Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innováció menedzsment

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innováció menedzsment"— Előadás másolata:

1 Innováció menedzsment

2 1. A stratégia szerepe a vállalat működésében
Alapvető cél 1. A stratégia szerepe a vállalat működésében 2. Marketing 3. Innováció Tevékenységi rendszer 4. Emberi erőforrás 5. Információ 6. Anyagi áramlások és készletek (logisztika) 7.termelés 8. Pénzügyek

3 Az innováció természete
A fogyasztói igények új, a korábbinál magasabb szintű, hatékonyabb kielégítése Schumpeter: új termék, új technológia, új elhelyezés, új beszerzési források, új szervezet Középpontban a fogyasztó áll Alapvető összetevője: az újdonság és a bizonytalanság

4 Az innováció területei
A szervezési/szervezeti innováció az új szervezési módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső kapcsolatokban, az adminisztratív és tranzakciós költségek csökkentésére, a munkahelyi megelégedettség javítására, vagy a vállalati tudás hatékonyabb felhasználására. A termék innováció új, vagy jelentősen megújított áru és szolgáltatás bevezetése, figyelemmel annak tulajdonságaira és felhasználási céljára. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és az anyagokat, az igénybevett szoftvert, a felhasználói akaratot vagy más funkcionális tulajdonságokat, mint például a felhasználóbarát jelleg. Az eljárás innováció egy új, vagy jelentősen megújított termelés, vagy szállítási módszer megvalósítása. Ez magában foglalja a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat. A marketing innováció az új marketing módszerek alkalmazása, ami jelentős változással jár a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék elosztásban, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. termékek esetén a piaci bevezetést jelenti, az eljárások, a marketing

5

6

7 Innováció a vállalatoknál
Dinamikus környezetbe helyezi el a vállalatot Versenyelőnyt biztosít, lehetővé teszi, hogy a versenytársaknál jobban meg tudjunk felelni a fogyasztói igényeknek Tanulási folyamat Értelmezhető: Folyamatos megújulás: innováció kis lépéseken keresztül – a folyamatos, egymással összhangban lévő fejlesztési akciók sorozata. Stratégiai újdonság: különleges jelentőségű, a piac és a vállalat számára egyaránt magas újdonságértékű fejlemény (termék, technológia, vagy szervezeti megoldás). A sikeres vállalatok fontos jellemzője: a kettő integrációja Lehet: a) piac húzta b) technológiai indíttatású

8 Az innovációs helyzetek típusai:
Megoldás van Megoldás nincs Felismert igény van I. Piac húzta Felismert igény nincs II. technológia tolta III.Alapkutatások, véletlenek birodalma

9 Az innovációs stratégia
A vállalat küldetése A vállalat sikeressége Innovációs stratégia Fogyasztói megelégedettség Fogyasztói szükségletek

10 Sikeres innovációs stratégia
Fő tényezői: az információs rendszer hatékonysága (fogyasztó igényeiről - technikai fejlődés adta lehetőségekről), a minőség középpontba állítása (nem a műszaki fejlesztés a cél, hanem az üzleti siker), az innovációs tevékenység sebessége, az idő a legfőbb versenytényező, (termék és technológia fejlesztés egyidejűleg), kooperáció, stratégiai együttműködések: fő területe az innováció, növekvő figyelem az externáliákra. A termékek a használat biztonságát illetően támadhatatlanok legyenek. Sem emberre, sem a környezetre ne legyenek ártalmasak! a kiszállás lehetősége. Adott esetben ki is kell tudni szállni. A tegnapi innováció nem kötelez a holnapi innovációra.

11 Az innovációs stratégiát meghatározó tényezők
A vállalat fő termékeit és technológiáját tekintve a termékéletgörbe mely szakaszában van A vállalati szervezet A környezet (lásd a korábbi táblázatot)

12 Az innovációs stratégia részei:
1. a külső innovációs környezet felmérése, 2. a vállalkozás szervezetének elemzése, 3. az alapvető innovációs irány meghatározása, 4. az innovációs lépések kidolgozása.

13 1) A külső innovációs környezet felmérése:
a saját termékek helyzete, innovációs szintje, fogyasztók igényeinek elemzése, versenytársak innovációs eredményeinek feltárása, a szállítók fejlesztési terveinek ismerete, az állami gazdaságpolitikai innovációs támogatások felmérése, a legújabb szabadalmakról, termelési eljárásról, termék típusokról való tájékozódás.

14 2) A vállalkozás szervezetének elemzése: adaptációs, megújulási képesség
szervezeti rendszer átalakítása, munkatársak állandó továbbképzése, az új termékek gyártására való felkészítése, innovációs lánc: piacfelmérés: - marketing menedzsment feladata, kutatás, fejlesztés: kikísérletezik a termék műszaki paramétereit, beruházás: tömeg előállításhoz új technológia és technika kell, termelés: termelésmenedzsment koordinálja, értékesítés: marketing menedzsment feladata.

15 3)Alapvető innovációs irány meghatározása:
reagáló, alkalmazkodó stratégia: a szervezet gyakorlatilag nem folytat innovációs tevékenységet, csak követi a piacvezetőket, csak akkor fejleszt, ha a piaci verseny rákényszeríti, mindi utólag teszi meg a szükséges lépéseket. védő stratégia: a szervezet piaci pozícióit (részesedését) kis mértékű fejlesztések révén és a környezethez való alkalmazkodás elsődlegessége mellett kívánja megtartani. kutató stratégia: innovációs kutató tevékenységet folytat, önálló kutató, fejlesztő részleggel rendelkezik, melynek feladata a termékek kifejlesztése, kikísérletezése, költségigényes nagy kockázattal jár, de kiemelkedő nyereséggel kecsegtet. elemző stratégia: a piaci elemzésekből és a vállalati szervezeti rendszer elemzéséből indul ki, a megfontolt biztonságos fejlődést biztosítja, a kisebb fejlesztési lépéseket támogatja.

16 4)Az innovációs lépések kidolgozása A következő feladatok megvalósítását jelenti:
Ötletgyűjtés: az ötleteket ösztönző-rendszer kialakítása; a felmerült fejlesztési ötletek összegyűjtése; az ígéretes ötletek kiválasztása Tervezési folyamat: az ígéretes ötletek pontos meghatározása, megfogalmazása; az ötletek nagyvonalakban való kidolgozása; a megvalósítható tervezetek kiválasztása Fejlesztés: a megvalósítható tervezetek részletes kidolgozása; tesztre alkalmas fejlesztések kiválasztása Tesztelés: a megvalósítható fejlesztések szűkebb körben való kipróbálása; a tesztelés eredményeképpen a megvalósítandó innovációs lépések kiválasztása Megvalósítás: az innovációs eredmények gyakorlati bevezetése

17 Lineáris innovációs lánc

18

19 Innováció-menedzsment
célja a vállalat egészének vagy egy részének (pl. az előállított terméknek, a technológiának vagy a szervezetnek) a megújításával versenyelőny szerzése a versenytársakkal szemben. Az innováció mindig többlet erőforrások bevonásával jár, és csak akkor lehet sikeres, ha a menedzsment leküzdi a vállalati kultúra ("természetes") ellenállását a változásokkal szemben.

20 jellemezze kaleidoszkóp gondolkodás, lásson meg új összefüggéseket,
A vezetők szerepe – kívánatos tulajdonságai a sikeres innováció érdekében jellemezze kaleidoszkóp gondolkodás, lásson meg új összefüggéseket, legyen víziója és erről kommunikáljon a szervezet tagjaival, legyen képes koalíciókat kötni, mindig kell „egy csapat”, csoportmunka végzése. Az innováció nem magányos farkasok területe! Ossza meg a sikert! Ez újabb ösztönző erő.

21 Az innováció és szervezet
Az innovációra való készségnek és képességnek a szervezet egészét át kell hatni Sikeres innovációkat leggyakrabban valamilyen belső vállalkozásban valósítják meg - leggyakrabban projektek, teamek Rugalmas szervezeti formák Szervezeti ellenállás (meglévő piac misztifikálása, szakmai és személyi konfliktusok a megvalósításban)

22 Innováció kifejlett vállalatnál
Saját életgörbéjének érettség szakaszában lévő vállalat. A kifejlett váll. innovációs előnyei: Megalapozottság Piacismeret Kapcsolatok és bizalom Tapasztalatok Az innov. folyamat szakaszaiban jelenetkező akadályok: nem ismerik fel az innovávió szükségességét kevés az új ötlet, hiányzik a stratégiai szemlélet, túlelemeznek nagyon nehéz az új ötletek elfogadása

23 Innováció új vállalatoknál
Saját életgörbéjének kezdeti, felfutó szakaszában lévő vállalat Az új váll. nehézségei: meg kell tartani a stratégiai fókuszt ellen kell állni a csábító üzleteknek meg kell tervezni a váratlan visszaeséskor követendő stratégiát mértékletesnek kell lenni a növekedési hajlamot illetően biztosítani kell a finanszírozási forrást javaslat: minél előbb tegye tevékenységét nemzetközivé

24

25

26


Letölteni ppt "Innováció menedzsment"

Hasonló előadás


Google Hirdetések