogatott területek): 1.Vállalkozások versenyképességének javítása, ERFA – Versenyképes vállalkozói tudás, növekedési potenciál erősítése*, külpiaci jelenlét erősítése 2.Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció, ERFA – vállalati K+I aktivitás, stratégiai K+I hálózatok, növekvő H2020 részvétel 3.Infokommunikációs fejlesztések, ERFA – Versenyképes IKT szektor, kormányzati szélessávú hálózatok* 4.Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések*, ERFA 5.Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása, ERFA – energiahatékonyság és megújuló energiaforrások, lakóépületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzati energetikai fejlesztések KEHOP-ban!), fenntartható közlekedés* 6.Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés, ERFA – Bölcsőde-óvoda*, szociális város-rehabilitációs programok*, bentlakásos intézmények kiváltása és egészségügyi infra* 7.Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok, ESZA – társadalmi felzárkóztatási programok*, szociális intézményi háló*, esélyteremtés és kompetenciafejlesztés*, felsőoktatási rendszer, szociális és egészségügyi kompeteciafejlesztés* 8.Foglalkoztathatóságot szolgáló programok, ESZA – munkaerő-piaci integráció, Ifjúsági Garancia, fiatal munkavállalók, kompetencia alapú képzések * 9.Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések, ESZA – közigazgatási szervezetek hatékonyságság-fejlesztése, elektronikus ügyintézés, átláthatóság, helyi közszolgáltatások információs bázisa, helyi léptékű optimalizációja A *-gal jelölt beavatkozásoknál önkormányzatok, vagy azok intézményei is lehetnek kedvezményezettek. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG Szűcs Gabriella Program és Projektfelügyeleti Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések